CONTABILITATE - CONTABlLITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE referat

CONTABlLITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE -Provizioanele pentru deprecierea valorii stocurilor se calculeaza la Inchiderea exercitiului financiar cu ocazia Inventarului general al patrimoniului. In acest scop se folose~te relatia de prlncipiu: Provizioane penfru deprecierea sfocurilor= valoarea contabila – valoarea de inventar a stocurilor. Pentru Inregistroreo provizioonelor se folosesc doua metode: generola sou reluarii provizioonelor ~i Ceo o onularii globole o provizioonelor. A) Metodo generola SoU reluarii provizioonelor este Ceo odoptota In codrul
reformei contobilitatii din Romanio ~i consta In COmpororeo provizioonelor pentru deprecieri colculote. potrivit relotiei de moi SUS. pe boZa de inventor 10 Inchiderea exercitiului finoncior cu soldul creditor 01 conturilor de provizioone pentru deprecierea stocurilor. In cozul In Core soldul fin01 colculot este moi more decat cel contobil. pentru diferenta se foCe Tnregistroreo. 68 = 39 Cheltuieli cu omortizarile si provizioonele = Provizioane pentru depreciereo stocurilor ~i productiei Tn curs de executie DoCa soldul colculot este moi mic decat cel contobil. pentru diferenta se face Tnregistroreo de diminuore o provizlonului 39 = 78 Provizioone pentru depreciereo stocurilor ~i productiei Tn curs de executie =Venituri din provizioane .Colculul ~i Tnregistroreo provizioonelor Tn conditiile oplicarii ocestei metode se pot reolizo In doua vorionte: o) vorionto colculului ~i Tnregistrarii pe fiecore cotegorie de conturi. o~a cum este stobilit prin structurile de conturi sintetice de grodul I din grupo 39 ..Provizioane pentru depreciereo stocurllor ~i productiel in curs de executle" b) vorionto colculului ~i Tnregistrarii provizioonelor Tn mod glob01 10 nivelul pozitiei. stocuri ~i productie Tn curs de executie. In ocest CoZ Tn plonul de conturi ar figuro un singur cont de provizioone ~i onume ..Provizioone pentru deprecierea stocurilor ~i productiel in curs de executie. B) Metoda anulàrii globale a provlzloanelor consta Tn anularea soldului initial creditor al provizioanelor. iar apoi inregistrarea provizioanelor calculate pe baza inventarului. Inregistrarile care intervin sunt: a) provizioanele intrate. 39 = 78 Provizioane pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie = Venituri din provizioane .b) provizioanele calculate pe baza inventarului la Tnchiderea exercltiului financiar. , "..  19227idn76blt5l

  19227idn76blt5lCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani