CONTABILITATE - CONTABlLITATEA PROVIZIOANEOR REGLEMENTATECONTABlLITATEA PROVIZIOANEOR REGLEMENTATE -Provizioanele reglementate se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate finantarii tluctuatiilor de curs valutar, tluctuatiilor privind rata dobanzii, cresterilor de preturi si amortizarilor derogatorii. Regimul financiar -contabil propriu constituirii si diminuarii provizioanelor reglementQte apartine fiecarei tari fiind formalizot printr-o legislatie specializata in acest sens. Este si motivul pentru care se numesc provizioane reglementate. Ele nu corespund deci la elemente contabilizate in spiritul principiilor contabile general admise. Odata practicate de intreprindere, provizioanele reglementate sunt integral deductibile. Contobilitatea provizioanelor este realizata prin contul de pasiv Provizioane reglementate' Se crediteazà la constituirea provizioanelor pe seama cheltuielilor, se debiteazà la diminuarea provizioanelor in momentul stabilizarii situatiei care a determinat crearea lor si au sold creditor, care reprezinta provizioanele constituite casursa de finantare a cresterilor de activa caror situatie nu a fost stabilizata. La constituirea provizioanelor pe seama cheltuielilor se face inregistrarea: 6874 = 141 Cheltuieli exceptionale privind Provizioane reglementate = provizioanele reglementate .In momentul csnd situatla se stabilizeaza se procedeaza la .disinuarea provizioanelor constituite pentru care se face Inregistrarea: 141 = 7874 Provizioane reglementate Venituri exceptionale din provizioanele reglementate. Remarca- intrucat provizioonele reglementote se constituie pe seama cheltuielilor. ele influenteaza In mod indirect rezultotul. ior pe oceostà cole impozitul osupro profitului. Apore ostfel o problemà core se poote rezolvo pe coleo impozitelor omanote. in mod corespuntàtor se poote crea contul de activ 149 ..Impozite omanate privind provizioonele reglementote'. Ciclul de Inregistràri core infervin In oceste condltii copàtà forma: o) Inregistroreo impozitului omanot oferent provlzionulul constltuit . 149 = 448 Impozite omanote privind provizioonele reglementote = Alte dotorii si creonte cu bugetul stotului . Sumo sè determinà prin opllcoreo procentului de impozit pe profit osupro provizionului constituit, si concom,tent. 10 contul de rezultote sumo fiscolitàtll amanate atasata la miscarile exercitiului este delimitata prln contul 697 '.Cheltuieli privind impozitele amanate pentru care se face inregistrarea: 697 = 6874 Cheltuiell cu Impozitele amanate = Cheltuieli excep1ionale prlvind provizioanele reglementate b) la inceputul fiecarui exercitiu financiar se storneaza Tn negru Tnregistrarea de mai Tnainte privind impozjtul amanat. 448 = 149 Alte creante si datoril cu bugetul statului = Impozjte amanate privind provizioanele reglementate c) la sfarsitul noului exercitiu financiar pentru provizionul cumulat reflectat prln creditul contului 141 'Provlzloane reglementate' se calculeaza impozitul amanat, care se Tnregistreaza similar cu formula contabila de la punctul .a' de mai sus.