Evaluarea curenta a capitalului Social referat

Evaluarea curenta a capitalului Social= In principiu. capitalurile se evalueaza si Inregistreaza in contabilitate la voloorea nominala. Astfel, pentru copitalul social o asemenea valoare este indicata pe actiunile si partile sociale, in calitatea lor de titluri de valoare. Evaluarea capitalului social la valoarea nominala Impune calcularea si evidentlerea distlncta a primelor de capital (prime de emisiune, de fuziune si de aport), Intrucat actiunile prin care este reprezentat capitalul proprlu sunt titJuri de valoare negociabile, In sistemul de gestiune financiara a Intreprinderli valorii nominale i se asociaza si alte categorii de valori cum sunt: valoarea de piata, valoarea de rentabilitate (valoarea financiara, valoarea de randament) si valoarea patrimoniala (valoareamatematica contabila si valoarea matematica intrinseca)Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani