Instruire Practica - Nota de receptie si constatare de diferente - Chitanta, Factura fiscala, Fisa de magazieInstruire Practica

Disciplina: Instruire practica

Clasa: a-XI-a economic

Perioada : 27-X-2003 –31-X-2003

Profesor :D-na DIMA FLORENTINA

Elev: Candoi Orlando NicolaeNota de receptie si constatare de diferente

 • Serveste ca document pentru receptia marfurilor aprovizionate de la furnizori; 46887jfs71qry8y

 • Se intocmeste la locul de depozitare a marfurilor sau in unitatea cu amanuntul pe masura efectuarii receptiei de catre comisia de receptie legal constituita ;

 • Se intocmeste in doua exemplare ,iar in situatia in care se constata diferente se intocmesc trei exemplare ;

 • Circula la gestionar pentru incarcarea in gestiune a marfurilor respectiv cumparate sau achizitionate de la furnizori si la compartimentul ,financiar-contabil pentru inregistrarea in contabillitate , iar cand este cazul si la compartimentul de transport pentru comunicarea lipsurilor ;

 • Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil; fr887j6471qrry

Chitanta

 • Serveste ca document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la caseria unitatii ;

 • Sta la baza intocmirii registrului de casa ;

 • Se intocmeste de catre casier doua exemplare si se semneaza la primirea unei sume ;

 • Circula la depunator (exemplarul I ) iar (exemplarul II ) ramane in carnet ,fiind folsit ca document de verificare a operatiilor inregistrate in registrul de casa ;

 • Este document justificativ cu regim special ,tiparit ,completat ,folosit si pastrat conform dispozitiilor legale in vigoare ;

 • Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil numai dupa ce sa completat in intregime carnetul;

Factura fiscala

 • Este un document cu regim special de inscriere si numerotare ;

 • Serveste ca document de baza pentru decontarea produselor si serviciilor ,a lucrarilor executate si serviciilor prestate;

 • Insoteste marfa in timpul transportului de la furnizori la cumparatori ;

 • Este document justifricativ de inregistrare in contabilitate a bunurilor achizitionate de la furnizori;

 • Se intocmeste de unitate a furnizoare in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare cuprinzand anumite referinta ,privind emitentul si clientul ( felul marfii ,cantitate ,valoare totala si valoare T.V.A );

 • Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil; fr887j6471qrry

Infintarea unei societatii

 1. Calitatile intreprinzatorului .

 • Intreprinzatorul este o persoana care propune si realizeaza o afacere .El trebuie sa fie o persoana credibila ,inzestrat cu vointa si cu o motivatie puternica dar si cu competente manageriale ,care determina orientarea spre satisfacerea optima a consumatorilor;

 • Un intreprinzator trbuie sa aiba urmatoarele calitatii:

   • Sa poata comunica eficient ;

   • Capacitatea de a inspira incredere prin tenacitate si vointa;

   • Capacitatea de auto-control;

   • Capacitatea de inovare;

Fisa de magazie

 • Este un document de evidenta a intrarilor ,al iesirilor si stocurilor de marfuri;

 • Se intocmeste intr-un singur exemplar ,separat pentru fiecare fel de produs in parte de catre compartimentul financiar contabil si de gestionar sau de o persoana desemnata de acesta care completeaza coloanele de intrari, iesiri, si stocuri;

 • Nu circula,fiind un document de inregistrare ;

 • Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil; fr887j6471qrry

Lista de inventariere

 • Serveste ca document pentru inventarierea produselor aflate in gestiunea unitatii economice ;

 • Sta la baza stabilirii lipsurilor sau a plusurilor de valori materiale sau produsele constatate in urma inventarierii;

 • Ajuta la intocmirea registrului inventar ;

 • Se intocmeste de comisia de inventariere ;

 • Se arhiveaza in compartimentul financiar contabil ;

Etapele necesare inregistrarii unei societatii comerciale

1. Verificarea acceptabilitatii numelui si a emblemei si a registrul comertului;

 1. Autentificarea actului constitutiv ;

 2. Depunerea capitalului social ;

 3. Obtinerea certificatului de casier ;

 4. Inmatricularea in registrul comertului – comunicare la monitorul oficial ;

 5. Inregistrarea fiscala (directia finantelor publice );

 6. Deschiderea contului bancar pe baza certificatului de inmatriculare si a actului constitutiv ;

 7. Obtinerea avizelor de functionare;

Cadrul legal de constituire a societatilor comerciale

 1. Decretul legii nr 541/90: Privind organizarea si desfasurarea activitatii interprinderilor individuale si a Asociatiilor familiale cu cea mai simpla forma de manifestare a initiativei particulare . Desfasurarea activitatii are permisa pe baza atestarilor profesionale a interprinzatorilor pentru meseriile si specializarile exercitate ;

 2. Legea nr 26 /90. Referitor la registrul comertului ,prin care se reglementeaza inmatricularea obligatorie a organizatorilor in care se constituie initiativa particulara si regimul denumirilor emblemelor si a firmelor ;

 3. Legea nr 31/16-11-90 . Este legea care defineste si reglementeaza formele legale de constituire a persoanelor juridice care desfasoara fapte de comert in S.C;

Aceasta lege a fost completata de legea nr .134/99 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infintarea si dezvoltarea IMM-urilor;

 1. Ordonanta de guvern nr 70 /29-08-94 privind impozitul pe profit ;

 2. Ordonanta de urgenta a guvernului nr297/30-II-2000; Referitoare la scutirea de la plata taxelor vamale la import pentu IMM-uri in cazul masinilor, utilajelor echipamentelor industriale , etc;

 3. Legea nr 31/90 este esentiala pentru organizarea si desfasurarea IMM-urilor precizand forma juridica a S.C care sunt persoane juridice ce desfasoara activitati in nume propriu ce au sediu si conducere proprie ;

Cererea de inmatriculare

Cererea de inmatriculare a societatii comerciale la registrul comertului va fi insotita de :

-actul constitutiv al societatii comerciale ;

-dovada varsamintelor in conditiile art constitutiv

-acte privind proprietatea asupra aportului in natura si dovada dreptului de folosinta asupra mediului;

- declaratie pe propria raspundere a fondatorilor si a administratorilor ;

Pentru constituirea oricarui tip de societate comerciala este necesara indeplinirea a doua categorii de conditii:

1.Conditia de fond:

-existenta unui contract de societate ;

-consintamantul calitatea de a contracta;

-obiectul contractului de societate;

-partile societatii;

-participarea tuturor asociatiilor la profit si pierdere ;

2.Conditia de forma :

-redactarea si semnarea contractului de societate ;

-acordarea personalitatii juridice ;

-formalitati de publicitate ;

Probleme socio-economice cu care se confrunta interprinderile moderne

1.Inflatia :apare datorita deprecierii puterii de cumparare a monedei nationale .Are efectul devalorizarii monedei nationale respectiv scaderea puterii de cumparare.

2.Calitatea resurselor umane : presupune luarea in considerare a factorului uman in realizarea obiectivului activitatii;

3.Protectia mediului: intreprinderea prin activitatea sa trebuie sa protejeze mediul impotriva repercursiunilor negative de natura juridica si a celor de natura sociala care ot aparea .

4.Criza de energie: se datoreaza capacitatilor reduse pe plan national si mondial de a acoperii nevoile de energie ;

5.Protectia consumatorului : este necesara pentru satisfacerea de bunuri si servicii ale acestora ;