Serviciile bancare - Facilitati de imprumut (de credit), Servicii privind transferul fondurilor referat

SERVICIILE BANCARE

 

. TIPURI DE SERVICII

Bancile furnizeaza clienþilor trei tipuri principale de servicii. Acestea sunt:

1. Deschiderea de conturi bancare (de diferite tipuri); 14671zpd48rsu8c

2. Facilitaþi de imprumut (de credit);

3. Servicii privind transferul fondurilor.
1. Deschiderea de conturi bancare (de diferite tipuri)

O banca atrage bani de la clienþii sai, prin conturi bancare, platindu-le, in schimb, dobanda pentru depozitele constituite. Plata acestor dobanzi este o cheltuiala pentru banca. ps671z4148rssu

Atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, bancile deschid, in evidenþa lor, urmatoarele tipuri de conturi--:

  • conturi curente (la vedere ), in lei si/sau in valuta, conturi in care titularii pot face operatiuni de incasari si plati curente;

  • conturi de depozit (la termen), in lei si/sau in valuta, conturi in care depunerile se fac pentru un anumit termen, perioada in care titularii nu pot efectua nici depuneri in cont, nici plati din aceste conturi.

In functie de anumite activitati specifice, pentru clientii persoane juridice, bancile mai deschid si alte tipuri de conturi, cum sunt:

  • conturi blocate, in care sunt depuse sume in lei si/sau in valuta, reprezentand capitalul social necesar constituirii unei societati comerciale. Dupa ce clientul prezinta la banca dovada inregistrarii societatii la Registrul Comertului, contul este deblocat, iar sumele sunt virate in contul curent al societatii;

  • conturi blocate cu destinaþie speciala, sunt conturi in care disponibilitaþile titularului sunt temporar blocate, in raport de o anumita operaþiune, ca masura de protecþie pentru banca si pentru buna desfasurare a unor obligaþii de plata catre strainatate (acreditive, garanþii etc.). Ele se pot constitui, dupa caz, in lei si/sau in valuta;

  • conturi pentru credite, destinate sa evidentieze creditele (in lei si/sau in valuta ) acordate de banca clientilor si din care urmeaza ca acestia sa dispuna plati;

  • conturi cu suma dobandita prin participare la licitatiile valutare, evidentiaza sume in lei sau valuta rezultate din operatiunile de vanzare/cumparare de valuta sau lei pe piata interbancara, ordonate de client si efectuate de banca in contul acestuia.

2. Facilitaþi de imprumut (de credit)

Bancile imprumuta clienþilor lor sume de bani pentru finanþarea afacerilor acestora. Unele banci ofera imprumuturi atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice. Clientul trebuie sa plateasca un tarif pentru analizarea de catre banca a oportunitaþii acordarii creditului si o dobanda pentru creditul primit. Aceste tarife si dobanzi reprezinta un venit pentru banca.

3. Servicii privind transferul fondurilor

Bancile furnizeaza si servicii privind plaþile prin transferul fondurilor (atat electronic cat si prin instrumente de plata), in numele si la cererea clienþilor lor. Banca percepe un comision pentru acest serviciu, comision a carui marime variaza in funcþie de valoarea sumei si tehnica de transfer a banilor.

Acest comision aduce un venit bancii.

Majoritatea persoanelor juridice folosesc o parte, sau chiar toate aceste servicii, la un moment dat, la fel cum unele persoane fizice pot apela la ele, din cand in cand.

 

 

II. 2. ALTE SERVICII OFERITE DE BANCI

In afara de tipurile de conturi menþionate mai sus, persoanele juridice ( si, intr-o proporþie mai mica sii persoanele fizice) pot avea si alte solicitari decat cele privind operaþiunile de baza ale bancilor. Bancile ofera multe servicii care aduc venituri din comisioanele, spezele si tarifele percepute pentru efectuarea lor. In prezent, bancile romanesti fac eforturi pentru diversificarea ofertei de produse bancare.1. VALUTA.

In cazul calatoriilor in strainatate, sunt necesare si mici cantitaþi din moneda þarii respective, pentru cheltuieli imediate, desi, este mai sigur pentru turisti sa foloseasca cecuri de calatorie sau instrumente de plata asemanatoare, in loc sa poarte asupra lor valuta in numerar. Bancile pot asigura clienþilor posibilitatea de a procura majoritatea valutelor þarilor lumii.

Bancile vand moneda straina (valuta) la cursuri de schimb competitive si percep un comision, pentru serviciut prestat. Principalii concurenþi ai bancilor, in acest domeniu, sunt casele de schimb valutar si agenþiile de turism, in special din zonele de destinaþie ale calatoriilor de vacanþa. Aceste doua tipuri de organizaþii trebuie sa-si procure, la randul lor, monedele destinate schimbului valutar (de obicei acestea cumparand valuta de la banci).

 

2. CECURILE DE CALATORIE

Cecurile de calatorie sunt cele mai cunoscute servicii bancare oferite persoanelor care calatoresc. Cecurile pot fi folosite ca atare, pentru plata bunurilor si servicilor, in toate þarile lumi sau pot fi schimbate, oricand, in numerar.

Un cec de calatorie cuprinde promisiunea unei banci (sau a unei organizaþii cu o reputaþie similara) de a plati o suma de bani oricarei persoane ce poseda fila de cec de la persoana in numele careia a fost emis cecul. Cecurile de calatorie se pot procura de la orice banca. Pana de curand, majoritatea bancilor emiteau propriile cecuri de calatorie. In prezent cele mai multe banci au incheiat acorduri de a emite cecurile uneia dintre cele mai mari companii internaþionale de cecuri de calatorii.

3. PLATI PRIVIND DERULAREA CHELTUIELILOR GUVERNAMENTALE

Bancile efectueaza plaþi si in numele guvernului, in special cele privind finanþarea unor proiecte de investiþii de stat. Spre exemplu, statul poate finanþa, construcþia unei noi scoli sau a unui spital. Companiile de construcþii vor primi banii aferenþi lucrarilor efectuate si finanþate din fondurile statului, prin intermediul bancilor.

4. INCASAREA TAXELOR SI AMENZILOR

Persoanele care trebuie sa plateasca taxe sau amenzi pot folosi sistemul bancar, pentru plata sumelor datorate diferitelor instituþii sau chiar statului.

5. CONSEMNAREA DE DEPOZITE

La banci se pot constitui sume in depozit, cu un rol de garanþie, care sunt pastrate pe perioada soluþionarii unor diferende judiciare sau a altor cauze.

6. SERVICII DE EXECUTOR TESTAMENTAR

Unele banci ofera clienþilor acest tip de serviciu specializat, legat de mostenirile si proprietaþile clienþilor decedaþi. Bancile trateaza rezolvarea acestor probleme cu autoritaþilr administrative, in numele si la cererea urmasilor sau a beneficiarilor respectivei proprietaþi. Pentru aceste servicii, banca percepe un comision, in funcþie de valoarea proprietaþii.

7. CASETE PENTRU PASTRAREA VALORILORClienþii unei banci pot folosi seifurile acesteia pentru pastrarea unor valori. Serviciul se numeste casete pentru pastrarea valorilor, bancile percepand in schimb un comision.

In baza acestui serviciu, clienþii isi pot lasa spre pastrare articole de valoare, cutii inchise, testamente sau alte documente importante. Banca emite o chitanþa pentru bunurile lasate in pastrare, asumandu-si, astfel, raspunderea asupra acestora.

8. SEIFURILE

Acest tip de serviciu, la fel ca si casetele de valori, implica folosirea unor spaþii special amenajate care aparþin bancii. Clientului i se pune la dispoziþie un seif, accesul la seif fiind sub un dublu control, banca pastrand o cheie si clientul cealalta. Accesul la seif poate avea loc oricand in timpul orelor de program ale bancii, timp in care clientul poate retrage sau depune orice obiecte sau documente.

9. BANCA LA DOMICILIU

Aceasta sintagma este un termen nou, utilizat in practica bancara contemporana si se refera la posibilitatea bancilor de a oferi clienþilor serviciul bancar la domiciliu sau prin telefon. Folsind metode electronice, clienþii au acces la conturile lor fara sa-si paraseasca domiciliul. Mai exista alte cateva servici pe care bancile occidentale le pot oferi clienþilor lor.

10. DEPUNERILE PENTRU O NOAPTE

Aceasta facilitate este oferita acelor clienþi care doresc sa depoziteze fonduri, in timpul cand banca este inchisa. Cei care apeleaza cel mai des la acest serviciu sunt gestionarii si casierii magazinelor, care doresc sa-si depoziteze,pentru siguranþa, incasarile zilnice la banca. In general, sunt doua metode de administrare a depozitului.

Banca poate sa deschida depozitul in absenþa clientului ( dupa verificarea sumelor aduse) si apoi sa crediteze contul clientului. In a doua varianta, clientul aduna banii destinaþi depozitarii peste noapte urmand sa-i verse cu regularitate sau la anumite perioade de timp. Pentru astfel de operaþiuni, bancile au spaþii special amenajate si, binenþeles, percep un comision.

11. EUROCECURILE

O carte de credit Eurocec permite clientului sa schimbe cecul in numerar, la bancile afiliate la sistemul Eurocec, din orice tara din Europa. Avantajul utilizarii eurocecurilor, comparativ cu folosirea cecurilor de calatorie este dat de faptul ca, in limita unei anumite sume (de exemplu 200 $), clientul nu trbuie sa achite in prealabil contravaloarea acestora. Valoarea cecurilor este debitata in contul clientului, in momentul transmiterii lor la banca emitenta. Carþile de credit Eurocec sunt folosite cu sisteme de identificare speciale.

12. ASIGURAREA DE CALATORIE

E bine ca toþi cei care calatoresc in strainatate sa fie sfatuiþi ca inainte de inceperea calatoriei sa fie asiguraþi pe timpul acesteia, recurgand in acest sens la “ asigurarea de calatorie “. De regula, bancile ofera un pachet standard prin care asigura clientul impotriva principalelor riscuri de calatorie contra plaþii unei prime de asigurare. Principalul risc, acoperit prin aceste asigurari, este cel privind asistenþa medicala, in puþine þari straine avand acces direct la un tratament de urgenþa gratuit.

Asigurarea de calatorie permite rambursarea sumelor cheltuite, desi poate exista o limita maxima a sumei recuperabile. Þarile din Uniunea Europeana au incheiat acorduri reciproce cu privire la asigurarea asistenþei medicale.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani