Lichiditatea - Gestiunea lichiditatii bilantului bancii comerciale, principiile lichiditatiiGestiunea lichiditatii bilantului bancii comerciale

In scopul promovarii unui sector financiar puternic si competitiv,

neadmiterii riscului excesiv in sistemul financiar, protejarii

intereselor deponentilor si mentinerii de catre institutiile financiare

a unui nivel adecvat de lichiditate Banca Nationala a Moldovei stabileste reguli, care au scopul de a stabili o legatura adecvata dintre suma fondurilor investite ale bancii (activele) si suma resurselor financiare (pasivele).

Lichiditatea este capacitatea bancii de a asigura in orice momentindeplinirea angajamentelor sale. 38481dyu41mlz4d

Principiul I al lichiditatii prevede, ca suma activelor bancii cu termenul de rambursare mai mult de 2 ani sa nu depaseasca suma resurselor ei financiare.

Principiul II al lichiditatii prevede, ca lichiditatea curenta a unei banci, exprimata ca coeficient al activelor lichide la activele totale, nu trebuie sa fie mai mica decit rata procentuala stabilita de prezentul Regulament.

Termenul ramas pina la rambursarea creditului - perioada restanta dupa care creditul va fi achitat pe deplin, calculat incepind cu data gestionara.

Termenul ramas pina la rambursarea unui depozit - perioada restanta dupa care depozitul trebuie achitat, calculat incepind cu data gestionara. yl481d8341mllz

Depozitul de economii al persoanei fizice reprezinta un tip al conturilor la vedere si la termen plasat pentru economia mijloacelor banesti in anumite scopuri, ce se plateste la cerere sau in conformitate cu scadenta lui pentru care banca emite libretul de economii sau un certificat.

PRINCIPIILE LICHIDITATII

Principiul I

Suma activelor bancii in forma de:

Credite acordate bancilor cu termenul ramas pina la rambursare 2 ani si mai mult;

Credite si plati cu avans acordate clientilor cu termenul ramas pina la rambursare 2 ani si mai mult;

Leasing financiar cu termenul ramas pina la rambursare 2 ani si mai mult;

Cote de participare in capitalul agentilor economici (inclusiv a bancilor);

Hirtii de valoare investitionale cu termenul ramas pina la scadenta 2 ani si mai mult;

Mijloace fixe;

minus mijloacele rezervate in fondul de risc; amortizarea mijloacelor fixe si rezervele pentru reevaluare a activelor mentionate mai sus,

nu trebuie sa depaseasca suma urmatoarelor resurse financiare:

capitalul normativ total, determinat in conformitate cu Regulamentul cu privire la suficienta capitalului ponderat la risc (Monitorul Oficial al RM nr.67 din 30 noiembrie 1995);

pasivele obtinute de la banci si pasivele obtinute de la clienti (excluzind depozitele de economii ale persoanelor fizice) cu termenul ramas pina la rambursare 2 ani si mai mult;

50% din pasivelor obtinute de la banci si ale pasivelor obtinute de la clienti (excluzind depozitele de economii ale persoanelor fizice) cu termenul ramas pina la rambursare de la 1 pina la 2 ani;

10% din pasivelor la vedere obtinute de la clienti (excluzind depozitele de economii ale persoanelor fizice);

depozitele de economii ale persoanelor fizice cu termenul ramas pina la rambursare 2 ani si mai mult;

60% din depozitelor de economii ale persoanelor fizice cu termenul ramas pina la rambursare de la 1 pina la 2 ani;

30% din depozitelor de economii ale persoanelor fizice la vedere si cu termenul ramas pina la rambursare de pina la 1 an;

obligatiuni in circulatie si alte hirtii de valoare emise de banca cu termenul ramas pina la scadenta 2 ani si mai mult;

50% din obligatiunilor in circulatie si altor hirtii de valoare emise de banca cu termenul ramas pina la scadenta de pina la 2 ani;

60% din rezervelor pentru pensiile lucratorilor bancii.

Principiul II (lichiditatea curenta)

Coeficientul exprimat ca procentaj dintre

1) suma activelor unei banci, in forma de:

a. numerar si metale pretioase,

b. depozite la Banca Nationala a Moldovei,

c. hirtii de valoare lichide,

d. credite si imprumuturi interbancare nete*

cu termenul ramas pina la rambursare pina

la 1 luna,

2) si suma activelor totale ale bilantului (excluzind rezervele in fondul de risc) nu trebuie sa fie mai mic de 20%.

Bancile trebuie sa mentina hirtii de valoare lichide in marime nu mai mica de 5% din activele totale ale bancii.

RAPORTAREA

1. Bancile raporteaza lunar Bancii Nationale a Moldovei in conformitate cu instructiunea Bancii Nationale a Moldovei cu privire la modul de intocmire si prezentare a rapoartelor financiare.

2. Primul raport a fost prezentat la 31 decembrie 1997.

________________

| |

----------------

Codul bancii Codul formularului 03046

------------------------------------------

__________________ | Codul |Periodi- |Tipul |Nr. |

denumirea bancii | machetei |citatea |formular. |corect.|

|------------------------------------------|

| 0084 | 2 | | |

------------------------------------------

Se prezinta lunar cel tirziu la data de 15 a

lunii urmatoare dupa perioada gestionara

RAPORT

privind lichidarea bancii

pentru luna_________ anul 199_

(001-lei)

---------------------------------------------------------------------------

Nr. |Nr. |Nr.| Denumirea indicatorilor |Suma

capi-|comъ |d/o| |

tolu-|partiъ | | |

lui |mentuъ | | |

|lui | | |

---------------------------------------------------------------------------

A | B | C | D | 1

---------------------------------------------------------------------------

1 EVALUAREA PRINCIPIULUI I X

1 Active (A) X

1 Credite acordate bancilor cu termenul ramas

pina la rambursare 2 ani si mai mult

2 Credite si plati cu avans acordate clientilor

cu termenul ramas pina la rambursare 2 ani

si mai mult

3 Leasing financiar cu termenul ramas pina la

rambursare 2 ani si mai mult

4 Cote de participare in capitalul agentilor

economici (inclusiv a bancilor)

5 Hirtii de valoare investitionale cu termenul

ramas pina la scadenta 2 ani si mai mult

6 Mijloace fixe

7 Minus reduceri pentru pierderi la credite,

amortizarea mijloacelor fixe, rezervele

pentru reevaluare a activelor mentionate

in rindurile 1.1.1-1.1.6

1 1 99 Total active

1 2 Pasive (P) X

1 Capitalul normativ total

2 Pasivele obtinute de la banci si alte

institutii financiare si pasivele obtinute

de la clienti (excluzind depozitele de

economii ale persoanelor fizice) cu termenul

ramas pina la rambursare 2 ani si mai mult

3 50% ale pasivelor obtinute de la banci si

alte institutii financiare si ale pasivelor

obtinute de la clienti (excluzind depozitele

de economii ale persoanelor fizice) cu

termenul ramas pina la rambursare de la 1

pina la 2 ani

4 10% ale pasivelor la vedere obtinute de la

clienti (excluzind depozitele de economii

ale persoanelor fizice)

5 Depozitele de economii ale persoanelor fizice

cu termenul ramas pina la rambursare 2 ani

si mai mult

6 60% ale depozitelor de economii ale persoanelor

fizice cu termenul ramas pina la rambursare

de la 1 pina la 2 ani

7 30% ale depozitelor de economii ale persoanelor

fizice la vedere si cu termenul ramas pina la

rambursare de pina la 1 an

8 Obligatiuni in circulatie si alte hirtii de

valoare emise de banca cu termenul ramas

pina la scadenta 2 ani si mai mult (2180)

9 50% ale obligatiunilor in circulatie si altor

hirtii de valoare emise de banca cu termenul

ramas pina la scadenta pina la 2 ani

10 60% ale rezervelor pentru pensiile lucratorilor

bancii

1 2 99 Total pasive

1 3 0 Surplus/Deficit

1 4 0 A

Kpi = ---

P

2 EVALUAREA PRINCIPIULUI II X

2 1 0 Active lichide (AL)

1 Numerar si metale pretioase

2 Depozite la Banca Nationala a Moldovei

3 Hirtii de valoare lichide

4 Plus/minus credite si imprumuturi interbancare

nete cu termenul ramas pina la rambursare pina

la 1 luna

2 2 0 Total active (A)

2 3 0 AL

Kpii = ---

A

--------------------------------------------------------------------------

Conducatorul bancii __________________

Seful sectiei __________________ L.S.

Data perfectarii "___"_____________199_

Executorul si numarul telefonului __________________.

----------------------------------

Nota: Raportul este intocmit in conformitate cu:

1.

2.

3.