MANAGEMENT PUBLIC - STUDIU COMPARATIV PRIVIND MANAGEMENTUL PUBLIC IN TARILE ASIATICE, EUROPENE SI STATELE UNITE ALE AMERICIIPAVEL MIHAELA

“Colegiul de Administratie Publica”

S.N.S.P.A.

Anul II

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

STUDIU COMPARATIV PRIVIND MANAGEMENTUL PUBLIC IN TARILE ASIATICE, EUROPENE SI STATELE UNITE ALE AMERICII  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

In cadrul acestui studiu comparativ se evidentiaza managementul public japonez, ca esantion al tarilor asiatice, cel al Regatului Unit al Marii Britanii, ca reprezentant al statelor europene si cel al Statelor Unite ale Americii.

Se analizeaza sistemul administrativ de stat al acestor tari, stabilind atat factorii comuni, cat si diferentele existente la nivelul fiecarui stat.

Japonia are un sistem democratic functional, in care suveranitatea apartine poporului; este un stat unitar, condus in mod simbolic de imparat si guvernat democratic de un sistem parlamentar. Se caracterizeaza prin separarea clara a puterilor in stat, in trei mari directii: legislativa, executiva si juridica.

Japonia nu poate fi catalogata foarte simplu intr-unul din regimurile politice existente in Europa, ci mai degraba ca o combinatie eficienta intre regimul parlamentar din Marea Britanie si anumite imprumuturi de tehnici de administratie locala si judiciara de la Statele Unite ale Americii.

Regatul Unit al Marii Britanii este un stat unitar, dar are cateva caracteristici principale, cum ar fi: inexistenta unui sistem unitar de legi si Curti, a unui sistem unitar de politie si guvernare locala, ca si diferente semnificative in ceea ce priveste exercitarea functiilor administratiei centrale.

Regatul Unit este condus de o monarhie constitutionala si din 1972 este guvernat de catre un singur Parlament, cel din Londra.

Politica, in mod formal, este exercitata de catre Regina,, iar practic aceasta este realizata de catre membrii Parlamentului si de catre Camera Legislativa.

Statele Unite ale Americii sunt o republica federala, formata pe baza Constitutiei din 1787. Guvernul este organizat si functioneaza pe principiile constitutionalitatii, iar activitatea acestuia se orienteaza in trei directii: juridica, legislativa si executiva.

SEFUL STATULUI

 

 

Seful statului japonez este Imparatul (“Tenno”, in limba japoneza) si reprezinta un simbol al Statului si al unitatii poporului. El nu are putere fata de Guvern, dar desfasoara activitati in probleme de stat cu acordul Cabinetului, asa cum ar fi: promulgarea amendamentelor constitutionale, a legilor si a tratatelor, convocarea Dietei, disolutia Camerei Reprezentantilor, promulgarea alegerilor generale ale membrilor Dietei, atestarea numirii si demisiei membrilor de stat, precum si puteri depline in acreditarea ambasadorilor si ministrilor, acordarea de onoruri si primirea ambasadorilor straini. Asemenea, numeste Primul Ministru si Presedintele Curtii de Justitie, la propunerea Dietei si a Cabinetului. Tronul imperial este dinastic si are deci o descendenta din tata in fiu.

In cazul Marii Britanii, care prezinta un regim parlamentar accentuat, decat unul exercitat de Regina, puterea exprimata prin “prerogativele monarhiei” este formala, majoritatea atributiilor Reginei se manifesta in cadrul unor ceremonii.

In practica, Primul Ministru si Cabinetul exercita puterea potrivit prerogativelor regale. Oricum, monarhia are dreptul sa fie informata regulat si consultata in mod confidential de catre primul ministru cu privire la activitatea Guvernului, iar in situatiile exceptionale, monarhia poate interveni, de exemplu in intrevederile Primului Ministru.

Seful statului american este Presedintele ales in mod indirect de catre cetateni, printr-un scrutin electoral. Fiecare din cele 50 de state are reprezentanti proprii in Congres, pe baza voturilor exprimate de electorat.

Potrivit Constitutiei Americane, membrii Camerei Reprezentantilor voteaza pentru alegerea Presedintelui, iar Senatul voteaza pentru Vicepresedinte.

REPREZENTARE AUTORITATII

Japonia si Statele Unite ale Americii, ca orice state de drept, apar cu o separare clara a celor trei ramuri ale autoritatii: cea legislativa, executiva si juridica.

In Regatul Unit al Marii Britanii au fost create structuri distincte pentru reprezentarea autoritatii.

Autoritate juridica

In Japonia procesele se desfasoara la trei niveluri. Reclamantii expun cazurile lor la Curtea Inalta si in final, la Curtea Suprema , daca problema nu a fost rezolvata la nivelurile inferioare.

Sistemul legislativ al SUA se fundamenteaza pe Constitutie. Cea mai mare parte din judecatorii federali sunt numiti de Presedinte, cu acordul Senatului. Cea mai inalta Curte din SUA este Curtea Suprema a Statelor Unite ale Americii.

Regatul Unit nu are o Curte Consttutionala, nu are un sistem unitar de Curti si nu are o separare clara a legilor private si publice, asa cum, de altfel, exista in marea majoritate a tarilor europene.

Astfel, managementul public se deruleaza potrivit unor legi administrative, ca de altfel si potrivit deciziilor Curtii Comunitatii Europene (E.C.).

Nu exista un Ministru al Justitiei, ca in celelalte tari europene sau asiatice.

Autoritatea legislativa

Dieta reprezinta cel mai inalt organism emitent de legi al Japoniei, fiind compusa din doua camere: Camera Reprezentantilor, care are 512 membrii si Camera Consilierilor, care are 252 membrii.

Preeminenta Camerei Reprezentantilor se face simtita in cadrul Dietei din dublul punct de vedere al punerii in aplicare a responsabilitatii ministeriale si al procedurii de elaborare a legii. In ceea ce priveste raporturile dintre Guvern si Camere, doar Camera Reprezentantilor poate pune in aplicare principiul responsabilitatii ministeriale.

Si in ceea ce priveste procesul de elaborare a legilor, Art. 58 din Constitutie dispune ca un proiect sau o propunere legislativa sa devina lege dupa adoptarea sa de catre ambele camere, dar se adauga ca, daca se loveste de opozitia CamereiConsilierilor, devine lege din momentul in care textul a fost adoptat a doua oara de catre camera reprezentantilor cu o majoritate de 2/3 din numarul membrilor prezenti. Toate puterile legislative in SUA sunt precizate de Constitutie in Art. 1 si sunt exercitate de cele doua mari grupuri din Congresul Statelor Unite: Senatul si Camera Reprezentantilor.

Senatul este format din cate doi membrii ai fiecarui stat si care sunt alesi pentru o perioada de sase ani.

Camera Reprezentantilor este formata din 435 membrii, repartizati proportional intre state, potrivit alegerilor care au loc la fiecare doi ani.

Congresul American ia decizii in probleme de legislatie, initiaza legi, analizeaza propunerile care vin din partea Presedintelui. Are, de asemenea, competenta de a percepe taxe si a aproba unele servicii, de a acorda imprumuturi sau de a sustine financiar actiunile care se desfasoara la nivelul executivului.

Regatul Unit al Marii Britanii alege optzecisiunu de membrii care fac parte din Parlamentul European. In cadrul Regatului, conducerea administrativa este exercitata de Parlament, compus di Camera Lorzilor si Camera Comunelor.

Parlamentul este autoritaea legislativa suprema. Regatul Unit are o doctrina traditionala, aceea a suveranitatii Parlamentului.

Camera Comunelor este formata din sasesutecincizeci si unu de politicieni alesi. Camera Lorzilor este cea de a doua Camera a Parlamentului, ai carei membrii nu sunt alesi. Este formata din aproximativ 1200 membrii, printre care: episcopi ai Bisericii Anglicane, aproximativ optsute(???) lorzi provenind din familii de lorzi si alti patrusute lorzi ale caror titluri nu au fost mostenite, precum si optsprezece judecatori.

Autoritatea executiva

  zf683d1262bffm 21683dze62bfm1y

Puterea executiva in Japonia este atribuita Cabinetului, care este alcatuit din Biroul Primului Ministru si din doisprezece Ministrii, stabiliti prin lege si care sunt enumerati in legea privind “Organizarea Guvernului National”.

Exista, de asemenea si un Secretariat al Guvernului, un Birou Legislativ Guvernamental, Autoritatea Nationala de Personal, precum si un Consiliu de Securitate al Japoniei. Exista o Comisie de Audit, formata din trei functionari, al carei statut independent este garantat prin Constitutie.

Primul Ministru, care este numit din membrii Dietei, printr-o hotarare a Dietei, de catre Imparat, trebuie sa fie civil, de obicei presedintele partidului aflat la conducere.

Acesta numeste si pe cei doisprezece Ministrii de Stat, dar ii poate si destitui.

Cabinetul trebuie sa demisioneze in masa in cazul in care functia de Prim Ministru devine vacanta, sau daca prima sesiune a Dietei este convocata pentru alegerea generala a membrilor Camerei Reprezentantilor. In cazul in care Camera Reprezentantilor acorda un vot de neincredere, Cabinetul trebuie sa demisioneze.

In Marea Britanie seful Guvernului este Primul Ministru, care conduce sedintele Cabinetului sau, selecteaza ministrii si are puterea sa ii demita. Acesta este nominalizat de Regina, fiind unul din lideriim politici ai partidului care a castigat alegerile.

Primul Ministru este si Ministrul pentru Servicii Publice si are, de asemenea, responsabiltate formala pentru serviciile de securitate.

In cazul SUA, Presedintele este Seful Statului si al Guvernului si sunt alesi impreuna cu Vicepresedintele.

Biroul Presedintelui, cunoscut sub numele de Casa Alba, este format din aproximativ patrusute persoane, iar activitatea din cadrul Casei Albe este coordonata de catre un Sef de Personal. Toti membrii Casei Albe sunt numiti de Presedinte.

In cadrul autoritatii executive se au in vedere mai multe aspecte din sistem, ca de exemplu nivelul de decizie, coordonarea din cadrul fiecarui Cabinet, organizarea in ansamblu.

In Japonia, Cabinetul este condus de Primul Ministru si nu are mai mult de douazeci de ministrii de stat. Toti reprezinta puterea executiva si se afla sub autoritatea Sefului Cabinetului, care este responsabil in fata Dietei.

Organizarea Cabinetului, managementul acestuia, se bazeaza in primul rand pe intalniri la nivelul acestuia si pe Organele Subsidiare Cabinetului, care preiau o serie de sarcini. De exemplu, Secretariatul Cabinetului este insarcinat cu pregatirea agendei de lucru a sedintelor de Cabinet, colecteaza informatii si realizeaza studii de cercetare.

Biroul Legislativ al Cabinetului revede legile propuse, proiectele ordinelor Cabinetului si tratatele, exprima opinia legata de Cabinet, Primul Ministru sau ministrii.

Consiliul de Securitate al Japoniei delibereaza problemele importante privind apararea nationala, masurile ce trebuie luate in caz de urgenta.

Cabinetul Primului Ministru englez este format din ministrii, care au

urmatoarele atributii:

  • fundamentarea politicilor

  • controlul suprem asupra Guvernului

  • coordonarea activitaii departamentelor guvernamentale.

In procesul complex de desfasurare a activitatii de catre Cabinet sunt

atrase o serie de comisii permanente, care formeaza o parte importanta din structura de management, pentru ca deciziile fundamentale in comisii au aceeasi semnificatie si aceeasi puter ca si cele luate de membrii Cabinetului. Membrii acestor comisii sunt numiti de Primul Ministru.

 

Intreaga activitate a Cabinetului si a Comisiilor asociate este deservita de

catre un secretariat al Cabinetului condus de catre un secretar de Cabinet.

Functiile estntiale, cheie, ale Sefului de Cabinet, sunt de coordonare a politicilor departamentelor, avizarea numirilor in functiile publice si organizarea si conducerea activitatilor care se desfasoara in serviciile civile.

In cazul SUA, deciziile sunt fundamentale la nivelul Cabinetului in cadrul celor paisprezece departamente ale acestuia: din Agricultura, Comert, Aparare, Invatamant,Energie, Sanatate si Servicii Sociale, AmenajareaTeritoriului si Dezvoltarea Urbana, Interne, Justitie, Munca, Agentia Nationala a Transportului, Trezorerie, Agentia pentru Veterani.

Atat in cadrul autoritatilor executive din Japonia, cat si din SUA, exista o conducere centrala, la nivelul unui Birou de Management.

In Japonia se intalneste Agentia de Management si Coordonare, creeata in 1984 prin colaborarea dintre Agentia Administrativa de Management si Biroul Primului Ministru. Acesta functioneaza ca organ extern al Biroului Primului Ministru, cu rol in coordonarea si managemnetul Guvernului National. Pentru SUA exista Biroul de Management si de Fundamentare a Bugetului, iar cei cincisutecincizeci membrii care isi desfasoara activitatea in cadrul acestuia sunt condusi de catre un Director al Biroului, numit de catre Presedinte cu acordul Senatului.

Ministere- Departamente

 

In Japonia, alaturi de Biroul Primului Ministru, se afla doisprezece ministere. Alte componente administrative sunt: comisiile, agentiile, intreprinderile guvernamentale