Operatiuni in devize operatiuni de schimb la vedere, operatiuni de schimb la termen, operatiuni de titluri in devize, operatiuni privind conturile referat

OPERATIUNI IN DEVIZE

Operatiuni in devize (efectuate in alte monede decat moneda nationala) se clasifica dupa urmatoarele criterii:

 1. dupa natura operatiunii:

 • operatiuni de schimb la vedere

 • operatiuni de schimb la termen

 • operatiuni de titluri in devize
 • operatiuni privind conturile: - curente,

 • de depozit,

 • de corespondent

 1. dupa riscul asumat:

 • operatiuni cu risc de schimb care implica intrari sau iesiri de devize din patrimoniu

 • operatiuni fara risc de schimb

 

 1. dupa natura participantilor:

 • operatiuni in devize cu clientela bancara si financiara

 • operatiuni in devize cu clientela nebancara

 • operatiuni cu titluri in devize

 • operatiuni de SWAP

 

Riscul valutar se cuantifica prin intermediul pozitiei de schimb – soldul net al patrimoniului intr-o anumita deviza, respectiv diferenta dintre total creante (activul bilantului si conturi in afara bilantului) si total angajamente (pasivul bilantului si conturi in afara bilantului) in moneda respectiva.

Pozitia de schimb scurta este determinata de relatia:

Pasivele intr-o moneda straina > Activele in aceeasi moneda

 

Pozitia de schimb lunga este determinata de relatia:

Activele intr-o moneda straina > Pasivele in aceeasi moneda

 

Pozitia de schimb structurala evidentiaza activele imobilizate exprimate in devize.

Pozitia de schimb operationala este diferenta dintre pozitia de schimb totala si pozitia de schimb structurala.

Pozitia valutara totala reprezinta diferenta dintre totalul pozitiilor valutare lungi si totalul pozitiilor valutare scurte, in echivalent lei. Echivalentul in lei a pozitiilor lungi si scurte pe fiecare valuta, se determina pe baza cursului de referinta al BNR in vigoare la data intocmirii situatiei.

In contabilitate se folosesc conturile 3721 “Pozitie de schimb” si 3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb” care realizeaza corespondenta intre contabilitatea in devize si contabilitatea in lei.

In cazul operatiunilor de export este necesar ca banca exportatorului sa deschida un cont de corespondent in valuta, prin utilizarea uneia din urmatoarele variante:

 • deschiderea contului de corespondent direct la banca importatorului (in valuta);

 • deschiderea contului de corespondent la o alta banca decat banca importatorului (in valuta);

 • deschiderea contului de corespondent la o banca din Romania care asigura corespondenta pe valuta (intermediara) cu banca importatorului;

 • deschiderea contului de corespondent in valuta la o sucursala a bancii straine deschise in Romania.

Fiecare cont de corespondent deschis pe feluri de valuta in strainatate constituie o pozitie NOSTRO.

Pozitia NOSTRO = Pozitia unei banci pe fel de valuta pe banci

Pozitiva

Pozitia NOSTRO poate fi Zero sau para

Negativa

Pozitia de trezorerie = suma soldurilor pozitiilor NOSTRO pe fel de valuta

Pozitiva

Pozitia de trezorerie poate fi Zero sau para

Negativa

 

 

OPERATIUNI DE SCHIMB LA VEDERE

Aceste operatiuni numite si operatiuni SPOT, sunt operatiuni de cumparare sau vanzare de devize, incheiate la cursul la vedere (spot), la care tranzactia si decontarea au loc in acelasi timp sau la un interval de cel mult 48 ore (2 zile lucratoare). in acest caz cursul folosit la decontarea peste doua zile este acelasi cu cel din ziua efectuarii tranzactiei.

 

Se utilizeaza conturile:

372 “Conturi de ajustare”

3721 “Pozitie de schimb”

3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”

3723 “Conturi de ajustare devize”

3729 “Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului”

931 “Operatiuni de schimb la vedere” – cont extrabilantier

9311 “Lei cumparati si inca neprimiti”

9312 “Devize cumparate si inca neprimite”

9313 “Lei vandutI si inca nelivrati”

9314 “Devize vandute si inca nelivrate”

936 “Conturi de ajustare devize”

9361 „Pozitia de schimb”

9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

9363 „Conturi de ajustare in devize”

Contul sintetic de gradul I 372 „Conturi de ajustare” este bifunctional. Contul sintetic de gradul II 3721 „Pozitie de schimb” inregistreaza sumele in devize achizitionate sau vandute. Se crediteaza la intrarea devizelor in patrimoniu si se debiteaza cu iesirea devizelor din patrimoniu, in corespondenta cu un cont de trezorerie. In analitic se desfasoara pe fiecare valuta. Contul 3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb” functioneaza in paralel cu contul 3721; se debiteaza cu sumele in lei corespunzatoare sumelor in devize intrate in patrimoniu; se crediteaza cu echivalentul in lei al sumelor in devize iesite din patrimoniu, in corespondenta cu un cont de trezorerie.

Valoarea in lei a devizelor schimbate, reflectata in contul 3722, se actualizeaza la cursul zilei cu ajutorul contului 3723 „Conturi de ajustare devize”.

Rezultatul degajat din operatiunea de schimb, datorat modificarii cursului se inregistreaza fie in contul 7061 „Venituri din operatiuni de schimb si arbitraj”, daca este favorabil, fie in contul 6061 „Pierderi din operatiuni de schimb si arbitraj”, daca este nefavorabil.

Angajamentele se evidentiaza in contul 936 „Conturi de ajustare devize in afara bilantului” cu functie asemanatoare contului 372, dar folosit in contrapartida cu contul 931 „Operatiuni de schimb la vedere”, subcontul respectiv.

In tranzactiile valutare se opereaza cu valute codificate de International Standards Organisation (ISO).

 

Codul ISO este format din trei caractere:

 • primele doua caractere reprezinta codul tarii

 • al treilea este codul monedei nationale

 

Ex: Codul tarii Codul monedei nationale

RO
Romania
ROL
Lei
US
Statele Unite
USD
Dolari
FR
Franta
FRF
Franci
DE
Germania
DEM
Marci
AT
Austria
ATS
Silingi

 Fiecare valuta este administrata de banca de emisiune din tara respectiva.

Ex:

Inregistrarea operatiunilor privind cumpararea de devize:

 

 • Inregistrarea cumpararii prin conturi extrabilantiere:

 

9312 = 9361

„Devize cumparate si inca neprimite” „Pozitia de schimb”

 

 

 • Inregistrarea contravalorii devizelor in lei:

9362 = 9313

„Contravaloarea pozitiei de schimb” “Lei vanduti si inca nelivrati”

 

 

Modificarile cursului devizelor achizitionate se inregistreaza astfel:

 

Cresterea cursului, in paralel in conturi extrabilantiere si bilantiere:

9362 = 9363

„Contravaloarea pozitiei de schimb” „Conturi de ajustare in devize”

 

 

3723 = 3722

“Conturi de ajustare in devize” “Contravaloarea pozitiei de schimb”

Scaderea cursului:

 

9363 = 9362

„Conturi de ajustare devize” „Contravaloarea pozitiei de schimb”

 

 

3722 = 3723

“Contravaloarea pozitiei de schimb” “Conturi de ajustare in devize”

 

 • Inregistrarea primirii devizelor achizitionate:

 

121 = 3721

„Cont corespondent la banci” „Pozitia de schimb”

 

 • Inregistrarea contravalorii in lei a devizelor primite:

3722 = 111

“Contravaloarea pozitiei de schimb” „Cont curent la BNR”

 

 

 • Inregistrarea in conturi extrabilantiere a stingerii angajamentelor de primire a devizelor:

 

9361 = 9312

„Pozitia de schimb” „Devize cumparate si inca neprimite”

 

 

9313 = 9362

“Lei vanduti si inca nelivrati” „Contravaloarea pozitiei de schimb”

 

- Se inchid conturile de ajustare devize pentru tranzactia de cumparare finalizata:

 1. in cazul cresterii cursului:

 

3722 = 3723

“Contravaloarea pozitiei de schimb” “Conturi de ajustare in devize”

 

 1. in cazul scaderii cursului:

 

3723 = 3722

“Conturi de ajustare in devize” “Contravaloarea pozitiei de schimb”

 

Inchiderea contului 3722 “Contravaloarea pozitiei de schimb”, care poate prezenta: - sold creditor in situatia cresterii cursului, respectiv diferente favorabile care se preiau la venituri; - sold debitor in cazul scaderii cursului, respectiv diferente nefavorabile care se preiau la cheltuieli.

 

3722 = 7061

“Contravaloarea pozitiei de schimb” “Venituri din operatiuni de schimb si arbitraj”

 

 

6061 = 3722

“Pierderi din operatiuni de schimb “Contravaloarea pozitiei de

si arbitraj” schimb”

Inregistrarea operatiunilor privind vanzarea de devize :

 

 • Inregistrarea vanzarii prin conturi extrabilantiere:

 

9361 = 9314

„Pozitia de schimb” „Devize vandute si inca nelivrate”

 

 • Inregistrarea contravalorii devizelor in lei:

 

9311 = 9362

“Lei cumparati si inca neprimiti” „Contravaloarea pozitiei de schimb”

Modificarile cursului devizelor vandute se inregistreazain paralel in conturi extrabilantiere si bilantiere, astfel:

 

Cresterea cursului:

9363 = 9362

„Conturi de ajustare devize” „Contravaloarea pozitiei de schimb”

 

3722 = 3723

“Contravaloarea pozitiei de schimb” “Conturi de ajustare in devize”

 

Scaderea cursului:

9362 = 9363

„Contravaloarea pozitiei de schimb” „Conturi de ajustare in devize”

 

 

3723 = 3722

“Conturi de ajustare in devize” “Contravaloarea pozitiei de schimb”

 

 

 • Inregistrarea livrarii devizelor:

 

3721 = 121

„Pozitia de schimb” „Cont corespondent la banci”

 

 

111 = 3722

„Cont curent la BNR” “Contravaloarea pozitiei de schimb”

 

 • Inregistrarea in conturi extrabilantiere a stingerii angajamentului de livrare a devizelor:

 

9314 = 9361

„Devize vandute si inca nelivrate” „Pozitia de schimb”

 

 

 • Inregistrarea contravalorii in lei a angajamentului:

9362 = 9311

„Contravaloarea pozitiei de schimb” “Lei cumparati si inca neprimiti”

 

 

 • Inchiderea conturilor de ajustare devize pentru tranzactia de vanzare finalizata:

 • in cazul cresterii cursului:

 •  

  3723 = 3722

  “Conturi de ajustare in devize” “Contravaloarea pozitiei de schimb”

   

  1. in cazul scaderii cursului:

   

  3722 = 3723

  “Contravaloarea pozitiei de schimb” “Conturi de ajustare in devize”

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  OPERATIUNI DE SCHIMB LA TERMEN

  Operatiunile de schimb la termen se caracterizeaza prin urmatoarele: apare un interval de timp intre momentul tranzactiei (vanzare sau cumparare de devize) si in momentul livrarii sumelor, interval mai mare de doua zile lucratoare; cursul folosit pentru decontarea operatiunii este stabilit prin contract la incheierea tranzactiei si operabil in viitor, la livrarea sumelor („curs la termen” sau „curs forward”).

  Cursul la termen se determina prin majorarea cursului la vedere cu reportul, sau micsorarea cursului la vedere cu deportul existent pentru valuta tranzactionata.

  unde: = rata dobanzii la moneda 1

  = rata dobanzii la moneda 2

   

  Operatiunile de schimb la termen pot fi:

  • Operatiuni de schimb speculative sau la termen sec, reprezentate de vanzari sau cumparari de devize, urmate de rascumparari sau revanzari in scopul obtinerii de profit, in momente conjuncturale favorabile;

  • Operatiuni de schimb de acoperire, efectuate cu scopul reducerii sau eliminarii riscului valutar, in conditiile variatiei cursului valutar.

  Inregistrarea livrarilor de devize este similara cazului de schimb la vedere. Conturi utilizate: 372 “Conturi de ajustare” cu subconturile respective 936 “Conturi de ajustare devize” in afara bilantului, cu subconturile respective, precum si conturile specifice operatiunilor de schimb la termen:

   

  933 “Operatiuni de schimb la termen” – cont extrabilantier

  9331 “Lei de primit contra devize de livrat”

  9332 “Devize de livrat lei de primit”

  9333 “Devize de primit contra lei de livrat”

  9334 “Lei de livrat contra devize de primit”

  9335 “Devize de primit contra devize de livrat”

  9336 “Devize de livrat contra devize de primit”

  934 “Report/deport calculat anticipat”

  9341 “Report/deport de primit”

  9342 “Report/deport de platit”

  Contul sintetic de gradul I 934 “Report/deport calculat anticipat” este bifunctional, desfasurat pe doua conturi sintetice de gradul II:

  9341 “Report/deport de primit” are functie de pasiv; se crediteaza cu deportul de primit la cumpararea devizelor sau reportul de primit la vanzarea devizelor, in corespondenta cu contul 9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” sau cu unul din conturile de operatiuni de schimb la termen (933); se debiteaza la esalonarea reportului sau deportului de primit in corespondenta cu contul 378 „Venituri de primit”.

  9342 “Report/deport de platit” are functie de activ; se debiteaza cu deportul de platit la vanzarea devizelor sau reportul de platit la cumpararea devizelor, in corespondenta cu contul 9362 „Contravaloarea pozitiei de schimb” sau cu contul 933 “Operatiuni de schimb la termen”; se crediteaza la esalonarea deportului sau reportului de platit in corespondenta cu contul 377 „Venituri de platit”.

   

  Ex:

  OPERATIUNI SPECULATIVE

   

  Cumparari de devize

   

  • Se inregistreaza operatiunea extrabilantiera de emitere a ordinului de cumparare:

   

  9333 = 9361

  „Devize de primit contra lei de livrat” „Pozitia de schimb”

   

   

  • Se inregistreaza contravaloarea devizelor in lei:

  9362 = 9334

  „Contravaloarea pozitiei de schimb” “Lei de livrat contra devize de primit”

   

  • Inregistrarea reevaluarii devizelor in conturi extrabilantiere:

   

  • In cazul cresterii cursului:

  9362 = 9363

  „Contravaloarea pozitiei de schimb” „Conturi de ajustare in devize”

  • In cazul scaderii cursului:

  9363 = 9362

  „Conturi de ajustare devize” „Contravaloarea pozitiei de schimb”

   

   

  • Inregistrarea reevaluarii devizelor in conturi bilantiere:

   

  • In cazul cresterii cursului:

  3722 = 3723

  “Contravaloarea pozitiei de schimb” “Conturi de ajustare in devize”

   

  • In cazul scaderii cursului:

  3723 = 3722

  “Conturi de ajustare in devize” “Contravaloarea pozitiei de schimb”

   

   

  • La primirea devizelor cumparate se sting angajamentele:

   

  • In devize:

  9361 = 9333

  „Pozitia de schimb” „Devize de primit contra lei de livrat”

   

  • In lei, in cazul cresterii cursului:

  % = 9362

  9334 „Contravaloarea pozitiei de schimb”

  “Lei de livrat contra devize

  de primit”

  9363

  „Conturi de ajustare devize”

   

  • In lei, in cazul scaderii cursului:

  9334 = %

  “Lei de livrat contra devize 9362

  de primit” „Contravaloarea pozitiei de schimb”

  9363

  „Conturi de ajustare devize”

   

  • Inregistrarea primirii devizelor:

   

  121 = 3721

  „Cont corespondent la banci” „Pozitia de schimb”

   

  • Inregistrarea contravalorii in lei a devizelor primite:

   

  • In cazul cresterii cursului:

  3722 = %

  “Contravaloarea pozitiei de schimb” 111

  „Cont curent la BNR”

  3723

  “Conturi de ajustare devize”

   

  • In cazul scaderii cursului:

  % = 111

  3722 „Cont curent la BNR”

  “Contravaloarea pozitiei de schimb”

  3723

  “Conturi de ajustare devize”

   

  Vanzari de devize

  • Inregistrarea in conturi extrabilantiere a emiterii ordinului de vanzare:

   

  • In devize:

  9361 = 9332

  „Pozitia de schimb” „Devize de livrat contra lei de primit”

   

  • Contravaloarea in lei:

  9331 = 9362

  “Lei de primit contra devize „Contravaloarea pozitiei de schimb”  de livrat”

   

   

  • Inregistrarea in conturi extrabilantiere a reevaluarii devizelor:

   

  • In cazul cresterii cursului:

  9363 = 9362

  „Conturi de ajustare devize” „Contravaloarea pozitiei de schimb”

   

  • In cazul scaderii cursului:

  9362 = 9363

  „Contravaloarea pozitiei de schimb” „Conturi de ajustare in devize”

   

   

  • Inregistrarea reevaluarii in conturi bilantiere:

   

  • In cazul cresterii cursului:

  3723 = 3722

  “Conturi de ajustare in devize” “Contravaloarea pozitiei de schimb”

   

  • In cazul scaderii cursului:

  3722 = 3723

  “Contravaloarea pozitiei de schimb” “Conturi de ajustare in devize”

   

  • La livrarea devizelor se inregistreaza stingerea angajamentelor:

   

  • In devize:

  9332 = 9361

  „Devize de livrat contra lei de primit” „Pozitia de schimb”

   

  • In lei:

  9362 = %

  „Contravaloarea pozitiei 9331

  de schimb” “Lei de primit contra devize de livrat”

  9363

  „Conturi de ajustare devize”

   

  • Inregistrarea livrarii devizelor:

   

  3721 = 121

  „Pozitia de schimb” „Cont corespondent la banci”

   

  • Inregistrarea contravalorii in lei a devizelor vandute:

   

  • In cazul cresterii cursului:

  % = 3722

  111 “Contravaloarea pozitiei

  „Cont curent la BNR” de schimb”

  3723

  “Conturi de ajustare devize”

  • In cazul scaderii cursului:

  111 = %

  „Cont curent la BNR” 3722

  “Contravaloarea pozitiei de schimb”

  3723

  “Conturi de ajustare devize”

   

   

   

  OPERATIUNI DE SWAP

  Swap este operatiunea de vanzare si cumparare simultana a aceleiasi sume in doua valute diferite, avand decontari la cursurile si datele stabilite la incheierea tranzactiei. La baza operatiunii de swap sta un imprumut obtinut intr-o deviza folosit la creditarea intr-o alta deviza. Cele doua operatiuni se deruleaza simultan si au aceeasi contrapartida.

  Forme de SWAP:

  • SWAP de trezorerie (SWAP cambist): reprezinta doua operatiuni de schimb ale unei sume nominale in devize, la doua cursuri in devize:

  - cursul la vedere utilizat la incheierea tranzactiei,

  - cursul la termen utilizat la scadenta operatiunii.

  Se realizeaza de fapt combinarea unei operatiuni de schimb la vedere cu o operatiune de schimb la termen. Nu se calculeaza dobanzi pe perioada schimbului, acestea fiind cuprinse in cursul la termen.

  • SWAP financiar (SWAP lung) se caracterizeaza prin plata reciproca de dobanzi la devizele imprumutate, pe perioada schimbului. Este utilizat pentru sume mari, schimbate pe perioade lungi.

  Operatiunile de SWAP de trezorerie se inregistreaza in contabilitate similar cu cele de schimb la termen.

  Operatiunile de SWAP financiar se inregistreaza initial ca o operatiune de schimb la vedere, iar in final ca o operatiune de schimb la termen.

   

  Exemplu:

  SWAP DE TERZORERIE

   

  1. Se inregistreaza ordinul de cumparare la vedere a devizelor:

   

  9312 = 9361

  „Devize cumparate si inca neprimite” „Pozitia de schimb”

   

  1. Contravaloarea in lei a devizelor de cumparat:

  9362 = 9313

  „Contravaloarea pozitiei de schimb” „Lei vanduti si inca nelivrati”

   

  1. Ordinul de vanzare la termen a devizelor:

  9361 = 9332

  „Pozitia de schimb” „Devize de livrat contra lei de primit”

   

  1. Contravaloarea in lei a devizelor de vandut:

   

  9331 = 9362

  “Lei de primit contra devize „Contravaloarea pozitiei de schimb”

  de livrat”

   

  1. La primirea devizelor, se inregistreaza stingerea angajamentelor pentru operatiunea de cumparare la vedere:

  9361 = 9312

  „Pozitia de schimb” „Devize cumparate si inca neprimite”

   

  1. Stingerea angajamentelor pentru contravaloarea in lei:

   

  9313 = 9362

  „Lei vanduti si inca nelivrati” „Contravaloarea pozitiei de schimb”

  1. Primirea devizelor pentru operatiunea la vedere:

   

  121 = 3721

  „Cont corespondent la banci” „Pozitia de schimb”

   

  1. Contravaloarea in lei a devizelor cumparate la vedere:

  3722 = 111

  “Contravaloarea pozitiei de schimb” „Cont curent la BNR”

   

  1. Stingerea angajamentelor privind livrarea la termen a devizelor:

   

  9332 = 9361

  „Devize de livrat contra lei de primit” „Pozitia de schimb”

   

   

  1. Contravaloarea in lei a angajamentelor stinse:

  9362 = 9331

  „Contravaloarea pozitiei de schimb” „Lei de primit contra devize

  de livrat”

   

  1. Livrarea devizelor la termen:

   

  3721 = 121

  „Pozitia de schimb” „Cont corespondent la banci”

   

  1. Contravaloarea in lei a devizelor livrate la termen:

   

  111 = 3722

  „Cont curent la BNR” “Contravaloarea pozitiei de schimb”

   

  Diferentele aferente schimbului la vedere, generate de variatia cursului sunt contabilizate prin conturile extrabilantiere si bilantiere de ajustare devize; diferentele favorabile se inregistreaza la venituri, iar cele nefavorabile la cheltuieli, prin inregistrarile urmatoare:

   

   

  1. inregistrarea extrabilantiera a unei diferente favorabile:

  9362 = 9363

  „ContravaloaCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani