Proiect - Firma referat

CUPRINS

 1. REZUMAT 21.1. DESCRIEREA PIETEI SI A ROLULUI FIRMEI 21.2. PRODUSELE CE URMEAZA A FI OFERITE DE NOUA FIRMA 61.3.ECHIPA DE CONDUCERE 61.4. PREZENTAREA DATELOR FINANCIARE LA FIRMA S.C. ELDA S.A. 10

1.5.SUMA NECESARA A FI IMPRUMUTATA SI MODUL DE FOLOSIRE SI RESTITUIRE A BANILOR 11

 2. ISTORICUL FIRMEI S.C. „RIGA PAN” S.A. 132.1. DATA INFIINTARII 132.2 SCOPUL FIRMEI S.C. „ RIGA PAN „ S.A. 15
 3. DESCRIEREA GENERALǍ A AFACERII 163.1 OBIECTIVE. STRATEGIE. TACTICI 163.2 STRUCTURA PERSONALULUI 173.3 COMPETITIA 19

 4. STRATEGIA 20

 5.DESCRIEREA PRODUSELOR SI MODUL DE FOLOSIRE 215.1 CICLUL PRODUSELOR 215.2 DESCRIEREA CLIENTILOR SI A SURSELOR DE APROVIZIONARE 235.3 SCHITA DE AMPLASARE A FIRMEI 255.4 METODA DE PRODUCTIE FOLOSITA 25

 6. STRATEGIA DE MARKETING 276.1 PIATA 276.2 AVANTAJELE FIRMEI 276.3 PIATA TINTA 276.4 SEGMENTAREA PIETEI TINTA 28

 7. INFORMATII FINANCIARE 28

1. REZUMAT

1.1. Descrierea pietei si a rolului firmei

In ultimii ani, concurenta in domeniul produselor de panificatie a crescut vertiginos. Datorita ciclului foarte scurt de fabricatie al acestor produse si a cererii relativ stabile, intreprinzatorii privati au preferat sa investeasca in domeniu, astfel incat in prezent exista in judetul Iasi 176 de brutarii, din care mai mult de jumatate in municipiul Iasi.

Piata S.C. „RIGA PAN” S.A. reprezinta spatiul economico – geografic unde ea este prezenta cu produsele sale, cu prestigiul si influenta sa.

Societatea produce si comercializeaza anual pe piata interna peste 7000 de tone de faina de diverse tipuri, 3000 de tone de paine in diverse sortimente si 35 de tone de produse de patiserie.

Piata careia i se adreseaza S.C. „RIGA PAN” S.A. are un caracter local pe de o parte si traditional pe de alta parte. Geografic aceasta piata e localizata in orasul Iasi, iar din punct de vedere al componentei este o piata traditional universala

Societatea realizeaza vanzari prin reteaua de magazine RIGA PAN de pe raza municipiului Iasi si prin intermediul unor firme private. Cu firmele private de distributie vanzarea se face pe baza de comenzi ferme si contracte.

Reteaua de distributie era constituita in 1993 din 17 magazine proprii de desfacere.

Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul masinilor speciale pentru paine, aflate in dotarea societatii. Daca in urma cu cativa ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distributie a produselor, in

 

prezent scaderea productiei a redus eficienta utilizarii lor, facand de dorit utilizarea unor masini mai mici.

In 1999 numarul magazinelor proprii a crescut la 21, doua treimi din acestea fiind dotate cu vitrine frigorifice pentru pastrarea alimentelor. Toate magazinele au fost dotate cu case de marcat si cantare electronice. Personalul este calificat si bine pregatit pentru a asigura un comert civilizat.

Magazinele primesc, gestioneaza si vand produsele. Actele intocmite in magazine sunt predate biroului financiar-contabil, iar numerarul incasat se preda zilnic la casierie, putand fi utilizat chiar in ziua urmatoare in scopurile stabilite de societate.

Criteriile de selectie a modalitatii de distributie se bazeaza pe urmatoarele:

 • plata imediata;

 • volumul comenzii;

 • relatia anterioara.

Contractele de livrare practicate de S.C. RIGA PAN S.A. in calitate de furnizor contin prevederi asiguratoare referitoare la:

 • documentele si modalitatile de plata;

 • receptia marfii la sediul firmei;

 • garantie;

 • raspunderea contractuala.

S.C. RIGA PAN S.A. a participat la o licitatie organizata de S.C. ELDA PAN S.A. Iasi in decembrie 2002, achizitionand intreaga afacere ( prin contractarea de credit bancar ):

 • o moara de grau;

 • un atelier de panificatie;

 • o patiserie – pizzerie;

 • 17 magazine de desfacere a produselor alimentare.

Vanzarile S.C. ELDA PAN S.A. se desfasurau sub urmatoarele forme:

 • vanzari en gros – 25%;

 • vanzari cu amanuntul – 33%;

 • vanzari prin reteaua proprie de magazine – 42%.

Evolutia vanzarilor zilnice este prezentata in tabelul urmator:

Cifra zilnica a vanzarilor a inregistrat o tendinta de crestere in primii 2 ani. In termeni reali, evolutia a fost ascendenta in perioada 1998- 1999 si descendenta in perioada 2000-2001.

Aprovizionarea magazinelor (proprii sau nu) se face prin intermediul masinilor speciale pentru paine, aflate in dotarea societatii. Daca in urma cu cativa ani acestea corespundeau perfect nevoilor de distributie a produselor, in prezent scaderea productiei a redus eficienta utilizarii lor, facand de dorit utilizarea unor masini mai mici.

In 1999 ea detinea o treime din piata de desfacere a produselor de panificatie din judet, aceasta cota este in prezent de aproximativ 20%. Aceasta evolutie s-a suprapus pe o scadere generala a consumului, ceea ce a determinat si reducerea productiei unitatii.

Datorita scaderii productiei unitatii, firma S.C. RIGA PAN S.A. va prelua aceasta afacere.

 

1.2. Produsele ce urmeaza a fi oferite de noua firma

In urma realizarii unor chestionare, produsele cele mai cautate de clienti sunt:

 • faina alba tip 650;

 • faina alba tip 480;

 • gris;

 • tarate;

 • franzela “Neptun” (0,500 kg/buc.);

 • franzela “Pariziana” (0,400 kg/buc.);

 • colac moldovenesc (1 kg/buc.);

 • colacei moldovenesti (0,1 kg/buc.);

 • pateuri (0,050 kg/buc.);

 • saleuri – vrac;

 • minipateuri cu branza – vrac;

 • minipateuri cu ciuperci – vrac;

 • batoane cu lapte (0,100 kg/buc.);

 • cozonac cu stafide si cacao (0,800 kg/buc.).

Se remarca faptul ca ponderea cea mai mare o au produsele alimentare de baza, caracterizate printr-o cerere putin elastica in raport cu pretul, ceea ce a determinat o scadere mai putin accentuata a consumului in conditii de inflatie.

 

1.3.Echipa de conducere

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere care decide asupra activitatii societatii si adopta politica economica si comerciala.

Societatea este administrata de Consiliul de Administratie, compus din 7 persoane alese de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de patru ani. Consiliul de Administratie este condus de un presedinte, care are si calitatea de director general.

Gestiunea societatii este verificata Comisia de Cenzori, formata din trei membri alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.

 • Directorul general al societatii este ajutat de directorul executiv tehnic si de directorul executiv economic.

 • Directorul tehnic este conducatorul directiei productie.

Directorul economic (seful directiei economice) are in subordine urmatoarele compartimente:

 • biroul financiar-contabilitate-preturi;

 • oficiul de calcul;

 • biroul aprovizionare.

S.C. COMPAN S.A. are 230 de angajati, cu functii si calificari corespunzatoare, definite in fisa postului.

Compartimentul activitatii de productie este subordonat directorului general si indruma, conduce si raspunde de activitatea de productie, avand urmatoarele atributii:

 • asigura desfasurarea activitatii compartimentelor functionale din subordinea sa in scopul realizarii programelor de productie si a repararii dotarii;

 • ia masuri pentru elaborarea si respectarea indicatorilor tehnici si tehnologici cu privire la programarea, pregatirea si urmarirea productiei;

 • asigura respectarea normelor de tehnica a securitatii si protectia muncii, ia masuri impotriva celor care nu le respecta;

 • raspunde de activitatea de organizare a productiei si muncii in scopul cresterii productivitatii muncii, reducerii costurilor, cresterii rentabilitatii si beneficiului societatii.

Compartimentul comercial are atributiile:

 • asigura fundamentarea propunerilor pentru organigrama unitatii, schemei de personal, a atributiilor fiecarui sector de activitate, a veniturilor si cheltuielilor pentru activitatea de baza si a altor activitati, a tarifelor pentru prestatii etc.;

 • asigura contractele pentru prestatii, intocmeste facturi pentru activitatea de baza, asigura analizele economice pe sectii privind realizarea veniturilor si cheltuielilor si indeplinirea sarcinilor de catre conducere;

 • elaboreaza planul de prestatii, venituri si cheltuieli al unitatii pe structuri si activitati (de baza si alte activitati).

 

ADUNAREA GENERLA A ACTIONARILOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTORUL GENERAL - PRESEDINTE

VICEPRESEDINTE

DIRECTOR TEHNIC

Moara

Atel.3

Pizza

At. mecanic

PSI

Prot. muncii

Achizitii-prestari macinis grau

Lab. C.T.C.

PIS

 

Of. juridic

Paza

Adm. secret

Cont

Fin

Of. calcul

CFG.PR

CONTABIL SEF

BIROU A.D.T.C.

Aprovizionare - Magazii

Vanzari- Magazii

Transporturi

ComertMagazine

Parc Auto1.4. Prezentarea datelor financiare la firma S.C. ELDA S.A.

 

 

1.5.Suma necesara a fi imprumutata si modul de folosire si restituire a banilor

Suma necesara a fi imprumutata pentru dezvoltarea noii afaceri( S.C. ELDA S.A.)= 241 242ε

COSTURI
Costuri totale (EURO)
Contributia publica
(EURO)
Contributie proprie
Costuri ale proiectului, din care:
241.242
62.500
In natura
(EURO)
136.242
In numerar
(EURO)
42.500
1. Investitii
1.1. Echipamente
91.070
52.500
38.570
0
1.2. Constructia sau renovarea cladirilor
71.475
0
71-475
0
1.3. Altele cheltuieli de investitii
26.197
0
26.197
0
SUB-TOTAL 1.
188.742
0
0
0
2. Cheltuieli directe
2.1. Chirii ale cladirii si/sau echipamentelor
0
0
0
0
2.2. Cheltuieli cu personalul
0
0
0
0
2.3. Deplasari, cazare, diurne
0
0
0
0
2.4. Materii prime si materiale
40.000
0
0
40.000
2.5. Consumabile si alte achizitii
0
0
0
0
2.6. Promovare
12.500
10.000
0
2.500
2.7. Alte cheltuieli directe
0
0
0
0
SUB-TOTAL 2
52.500
10.000
0
42.500
3. Cheltuieli eligibile finantate exclusiv de beneficiar
0
0
0
0
4. Rezerva (max. 5%) din buget
0
0
0
0
COSTURI TOTALE ALE PROIECTULUI
241.242
62.500
136.242
42.500

  

2. ISTORICUL FIRMEI S.C. „RIGA PAN” S.A.

 

2.1. Data infiintarii

S. C. RIGA PAN S.A. a luat fiinta in decembrie 1992. Este persoana juridica romana, are forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si statutul ei. Societatea nu are filiale sau sucursale in tara sau strainatate.

Sediul societatii este in Iasi, str. Soseaua Pacurari nr. 26. S.C. .RIGA PAN S.A. are codul fiscal R3911847 si este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J22-464-1993.

Capitalul social initial al societatii a fost de 78.215.000 lei, fiind impartit in 15.643 actiuni cu o valoare nominala de 5000 lei. Capitalul social actual este de 2.052.537.000 lei, divizat in 125.144 actiuni a 16.401 lei fiecare. De la infiintare pana in prezent numarul actionarilor a scazut de la 2.132 la 1.318 datorita concentrarii detinerilor de actiuni.

Obiectul de activitate conform statutului este reprezentat de:

 1. productia, inclusiv aprovizionarea si importul pentru productie si desfacere pe piata interna si externa a produselor obtinute prin prelucrarea industriala a cerealelor, a produselor de panificatie si pastelor fainoase;

 2. comercializarea cu ridicata si amanuntul a produselor si marfurilor alimentare si nealimentare de orice fel prin magazine proprii sau inchiriate, concesionate sau in locuri special amenajate – piete, targuri precum si in sistem ambulant, prin tonete, rulote, automagazine si altele de acest fel;

 3. operatiuni de import-export, exclusiv cele prevazute la punctul a., produse si servicii, operatiuni specializate de comert exterior (leasing, intermediere, lohn, depozit, magazine, licitatii, cooperare, gaj, ipoteca, barter, reprezentanta), precum si oricare alt gen de servicii de comert exterior;

 4. prestari de servicii in domeniul:

 • transportul de marfuri si persoane in trafic intern si international;

 • intermedieri mobiliare si imobilare in sistem de comision sau consignatie si reprezentanta comerciala;

 • intermedieri si cumparari de active si actiuni de catre actionarii S.C. RIGA PAN S.A.;

 • intermedierea cumpararii de active si actiuni de catre actionarii salariati si ii reprezentarea acestora fata de terti in astfel de actiuni.

 1. Concesionarea de terenuri arabile si creditarea proprietarilor de terenuri pentru productia de cereale;

 2. In realizarea obiectului de activitate societatea comerciala efectueaza orice alte operatiuni privind dezvoltarea, modernizarea si exploatarea capacitatii de productie, cumpararea de active si actiuni, avand dreptul de a cumpara, inchiria sau a dobandi prin alte mijloace si de a obtine orice fel si orice drepturi, privilegii sau orice avantaj asupra sau in legatura cu orice proprietati si orice constructii, cladiri, locuinte, ateliere, magazine, depozite, capacitati de productie, masini, echipamente, instalatii, motoare, material rulant, mijloace auto si orice proprietate imobiliara sau drepturi de orice fel.

Baza materiala a societatii este compusa din urmatoarele active principale:

 • o moara de grau – construita in 1912, a ajuns prin modernizari succesive la o capacitate de macinis de 124 de tone in 24 de ore; utilajele sunt de provenienta romaneasca (15 valturi tip Toplet) si turceasca (umidificatoare, masini de gris).

In urma procesului de macinare se pot obtine toate tipurile de faina, diferentiate in functie de continutul in cenusa si substante minerale;

 • cele 21 magazine de desfacere a produselor alimentare sunt raspandite in tot orasul.

 

2.2 Scopul firmei S.C. „ RIGA PAN „ S.A.

Scopul firmei este de a produce si comercializa produsele de panificatie proprii.

Aspiram sa dobandim o reputatie pe piata ca fabricant si distribuitor de produse de panificatie. Putem obtine acest lucru prin dezvoltarea prompta a produselor, intelegerea clara a tendintelor si nevoilor de pe piata, comercializare si imbuteliere inovatoare si profitabile.

Pentru a ne atinge obiectivul, S.C. RIGA PAN S.A. are nevoie de capital, talent managerial, facilitati mai mari si mai eficiente.

 

 

3. DESCRIEREA GENERALǍ A AFACERII

3.1 Obiective. Strategie. Tactici

Produsul fabricat si oferit de firma fiind un produs final, va fi realizat pe piata consumatorului si este orientat persoanelor de toate varstele.

Clientii potentiali ai intreprinderii sunt persoanele de toate varstele.

Pentru ai determina pe clientii sa cumpere produsele fabricate de intreprindere, conducerea va pune accentul, in primul rand, pe calitatea deosebita a serviciilor prestate, pretul convenabil. Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului.

Preturile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reiesind din costurile de productie si din alte cheltuieli.

Reclama produselor va fi efectuata prin intermediul retelei mass-media, foi volante, standuri luminescente si pe automobilele care livreaza produsele firmei

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Structura personalului

Structura personalului pe compartimente era la 31.12.2002 urmatoarea:

 

 

Din tabel se poate remarca ponderea importanta a personalulCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani