Referat Macroeconomie - Analiza macroeconomiei, Productia si venitul, Metoda productiei, Produsul Intern Brut al Romaniei pe ramuri de activitate referat

Analiza macroeconomiei

Pentru a studia cresterea economica avem nevoie de o disciplina separata numita macroeconomie, deoarece exista forte care afecteaza economia in ansamblu ,care nu pot fi intelese complet sau ,simplu prin analizarea pietelor si produselor individuale.

Astfel macroeconomia studiaza modul in care se comporta economia in lini generale , fara a se oprii asupra nenumaratelor detalii.

Macroeconomia se ocupa in general de comportamentul agregatelor economice ,cum ar fi produsul national ,investitiilor totale si exporturilor intregi economii.

In macroeconomie observam gama larga de oportunitati si de dificultati cu care se confrunta economia in ansamblu. 12618fmt12dof3g
Privite la nivel macroeconomic,activitatile economice trec prin stari succesive de:

 • crestere

 • dezvoltare

 • stagnare mo618f2112doof

 • criza

Pentru o analiza macroeconomica a economiei,economisti studiaza si compara anumitii indicatori .

In baza acestor indicatori starea macroeconomica curenta a unei natiuni poate fi destul de complet descrisa de :

 • nivelul si rata cresterii productiei totale si per persoana

 • gradul de ocupare a fortei de munca

 • rata somajului

 • rata inflatiei

 • rata dobanzii

 • valoarea externa a monedei nationale

 • balanta de platii

Productia si venitul

Cea mai reprezentativa masura a nivelului national global al activitatilor economice este valoarea productiei sale de bunuri si servicii ,numita produs national.

In cele din urma analizand ca valoarea produsa trebuie sa apartina cuiva sub forma unui drept de proprietate, produsul national este egal cu revendicarile asupra venitului total generate de productia de bunuri si serviciu.

Asadar in studiul produsului national intra si studiul venitului national.

In consecinta o schema a venitului si cheltuielor nationale se prezinta ca un flux cicular care arata modul in care productia nationala genereaza profituri-salarii,profituri si rente astfel incat aceiasi activitate de productie va forma venituri de valoare echivalenta.

Venitul national si produsul national sunt concepte importante. Daca ele cresc ,situatia nationala sa imbunatateste.

Timpurile bune sunt asociate cu perioadele in care venitul national si produsul national sunt in crestere.

Perioadele proaste sunt asociate cu cele in care cei doi indicatori scad.

Marimile venitului national si prodului national deriva dintr-un sustem de conturi numit sistemul conturilor nationale(SCN).

SCN ofera informatii cu privire la urmatorii indicatori macroeconomici de rezultate :

 • produsul intern brut PIB

 • produsul national brut PNB

 • produsul intern net PIN

 • produsul natioanl net PNN

 • venitul national VN

Conturile au o structura logica avand la baza ideea conform caruia ori de cate ori se realizeaza un anumit produs national el genereaza o valoare echivalenta de venit national.

Pentru a produce la nivelu capacitatii sale potentiale ,economia trebuie sa asigure utilizarea deplina a resurselor disponibile.

Indicatorul cel mai frecvent utilizat in analiza tendintei in a rezultatelor macroeconomice este produsul intern brut.

PIB potential reprezinta cel mai ridicat nivel al productiiei ce se poate obtine in mod continu, la un nivel stabil al preturilor si in conditiile mentinerii ratei naturale a somajului.

In economie intalnim trei forme a rezultatului PIB:

 1. prin determinarea productiei finale este numit PIB exprimat prin productie. (metoda productiei)

 

 1. cand este calculat prin adunarea tuturor veniturilor generate de productie ,el este numit PIB exprimat prin venituri.(metoda veniturilor)

 1. prin insumarea fiecararei compontente a productiiei finale rezultatul este numit PIB exprimat prin cheltuiieli.(metoda cheltuielilor).

Metoda productiei de calcul al PIB consta in detreminarea productiei finale produse in tara intr-o anumita perioada.

Productia nationala sau produsul national este corelata cu suma tututor productiilor realizate in economia nationala de catre firme si organizatii guvernamentale .

Insa nu putem aduna pur si simplu, toate productiile unitatiilor economice individuale pentru a obtine productia nationala deoarece productia unei firme poate fi inputul altei firme .

Majoritatea produselor moderne fabricate contin multe inputuri fabricate .Ex:un fabricant de automobile va avea sute de furnizori de componente.

Productia apare in trepte .Unele firme realizeaza productii utilizate ca inputuri de alte firme, iar aceste alte firme produc bunuri care sunt utilizate drept inputuri de alte firme.

Valoare totala a productiei unei firme este valoare bruta a productiei sale .

Pentru o evaluare corecta a productiei finale avem doua cai:

-prima cale,prin insumarea numai a valorii produselor finale

-a doua cale,prin insumarea numai a valorii pe care fiecare unitate rezidenta o adauga succesiv pana la vanzarea produsului final

In ambele variante se ajunge la acelasi rezultat din exemplu urmator presupanad ca bunul final este painea produsa si vanduta consumatorilor.

Determinarea valorii adaugate brute.

 
Incasare totala
(lei)
Valoarea adaugata bruta
(lei)
Ferma care cultiva graul
 
1.000.000.
1.000.000(1.000.000-0)
Intrepreinderea de morarit
Care vinde faina
1.800.000
800.000(1.800.000-1.000.000)
Brutaria care produce si vinde painea
3.000.000
1.200.000(3.000.000-1.800.000)
Produsul gobal
 
5.800.000
-
Consumul intermediar
 
-
2.800.000
Valoare adaugata cumulativ(PIB)
-
3.000.000

In conturile nationale productia ramurilor producatoare de bunuri si servicii este evidentiat la preturile de baza , astfel valoarea adaugata bruta reflecta produsul intern brut la costurile factorilor (PIBCF) .

Pentru a exprima PIB la preturile pietei (PIBPP) trebuie adaugate impozitele indirecte (IIND )si scazute subventiile de exploatare (SEXP)

PIB PP =PIBCF+IIND-SEXP

Ca exemplu urmatorul tabel pune in evidenta apotrul diferitolr ramuri de activitate la producerea PIB al Romaniei pe 1997.

Produsul Intern Brut al Romaniei pe ramuri de activitate-1997Indicatori
Miliarde lei
Preturi curente
Structura
%
1.Indrustrie
88.997,4
35,5
2.Agricultura,silvicultura si exploatare forestiera
45.349,6
18,1
3.Constructii
13.155,8
5,2
4.Comert
24.814,1
9,9
5.Transporturi ,posta telecomunicatii
25.468,4
10,2
6.Activitati financiar-bancare
16.957,7
6,8
7.Alte servicii
14.702,3
5,9
 
 
 
Valoare adaugata bruta(PIBCF)
229.445,3
91,6
Impozite indirecte
23.114,9
9,2
Subventii de exploatare
-2.080,0
-0,8
Produsul Intern Brut (PIBPP)
250.480,2
100,0

Metoda veniturilor de calcul al PIB consta in insumarea veniturilor ce exprima renumerarea factorilor de productie (salari,rente, dobanzi, )cu alocatiile pentru consumul de capital fix.

Productia unei actiuni genereaza venit .Se disting patru componente principale ale platilor factorilor:

-Venitul din angajare : -acesta consta din salari si prime ,salariile reprezinta

plata pentru serviciile fortei de munca

-salariile includ: remureratiile nete

impozitele retinute

contributiile la fondurile sociale

-salariile sunt marimi brute

-Venitul din munca

pe cont propriu: -acesta categorie cuprinde oamenii care isi

castiga veniturile vanzundu-si serviciile sauproductia dar care nu sunt angajati de nici o

oraganizatie.

-Renta: -este plata pentru folosirea pamantului si altor

factori inchiriat.

- in cazul locuintelor renta inclusa in PIB cuprinde chiria platita plus ,, renta imputata ” pentru utilizarea locuinteloir in proprietate personala.

-Profiturile : -sunt venituri nete din afaceri dupa ce au fost

platite forta de munca anagajata si inputurile de

materiale.

-o parte din profituri este platita sub forma de

dividende propietarilor firmelor ,restul este retinut

pentru utilizarea de catre firme.

-prima parte din profit este numita profit distribuit

- a doua parte este numita profit nedistribuit sau castiguri retinute , ambele fiind incluse in calculul PIB

Impreuna profiturile si rentele reprezinta plati pentru utilizarea capitatului unei natiuni (inclusiv pamantul).

PIB la costul factorilor. Suma celor patru componente ale platiilor factorilor este numita produsul intern brut la costul factorilor ;el reprezinta partea din productia totala care se distribuie factorilor de productie(munca,pamant si capital).

In metoda veniturilor pe langa plata factorilor de productie intalnim si platiile nonfactori .

Impozite indirecte .Taxele pe tranzactiile cu bunuri si servicii sunt cunoscute sub denumirea de impozite indirecte .Ele contrasteaza cu impozitele directe care sunt impuse pe venitul sau averea unei persoanei indifernet de modul in care a ccheltuit acest venit.

Cand utilizam veniturile pentru a calcula PIB-ul ,facem distintia intre venitul total evaluat la costurile factorilor si venitul total evaluat la pretul pietei .

Diferenta intre cele doua se datoreaza taxelor indirecte si subventiilor.

Subventiile .Unele produse beneficiaza de subventii guvernamentale. Existenta unei subventii inseamna ca pretul de piata poatew fi egal sau mai mic decatcastigurile totale ale factorilor.

Produsul intern brut la preturile pietei . Adaugand impozite indirecte la cele patru componente ale veniturilor factorilor si scazand subventiile se obtine marimea bazata pe venit a produsului intern brut la preturile pietei.

Impozitele si subventiile sunt uneori reunite intr-un singur termne numit taxe indirecte nete fara subventii.

Produsul intern brut la preturile de piata este egal cu suma salariilor plus veniturile din munca pe cont propriu ,plus rentele plus profiturile,plus impozitele indirecte nete minus subventii.

Este de retinut faptul ca PIB include numai venituri provenite din productia de bunuri si servicii nu si veniturile care rezulta din transferul de platii cum ar fi pensiile ,alocatiile .

Marimea obtinuta prin insumarea veniturilor care remunereaza factori de productie (VF ) cu alocatiile pentru consumul de capital fix sau amortizarea (A) reprezinta PIBCF .

PIBPP=VF+A+IIND-SEXP

Metoda cheltuielilor folosita in masurarea productiei nationale presupune agregarea cheltuielilor pentru achizitonarea bunurilor care alcatuiesc productia finala .

Cheltuielile totale efectuate pentru productia finala reprezinta suma a patru mari categori de cheltuieli :

-Cheltuieli de consum :-includ cheltuielile pentru toate bunurile si

serviciile produse si vandute utilizatorilor finali.

-ele includ servicii cum ar fi : -tunsorile

-ingrigire medicala

-consultanta juridica

-imbracamintea

-automobilele

-Cheltuieli de invenstiti: -sunt cheltuielile efectuate pentru obtinerea

productiei de bunuri care nu sunt destinate

consumului imediat ,ci utilizarii lor in viitor.

-ele se subimpart in trei categori:

-cheltuieli pentru formarea stocurilor

-cheltuieli pentru formarea capitalului fix

-cheltuieli pentru constructia de locuinte

rezidentiale.

-Cheltuieli

guvernamentale:-ele constau in furnizarea de bunuri si servicii necesare

gospodariile cum ar fi ,protectia sociala si iluminatul

stradal ,de catre guvern ,care evident maresc valoarea

productiei totale .

-productia gurvenamnetala este evaluata in functie de cost

si nu in functie de valoarea de piata.

-in PIB sunt incluse numai cheltuielile guvernamentale

pentru bunuri si servicii produse curent si sunt excluse

toate platiile guvernamentale de transfer

-Exportul net: -importuri

-exporturi

Deci PIB insumeaza urmatoarele categori de cheltuieli :

-pentru consumul final privat si public (CF)

- pentru formarea bruta a capitalului fix (FBCF)

- variatia stocurilor(VS)

-exportul net de bunuri (EN),calculat ca diferenta dintre export (EX) si import(IM).

PIBPP=CF+FBCF+VS+(EX-IM)

PIB exprimat prin cheltuieli este suma cheltuielilor de consum ,a cheltuielilor de invenstitii ,a cheltuielilor gurvenamentale si a cheltuielor cu exportul net de bunuri si servicii produse efectiv.

O exemplificare a cererii agregate brute pentru productia interna bruta, pe categori de utilizatori o gasim in tabelul urmator.

Produsul Itern Brut al Romnaniei pe categorii de utilizatori 1997

INDICATORI
Miliarde lei preturi curente
Structura
%
Consumul final (CF)din care:
-al gospodariilor populatiiei
-al administratiei publice
-al administratei private
231.772,8
188.416,2
24.291,9
1064,7
85.3
Formarea bruta de capital fix(FBCF)
55.074,2
22.0
Variatia stocurilor (VS)
-501,3
-0.2
Exportul net(EN)
-17865,5
-7.1
Produsul Intern Brut (PIBPP)
250.480,2
100.0

Intrepretarea marimilor venitului national

Informattile furnizate de datele venitului national sunt utile dar daca n sunt intrpretate cu atentie pot conduce la rezultate gresite .

Astfel o importanta problema este intrepretarea .Atunci cand insumam valorile monetare ale productiilor ,cheltuielilor sau veniturilor obtinem valori nominale .

Dinamica PIB reflecta modificare cantitatii de bunuri finale produse in economie intr-o anumita perioada de timp ,dar si evolutia preturilor a acestor bunuri in perioada respectiva .

Deci aprecierea corecta a preformantelor economice a unei tari face necesara detreminarea PIB atat in termeni nominali cat si in termeni reali.PIB nominal masoara valoarea bunurilor finale in preturile curente ale perioadele de calcul .

PIB real reflecta modificarea productiei fizice in economie prin exprimare tuturor bunurilor finale produse in diferite perioade de timp in preturile unui an de referinta , numite preturi constante sau compareabile.

Tabelul urmator prezinta evolutia PIB nominal si real in tara noastr ain intervalul 1990-1997.

Prin compararea lor obtinem o masura a evolutiei preturilor numita deflatorul PIB .

Evolutia deflatorului PIB si a IPC in economia Romnaiei 1990-1997

Indicatori
1990
 
1991
 
1995
 
1997
Produsul Intern Brut nominal
-miliarde lei
-dinamica(%)
 
857,9
100,0
 
2203,9
256,9
 
72135,5
8408,4
 
250480,2
29126,8
Produsul Intern Brut real
-miliarde lei
-dinamica(%)
 
857,9
100,0
 
747,2
87,1
 
770,4
89,8
 
762,9
88,9
Deflatorul PIB (%)
100
294,9
9363,4
32832,8
Indicele preturilor de consum IPC(%)
100
270,2
9353,4
33076,9

Deflatorul PIB reprezinta raportul dintre PIBnominal si PIB real si este o masura a inflatiei in perioada care incepe cu anul de baza si se incheie cu anul de calcul.

Deflatorul PIB=PIB la preturi curente

PIB la preturi perioadai de baza

Deflatorul este cel mai complex indice al nivelului preturilor deoarece cuprinde toate bunurilesi serviciile produse de intreaga economie .

Relatiile dintre PIB si PNB

O parte din productia inclusa in PIB este rezultatul folosirii unor factori de productie aflati in propietatea agntilor economici straini .

Veniturile generate de aceste productii revin in mod necesar propietarilor facotilor respectivi.

Totodata o parte din veniturile obtinute de agenti nationali provin din invenstiti de capital sau furnizarea altor servicii ale factotilor in exterior.

Intregrarea fluxurilor de venituri cu exteriorul se realizeaza de catre Contabilitatea Nationala prin calcul PNB.

PNB(Gross National Product )reflecta valoarea de piata a productiei de bunuCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani