fTRANSPORTURI CURS 5 - ORGANIZAREA TRANSPORTULUI DE MARFURI PE CALEA FERATA referat
TRANSPORTURI CURS 5 - ORGANIZAREA TRANSPORTULUI DE MARFURI PE CALEA FERATA referat


CURS 5     TRANSPORTURI

ORGANIZAREA TRANSPORTULUI DE MARFURI PE CALEA FERATA


Organizarea transportului in general si a celui de marfuri - in special, este legata de notiunea de trafic.

Traficul reprezinta totalitatea transporturilor efectuate   intr-o perioada de timp (luna, trimestru sau an) in cadrul anumitor relatii de transport.

Traficul se poate imparti in:

Trafic interntotalitatea transporturilor efectuate in limitele frontierei unei tari

Traficul internationaltotalitatea transporturilor efectuate pe caile ferate intre doua sau mai multe state

Traficul international dintre statele din Europa este reglementat de Conventia CIM, care are 5 parti ce se refera la

obiectul si starea de aplicare a Conventiei

raspunderea caii ferate

contractul de transport

dispozitii diverse

dispozitii tranzitorii.

Conventia este completata de 8 anexe, ce se refera la

modelul scrisorii de trasura sau al duplicatului scrisorii de trasura

modificarea contractul de transport

regulamentul transportului coletelor exprese, etc.

Folosirea reciproca a vagoanelor de marfuri in transportul feroviar este reglementata de Conventia RIV, la care participa toate tarile semnatare la Conventia CIM si prin care sunt reglementate probleme privind

termenul de revizie

predarea, primirea si reincarcarea vagoanelor

diferite probleme tehnice.

Traficul de tranzitreprezinta numai o parte dintr-un trafic international efectuat pe teritoriul a mai multe tari, astfel incat nu incepe si nu se termina pe teritoriul aceluiasi stat. Marfa care tranziteaza nu este supusa taxelor vamale sau altor conditii restrictive

Traficul de peagetotalitatea expeditiilor ale caror statii de plecare si destinatie se gasesc pe teritoriul aceluiasi stat, insa, in parcurs, strabat teritoriul unui stat vecin.


OPERATII COMERCIALE SI DOCUMENTE IN TRANSPORTUL DE MARFURI PE CALEA FERATA


1. OPERATII COMERCIALE SI DOCUMENTE IN STATIILE DE PREDARE


Transportul marfurilor pe calea ferata presupune, mai intai, primirea acestora de catre statiile respective, necesitand un ansamblu de operatii si documente

intocmirea de catre predatorul marfii a documentului de transport (scrisoare de transport, scrisoare de trasura sau fracht);

examinarea starii ambalajului

predarea – primirea marfurilor pentru transport si a scrisorii de trasura

marcarea si etichetarea coletelor

stabilirea greutatii marfurilor

depozitarea marfurilor in magazii, pe chei sau pe trenuri

alegerea vagoanelor introduse la incarcaresigilarea si predarea acestora personalului de tren

Marfurile se expediaza in ordinea sosirii, afara de cazul in care anumite expeditii se bucura de prioritate.

Unele marfuri sunt excluse de la transport sau sunt primite in anumite conditii.

Scrisoarea de transport este principalul document in raporturile dintre calea ferata si beneficiarii transportului de marfuri. Aceasta constituie documentul doveditor al contractului de transport fiind, in acelasi timp, un document de transport si un document contabil

Scrisoarea de transport are 5 parti

unicatul – insoteste transportul si se elibereaza destinatarului o data cu marfa

duplicatul – il primeste predatorul dupa incheierea contractului de transport si constituie dovada primirii marfurilor la transport

copia scrisorii de transport – ramane in statia de predare

avizul si adeverinta de primire – insoteste transportul impreuna cu unicatul. Prin aceasta, in statia de destinatie, destinatarul certifica primirea marfurilor si este pastrata in statia respectiva

exemplarul de serviciu – insoteste transportul la destinatie. Dupa eliberarea transportului, statia respectiva il anexeaza la contul taxelor incasate.
Pentru transportul international, scrisoarea de transport este un document inscris si probatoriu, fiind dovada incheierii contractului de transport, valabil pentru calea ferata unde sunt predate marfurile, precum si pentru celelalte cai ferate cae participa la traficul respectiv de marfuri.

Scrisoarea de transport se compune din urmatoarele exemplare

unicatul

duplicatul

certificatul de expediere – se refera la indeplinirea formalitatilor vamale

actul de plata centralizat – serveste la efectuarea decontarilor intre expeditia internationala si calea ferata

foaia de expediere – se retine de catre statia de destinatie si serveste la efectuarea decontarilor intre caile ferate participante la transport

avizul si adeverinta de primire – prin care destinatarul certifica primirea marfurilor, pastrandu-se  in statia de destinatie

matca scrisorii de transport – exemplarul care ramane in statia de predare

certificatul de trecere a frontierei face dovada trecerii marfurilor dintr-o tara in alta.

Mentiunile inserate in scrisoarea de transport international sunt:

mentiuni obligatorii – numele statiei si a caii ferate de predare ruta de indrumare; numele si adresa destinatarului; greutatea marfii; felul ambalajului; marca, numarul coletelor; numarul vagoanelor si initialele caii ferate; enumerarea documentelor anexate; numele, prenumele si adresa expeditorului

mentiuni facultative – stabilirea localitatilor pentru aprovizionarea cu ghiata a transportului cu marsportului cu mar stabilirea localitatilor pentru adaparea animalelor, etc.

Este posibila modificarea ulterioara a scrisorii de transport, in anumite conditii, atat de catre predator, cat si de catre destinatar, cu conditia ca modificarea sa fie efectuata o singura data.

Preluarea marfii in transportul international pe calea ferata angajeaza raspunderea tuturor cailor feate participante la transport. Ele raspund solidar pentru efectuarea transportului de marfuri, respectiv corespunzator prevederilor din scrisoarea de transport.


2. OPERATII COMERCIALE SI DOCUMENTE IN STATIILE DE DESTINATIE


Activitatea desfasurata in parcursul transportului si in statiile de destinatie cuprinde un coplex de operatii legate de:

alegerea celei mai convenabile rute de indrumare - ruta directa, pe langa care pot exista rute ocolitoare, ce pot fi incluse de catre expeditor sau de catre calea ferata datorita caracteristicilor climei, a modului de tranctiune, a conditiilor de exploatare);

transbordarea marfurilor – poate fi: vagon-vagon,            vagon-automobil sau vagon-nava. Aceasta se impune datorita defectiunilor tehnice sau comerciale, datorita nerespectarii de catre predator sau de catre statie a normelor privind incarcarea si transportarea marfurilor;

recartarea transportului – modificarea contractului de transport in sensul schimbarii statiei initiale de destinatie sau a destinatarului sau oprirea transportului din parcurs. In transportul de cai ferate romane, predatorul, avand garantia dreptului de proprietate asupra marfii pe toata durata transportului, dreptul de modificare a contractului de transport apartine in exclusivitate acestuia

informarea statiilor despre apropierea marfurilor – oferindu-le posibilitatea sa-si pregateasca mijloacele de descarcare, sa asigure forta de munca, sa organizeze formatiile de lucru corespunzatoare

avizarea transportului – informarea scrisa sau telefonica a destinatarului, de catre calea ferata, in legatura cu  sosirea marfii

descarcarea marfii

eliberarea marfii in statia de destinatie catre destinatarul specificat in scrisoarea de transport

despagubiri in transportul de marfuri – cand, din vina caii ferate, apar pierderi partiale sau totale sau avarii ale marfurilor primite spre transport.


PLATA TAXELOR DE TRANSPORT PE CALEA FERATA


Taxele de transport cuprind:

tariful de transport

taxele accesorii

alte taxe - ce survin din momentul primirii marfii, la transportul pana la eliberarea lor destinatarului

Tariful de transport contine pretul de transport pe calea ferata.

In timpul transportului apar unele servicii suplimentare, care se executa fie de administratiile de cale ferata, fie de agentiile cailor ferate participante la transport si de firmele prestatoare de servicii agreate de calea ferata si care executa aceste prestatii la cererea predatorului sau a destinatarului.

Cheltuielile efectuate de calea ferata cu aceste prestatii se numesc taxe accesorii.

In conformitate cu regulile uniforme, exista peste 60 de taxe accesorii, acestea fiind codificate, pentru a putea fi inscrise cu usurinta in scrisoarea de transport.

Unele prestari de servicii se executa din oficiu, altele numai la cererea clientilor. Prin scrisoarea de transport se precizeaza care anume taxe accesorii sau grupe de taxe accesorii se suporta de predator si care de destinatar.

Taxele accesorii nepreluate asupra sa de predator, calea ferata le pretinde de la destinatar.

Cele mai importante si frecvente taxe accesorii sunt:

taxele vamale

cheltuielile de camionaj neprevazute in tarif

cheltuielile pentru repararea ambalajului, pentru refacerea incarcaturii, etc.

Tarifele de transport si taxele accesorii sunt publicate intr-o forma convenita de fiecare cale ferata.

Plata se face pe baza tarifelor valabile in momentul incheierii contracului de transport.

Tariful de transport trebuie sa contina si conditiile speciale aplicabile transportului respectiv, atat la tariful propriu-zis, cat si la taxele accesorii si, daca este cazul, modul de convertire a valutelor in care este exprimat tariful. In tarif trebuie mentionat si regimul de viteza la care se aplica tariful respectiv.

Plata integrala sau partiala efectuata de predator se face in limitele mentionate in scrisoarea de trasura

franco tarife de transport” – predatorul plateste numai tariful de transport propriu-zis, insa pe intreg parcursul;

franco tarife de transport inclusiv ”- predatorul plateste tariful de transport propriu-zis pe intreg parcursul plus alte taxe pe care trebuie sa le nominalizeze;

franco tarife de transport pana la punctul X”- predatorul plateste tariful de transport pana la un punct X, nominalizat (punctul unde se face jonctiunea tarifelor intre tarile limitrofe);

franco tarife de transport inclusiv pana la punctul X”- predatorul plateste tariful de transport pana la punctul X, de la acest punct tarifele si taxele accesorii fiind platite de destinatar;

franco toate taxele”- predatorul achita toate taxele pana la statia de destinatie;

franco pentru o suma determinata”- predatorul achita, in statia de predare, suma nominalizata exprimata, de obicei, in moneda tarii de predare.


Tariful de transport feroviar difera:

din punctul de vedere al sferei de aplicare si

din punctul de vedere al sferei de constructie.Din punctul de vedere al sferei de aplicare se disting

tarife locale - aplicabile pentru marfurile transportate intre doua localitati, pe teritoriul unui singur stat

tarife internationale – se aplica pentru transporturile de marfuri la care participa administratii de cale ferata din cel putin doua state. Acestea, la randul lor, pot fi

tarife directe – contin pretul de transport intre doua statii situate in state diferite

tarife comune multilaterale – sunt intocmite de mai multe cai ferate si se aplica, in mod unitar, pe retelele feroviare ale mai multor state. Pentru ca au acelasi nivel de structura, se mai numesc si tarife comune

tarife de tranzit – sunt valabile numai pe o retea feroviara. Majoritatea tarilor au cate un tarif aplicabil marfurilor straine aflate in tranzit. La efectuarea unui transport international, pretul de transport se calculeaza prin cumularea acestor tarife de tranzit;

tarife de tranzit portuar – pentru incurajarea tranzitului de marfuri prin anumite porturi. Nivelul acestor tarife este mai scazut si scade pe masura ce creste volumul marfurilor transportate prin porturi;

tarife speciale – se aplica numai pentru o anumita ruta de transport, pentru a echilibra fluxul de marfuri si a evita returul vagoanelor goale;

tarife in scopul incurajarii sau subventionarii transportului anumitor produse pe parcursul unei singure retele feroviare sau a unui grup de tari.PRINCIPII DE CONSTRUCTIE TARIFARA


Nivelul taxelor de transport pe calea ferata are la baza costurile cailor ferate si considerente de politica economica in domeniul transporturilor.

Ponderea cea mai mare in totalul costurilor o au cheltuielile fixe indeosebi cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, intretinerea si reparatia cailor ferate, salariile personalului.

Politica economica a autoritatilor de cale ferata a consacrat un ansamblu de principii de constructie tarifara, dintre care cele mai importante sunt

Pretul transportului creste in raport cu distanta parcursa

Cheltuielile variabile cresc proportional cu distanta. Cresterea pretului nu in raport cu distanta parcursa nu este proportionala cu aceasta. Astfel, preturile/tona km sunt mai ridicate pe distante scurte (sub 100 km), fiind mult mai avanatajose pe distante medii si lungi (pana la 1200-1500 km), dupa care pretul creste proportional cu distanta.

Pretul este in functie de valoarea unitara a marfurilor si gradul lor de prelucrare

Marfurile care fac obiectul transportului pe calea ferata sunt grupate in mai multe baremuri tarifare, in functie de gradul lor de prelucrare si valoarea unitara. Astfel

produsele finite – clasa I tarifara– cea mai scumpa clasa pentru ca pot suporta un pret ridicat al transportului

semifabricatele – clase medii tarifare

materiile prime – cele mai mici preturi.

Pretul este in functie de felul expeditiei

Expeditiile de vagoane, respectiv cele ce utilizeaza vagoanele la capacitate, beneficiaza de preturile cele mai avantajoase.

Expeditiile de coletarie necesita incarcari si descarcari repetate pe parcurs, operatii de triere repetate, stationari in statii de triaj, ceea ce determina cresterea cheltuielilor caii ferate, dar si a taxelor de transport, ce sunt de cateva ori mai mari in comparatie cu expeditiile de vagoane.

Expeditiile de mesagerie prezinta aceleasi probleme ca si expeditiile de coletarie, la care se adauga avantajul clientului constand intr-un termen redus de executare a contractului de transporului de transporn functie de regimul de viteza – de termenul de executare al contracului de transport, garantat de calea ferata.

De obicei, pretul este cu 50-100% mai ridicat in cazul expeditiilor de mare viteza, comparativ cu cele derulate cu viteza normala.

Pretul este mai mare in cazul transporturilor executate in conditii si cu mijloace speciale.

Spre exemplu, marfurile cu gabarit depasit necesita mijloace de transport speciale, conditii speciale de incarcare – descarcare, de fixare a lor in vagon, o grija deosebita in timpul transportului.

De asemenea, pretul este in functie si de: tipul de vagon, de dotarile acestuia si de numarul de osii (vagoanele pe doua osii beneficiaza de tarife mai avantajoase decat cele pe 4 osii).

Pretul este stabilit, uneori, prin negociere cu clientii.

Este cazul marilor case de expeditie, care deruleaza anual mari cantitati de marfuri si cu regularitate si care pot negocia cu caile ferate tarife preferentiale, mai scazute in raport cu cele publicate.

loading...
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Scriitori romani