Statutul Mobplast - ALEGEREA SI JUSTIFICAREA ALEGERII OBIECTULUI DE ACTIVITATE, STATUTUL  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

Statutul S.R.L a Mobplast

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

1. ALEGEREA SI JUSTIFICAREA ALEGERII

OBIECTULUI DE ACTIVITATE

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

  le431t7222meek 27431tlh22mek8m

Obiectul principal de activitate al firmei va fi productia de mic mobilier din PVC . Am ales acest obiect de activitate din urmatoarele motive :

- Investitia pentru demararea afacerii este foarte mica . Ea se refera in

principal la achizitionarea unor scule ce nu au un cost foarte ridicat ,

cum ar fi : un fierastrau , o masina electrica de gaurit , o menghina , o

masa de lucru , surubelnite etc. , precum si achizitionarea unui mic stoc

de materii prime constand in tevi de PVC si fitinguri . Pe piata roma-

neasca se gasesc foarte usor si la un pret mic atat tevi cat si fitinguri

de productie autohtona sau din import .

- Activitatea se poate desfasura , pentru inceput , intr-un spatiu restrans ( o

mica boxa sau chiar pe balconul unui apartament de bloc ).

-Pentru inceput nu este necesara obtinerea unor avize de functionare gen

sanepid , pompieri etc. , care implica alte costuri si pierdere de timp

pana la startul activitatii .

-Afacerea este relativ noua pe piata romaneasca deci si concurenta este

mica.

- Se poate incepe cu modele mai simple ( scaune ergonomice , masute,

cuiere , etajere , suporti de flori , minibiblioteci ) , care au un pret de cost

mic si automat si pretul de vanzare este mai scazut .

- Desfasurarea activitatii nu necesita cunostinte complicate si la inceput

nu este nevoie sa se renunte la locul de munca ( daca este cazul ) .

Se poate incepe fara a fi nevoie si de alti angajati pana la castigarea

unui anumit segment de piata cand este necesar ca activitatea sa fie

extinsa .

 

 

 

 

2. STATUTUL

SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA “MOBPLAST” S.R.L.

CAPITOLUL I

DENUMIREA , FORMA JURIDICA , OBIECTUL DE ACTIVITATE , SEDIUL SI DURATA DE FUNCTIONARE A SOCIETATII

 

ART.1. DENUMIREA SOCIETATII

Societatea se numeste “ MOBPLAST” S.R.L. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ce vor emana de la societate, denumirea societatii va fi

precedata sau urmata de initialele “S.R.L.” , sau de cuvintele “societate cu raspundere limitata “si de numarul de inregistrare la registrul comertului , codul fiscal , numarul de cont si banca finantatoare .

ART.2. FORMA JURIDICA A SOCIETATII

Societatea “ MOBPLAST “ S.R.L.este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata .

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu legile romane , cu prevederile prezentului statut si ale contractului de societate .

Societatea va putea infiinta in Romania sau in strainatate , filiale , sucursale si reprezentante cu respectarea legislatiei romane si a tarii unde se infiinteaza astfel de filiale ` , sucursale sau reprezentante , cumparand sau inchiriind in acest scop spatii si bunuri necesare functionarii societatii de la persoane juridice sau fizice .

ART.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societatii este cel stabilit in contractul de societate . Asociatii pot conveni , in conditiile legii , modificarea obiectului de activitate al societatii . Societatea isi desfasoara activitatea la sediu si in alte spatii dobandite sau inchiriate , cat si in piete sau targuri .

ART.4. SEDIUL SOCIETATII

Sediul societatii este in Brasov , strada Jepilor , nr. 2 , ap. 18.

El va putea fi schimbat prin decizia adunarii generale a asociatilor .

 

 

ART.5. DURATA SOCIETATII

Societatea se constituie pe o perioada de timp nelimitata , cu incepere de la data inmatricularii in Registrul Comertului

 

CAPITOLUL II. CAPITALUL SOCIAL. PARTILE SOCIALE

 

ART. 6. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este in valoare de 4.000.000 lei reprezentand 40 de parti sociale in valoare de 100.000 lei fiecare .

Aportul asociatilor la constituirea capitalului social este urmatorul:

VASILCOV VERGIL- 20 parti sociale , reprezentand 2.000.000 lei, in numerar,

prin depunere la banca in contul societatii ;

DIMIDOV ALEXANDRU- 20 parti sociale , reprezentand 2.000.000 lei , in numerar , prin depunere la banca in contul societatii .

Capitalul social subscris de parti este in intregime alcatuit din mijloace circulante si va fi varsat integral de asociati pana la data constituirii societatii.

Aportul asociatiilor la constituirea societatii nu este purtator de dobanzi .

Transmiterea partilor sociale se va putea efectua numai in conditiile stipulate de prezentul statut .

ART.7. MAJORAREA CAPITALULUI

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor , prin emiterea de noi parti sociale , reprezentand aport in natura sau in numerar sau prin cuprinderea de noi asociati .

ART.8. DREPTURILE SI OBLIGATILE CE DECURG DIN DETINEREA DE PARTI SOCIALE

Fiecare parte sociala subscrisa si varsata confera titularului dreptul la un vot in adunarea generala , dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere , dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor prezentului ststut si a dispozitiilor legale .

Drepturile si obligatiile legate de partile sociale , le urmeaza pe acestea in cazul trecerii lor in propietatea altor persoane .

Obligatiile sunt garantate cu patrimoniul social , iar asociatii sunt obligati numai la plata partii sociale subscrise .

Patrimoniul social nu poate fi afectat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor .

ART. 9. CESIUNEA PARTILOR SOCIALE

Partile sociale sunt indivizibile , iar societatea nu recunoaste decat un singur propietar pentru fiecare parte sociala . Cesiunea partiala sau totala a partilor sociale intre asociati sau intre terti , se poate face pe baza deciziei adunarii generale cu unanimitate de voturi . Oferta de cesionare trebuie sa fie adusa la cunostiinta de cedent si celorlalti asociati , indicandu-se persoana fizica sau juridica la care urmeaza sa fie cedate partile sociale , precum si conditiile cedarii .

 

CAPITOLUL III. CONDUCEREA , ADMINISTRAREA , GESTIUNEA SI CONTROLUL SOCIETATII

ART. 10. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Asociatii sunt conducatorii societatii , urmand a decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei econimice si financiare . In aceasta calitate au urmatoarele atributiuni:

 • aproba bilantul si stabilesc beneficiul net ;

 • stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz programul de activitate pe anul urmator ;

 • decid modificarea statutului societatii ;

 • hotarasc politica financiara si de investitii ale societatii ;isi dau acordul asupra contractelor individuale de munca , inaintea inregistrarii acestora ;

 • hotarasc asupra majorarii capitalului social ;

 • hotarasc fuziunea cu alte societati ;

 • decid infiintarea de sucursale si filiale ;

 • decid modificarea numarului de parti sociale si valoarea acestora;

 • hotarasc dizolvarea si lichidarea societatii .

 • raspund personal pentru exactitatea celor inscrise in registrele societatii ;

 • raspund pentru coordonarea intregii activitati desfasurate de personalul angajat al societatii atat pe linie tehnica cat si financiar- contabila ;

 • administratorii pot avea salariu lunar ;

 • administratorii pot beneficia de pensie de la asigurarile de stat sau private in masura in care au varsat contributia lunara catre acestea ;

 • asociatii reprezinta societatea in relatiile cu tertii

ART .11. GESTIUNEA SI CONTROLUL SOCIETATII

Gestiunea societatii este controlata de asociati .

Registrele societatii sunt cele prevazute de lege .

Controlul societatii va putea fi executat si de organele stabilite de lege si asociatii au obligatia de a pune la dispozitie registrele societatii si orice alte informatii solicitate legate de activitatea societatii

Exercitiul economico-financiar incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an , cu exceptia primului an financiar care va incepe la data constituirii societatii .

CAPITOLUL IV . PARTICIPAREA LA BENEFICII SI PIERDERI

ART. 12. BILANTUL SOCIETATII

Societatea va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul in care vor fi evidentiate profitul sau pierderile in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul de finante .

ART .13. IMPARTIREA PROFITULUI SI A PIERDERILOR

Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de asociati .Profitul net , (beneficiul ) , se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuita pentru obtinerea acestor venituri , a fondului de rezerva (5% din venituri )

si a impozitului datorat statului . Beneficiul astfel obtinut va fi impartit asociatilor in raport de cota lor de participare la constituirea capitalului social ( nr. de parti sociale).

In cazul realizarii de pierderi , asociatii se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masurile corespunzatoare . Suportarea pierderilor de catre asociati se face proportional cu capitalul social si in limita acestuia .

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL V. MODIFICAREA , DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

 

ART. 14. MODIFICAREA SOCIETATII

Societatea va putea fi modificata intr-o alta forma de societate prin decizia asociatilor dupa obtinerea aprobarilor legale si cu respectarea formalitatilor prescrise de lege , in ceea ce priveste inregistrarea si publicitatea .

Statutul poate fi modificat de asociati de comun acord , cu respectarea prevederilor legale si a conditilor de forma si publicitate .

Fuziunea societatii se hotareste de comun acord de catre asociati si se efectueaza potrivit legii in vigoare.

ART .15. DIZOLVAREA SOCIETATII

Dizolvarea societatii are loc in urmatoarele situatii :

 • imposibilitatea realizarii obiectivului societatii ;

 • decizia asociatilor ;

 • reducerea capitalului social sau micsorarea acestuia daca asociatii nu au decis completarea lui ;

 • falimentul ;

 • incapacitatea de plata .

Dizolvarea se inscrie in Registrul Comertului si se publica in “Monitorul oficial”.

ART .16. LICHIDAREA SOCIETATII

Lichidarea societatii are loc in situatia dizolvarii societatii ; procedura de lichidare are loc in conformitate cu prevederile legale . In procedura de lichidare ,

creditorii au toate toate drepturile prevazute de lege .

 

CAPITOLUL .VI . SITUATII DEOSEBITE

 

ART.17. In cazul decesului unuia din asociati sau a ambilor , societatea va fi preluata de succesorii desemnati de lege potrivit succesiunii testamentare .

ART.18. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sau straine

sunt de competenta instantelor judecatoresti romane .

ART.19. In caz de forta majora (razboi sau alte situatii ) functionarea societatii

se va face potrivit legilor in vigoare la momentul respectiv .

 

 

CAPITOLUL . VII . DISPOZITII FINALE

 

ART.18. Prevederile prezentului statut se vor completa sau modifica potrivit dispozitiilor legale ce vor aparea cu privire la constituirea si functionarea societatilor comerciale din Romania .