COMPARTIMENTUL DESFACERE-EXPORT - Receptia materialelor sosite,Activitatea de exportCOMPARTIMENTUL DESFACERE-EXPORTReceptia materialelor sosite
Materia prima care face obiectul contractului cu firmele externe soseste in societate si, dupa intocmirea formalitatilor vamale pe baza facturilor externe si a specificatiilor pe produse, sunt descarcate si receptionate din punt de vedere cantitativ si sunt preluate la Magazia de materii prime si accesorii.

In momentul sosirii mijlocului de transport in cadrul Biroului Export, factura externa care insoteste marfa este tradusa si materialele sosite sunt incadrate pe pozitii tarifare de import, conform Codului vamal.

Factura tradusa si cu desfasuratorul per coduri, cantitati, valori si greutati se depune la Romtrans, care intocmeste Declaratia vamala de import si o inainteaza la vama.

In baza Declaratiei de import se intocmeste DVOT (Declaratia vamala de operatiuni temporare) care se gaseste la Biroul Export.

DVOT-ul este apoi desfasurat pe elemente in cadrul Biroului Export pentru a se stabili valoarea importului si a drepturilor vamale de import care se cuvin societatii la expedierea produselor.

Toata activitatea in cadrul societatii se desfasoara pe baza unui contract de perfectare activa, emis de Regionala Vamala Brasov, la solicitarea societatii noastre si aplicabila in cadrul importului temporar si a reexportului.

Tot in cadrul Biroului Export se intocmesc fisele de produse finite comandate de client si pentru care a trimis materia prima, fisa care se lichideaza la exportul produselor finite.

In cazul in care la un transport de materie prima apar diferente cantitative, acestea se comunica la firma si se completeaza la transportul urmator.

In baza modelelor si a tiparelor trimise, se executa productia, care dupa executie se depoziteaza in magazia de produse finite pregatita pentru expediere la beneficiari.


Activitatea de export


In baza notelor de predare emise de magazia de produse finite se inainteaza compartimentului Export care intocmeste factura externa.

Factura externa se intocmeste pe baza preturilor convenite cu beneficiarul produselor de export la inceputul sezonului si se completeaza cu eventualele complexitati aparute la produse pe parcurs si acceptate de beneficiar.

Dupa intocmirea facturii de export, aceasta, impreuna cu alte documente (CMR, DIV) se depun la Romtrans si apoi la vama si se obtine ca document final DVE (Declaratia vamala de export).

Factura externa este apoi valorificata la cursul valutar din ziua respectiva si se intocmeste factura interna si dispozitia de livrare a produselor.

Tot in cadrul Biroului de Desfacere-Export se mai executa si o alta serie de lucrari strict legate de activitatea de export, cum ar fi:

Evidenta declaratiilor vamale de import;

Decontarea taxelor vamale de export pentru fiecare livrare si fiecare pozitie tarifara in parte;

Deschiderea fiselor pentru declaratiile de import pentru fiecare firma in parte ;

Calculul taxelor vamale si a drepturilor vamale de import pe pozitii tarifare;

Evidenta cuantumului taxelor vamale pe fiecare firma in parte;

La fiecare import se inregistreaza orderele si cantitatile solicitate de beneficiar, care apoi se scad la plecarea produselor finite si se stabileste in orice moment restul de livrat;

Evidenta importurilor temporare de mostre si tipare, care, la sarsitul sezonului sau dupa executarea modelelor se restituie la firmele externe;

Evidenta importurilor temporare de utilaje care ulterior se restituie la firmele care le-au trimis sau se efectueaza importul definitiv si se achita utilajul si taxele vamale aferente;

Evidenta scrisorilor de garantie pentru utilaje si mostre;

Evidenta facturilor externe si a facturilor interne;

In cazul in care, la terminarea orderului sau a sezonului importurile temporare care nu au fost reexportate se finalizeaza prin transformarea importului temporar in import definitiv pentru produsele neexecutate din diferite motive.

Tot in cadrul Biroului Export se desfasoara activitatea de lichidare a stocurilor ramase neconsumate sau a produselor finite neexpediate, prezenta personalului din magaziile de materii prime si produse finitesi distribuirea retributiei lunare si a tichetelor de masa.

In cadrul compartimentului de Desfacere-Export se folosesc o serie de documente tipizate, cum ar fi:

a.)  Factura externa si factura interna;

b.)  Avizul de expediere;

c.)  Dispozitia de livrare;

d.)  Declaratia vamala pentru operatiuni temporare (DVOT);

e.)  Declaratia vamala de export (DVE);

f.)   Declaratia de incasare valutara (DVI);

g.)  Conventia internationala de transport de marfuri (CMR);

h.)  Cerere de recuperare a drepturilor vamale la import;

i.)    Document de justificare pe baza de norma de consum de materiale pe produs finit pentru fiecare livrare in parte;

j.)    Nota de receptie si constatare diferente.