Acreditive documentare referat

Tipuri de acreditive documentare


Unul din avantajele utilizarii acreditivului documentar poate fi considerat faptul ca , acesta , imbraca mai multe forme , si deci exista posibilitatea adaptarii lui la interesele partilor , in functie de rezultatul negocierii .Exista mai multe criterii de clasificare a acreditivelor documentare .Pentru a realiza o arie de cuprindere cat mai larga , o posibila clasificare este cea de mai jos:

a ) - dupa posibilitatea bancii emitente de a anula sau modifica acreditivele :

a1 ) - acreditiv documentar revocabil ;

a2 ) - acreditiv documentar irevocabil ;


b ) - dupa existenta angajamentului de plata din partea bancii avizatoare :

b1 ) - acreditiv documentar confirmat ;

b2 ) - acreditiv documentar neconfirmat ;


c ) - dupa domiciliu acreditivului :

c1 ) - acreditiv documentar domiciliat in tara exportatorului ;

c2 ) - acreditiv documentar domiciliat in tara importatorului ;

c3 ) - acreditiv documentar domiciliat intr-o tara terta ;


d ) - dupa momentul stingerii obligatiilor :

d1 ) - acreditiv documentar cu plata la vedere ;

d2 ) - acreditiv documentar cu plata la termen ;

d3 ) - acreditiv documentar de negociere ;

d4 ) - acreditiv documentar de acceptare ;


e ) - dupa clauzele ce le contin :

e1 ) - acreditiv documentar transferabil ;

e2 ) - acreditiv documentar netransferabil ;

e3 ) - acreditiv documentar cu clauza rosie ( engl . red clause ) ;

e4 ) - acreditiv documentar revolving ;

e5 ) - acreditiv documentar reciproc ;

e6 ) - acreditiv documentar cesionat ;

e7 ) - acreditiv documentar spate in spate ( engl .back-to-back ) ;

e8 ) - acreditiv documentar stand-by ;

Fara a considera aceasta clasificare completa sau imperfectibila , se poate totusi afirma ca are in continutul sau cele mai utilizate , acreditive , in practica.Fiecare dintre acreditivele mai sus prezentate contine caracteristici distincte , comparativ cu celelalte .Pentru intelegerea si evidentierea acestor caracteristici este necesara prezentarea succinta a fiecarui tip de acreditiv documentar .

Acreditivul documentar revocabil da posibilitatea bancii emitente sa anuleze sau sa modifice acreditivul , din momentul deschiderii acestuia pana in momentul prezentarii documentelor de export la banca platitoare , fara acordul prealabil al beneficiarului acreditivului .


Acreditivul irevocabil presupune , din partea bancii ordonatoare , un angajament irevocabil ca va plati contra documentelor ce fac dovada expedierii marfurilor .Acest tip de acreditiv nu poate fi anulat sau modificat decat cu acordul tuturor partilor implicate : al exportatorului , al bancii avizatoare,al importatorului, al bancii emitente .Acreditivul documentar confirmat este acel tip de acreditiv la care , pe langa angajamentul bancii emitente ( platitoare )    ca va plati documentele inscrise in acreditiv, exista si angajamentul unei alte banci ( confirmatoare ) pentru aceasi suma si in aceleasi conditii .

Solicitarea confirmarii este de regula facuta de exportator si foarte rar de banca avizatoare .

In ceea ce priveste acreditivele documentare neconfirmate , acestea nu contin clauza de confirmare si deci nu implica angajamentul bancii exportatorului ( avizatoare ) .

Acreditivul domiciliat in tara exportatorului , avantajos pentru exportator datorita faptului ca plata documentelor se efectueaza imediat , dupa depunerea si verificarea documentelor , de catre banca avizatoare ( notificatoare ) .

Daca acreditivul are domiciliul in tara importatoare , locul in care se efectueaza plata este o banca ( emitenta )    din tara importatorului .In acest caz plata documentelor presupune un interval de timp mai mare datorita circuitului si verificarii documentelor( depunere documente la banaca avizatoare , verificare documente de catre banaca avizatoare , transmitere documente catre banca ordonatoare ( platitoare ) , verificare documente de catre banca platitoare , plata documentelor ) .

Acreditivul documentar domiciliat intr-o tara terta implica ca plata contravalorii documentelor sa se efectueze de catre o banca ( emitenta ) cu domiciliul intr-o alta tara decat cea a importatorului si a exportatorului .

Utilizarea acestui tip de acreditiv are loc ( in principiu )   atunci cand climatul socio - politic - economic sau legislativ din cele doua tari ( exportatoare si importatoare ) sau din una din cele doua tari prezinta un grad ridicat de risc .


Acreditivul documentar cu plata la vedere asigura plata sumei dupa ce documentele au fost depuse de catre exportator la banca platitoare .Pentru operatiunile de verificare a documentelor si transfer a valutei , banca are nevoie de cateve zile ( de regula 4 - 5 zile de la depunerea documentelor ) .

Specific acreditivului cu plata la termen este faptul ca plata documentelor are loc la un anumit termen de la data depunerii acestora .Acest termen ( scadenta ) este o data fixa fara legatura cu data expirarii valabilitatii acreditivului .Utilizarea acestui tip de acreditiv este avantajoasa pentri importator datorita perioadei ( de gratie ) de care beneficiaza pana la plata .

Acreditivul documentar de negociere atrage dupa sine utilizarea efectelor de comert, cu precadere a cambiilor .La depunerea documentelor ce atesta expedierea marfurilor , exportatorul va proceda si la depunerea , la banca sa , cambiilor ( cu plata la vedere sau la termen ) trase asupra importatorului ori a bancii emitente sau asupra altei persoane indicate in acreditiv .

Acreditivele de acceptare sunt utilizate in situatia in care exportul se face pe credit .

Ca si in cazul acreditivelor de negociere  si acreditivele de acceptare presupun utilizarea cambiilor.Daca exportatorul (creditorul) are nevoie de lichiditati , poate instrumenta banca sa sa sconteze cambiile acceptate de banca emitenta (a acreditivului )

Acreditivul transferabil este acel acreditiv care in continutul sau cuprinde o clauza de transfer ( total sau partial )    catre una sau mai multe persoane .

Transferul se face o singura data iar cheltuielile de transfer sunt suportate de benefiiciarul initial .

In situatia in care exportatorul nu include aceasta clauza de transferabilitate acreditivul este netransferabil , caz in care unicul beneficiar este exportatorul .

Acreditivul cu clauza rosie ( engl .red clause ) , poarta aceasta denumire datorita faptului ca in continutul sau cuprinde o clauza , de regula scrisa cu cerneala rosie , si al carei continut autorizeaza banca platitoare sau avizatoare sa efectueze , catre exportator , o plata in avans ( fie o cota procentuala din acreditiv fie intreaga valoare a acestuia ) .Prin utilizarea acreditivelor cu clauza rosie se realizeaza finantarea exporturilor , permitand exportatorului sa-si procure materii prime , materiale sau sa efectueze alte plati in legatura cu viitorul export .Acreditivul revolving intalnit in cazul livrarilor in transe , are particularitatea ca este incarcat numai pentru a acoperi contravaloarea unei livrari ( transe ) urmand sa fie reancarcat pana la acoperirea intregii valori a acreditivului .Acest tip de acreditiv este mai putin costisitor , se deschide o singura data , nu implica imobilizarea unor mari sume de bani .

Acreditivele reciproce sunt utile in cazul tranzactiilor de contrapartida , in cadrul carora importatorul are si calitatea de exportator pe aceasi relatie comerciala in ambele situatii .In functie de clauzele pe care le cuprind aceste acreditive pot fi :

- acreditive documentare reciproce simple (ambele acreditive intra in vigoare la aceasi data) ;

- acreditive documentare reciproce de valoare ( unul din acreditive acopera valoarea celuilalt ) ;

- acreditive documentare reciproce garantate ( banca emitenta garanteaza plata acreditivului ) .

Acreditivul documentar cesionat se aseamana cu acreditivul transferabil. Astfel , beneficiarul acreditivului ( cedentul ) poate transfera , total sau partial , dreptul de creanta , unei terte persoane .

Diferenta dintre cele doua acreditive consta in faptul ca cesionarul nu va primi suma ce ii revine in situatia in care beneficiarul initial al acreditivului nu doreste sau nu poate sa utilizeze acreditivul .

Acreditivul back-to-back ( spate in spate )    se utilizeaza in cadrul operatiunilor de reexport si presupune ca o parte contractanta ( de exemplu exportatorul ) , beneficiar al unui acreditiv , sa deschida un alt acreditiv ( de import ) pe baza celui dinainte mentionat .Cele doua acreditive sunt independente unul de celalalt si pentru derularea in conditii optime este necesara o atenta corelare atat a termenelor de livrare si plata cat si a celor de valabilitate .


Acreditivele stand-by reprezinta o alternativa pentru garantiile bancare , utilizate pentru asigurarea platilor in cazul neindeplinirii conditiilor contractuale.Trebuie facuta mentiunea ca acest tip de acreditiv este utilizat numai in SUA avand in vedere faptul ca , garantiile bancare practicate in Europa nu sunt permise de legislatia americana .

Acest tip de acreditiv este emis de banca , la solicitarea ordonatorului , si ofera beneficiarului garantia ca in cazul in care nu isi va indeplini obligatiile contractuale , banca il va despagubi baneste .

Diferenta dintre un acreditiv documentar obisnuit si un acreditiv stand - by , consta in faptul ca , in cazul acreditivului stand - by , beneficiarul apeleaza la acesta ( acreditiv) numai in situatia in care ordonatorul ( importatorul ) nu isi indeplineste obligatiile asumate contractual .

Utilizarea acreditivelor stand - by prezinta avantaje si dezavantaje ; dintre avantaje pot fi amintite :

- utilizarea atat in cadrul platilor generate de importuri si exporturi prin compensare cat si in cadrul altor obligatii de plata ce decurg din alte tipuri de contracte privind import - exportul ;

- sunt usor de utilizat dat fiind faptul ca folosirea lor este guvernata de Publicatia nr .500 a Camerei Internationale de Comert de la Paris ( cunoscuta )    .

Dezavantajele constau in costul ridicat al operatiunilor si in faptul ca bancile manifesta rigurozitate ridicata in selectarea ordonatorilor ( importatorilor ) .1          
C.Floricel - Relatii si Tehnici Financiar - Monetare Internationale , Editura Didactica si Pedagigica , Bucuresti , 1994 , p.63.

I .Popa - Tranzactii Comerciale Internationale , Editura Economica , Bucuresti , 1997 ,  p.236.

Al.Puiu - Management in Afacerile Economice Internationale , Independenta Economica , 1996 ,p.278.

Copyright © Contact | Trimite referat