Baza informationala si COPBaza informationala si etapele Conducerii Operative a Productie


Complexitatea lucrarilor Conducerii Operative a Productiei, diversitatea metodelor si tehnicilor folosite, necesita un volum mare de informatii care se regasesc ain principal in documentatia tehnico-economica a proiectarii(fisa tehnologica, lista materialelor).Aceste informatii se pot grupa astfel:

1)Informatii referitoare la produsele ce urmeaza sa se execute:

-Nomenclatura si cantitatea de produse si semifabricate ce urmeaza a fi livrate clientilor;

-Termenele de livrare conform contractelor;

-Structura constructiva si gradul de incorporare a diferitelor coponente in produs;

-Gradul de integrare a fabricatiei (care anume dintre componente se executa in intreprindere si care se obtin dinafara);

-Parametrii Conducerii Operative a Productiei pe stadii (pe sectii) si faze ale procesului de productie ale produselor si componenteloe acestora.

2)Informatii privind tehnologia de fabricatie:

-Fluxul tehnologic si stadiile lui corespunzatoare structurii de productie a intreprinderii;

-Consumul de manopera sau normele de timp pe verigi de productie sau pe meserii;

-Felul si caracteristicile utilajelor necesareefectuarii operatiilor;

-Nomenclatura si normele de consum ale materialelor necesare;

-Nomenclatura si consumurile normate pentru SDV-uri si utilitatile necesare.

3)Informatii privind conditiile concrete si sistemul de organizare a productiei:

-Marimea capacitatiide productie disponibila

-Marime si structura fortei de munca disponibila;

-Marimea resurselor materiale si energetice necesare.

Etapele Conducerii Operative a Productiei:

Elaborarea lucrarilor necesare Conducerii Operative a Productiei trebuie sa se faca intr-o anumita succesiune intrucat influenteaza folosirea resurselor si viabilitatea programelor ce se vor realiza.

In prima etapa are loc o desfasurare in timp a sarcinilor de productie rezultate din contractele si comenzile incheiate, tinand cond si de evolutia cererii. Se vor avea in vedere realizarile in avans sau nerealizarile precum si diferentele ce apar intre cererea efectiva a perioadei si cea prognozata. Rezultatele acestei etape se concretizeaza in elaborarea unor programe pentru urmatoarele 2-4 luni. Ele vor constitui baza programarii si a altor activitati auxiliare si de servire. In functie de tipul productiei, de caracterul procesului de productie si de termenul de livrare se stabileste o succesiune globala a sarcinilor prevazute in programul primei luni de programare.

In etapa a 2-a, obiectivele lunare ale unitatii industriale se defalca pe subuniati de productie(in spatiu) sub forma unor programe operative care sa prevada sarcinile si termenele de livrare ale diferitelor sectii. In cazul intreprinderii cu structura pe obiect, aceasta activitate consta in defalcarea produselor, a cantitatilor si a termenelor din programul lunar al intreprinderii. Pentru intreprinderea cu structura de tip tehnologic, programul sectiei finale va corespunde cu programul intreprinderii si se va exprima in produse finite. Programele celorlalte sectii se vor exprima in semifabricate sau piese care trebuie corelate catitativ si in timp fiecare sectie fiind privita ca furnizoare sau beneficiara. In functie de succesiunea globala stabilita in prima etapa, se stabileste succesiunea de executie a programelor sectiilor, rezultatul acestei activitati asigurand stabilirea termenelor de livrare interne intre subunitatile de productie.

In etapa a 3-a are loc programarea in timp si spatiu detaliind sarcinile fiecarei sectii pe elementele structurale cmoponente (ateliere, formatii de lucru). Obiectivele stabilite vizeaza perioade ******** de timp si au forma unor grafice operative de productie. Pentru asigurarea conditiilor materiale si organizatorice necesare trecerii la fabricatia propriu-zisa, se efectueaza o serie de lucrari, informatiile rezultate fiind folosite la intocmirea documentatiei de lansare. Avand asigurate toate conditiile tehnice, materiale si organizatorice se trece la fabricatia propriu-zisa. Pe parcursul executiei are loc urmarirea si controlul indeplinirii programelor stabilite. Aceste informatii, corelate cu evolutia cererii se folosesc pentru corectarea programului operativ al perioadei urmatoare.