Contracte - Clasificarea contractelor
Referat
Clasificarea contractelorContractele reprezinta cea mai importanta si mai des folosita specie a actelor juridice .

Contractele reprezinta acordul de vointa intre doua parti sau mai multe persoane , incheiat in scopul producerii unor efecte juridice ( art. 942 C civ. ).

Necesitatea unor clasificari generale ale contractelor . Categoria juridica pe care o cuprindem sub denumirea de contract are o sfera foarte bogata . Ea inglobeaza o varietate deosebita de specii de contracte.

Abstragandu-se din aceeasi specii cele mai generale caractere , lasandu-se la o parte particularitatile si toate celelalte laturi specifice , in teoria si practica dreptului a fost determinata categoria juridica a contractului , ca izvor de obligatii civile.

Clasificarea ne da putinta sa intelegem ca, in fond , toate nenumaratele contracte speciale se incadreaza in diferite tipuri , ale caror caracteristici pot fi exprimate succinct , dar cuprinzator, in insesi denumirile date acestor tipuri.

Fiecare dintre clasificarile rezultate prezinta insemnatate pentru stabilirea regimului juridic aplicabil speciilor de contracte ce se subsumeaza fiecarui tip. Cand spunem , de exemplu, despre un contract, ca este bilateral sau sinalagmatic, vom sti, fara sa fie necesar sa adaugam alte precizari , ca acelui contract i se va aplica un anumit regim juridic , care este valabil pentru toate contractile sinalagmatice , fara deosebire.

Toate clasificarile generale la care ne vom referi in continuare sunt necesare tocmai pentru ca reduce la un limbaj sintetic o varietate nesfarsita de forme juridice.

Criteriile de clasificare a contractelor. In literatura juridica au fost concretizate urmatoarele criterii de clasificare a contractelor :

a) dupa manifestarea de vointa a persoanelor;

b) in functie de modul de formare a contractelor ;

c) dupa modul in care se echivaleaza prestatia unei parti ;

d) dupa modul de executare ;

e) in functie de reglementarea legala ;

f) in functie de caracterul contractelor;

g) in functie de clauzele contractului;


a) Dupa manifestarea de vointa a persoanelor distingem:

Contracte 1. Unilaterale

2. Sinalagmatice


1. Contractele unilaterale - sunt acele contracte in care numai una dintre parti isi asuma obligatii . Sunt doua sau mai multe parti contractante dar numai una isi asuma obligatii , spre deosebire de actul juridic unilateral care este incheiat de o singura parte. Cel mai des intalnit este contractul de donatie. Alte exemple de contracte unilaterale : imprumutul (una din parti se obliga sa dea ceva altei parti, bani, bunuri..); depozitul ( casuta de valori).

2. Contractul juridic sinalagmatic - da nastere la obligatie reciproce intre parti (contractul de vanzare - cumparare in care vanzatorul este creditor al pretului si debitor al obligatiilor de a preda lucrul iar cumparatorul este debitor al pretului si creditor al obligatiei de a i se preda obiectul).

b) In functie de modul de formare a contractelor deosebim:

1. consensuale

Contracte 2. reale

3. solemne

1. Contractele consensuale - sunt acele contracte care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor , simpla lor manifestare de vointa , neansotita de nici un fel de forma , fiind suficienta pentru formarea valabila a contractului .

2. Contractele reale - se bazeaza pe consimtamantul partilor , dar pe langa acordul de vointa este necesara si remiterea bunului ( a obiectului contractului ) . Exemplu : contractul de gaj sau de amanet.

3. Contractul solemn - e acela care necesita pe langa acordul de vointa al partilor si indeplinirea unor forme solemne , prevazute de lege.

Exemplu : contractul de ipoteca , sau de donatie ( incheiate in forma autentica ).

Acest contract necesita forma solemna ca o conditie sine qua non .


c) Dupa modul in care se echivaleaza prestatia unei parti deosebim intre :


contractele 1. cu titlu oneros

2. cu titlu gratuit


Contractul oneros este acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj; iar contractul cu titlu gratuit sau de binefacere este acela in care una din parti voieste a procura , fara echivalent , un avantaj celeilalte.

1. Contractele oneroase pot fi impartite in : 1.1. contracte comutative

1.2. contracte aleatorii


1.1. Contractele comutative - sunt acelea unde prestatia partilor este de la bun inceput cunoscuta .

1.2. Contractele aleatorii - la aceste contracte este implicat riscul, intinderea partilor ne fiind cunoscuta de la bun inceput, deoarece depinde de un eveniment viitor incert ( ex. contractul de asigurare ).


2. Contractele cu titlu gratuit pot fi impartite in : contracte dezinteresate

liberalitatile


d) Dupa modul de executare distingem: contracte cu executare imediata

contracte cu executare succesiva

Spre deosebire de contractile cu executare imediata , a caror executare se produce intr-un singur moment, contractele cu executare succesiva se executa treptat, in timp (in mai multe etape, fie sub forma unei prestatii periodice, ex. contractul de inchiriere, fie sub forma unei succesiuni de prestatii ,ex. contractul de furnizare.

e) In functie de reglementarea legala deosebim: 1. contr. numite

2. contr. nenumite


1. Sunt numite acele contracte ce corespund unei operatiuni juridice determinate si care sunt nominalizate in legislatia civila .

2. Sunt nenumite acele contracte care sunt nominalizate , ca figuri juridice distincte , in legislatie .

f) In functie de caracterul contractelor deosebim : 1. contr. principale

2. contr. accesorii


1. Se numesc principale acele contracte care au o existenta de-sine-statatoare si a caror soarta nu este legata de aceea a altor contracte incheiate de parti.

2. Contractele accesorii insotesc unele contracte principale, de a caror soarta depind.

g) In functie de clauzele contractului poate fi contractul de adeziune - in care una dintre parti sa aiba doar posibilitatea de a adera la clauzele contractuale ale celeilalte parti . Exemplu : contractul de transport in comun .