Datoria publica interna














Datoria publica interna














Datoria publica interna ca parte din datoria publica totala la data de 31 decembrie 2001 insumeaza 92.404,2 mld.lei (date operative) si in conformitate cu prevederile Legii nr.81/1999, este generata de deficitul bugetar consolidat si activele neperformante preluate de stat pe baza de legi speciale . Aceasta reflecta totalitatea obligatiilor statului provenind din imprumuturi contractate direct de pe piata interna, inclusiv imprumuturile cu caracter temporar din disponibilitatile contului general al trezoreriei statului.

Datoria publica interna este structurata astfel:


pe destinatii



pe tipuri de detinatori:


pe tipuri de scadente:


pe tipuri de instrumente:


Principalele caracteristici ale titlurilor de stat lansate pe termen scurt :



certificate de trezorerie denominate in lei in suma de 32.822,1 mld.lei, sunt instrumente negociabile, emise pe termen de pana la 1 an, cu scadente de 91, 182 si 364 zile, vandute pe piata primara prin Banca Nationala a Romaniei care actioneaza ca agent al statului, prin metoda licitatiei. Ofertele de cumparare sunt de tip competitiv, adjudecarea se realizeaza dupa metoda cu pret multiplu si sunt adresate intermediarilor autorizati sa tranzactioneze titluri de stat pe piata primara, astfel :


Licitatii :

Seria

Val.adj.mld.lei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr.zile

Rata dob./rand(%)

B7 14.02.02


16-Feb-01

14-Feb-02



C2 28.02.02


01-Mar-01

28-Feb-02



D2 11.04.02


12-Apr-01

11-Apr-02



E3 02.05.01


03-Mai-01

02-Mai-02



E7 16.05.02


17-Mai-01

16-Mai-02



F2 06.06.02


07-Iun-01

06-Iun-02



F5 13.06.02


14-Iun-01

13-Iun-02



F8 20.06.02


21-Iun-01

20-Iun-02



G1 03.07.02


05-Iul-01

03-Ian-02



G2 04.07.02


05-Iul-01

04-Iul-02



G3 10.01 02


12-Iul-01

10-Ian-02



G4 11.07.02


12-Iul-01

11-Iul-02



G6 17.01.02


19-Iul-01

17-Ian-02



G7 18 07 02


19-Iul-01

18-Iul-02



G8 24.01.02


26-Iul-01

24-Ian-02



G9 25.07.02


26-Iul-01

25-Iul-02



H4  07.02.02


09-Aug-01

07-Feb-02



H5 08.08.02


09-Aug-01

08-Aug-02



H8 21.02.02


23-Aug-01

21-Feb-02



H9 22.08.02


23-Aug-01

22-Aug-02



I1 07.03.02


06-Sep-01

07-Mar-02



I2 05.09.02


06-Sep-01

05-Sep-02



I3 14.03.02


13-Sep-01

14-Mar-02



I5 21.03.02


20-Sep-01

21-Mar-02



I6 19.09.02


20-Sep-01

19-Sep-02



I8 26.09.02


27-Sep-01

26-Sep-02



J1 03.01.02






J2 04.04.02






J3 03.10.02






J4 10.01.02






J511.04.02






J6 10.10.02






J717.01.02






J8 18.04.02






J917.10.02






J10 25.04.02






J1124.10.02






K1 31.01.02






K2 31.10.02






K3 09.05.02






K4 14.02.02






K6 23.05.02






K7 21.11.02






K8 30.05.02






K9 28.11.02






L3 05.12.02






L4 14.03.02






L5 13.06.02






L8 19.12.02






L9 28.03.02






L10 27.06.02






T O T A L








certificate de trezorerie in lei adresate persoanelor fizice in suma de 14.970,4 mld. lei (date operative la 31.12.2001). Acestea sunt vandute direct prin reteaua trezoreriilor locale, prin metoda subscriptiei publice si sunt emise cu scadente la 90 si 180 de zile. Suma totala a certificatelor de trezorerie vandute cumulat de la inceputul anului de 43.794,2 mld lei, dupa cum urmeaza :

-mii lei-

Nr crt

Perioada

subscriptie

Emisiuni

scadenta 90 zile

TTG incasari emisiuni

90 zile

Dobanda



Emisiunea 1041





Emisiunea 1042





Emisiunea 1043





Emisiunea 1044





Emisiunea 1045





Emisiunea 1046





Emisiunea 1047





Emisiunea 1048





Emisiunea 1049





Emisiunea 1051





Emisiunea 1053




TOTAL







Nr crt

Perioada

subscriptie

Emisiuni

scadenta 180 zile

TTG incasari emisiuni

180 zile

Dobanda



Emisiunea 1050





Emisiunea 1052





Emisiunea 1054




TOTAL






Reprezentarea incasarilor in raport cu dobanda acordata este :


Principalele caracteristici ale titlurilor de stat lansate pe termen mediu si lung:


obligatiuni de stat cu dobanda denominate in valuta in suma totala de 12.409,7 mld.lei sunt instrumente negociabile, emise pe termen de 1- 2 ani, vandute pe piata primara prin Banca Nationala a Romaniei care actioneaza ca agent al statului, prin metoda subscriptiei, adresate persoanelor fizice si juridice rezidente si nerezidente, astfel:



Seria

Data emisiunii

Data scadentei

Nr.zile

Suma valuta

Suma mld.lei

Rata dob(%)

VAL USD4 2002

03-Apr-00

04-Apr-02


2,499,000 USD



VAL13 2002 USD

18-Aug-00

16-Feb-02


2,796,500 USD



VAL13 2002 DM

18-Aug-00

16-Feb-02


493,000 DM



VAL16 2002 USD

01-Sep-00

02-Mar-02


2,623,500 USD



VAL16 2002 DM

01-Sep-00

02-Mar-02


232,500 DM



VAL19 2002 USD

18-Sep-00

19-Mar-02


775,000 USD



VAL19 2002 DM

18-Sep-00

19-Mar-02


149,500 DM



VAL 1 2002 USD

16-Mar-01

18-Mar-02


19,166,500 USD



VAL 1 2002 DM

16-Mar-01

18-Mar-02


2,975,000 DM



VAL 2 2002 USD

16-Mar-01

12-Sep-02


11,933,000 USD



VAL 2 2002 DM

16-Mar-01

12-Sep-02


765,000 DM



VAL 3 2002 USD

28-Mar-01

30-Mar-02


89,523,000 USD



VAL 3 2002 DM

28-Mar-01

30-Mar-02


2,380,500 DM



VAL 4 2002 USD

28-Mar-01

24-Sep-02


26,379,500 USD



VAL 4 2002 DM

28-Mar-01

24-Sep-02


580,500 DM



VAL5 2002 USD

22-Mai-01

21-Mai-02


176,258,000USD



VAL 6 USD 03

17-Oct-01

17-Apr-03


99,393,000USD



TOTAL








obligatiuni de stat emise in baza unor acte normative speciale in suma totala de 15.751,5 mld.lei (din care 2.780,8 mld. lei reprezinta echivalentul in lei a sumei de 105,9 mil.$ obligatiuni de stat denominate in valuta), sunt contractate conform prevederilor :


Ordonanta Guvernului nr.1/1994, pentru acoperirea pierderilor unor intreprinderi cu        capital de stat,

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.43/1997 pentru intocmirea bilantului contabil special si regularizarea unor credite si dobanzi clasificate in categoria pierderi la Banca Agricola - S.A.,modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.48/1997, pentru recapitalizarea, in mod direct sau indirect, a unor banci comerciale,

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea unor datorii ale fostei Companii Romane de Petrol ,

Legea nr. 33/1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1997 privind regularizarea pierderilor inregistrate de Agentia Nationala a Produselor Agricole - R.A.,

Ordonanta de urgenta nr. 90/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despagubiri producatorilor agricoli pentru suprafetele agricole calamitate in anul agricol 1995-1996,

Ordonanta de urgenta nr.44/1999 privind unele masuri de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - BANCOREX S.A.,

Ordonanta de urgenta nr. 62/1999 privind unele masuri de restructurare financiara a BANCOREX S.A.- depozite si disponibilitati ale persoanelor fizice transferate la B.C.R.,

Ordonanta de urgenta nr. 89/1999 privind unele masuri de restructurare financiara a BANCOREX S.A. - depozite si disponibilitati ROMTELECOM, modificata si completata prin Ordonanta nr. 38/1999,

Ordonanta de urgenta nr. 123/1999 privind unele masuri de restructurare financiara a BANCOREX S.A. ,

Ordonanta de urgenta nr. 115/1999 privind unele masuri de restructurare financiara a BANCOREX S.A. - credite neperformante predate la A.V.A.B. , modificata si completata prin Ordonanat nr. 38/1999,

Ordonanta nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior BANCOREX S.A. si fuziunea prin absorbtie a acestei banci cu Banca Comerciala Romana S.A. cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordonanta de urgenta nr. 120/1999 privind unele masuri de restructurare financiara a Bancii Agricole S.A.

Ordonanta de urgenta nr. 163/1999 privind unele masuri pentru completarea si modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare , restructurarea financiara si operationala a Bancii Agricole -S.A in vederea privatizarii.


Caracteristicele acestor imprumuturi se prezinta dupa cum urmeaza:


Obligatiuni de stat    (seria)

Data    emisiunii

Data scadentei

Nr. zile/an

Suma mld. lei

2009/A * Ord.1/1994

01-Sep-94

01-Sep-08

/ 15


2002/BA

12-Sep-97

12-Sep-02


3.372,8

2002/CRP

14-Nov-97

14-Nov-02


4.500,0

2002/CL - BA

31-Dec-97

31-Dec-02


140,7

2003/CL-BIR

15-Ian-98

15-Ian-03


1,2

2003/CL-BANKCOOP

16-Ian-98

16-Ian-03


5,3

2003/CL-BCR

20-Ian-98

20-Ian-03


11,8

2003/CL-BRD

27-Ian-98

27-Ian-03


1,9

2003/ANPA -BA

06-Feb-98

06-Feb-03


128,8

2003/ANPA -BRD

13-Mar-98

13-Mar-03


6,3


31-Mar-00

31-Mar-02


0,4

2002/VAL B.C.R.

31-Mar-00

31-Mar-02


227 / 11,7mil$

2002/VAL1 B.C.R.

29-Iun-00

29-Iun-02


253,3 / 12mil$

2002/VAL2 B.C.R.

26-Sep-00

26-Sep-02


398,3 / 16,7mil$

2002/VAL3  B.C.R.

30-Oct-00

30-Oct-02


31,8 / 1,3mil$

2002/VAL4  B.C.R.

27-Nov-00

27-Nov-02


83,7 / 3,3mil$

2002/VAL5  B.C.R.

22-Dec-00

22-Dec-02


92,2 / 3,6mil$

2003/AF-BA

03-Ian-01

03-Iul-03



2003/VAL B.C.R.

29-Ian-01

29-Ian-03


55,4 / 2,1mil$

2003/VAL1 B.C.R.

26-Feb-01

26-Feb-03


184,7 / 6,8mil$

2003/VAL2 B.C.R.

26-Mar-01

26-Mar-03


107,6 / 3,9mil$

2003/VAL 3 B.C.R.

23-Apr-01

23-Apr-03


37,7 / 1,3mil$

2003/VAL4 B.C.R

28-Mai-01

28-Mai-03


73,4 / 2,6mil$

2003/VAL5 B.C.R

25-Iun-01

25-Iun-03


112,2/3,9mil$

2003/VAL6BCR

30-Iul-01

30-Iul-03


28,7/0,969mil$

2003/MCS-BA

23-Nov-00

23-Mai-03



2003/VAL7 BCR

27-Aug-01

27-Aug-03


242,7/8,1mil.$

2003/VAL8 BCR

24-Sep-01

24-Sep-03


74,3/2,5 mil $

2003/VAL-SIDEX

15-Oct-01

15-Oct-03


583,4/19,0 mil $

2003/VAL9 BCR

29-Oct-01

29-Oct-03


43,2/1,4 mil $

2003/VAL10 BCR

26-Nov-01

26-Nov-03


63,7/2 mil $

2003/VAL11 BCR

17-Dec-01

17-Dec-03


87,6/2,7 mil$

TOTAL




15.751,5/ 105,9mil.$


Pentru obligatiunile de stat emise in baza Ord.1/1994 care sunt negociabile, dobanda se calculeaza pe baza taxei oficiale a scontului comunicata de Banca Nationala a Romaniei.

Rata dobanzii pentru obligatiunile de stat emise in perioada 1997-1998 se situeaza la nivelul ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenta la 91 de zile lansata de Ministerul Finantelor anterior perioadei pentru care se datoreaza si se plateste cuponul.

Pentru obligatiunile de stat emise in lei si in valuta in cadrul procesului de restructurare bancara la Bancorex si Banca Agricola, dobanda se determina pe baza ratei medii lunare a dobanzii active practicate de banci in relatiile cu clientii nebancari (calculata de Banca Nationala a Romaniei pe baza datelor transmise de banci) pentru cele exprimate in lei si respectiv 5-7% pe an pentru cele exprimate in USD.


* Imprumuturi cu scadente intermediare, a caror rambursare se va efectua dupa cum urmeaza :


pentru seria 2009/A - 109.176.967.053 lei


Data scadentei

Suma scadenta

-lei-

Ramas de rambursat

-lei-

1 septembrie 2002



1 septembrie 2003



1 septembrie 2004



1 septembrie 2005



1 septembrie 2006



1 septembrie 2007



1 septembrie 2008


-



Elemente de analiza:


In cursul anului 2001, venituri bugetare, in suma de 6.199,9 mld. lei, obtinute in lei si valuta, in urma privatizarii si valorificarii activelor bancare, au fost utilizate potrivit OUG 38/2000

pentru diminuarea datoriei publice.

Astfel, datoriai publica nou creata in perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2001 este de numai 19.201,6 mld lei, ca urmare a


cresterii stocului de certificate de trezorerie denominate in lei in suma de 15.046,3 mld lei.

diminuarea   stocului de obligatiuni de stat denominate in lei in suma de 9.023,6 mld lei.

cresterii stocului de obligatiuni denominate in valuta in suma de 10.568,5 mld lei.

cresterii stocului imprumuturilor cu caracter temporar , ce insumeaza 2.610,4 mld.lei, constituit din resursele conturilor guvernamentale colectate in contul general al trezoreriei statului: fond special de asigurari sociale de sanatate, fond special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierelor, fonduri speciale de redistribuire, etc.


Costul total al datoriei publice interne concretizat in cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs aferente datoriei publice interne la 31 decembrie 2001 este 28.013,1 mld. lei, ceea ce reprezinta 15,2% din totalul cheltuielilor inregistrate la finele anului in bugetul de stat.


a) Piata primara a titlurilor de stat denominate in lei


Analiza comparata a evolutiei costurilor de emisiune ale certificatelor de trezorerie lansate pe piata primara / interbancara pentru diferite scadente si a ratei inflatiei si deprecierii valutare este ilustrata grafic mai jos astfel:


grafic 1: evolutia randamentelor la certificatele de trezorerie emise pe piata primara aferente scadentelor la 3 luni, 6 luni si 1 an;

grafic 2: evolutia randamentelor la certificatele de trezorerie emise pe piata primara in comparatie cu evolutia ratelor dobanzii BUBID si BUBOR;

grafic 3: evolutia comparata a ratei reale a dobanzii, a ratei inflatiei / ratei nominale anualizate a dobanzii si a ratei deprecierii valutare leu/ dolar SUA, pentru certificatele de trezorerie cu scadenta la 3 luni;

grafic 4: evolutia comparata a ratei reala a dobanzii si a ratei inflatiei / ratei nominale anualizate a dobanzii, pentru certificatele de trezorerie cu scadenta la 6 luni;

grafic 5: evolutia comparata a ratei reala a dobanzii cu cea aferenta ratei inflatiei / ratei nominale anualizate a dobanzii, pentru certificatele de trezorerie cu scadenta la 1 an;

grafic 6: sinteza graficelor de mai sus prin ilustrarea evolutiei comparate a ratelor reale a dobanzii aferente certificatelor de trezorerie cu scadente la 3 luni, 6 luni si 1 an;

grafic 7: gradul de acoperire cu oferte a sumelor anuntate la licitatiile pe piata interbancara a titlurilor de stat cu scadente la 91, 182 si 364 de zile pe anul 2001.














Metododologie de calcul si prognoza


Rata reala a dobanzii (R) a fost calculata parcurgand urmatoarele trepte:


rata nominala a dobanzii (randamentul) este anualizata in functie de scadenta cu care sunt emise certificatele de trezorerie. Astfel, daca titlurile de stat au fost emise pe 3 luni, se foloseste formula: Y = [(1 +y /400)^4 - 1]*100, unde y = randamentul;

rata anualizata a inflatiei este calculata in functie de valorile lunare avute la dispozitie si in functie de scadenta cu care au fost emise certificatele de trezorerie. Astfel, daca titlurile de stat au fost emise in ianuarie pe 3 luni , se foloseste formula:

I = *100, unde i1, i2 si i3 sunt ratele inflatiei aferente lunilor ianuarie, februarie si martie;

in final, rata reala a dobanzii este calculata astfel:

R = [(1 +Y /100)/(1 + I /100)-1]*100; unde Y si I sunt ratele anualizate a dobanzii nominale si, respectiv, a inflatiei;


De mentionat, ca rata anualizata a deprecierii valutare este de asemenea calculata in functie de ratele lunare ale devalorizarii, utilizandu-se aceeasi formula precum cea aferenta ratei anualizate a inflatiei.


Prognoza datelor


prognoza lunara a ratei inflatiei incepand cu luna ianuarie 2002 a fost preluata de la Directia Generala de Prognoza din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

prognoza lunara a ratei deprecierii valutare leu / USD incepand cu luna ianuarie 2002 a fost obtinuta printr-un model econometric liniar care se bazeaza pe corelarea pozitiva a acesteia cu rata inflatiei.



b) Piata primara a titlurilor de stat denominate in valuta




Analiza comparata intre rata anualizata a costurilor aferente titlurilor de stat emise in dolari SUA si cea aferenta titlurilor de stat emise in lei este prezentata mai jos in graficul 8:






Conform graficului de mai sus, se observa ca pe perioada de emisiune 02/2000 - 10/2001 costurile aferente titlurilor de stat denominate in valuta au fost in general mai scazute in comparatie cu cele aferente titlurilor de stat emise in lei, cu precadere pe parcursul anului 2001, aceasta datorandu-se in principal evolutiei uniforme si previzibile a cursului valutar leu / dolar SUA, in comparatie cu volatitlitatea cursului leu / EUR (analiza ilustrata prin urmatorul grafic):



c) Piata secundara a titlurilor de stat



Tranzactiile efectuate pe piata secundara se desfasoara in conformitate cu Regulamentul nr.2 al B.N.R. privind operatiuni cu titluri de stat derulate prin Banca Nationala a Romaniei, prin sistemul de participanti autorizati. Situatia privind numarul tranzactiilor si valoarea toatala a acestora in luna septembrie anul curent se prezinta astfel:



Luna

Nr. Tranzactii

Valoarea totala a tanzactiilor  (mld.lei)

Ianuarie



Februarie



Martie



Aprilie



Mai



Iunie



Iulie



August



Septembrie



Octombrie



Noiembrie



Decembrie



Total cumulat




Evolutia gradului de lichiditate a titlurilor de stat in perioada ianuarie - decembrie 2001, exprimat ca raport intre valoarea totala a tranzactiilor lunare si valoarea totala a titlurilor de stat emise lunar se prezinta dupa cum urmeaza:




d) Indicatori macroeconomici:





(estimat)





Stoc datorie publica interna






%PIB






Costul datoriei publice interne






%PIB






% Cheltuieli bugetare anuale, din care:






- buget de stat






- buget consolidat






PIB (valoare nominala)








Stocul datoriei publice interne a inregistrat o tendinta favorabila ca pondere in PIB in anul 2001. In termeni nominali, in anul 2001,desi datoria publica interna a crescut cu 25%, reluarea finantarii acesteia de pe pietele externe de capital, precum si veniturile obtinute din privatizare si valorificarea activelor bancare, au contribuit nemijlocit la scaderea ponderii in PIB.


INFORMATII SUPLIMENTARE LA CERERE:

ALEXANDRA STAMANICHI, sef serviciu D.G.T.S

Telefon: 335.44.93; 410.34.00/2227

e-mail: alexandra.stamanichi@mail.mfinante.gv.ro