Structurile economice ale Europei si Integrarea RomanieiIntegrarea Romaniei in structurile economice

Europene
Realizarea reformei si dezvoltarea Romaniei pe principiile economiei de piata impun, printre altele, o larga deschidere in economia mondiala.Relatiile economice externe ale tarii noastre se circumscriu prioritar in spatiul geopolitic european in care ne situam. Cea mai mare parte a comertului exterior se realizeaza cu tari din aceasta parte a lumii , dar se dezvolta desigur, si relatiile economice cu celelalte state.Din multimea acordurilor economice incheiate dea-lungul anilor cu diferite tari, o importanta deosebita o au:Acordul Interimar de Asociere a Romaniei la Uniunea Europeana, Acordul de Comert Liber cu tarile Asociatiei Economice a Liberului Schimb ( din Europa), Acordul SUA , precum si obtinerea de preferinte vamale generalizate din partea SUA si a Federatiei Ruse.

Conditiile proprii Romaniei in lumea de azi o determina sa faca din integrarea in structuriile europene obiectivul fundamental al relatiilor sale externe, intrucat aceasta este singura cale pentru a-si asigura stabilitatea si integritatea nationala.

Romania are legaturi traditionale cu Uniunea Europeana, fiind prima si singura tara din Europa de Est care, inca din anii '70, a avut un cadru juridic bine definit in relatiile cu C.E.E.,iar in 1980 a procedat la recunoasterea "de facto" a acestei grupari economice (la acea data), prin semnarea Acordului privind crearea Comisiei mixte Romania-C.E.E..

Acordul de Asociere al Romaniei la U.E. (Acordul European), semnat la 1 februarie 1993 si intrat in vigoare la 1 februarie 1995, statueaza cadrul juridic si institutional al raporturilor romano-comunitare, avand ca obiectiv fundamental pregatirea integrarii Romaniei in Uniunea Europeana.

Cererea oficiala a Romaniei de aderare la U.E. a fost inaintata la 22 iunie 1995 . In conformitate cu prevederile Acordului European, s-au desfasurat pana in prezent, sapte reuniuni anuale ale Consiliului de Asociere Romania-U.E., precum si reuniuni ale Comitetului de Asociere si a Subcomitetelor de Asociere sectoriale, care au analizat implementarea prevederilor Acordului European si evolutiile inregistrate in procesul de pregatire a aderarii. In acelasi cadru, s-a constituit la Bucuresti , la 20 aprilie 1995, Comitetul Parlamentar Mixt Romania-U.E.,care se intruneste semestriala.

In februarie 2000, la initiativa ambelor parti, a fost constituit un Comitet mixt economic si social Romania-U.E. avand rol consultativ pentru   Consiliul de Asociere Romania-U.E.. Acest organism s-a reunit de doua ori prin prezent.

Noul stadiu institutionalizat al relatiilor dintre Romania si Uniunea Europeana,odata cu intrarea in vigoare a Acordului European, a creat conditii pentru:

Participarea Romaniei la dialogul structurat U.E.-tari asociate, la toate nivelurile (inclusiv reuniuni la nivel de sefi de state/ guverne, marja Consiliilor Europene);

Imbunatatirea accesului produselor romanesti pe piata comunitara prin alinierea, de la 1 ianuarie 1995, a tarii noastre la calendarul liberalizarilor aplicat Poloniei, Ungariei, Cehieisi Slovaciei. Incepand cu 1 ianuarie 1996, in aplicarea principiului asimetriei din Acordul de Asociere, Uniunea Europeana a trecut unilateral, in devans, la liberalizarea schimburilor comerciale cu Romania;

Includerea tarii noastre in proiectele vizand extinderea si dezvoltarea retelelor transeuropene de infrastructura (transporturi, comunicatii, energie);

Participarea Romaniei la diverse programe comunitare (cultura, cercetare, educatie, pregatire profesionala, tineret, energie, protectia mediului, inteprinderi mici si mijlocii).

Uniunea Europeana ajuta Romania in pregatirea ei pentru aderare prin finantari. Prin patru programe de asistenta ni se acorda anul acesta 286 de milioane de euro. Acestea vor sustine Romania in demersurile sale pentru aderarea la Uniunea Europeana.Unul dintre programe finanteaza modernizarea managementului cailor ferate din Romania. "Acest contract completeaza sprijinul acordat de U.E. pentru restructurarea sectorului de transport pe cale ferata.Reforma in acest sector nu se poate realiza fara eficentizarea gestionarii resurselor si a planificarii acestora", a declarat Simon Mordue, coordonatorul asistentei de pre-aderare in cadrul Dele gatiei Comisiei Europene in Romania.

Un alt pas important pe care la facut Romania in relatiile sale cu statele europene este in ceea ce priveste regimul de vize aplicat cetatenilor romani in spatiul comunitar.Astfel de la 1 ianuarie 2002 romanii beneficiaza de scutirea de vize la intrarea in spatiul Schengen cu unele conditii ce trebuie satisfacute. Urmare unui chestionar al Comisiei privind politica de vize a Romaniei, a fost elaborat un plan de actiune in luna aprilie, menit sa consolideze siguranta frontierelor estice si nordice ale Romaniei si armonizarea politicii de vize.

Astfel structurile europene sunt formate din mai multe institutii, care s-au constituit prin acorduri intre statele europene interesate si in care acestea sunt reprezentante. Obiectul acestor institutii il formeaza problemele economice , sociale , militare si politice considerate pe ansamblul statelor particiante, dezvoltarea si rezolvarea problemelor fiecarui stat realizandu-se in acest context, asa cum se intampla si in cazul Romaniei. Scopul major al structurilor europene il reprezinta dezvoltarea armonioasa, echilibrata, la un nivel inalt, a tarilor membre, precum si crearea celor mai adecvate mijloace pentru protejarea si apararea securitatii nationale a fiecarei tari in parte si a tuturor impreuna.

Integrarea inseamna, in primul rand, aderarea la structurile europene, ceea ce se realizeaza prin acorduri bilaterale intre Romania si institutiile respective reprezentand statele membre. Acestei deschideri ii urmeaza integrarea efectiva-un proces complex, care are la baza principiile compatibilitatii si complementaritatii si care consta in:

Adaptarea economiei si a celorlalte domenii-social, militar si politic, la contextul relatiilor proprii tarilor integrate deja si impreuna cu care vor evolua ulterior;

Dezvoltarea relatiilor a cooperarii cu institutiile europene si parteneri din tarile membre.

Prin integrare, economiile tarilor participante devin compatibile intre ele si totodata complementare, conditii absolut necesare pentru dezvoltarea lor armonioasa.

In cadrul structurilor economice europene create, locul cel mai important il are Uniunea Europeana.

Uniunea Europeana a fost constituita in anul 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma (intrat in vigoare la 1 ianuarie 1958), la data respectiva numindu-se Comunitatea Economica Europeana (C.E.E.,transformata recent in Uniunea Europeana). Membrii fondatori au fost :Franta, R.F. a Germaniei,Belgia,Luxemburg,Italia si Olanda. In prezent, aceasta cuprinde 15 tari, cu perspectiva ca in orizontul anilor 2000 sa mai adere Bulgaria, Cehia, Polonia, Romania, Slovacia.

Inca de la infiintare, Uniunea Europeana ( fosta C.E.E.) a anuntat intentia de a crea o piata comuna (unica) si de aprppiere progresiva a politicilor economice ale statelor membre, astfel incat sa se asigure dezvoltarea armonioasa a activitatii economice, expansiunea continua a acesteia, cresterea stabilitatii sale, sporirea standarului de viata, precum si relatii mai stranse intre tarile participante. Pentru finalizarea acestui scop s-au urmarit in mod prioritar realizarii uniunii vamale, liberalizarea circulatiei capitalurilor si a fortei de munca, formarea pietei comune agricole, constituirea uniunii economice si monetare. Cele mai multe obiective au fost, pana in prezent indeplinite.

In ceea ce priveste, Romaniasi-a manifestat in mod expres optiunea pentru integrarea deplina in Uniunea Europeana si hotararea de a-si indeplini toate angajamentele asumate prin Acordul de asociere, semnat in 1993 si devenit efectiv in 1995. Romania are in vedere, in prezent, realizarea adaptarilor necesare in planul mecanismelor economice, care sa-I permita trecerea de la statutul de asociat la cel de membru al Uniunii Europene.

Acordul de asociere reprezinta, in acelasi timp, un instrument efectiv de impulsionare a reformei economice din tara noastra. Prin indeplinirea prevederilor sale, economia Romaniei va aaaajunge la un nivel de dezvoltare care-I va permite sa concureze cu parteneri straini atat pe propria piata cat si in exterior, fara a fi supusa unor discriminari.

Parcurgerea perioadei de tranzitie, in concordanta cu angajamentele asumate prin Acordul de asociere, precum si eventuala accelerare a dinamicii acestui proces vor avea un rol hotarator in pregatirea corespunzatoare a Romaniei pentru atingerea obiectivului final-aderarea la Uniunea Europeana.