TVA - Taxa pe valoare adaugataTAXA PE VALOAREA ADAUGATATaxa pe valoarea adaugata este o taxa care cuprinde toate fazele circuitului economic, respectiv productia, serviciile si distributia pana la vanzarile catre consumatorii finali, inclusiv.Din punct de vedere al bugetului de stat taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se stabileste asupra operatiilor privind transferul proprietatii bunurilor si asupra prestarilor de servicii. Este o taxa unica ce se percepe in mod fractionat corespunzator valorii adaugate la fiecare stadiu al circuitului economic.

Valoarea adaugata este echivalenta cu diferenta dintre vanzarile si cumpararile aferente aceluiasi stadiu al circuitului economic.


OPERATII SUPUSE TAXEI PE VALOAREA ADAUGATAOperatiile supuse taxei pe valoarea adaugata se impart in doua mari categorii :

a) operatii care au ca efect transferul proprietatii bunurilor indiferent cum se face aceasta : vanzare, schimb de bunuri, aport la capitalul social al unei societati comerciale si in unele cazuri chiar predarea cu titlu gratuit.

b) operatii constand in prestarea de servicii

Tinand seama de natura si provenienta bunurilor operatiile supuse taxe

pe valoarea adaugata se impart potrivit legii in :
a)     livrari de bunuri mobile

b)     transferul proprietatii bunurilor imobiliare intre agentii economici

precum si intre acestia si institutii sau persoane fizice.

c)     prestari servicii

d)     importul de bunuri si serviciiLIVRARI DE BUNURI MOBILECuprind toate operatiile prin care se realizeaza dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile corporale indiferent de forma prin care acest transfer de proprietate se realizeaza.

Cazuri speciale de transfer de proprietate ce intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata potrivit legii sunt :

a)     Schimburi de bunuri - Un producator de motoare schimba cu un fabricant    de autoturisme 20 de motoare contra a un autoturism. Fiecare agent economic se considera ca a facut o livrare de bun si este obligat la plata taxei pe valoarea adaugata chiar daca transferul proprietatii bunurilor nu s-a facut contra plata, in lei.

b)     Inchirierea unor bunuri pe baza unui contract cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data.

c)     Preluarea de catre un agent economic a unor bunuri cumparate sau fabricate de acesta in vederea folosirii lor sub orice forma in scop personal sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice saud)     juridice in mod gratuit,cu unele exceptii prevazute de lege.Exceptiile se refera la bunurile donate in scopuri umanitare si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale, sportive, sau de protocol, reclama si publicitate in limita plafoanelor valorice stabilite in baza legii bugetare.TRANSFERUL BUNURILOR IMOBILIAREIntra in sfera taxei pe valoarea adagata operatiile privind transferul proprietatii bunurilor imobiliare intre agentii ecoomici precum si intre acestia si institutii sau persoane fizice.

In categoria bunurilor imobiliare in sensul taxei pe valoarea adaugata se cuprind :

a)     Toate constructiile imobiliare prin natura lor cum sunt locuintele, vilele, constructiile industriale, comerciale, agricole.

b)     Terenuri pentru constructii si cele situate in intravilan inclusiv cele aferente localitatilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate constructiile

c)     Bunurile de natura imobiliara care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate

sau fara a antrena deteriorarea imobilelor ca de ex. : conducte, butoaie mari introduse in crame, cazane montate in subsoluri tehnice, etc.

Fiecare operatie de transfer al dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil se impoziteaza distinct chiar si atunci cand transferul se face prin intermediul mai multor tranzactii.

PRESTARI SERVICIIPrin prestarea de servicii se intelege orice activitate rezultata dintr-un contract sau conventie pe care o persoana se obliga sa efectueze o operatiune in scopul obtinerii de profit si care nu are ca obiect livrari de bunuri.

Principalele activitati sunt :

a)     Lucrari de constructii montaj - Intra in categoria prestarilor de servicii numai activitatea desfasurata pentru construirea obiectivului fara ca bunul rezultat sa devina proprietatea agentului economic care l-a realizat. Daca agentul economic construieste in vederea vanzarii, activitatea respectiva intra in categoria transferului proprietatii imobiliare.

b)     Inchirierea de bunuri mobile si imobile - daca in contractul de inchiriere

se prevede clauza trecerii dreptului de proprietate asupra bunului respectiv.

c)     Reparatiile de orice natura - daca intr-o unitate de reparatii se realizeaza

si bunuri noi sau reconditionate in vederea vanzarii,aceasta activitate

este considerata de livrare de bunuri.

d)     Bunuri realizate cu materialul clientului - in cazul cand se incaseaza

numai contravaloarea activitatii de confectionare operatia se

incandreaza la prestari servicii.
IMPORTUL DE BUNURI SI SERVICIIOperatiile realizate cu bunuri sau servicii din import sunt similare celor realizate in tara.Criteriile in functie de care se acorda scutiri de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii din tara sunt reglementate prin art. 6 A din ordonanta : "Scutirea de taxa pe valoarea adaugata la unele bunuri si servicii realizate in tara se aplica si la bunurile si serviciile similare din import, ca de ex. : carne, lapte praf, ulei, soia, unt, medicamente.

Operatiile privind livrari de bunuri si prestari de servicii din tara sunt supuse taxei pe valoarea adaugata cu exceptiile prevazute de lege,daca sunt realizate de persoane fizice si juridice inregistrate ca agenti economici sau autorizate sa desfasoare o activitate economica pe baza liberei initiative.

Vanzarile de bunuri mobile sau imobile efectuate de persoane fizice neinregistrarte in calitate de proprietar nu sunt supuse T.V.A.-ului.

Exemple :

- vanzarea autoturismului,a locuintei si a altor bunuri personale.

- vanzarea produselor agricole din gospodaria individuala.

- munca prestata in baza unui contract sau a unei conventii.

Importurile de bunuri si servicii sunt supuse taxei pe valoarea adaugata cu exceptiile prevazute de lege, indiferent de forma de organizare a importatorului,persoana juridica sau persoana fizica inregistrata sau nu ca agent economic. O persoana fizica sau juridica plateste taxa pe valoarea adaugata pentru toate importurile la care plateste si taxa vamala indiferent daca bunurile au fost introduse in tara pentru productie, investitie, comercializare sau in scop personal.

Bunurile introduse in tara de persoane fizice neinregistrate ca agenti economici scutite de taxa vamala sunt scutite si de taxa pe valoarea adaugata.

Exemple de importuri supuse T.V.A.-lui :

- un producator de incaltaminte importa piei supuse taxei vamale cu o

cota de 5%

- o societate comerciala importa masline in vederea comercializarii, taxa

vamala reprezentand 25%

- o persoana fizica introduce in tara bunuri din import pentru care plateste

taxe vamale

- un producator de metale neferoase importa minereu de cupru care este

exceptat de taxa vamala,nu insa si de taxa pe valoarea adaugata

- o societate cu capital strain aduce in tara materii prime,materiale si

subansamble scutite de taxe vamale dar nu sunt scutite si de T.V.A.REGULILE SI COTELE TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA


Principala regula,in functie de care se stabileste daca o operatie este supusa taxei pe valoarea adaugata sau nu, o constituie destinatia produselor livrate sau a serviciilor prestate. Potrivit acestui principiu bunurile si serviciile sunt supuse taxei in tara in care se consuma,sau in aceea in care se produc, astfel ca :

- bunurile si serviciile din tara sau din import sunt supuse T.V.A. daca

sunt destinate beneficiarilor din Romania.

- bunurile si prestarile de servicii exportate nu suporta taxa pe valoarea

adaugata.

Operatiile care intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se impart in 3 categorii :

- operatii supuse taxei pe valoarea adaugata la care se aplica o cota de

19%.

- operatii de export si asimilate exportului care sunt supuse cotei 0.

- operatii scutite de taxa pe valoarea adaugata.

Aceste operatii sunt prevazute la art. 6 din ordonanta si nu se admite extinderea lor prin analogie.

Impozitul pe circulatia marfurilor care se datora bugetului de stat intr-un termen stabilit in functie de data incasarii facturilor emise,taxa pe valoarea adaugata se datoreaza bugetului de stat intr-un termen stabilit in functie de data livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor.

In situatia introducerii taxei pe valoarea adaugata de la 1.01.1993 toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate incepand cu aceasta data se supun taxei indiferent de data incheierii contractelor, a executarii produselor sau prestarii serviciilor.

Acelasi regim se aplica si daca de exemplu de la 1.01.1994 se reduce sau se majoreaza cota taxei pe valoarea adaugata.

Taxa datorata bugetului de stat a T.V.A.-ului se determina de regula lunar pentru toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in cursul unei luni calendaristice.Pentru livrarile de bunuri cu decontari succesive se definitiveaza la finele lunii cantitatile efectiv livrate,se emite de catre furnizor factura,cu data ultimei zile din luna in care s-a facut livrarea si se regularizeaza decontarea prin restituirea eventualelor sume achitate in plus sau prin incasarea diferentei in minus.


De la acest principiu sunt si derogari aprobate prin ordonanta sau normele privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din :


a)     Vanzari de bunuri sau prestari de servicii cu plata in rate reglementate prin contractele incheiate cu beneficiarii.In astfel de situatii desi factura se intocmeste pentru valoarea integrata a bunului sau serviciului,taxa este exigibila numai pentru suma prevazuta a fi incasata in luna pentru care se intocmeste decontul.

b)     Prestari servicii inclusiv lucrari imobiliare conditionate de plata unor avansuri sau a unor deconturi succesive.

c)     Emiterea unei facturi sau unui alt document legal care determina exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata chiar daca bunul sau serviciul executat nu a fost livrat sau predat clientului.

d)     Importul de bunuri si servicii.


Pentru bunuri,exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data inregistrarii declaratiei vamale iar pentru serviciile din import la data receptiei de catre beneficiar.Rezulta ca importatorul este obligat sa plateasca taxa pe valoarea adaugata inainte ca bunurile sa fie utilizate sau comercializate.

Preluarea unor bunuri achizitionate sau fabricate de agentul economic in vederea folosirii sub orice forma sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit este asimilata livrarii conform art. 2.2 din ordonanta.


BAZA DE IMPOZITAREBaza de impozitare este constituita din contravaloarea in lei a bunurilor livrate si serviciilor prestate asupra careia aplicandu-se cota de 19% se obtine suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata.

T.V.A. nu se include in preturile si tarifele negociate intre agentii economici si deci nu este cuprinsa in baza de impozitare, fiind inclusa distinct in factura.

Toate livrarile de bunuri si prestari de servicii catre populatie, comertul cu amanunutul, consignatii, unitati de alimentatie publica preturile cuprind si taxa pe valoarea adaugata.

Formula T.V.A.-ului este : .

O problema deosebita o constituie stabilirea bayei de impozitare pentru bunurile si serviciile din import, care potrivit normelor legale este formata de valoarea in vama, determinata potrivit legii, alte taxe si accizele datorate.

Valoarea in vama trebuie sa rezulte din facturi sau din alte documente emise de exportator,care se depun la organele vamale.

Atat la produsele din tara cat si la cele din import,pentru care potrivit unor reglementari legale se datoreaza alte taxe si accize,baza de impozitare pentru T.V.A. cuprinde aceste taxe si accize.

Nu se includ in baza de impozitare sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia.

Aceste sume se includ in factura sau alt document emis de furnizor separat de suma reprezentand contravaloarea bunurilor sau serviciilor si taxei aferente acestora.OBLIGATIILE PRIVIND INREGISTRAREA LA ORGANELE FISCALEPersoanele fizice si juridice ce realizeaza livrari de bunuri sau prestari servicii ce se incadreaza in sfera de aplicare a T.V.A.-ului sunt obligate sa depuna la organul fiscal o declaratie de inregistrare ca platitor de T.V.A.

Declaratia de inregistrare se face prin completarea formularului anexa la Hotararea Guvernului nr. 349/1992 care se depune la organul fiscal pe raza caruia isi desfasoara activitatea astfel :

- in termen de 15 zile de la data eliberarii autorizatiei de functionare

Agentilor economici care au inregistrat o cifra de afaceri anuala de peste 10 milioane lei li se comunica un cod fiscal (cu R in fata) si este luat in evidenta ca platitor de T.V.A.

- pana la finele lunii urmatoare celei care a realizat depasirea

plafonului de 10 milioane lei venit total anual.

Agentii economici care au declarat o cifra de afaceri sub 10 milioane de lei vor ramane in atentia organelor fiscale astfel cand au depasit plafonul sa fie inregistrati ca platitori de T.V.A.

In caz de incetare a activitatii agentii economici sunt obligati sa solicite in termen de 15 zile de la data actului legal in care se consemneaza situatia respectiva,scoaterea din evidenta ca platitori de T.V.A.
T.V.A. DATORAT BUGETULUI DE STATTermenele de plata a T.V.A. datorata bugetului de stat sunt diferentiate in functie de natura operatiilor impozabile realizate, astfel :


a)     Pana la 25 a lunii urmatoare se achita T.V.A. datorat pe luna precedenta.

b)     Concomitent cu plata taxelor vamale pentru bunurile din import indiferent de calitatea importatorului.

c)     O data cu indeplinirea formalitatilor de vamuire pentru bunurile din import care sunt exceptate sau scutite de taxe vamale dar care sunt supuse T.V.A.-ului.

d)     Concomitent cu plata furnizorilor sau prestatorilor externi pentru bunurile si serviciile din import.

e)     Concomitent cu cererea inaintata organului fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de T.V.A. adaugata in caz de incetarea activitatii.


Plata se poate face :

in numerar

cand incasarea se face prin agenti fiscali sau vamali.

direct la casieria trezoreriei sau organului vamal

prin cec cu limita de suma care se prezinta organului fiscal la care s-a inregistrat ca platitor

prin dispozitie de plata depusa la banca unde agentul economic are cont deschis.
Organele fiscale sunt cele care controleaza modul cum se respecta prevederile normelor legale,de a calcula majorari de intarziere pentru plati restante si de a aplica amenzi pentru abaterile constatate care constituie contraventie.

Agentii economici care realizeaza operatiuni impozabile au obligatia asigurarii conditiilor necesare pentru emitere documentelor,prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile in domeniul T.V.A.-ului iar cei care au ca obiect de activitate comertul cu amanuntul,activitati hoteliere, prestari servicii catre populatie au obligatia instalarii aparatelor de marcat care sa corespunda cerintelor privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata.

Agentii economici vor asigura pregatirea adecvata a personalului propriu si dotarea cu aparatura tehnica necesara realizarii in conditii optime a lucrarilor prevazute de normele legale in domeniul taxei pe valoarea adaugata.