Termeni utilizati in ISP
Dictionar cu termeni utilizati in I.S.P.
Persoana fizica - individul uman considerat in calitatea sa de subiect de drept care se bucura de capacitatea de folosinta in conditiile legii.

Persoana juridica - o colectivitate de persoane fizice care are calitatea de subiect de drept distinct, daca se bucura de organizare de sine statatoare de un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anume scop, in acord cu interesul obstesc.

Profitul - castigul rezultat sau venitul obtinut in urma desfasurarii  unei activitati ca recompensa a utilizarii capitalului ca factor de productie.

Contractul de societate - actul constitutiv al societatii, contractul pe baza caruia doua sau mai multe persoane fizice sau juridice constituie o societate comerciala, aducand aporturi in natura sau in numerar in vederea unor obtinerii de beneficii pe care sa le imparta intre ele.Statutul societatii - actul care cuprinde pe langa elementele esentiale pentru constituirea societatii si referitoare la organizarea si functionarea societatii.

Agent economic - factor activ in sfera economicului care isi desfasoara activitatea pe baza unui statut juridic sau in cadrul juridic recunoscut de societate.

Unitate economica - centru elementar  de decizie si de activitate economica, intalnita ca intreprinderi de stat si cooperatie.

Actiune - inscris, titlu de valoare care atesta participarea detinatorului de capital social al unei societati pe actiuni si reprezinta o fractiune de capital social ce confera posesorului ei calitatea de actionar cu drepturile si obligatiile aferente.