Vechime in muncaReferat Economie Demian Sergiu

XI-F


Vechimea in munca

Vechimea in munca in sensul de stagiu general in activitate constituie un izvor de importante drepturi pentru fiecare persoana incadrata in munca. Dreptul la pensie e principala forma a asigurari materiale in caz de validitate, batranete sau pierderea sustinatorului. Acest drept este conditionat in primul rand de vechimea in munca. Durata concediului de odihna, se stabileste, de asemenea, proportional cu vechimea in munca, fiind 15 zile lucratoare pentru cei care au o vechime in munca de pana la 5 ani, pentru 26 zile lucratoare este necesara o vechime in munca de peste 20 de ani.


La baza vechimi in munca sta activitatea desfasurata in cadrul unor raporturi juritice de munca, adica in baza unui contract de munca, indiferent de natura lui( pe durata nedeterminata sau determinata), de modul de retribuire sau de unitatea in care se presteaza munca( intrepinderi sau organizati economice ale statului, organe centrale sau locale, la persoane juritice din sectorul particular sau la o persoana fizica). Activitatea desfasurata in baza unui contract civil nu da dreptul insa decat la remunerarea pentru munca prestata. Timpul lucrat astfel nu se considera vechime in munca. Legea stabileste concret conditiile in care trebuie sa se desfasoare activitatea pentru a constitui vechime in munca.


Lucratorilor retribuiti pe baza de cota procentuala li se considera vechime in munca timpul lucrat ca atare daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:


a.      desfasoara o activitate cu caracter permanent, la care este justificata folosirea de personal incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata.

b.     Sunt supusi programului de lucru prevazut pentru personalul retribuit pe baza de retributie tarifara din activitati similare sau indeplinesc sarcini de desfacere, de achiziti, incasari sau prestati in cuantum egal cu cel stabilit pentru personalul retribuit pe baza de retributie tarifara din activitati similare.

c.      Sunt supusi in tot timpul lucrului normelor stabilite prin regulamentul de ordine interioara cu privire la organizarea si disciplina muncii in unitatea in care sunt incadrati.


Indeplinirea cumulativa a acetor trei conditii trebuie mentionate expres in adeverintele elibrate de unitatiile in care au prestat munca, numai pe aceasta baza perioada respectiva putand fi luata in considerare ca vechime in munca.


Activitatea de paznic obstesc nu poate fi considerata vechime in munca daca nu sunt indeplinite toate cele trei conditii de mai sus.: existenta unui contract de munca , nivelul retributiei, plata contributiei de asigurari sociale si a impozitului de retributie . Dovada vechimii in munca in calitate de paznic obstesc se face cu adeverinte eliberate de biroul executiv al consiliului popular comunal respectiv: in cuprinsul carora trebuie sa se faca mentiunea clara si completa asupra indepliniri celor trei conditii.


Persoanelor ce presteaza munca la domiciliu li se recunoaste ca vechime in munca timpul lucrat ca atare, cu toate drepturile care decurg din aceasta, daca activitatea a fost prestata pe baza unui contract de munca si daca realizeaza un volum de productie egal cu cel stabilit pentru personalul care isi desfasoara activitatea la sediul unitatii. In acest sens, normele precizeaza ca se considera ca implinite sarcinile minime care decurg din contractul de munca daca cel in cauza realizeaza cel putin 70 % din volumul de productie stabilit in cea ce priveste vechimea in munca, normele precizeaza ca ea se stabileste luandu-se in calcul lunile lucrate numai daca in acele perioade volumul de productie realizat a fost de cel putin 70% din volumul de productie stabilit.


Vechimea in munca in lunile in care realizarile au fost mai mici , dar nu mai putin de jumatate din volumul de productie stabilit, se calculeaza proportional cu acele realizari raportare la volumul de productie corespunzator unei norme intregi.