Asigurari Curs6 - ASIGURAREA DE PROTECTIE SI INDEMNIZARECURS 6             ASIGURARI SI REASIGURARI


ASIGURAREA DE PROTECTIE SI INDEMNIZARE

- continuare -
Asigurarea prin cluburile de P&I are, in principiu, functia de preluare a raspunderii armatorilor, intr-un context de reciprocitate.

Dupa caz, la cererea cluburilor, se pot lua masuri pentru a preintampina arestarea navelor asigurate, se pot pot procura sau emite scrisori de garantii bancare.

Riscurile de raspundere a armatorilor in cadrul asigurarii de P&I sunt precizate prin conditiile de asigurare, dupa cum urmeaza:

raspunderea pentru coliziunea navei cu o ala nava - se are in vedere ca asigurarea traditionala e limitata la ¾ din daunele provocate altei nave. Asigurarea de P&I realizeaza o acoperire a raspunderii armatorului ce depaseste ¼ din valoarea pagubei provocate altei nave fara ca aceasta sa fie asigurata de o polita CASCO.

raspunderea armatorului pentru daune pricinuite prin coliziunea marfurilor sau altor bunuri transportate cu nava sa - In principiu, aceasta raspundere este integrata in asigurarea de P&I pentru ca abordajul cauzat din culpa unei nave face ca repararea daunelor sa cada in sarcina navei ce le-a cauzat.

raspunderea pentru daunele pricinuite navelor si bunurilor aflate la bordul acestora, altfel decat prin coliziune - Daunele pricinuite de neglijenta in exploatarea si asigurarea navei, de actiunile ce au loc la bordul navei: incendiu, explozie, manevre defectuoase.

raspunderea in baza controlului de alimentare cu combustibil - Aceasta este preluata in asigurarea reciproca, dar doar in limita contractelor de bunkeraj in porturi. Deci, asigurarea nu se extinde asupra riscurilor generate de alimentarea in afara porturilor.

raspunderea pentru daunele pricinuite obiectelor fixe sau plutitoare - Este preluata prin asigurarea de cluburile de P&I pentru ca, conform legilor specifice si normelor generale ale fiecarui stat, armatorul este chemat sa raspunda pentru daunele pricinuite instalatiilor portuare fixe sau mobile care au apartinut tertilor, cu conditia ca aceste riscuti sa nu fi fost preluate printr-o asigurare contractuala.

raspunderea pentru indepartarea epavelor rezultate din naufragiu - Se preiau de asigurarea de cluburile de P&I urmatoarele elemente:

cheltuielile aferente ridicarii, indepartarii, distrugerii ramasitelor navelor avariate daca acestea cad in sarcina armatorului;

cheltuielile impuse pentru ridicarea, indepartarea, distrugerea bunurilor de pe nava asigurata daca aceste cheltuieli revin armatorului;

raspunderea armatorului fata de terte persoane, fizice sau juridice, derivand din operatiunile de ridicare a navei, indepartarea ramasitelor, distrugerea resturilor navei ori bunurilor;

raspunderea armatorului in cazul neputintei sale de a indeparta sau distruge epava.

raspunderea derivata din contractele de inchiriere a instalatiilor si utilajelor de incarcare/descarcare - Se pot asigura de catre armator la cluburile de P&I avand in vedere pericolele si riscurile ce pot afecta bunurile inchiriate, integritatea si sanatatea operatorilor.

raspunderea pentru reasigurarea protectiei si conservarii bunurilor transportate - Se au in vedere doua aspecte ale raspunderii:

a)    raspunderea pentru pierderea totala a bunurilor;

b)   raspunderea pentru avarierea bunurilor transportate.

raspunderea pentru transportul marfurilor in containere.

neincasarea contributiei marfii la avaria comuna.

alte raspunderi ale armatorului ca:

raspunderea pentru amenzi aplicate armatorului de autoritatile portuare, vamale, de frontiera, instantele de judecata, etc;

raspunderea pentru cheltuielile impuse in cazurile de carantina;

raspunderea pentru unele cheltuieli de exploatare a navei (ancheta privind disparitia navei).

De remarcat ca in actiunea lor, cluburile de P&I respecta cu strictete principiul neamestecului in sfera asigurarilor contractuale, riscurile aferente unor asemenea asigurari nefiind preluate in asigurarea de P&I.


ASIGURAREA BUNURILOR IN TRANSPORTURILE TERESTRE SI AERIENE


1. ASIGURAREA BUNURILOR IN TRANSPORTUL TERESTRU


Obiectul asigurarii:

Se asigura facultativ marfurile obisnuite ce fac obiectul transportului pe caile ferate, cu vehicule sau prin posta. In conditii speciale se asigura si marfurile perisabile, periculoase, bunurile de valoare mare (bani, documente, hartii de valoare, obiecte pretioase, colectii, tablouri si animale vii).

Riscurile asigurarii:

Sunt acoperite urmatoarele riscuri:

incendiu, ploaie, trasnet, grindina, explozie, inundatii, furtuna, avalanse, etc;

accidente ale mijloacelor de transport - ciocniri, loviri, derapari, rasturnari;

acte de talharie - spargere, scurgere/risipire sau furt al bunurilor asigurate, ca urmare a accidentului mijloacelor de transport;

accidente in timpul incarcarii/descarcarii bunurilor.

Excluderi: Nu se acorda despagubiri pentru:

pagube produse din cauza unor insusiri proprii bunurilor transportate;

pagube produse ca urmare a relei conservari, de catre asigurat, a bunurilor transportate ca urmare a ambalarii si transportului bunurilor in stare deteriorata;

pagube produse bunurilor transportate de: insecte, ger, caldura, etc;

pagube produse bunurilor transportate ca urmare a predarii spre expediere a unor bunuri excluse de la transport sub denumire falsa, inexacta, incompleta.

Suma asigurata:

La asigurearea de tip CARGO - suma poate fi formata din:

valoarea bunurilor potrivit facturii;

costul transportului si costul asigurarii daca acestea nu sunt incluse in valoarea facturii;

cheltuielile si taxele vamale;

supraasigurarea de 10% din valoarea bunurilor, doar daca nu s-a convenit altfel, pentru acoperirea acelor cheltuieli ce nu pot fi prevazute la incheierea asigurarii.

Prima de asigurare:

Se determina prin inmultirea sumei asigurate cu cota de prima ce variaza in functie de felul transportului. Pentru protejarea bunurilor in timpul transportului terestru se pot incheia asigurari facultative de abonament (transportul  pe calea ferata, transportul cu vehicule, prin posta sau in transportul combinat).

Asigurarea se incheie fara termen pentru sumele maxime stabilite de asigurator pe un vagon de cale ferata, un autovehicul, un colet.

Daca la transport, valoarea bunurilor este mai mare decat cea prevazuta in asigurarea de abonament, pentru diferenta se poate incheia o asigurare suplimentara.

Raspunderea societatii de asigurare:

Incepe si inceteaza in mod diferentiat si specific. Ea incepe dupa intrarea in vigoare a asigurarii astfel:

la bunurile transportate pe calea ferata - din momentul primirii bunurilor de catre transportator, cu respectarea regulamentului de transport;

la bunurile transportate cu vehicule - din momentul incarcarii bunurilor in vehicule.

Raspunderea societatii de asigurari inceteaza, de asemenea, in mod diferentiat:

la bunurile transportate pe caile ferate - din momentul eliberarii bunurilor catre destinatar;

la bunurile transportate cu vehicule - din momentul descarcarii acestora din vehicule la destinatie.

Societatea de asigurari are dreptul sa verifice siruatia reala a bunurilor transportate si sa efectueze, pe aceasta baza, regularizarea primelor de asigurare in functie de situatia reala.

Constatarea, evaluarea si stabilirea despagubirii:

Are loc, in mod specific, dar cu incadrarea in coordonatele mecanismului asigurarii de bunuri.

Constatarea pagubei are loc in urma sesizarii organelor de politie si instiintarii societatii de asigurari cu privire la producerea pagubei asigurate.

La optiunile de constatare participa:

inspectorul de daune al societatii de asigurare;

carausul;

organele de politie;

asiguratii sau reprezentantii lui;

martorii (dupa caz).

Cu acesta ocazie se intocmeste un proces verbal de constatare a pagubei. Evaluarea pagubei are loc in functie de cantitatea bunurilor prejudiciate si de preturile de evaluare la data producerii evenimentului asigurat.

Despagubirea este, in principiu, cel mult egala cu paguba, cu conditia sa nu depaseasca suma asigurata. Plata despagubirii se efectueaza in cadrul unui termen precizat in contractul de asigurare, in principiu in termen de 30 de zile, in caz de furt sau de disparitie a bunurilor, de la data instiintarii asupra cazului asigurat.

Daca, ulterior, bunurile sunt recuperate, atunci sumele platite ca despagubiri se restituie societatii de asigurari.


ASIGURAREA AUTOVEHICULELOR (auto CASCO)


Poate fi incheiata de persoanele fizice sau juridice cu domiciliu, sediu sau resedinta in Romania.

Obiectul asigurarii:

Autovehiculele ce sunt inmatriculate conform dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice , respectiv:

autovehicule pentru transportul terestru de persoane;

autovehicule pentru transportul de bunuri;

autovehicule speciale pentru gospodarirea comunala;

tramvaiele sau alte mijloace de transport pe cale;

remorci auto trase de un vehicul asigurat.

Riscurile asigurarii:

Autovehiculele sunt asigurate pentru riscurile la care sunt supuse atat timp cat circula, cat si in timpul asigurarii ca:

accidente (ciocniri, izbiri, caderi, derapari);

incendiu, trasnet, explozie;

calamitati naturale;

furt.

La asigurarea autovehiculului pentru pagubele de furt sunt cuprinse:

furtul autovehiculului, al unor componente sau piese;

pagube produse ca urmare a furtului, tentativei de furt al unor componente sau piese, sau al unor bunuri din autovehicule;

pagube produse incaperii in care se afla autovehiculul ca urmare a furtului prin efractie sau a tentativei de furt.

Se mai acorda despagubiri pentru:

cheltuieli pentru transportul autovehiculelor la atelierul de reparatii cel mai apropiat sau la locul de adapost cel mai apropiat;

pagube produse autovehiculelor cu ocazia masurilor luate in timpul producerii riscului asigurat, pentru salvarea autovehiculului sau a constructiilor unde se afla acesta;

cheltuielile facute cu ocazia limitarii pagubelor.

Mecanismul asigurarii:

Asigurarea se incheie la solicitarea posesorului autovehiculului in baza declaratiei de asigurare si, respectiv, a contractului de asigurare.

Perioada de asigurare este de 1 an sau 6 luni, iar pentru detinatorii de autovehicule aflate temporar in Romania poate fi mai mica, dar minim 1 luna. Asigurarea se considera incheiata odata cu emiterea de societatea de asigurare a contractului de asigurare si incasarea primei de asigurare, fiind valabila pentru autovehiculul specificat in contract.

Suma asigurata:

Asigurarea se face la suma declarata de asigurat, dar care nu trebuie sa depaseasca valoarea autovehiculului la momentul incheierii contractului.

Valoarea la data asigurarii se determina:

la autovehiculele romanesti - din pretul de comercializare se scade uzura;

la autovehiculele straine - din valoarea in valuta ce se transforma in lei se scade uzura.

Primele de asigurare:

Sunt anuale, fiind stabilite, dupa caz, in suma fixa pe tipuri si marci de autoturisme sau sub forma unor cote tarifare, la 100 de lei suma asigurata.

In tariful de prime se cuprind primele de asigurare anuale, in suma absoluta, diferentiata pe 12 grupe tarifare, in functie de capacitatea cilindrica a motorului: grupa minima - 750 cm3; grupa maxima 6000 cm3.

Pentru autoturismele folosite ca taximetre sau in scolile de conducere auto, primele de asigurare se majoreaza.

Pentru autoturismele autostationare si, inclusiv remorcile tractate dupa autovehicule se pot incheia, de asemeni, asigurari cu prima de asigurare integrala sau cu prima de asigurare redusa cu 15%, 20%, 30%, fata de cea prevazuta in tariful de prima. Aici si despagubirile se micsoreaza corespunzator reducerii primei de asigurare.

Primele de asigurare stabilite in cadrul societatilor de asigurare pot fi reduse si in ipoteza aplicarii "clauzei bonus". Mai precis, in cazul in care asigurarea se reinnoieste in urmatorii ani fara ca asiguratul sa fi beneficiat de despagubirile respective, prima se micsoreaza: cu 15% (in primul an), 25% (in anul 2), 35% (in al 3-lea an), 45% (in anul si in urmatorii ani).

Raspunderea asiguratorului:

Raspunderea societatii de asigurari incepe dupa 24 de ore de la exprimarea zilei in care s-a incheiat contractul si s-a achitat prima de asigurare si inceteaza la ora 24 a ultimei zile din perioada de asigurare.

Despagubirea:

Nu poate depasi suma asigurata, cuantumul pagubei si nici valoarea autovehiculului in momentul producerii riscului asigurat.

Daca suma asigurata este mai mare decat valoarea autovehiculului in momentul producerii riscului, despagubirea va fi egala cu cuantumul pagubei.

Daca suma asigurata este mai mica decat valoarea autovehiculului in momentul producerii riscului, despagubirea va fi calculata, reducandu-se cuantumul pagubei corespunzator raportului dintre suma asigurata si valoarea autovehiculului la data producerii riscului asigurat.

Nu se acorda despagubiri pentru:

pagube produse prin intrebuintare, functionare, uzare, defecte de fabricatie;

pagubele produse partilor componente de rezerva (preluate, huse, etc);

cheltuielile facute pentru transformarea sau imbunatatirea autovehiculului in comparatie cu starea dinaintea producerii evenimentului asigurat;

cheltuielile facute pentru repararea unor avarii necuprinse in asigurare;

pagube indirecte:

reducerea valorii autovehiculelor dupa reparatii;

pagube produse in legatura cu utilizarea autovehiculului la concursuri sau antrenamente;

pagube provocate cu intentie de asigurare.

Nu se acorda despagubiri daca:

autovehiculul nu avea certificat de inmatriculare valabil;

asiguratul a condus autovehiculul si a produs accident sub influenta bauturilor alcoolice;

autovehiculul, in momentul producerii accidentului, era condus de o persoana fara permis de conducere valabil.