Asigurari Curs7 - ASIGURAREA AERONAVELOR referat

CURS 7       ASIGURARI SI REASIGURARI


ASIGURAREA AERONAVELOR
Obiectul asigurarii sunt navele aeriene apartinand companiilor de transport si asociatiilor sportive care se asigura pentru:

pierderea si avarierea navei;

raspunderea fata de pasagerii sau bagajele acestora si pentru marfurile transportate;

raspunderea civila fata de terti.

Riscurile asigurate

In baza contractului de asigurare se acorda despagubiri pentru:

pierderea fizica directa sau pierderea totala constructiva ori avarierea navei in timpul zborului, rularii la sol si al stationarii la sol;

disparitia aeronavei;

avarii pricinuite aeronavei de masurile de salvare;

cheltuielile facute pentru salvarea si conservarea aeronavelor;

cheltuielile de judecata si arbitraj facute de asigurat cu ajutorul asiguratorului in scopul formularii pretentiei fata de terti.

Pierderea fizica directa inseamna distrugerea completa a aeronavei, fiind imposibila repunerea ei in stare de functionare.

Pierderea totala constructiva reprezinta avarierea grava a aeronavei, astfel incat cheltuielile implicate de operatiunile de salvare, de masurile de limitare a pagubelor, de transport, de reparatii si repunere in stare de folosire, depasesc 75% din suma asigurata.

In baza asigurarii aeronavelor pentru raspunderea legala fata de terti, asiguratorul acorda despagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de despagubiri si cheltuieli de judecata, pentru:

vatamarea corporala sau decesul pasagerilor, ca urmare a accidentarii acestora la bordul navei sau in cursul operatiilor de imbarcare / debarcare;

pierderea, avarierea sau distrugerea bagajelor si a bunurilor aflate asupra pasagerilor;

pierderea, avarierea sau distrugerea marfurilor transportate;

vatamarea corporala sau decesul persoanelor ori avarierea sau distrugerea bunurilor din afara aeronavelor, cu conditia ca acestea sa fi fost cauzate, in mod direct, de aeronava sau de obiectele desprinse sau cazute din aceasta.

Excluderi

La asigurarea aeronavelor nu sunt acoperite:

pierderea suferita ca urmare a folosirii pistelor sau a terenurilor de aterizare neautorizate, cu exceptia cazurilor de forta majora;

pierderi provocate de transportul de pasageri sau de marfuri peste numarul de locuri si capacitatea de transport a aeronavelor;

pierderi provocate de actiunea intetionata a asiguratului;

pierderi suferite in perioada in care aeronava este folosita in scop ilegal sau este utilizata in alt mod decat cel prevazut in contractul de aeronavigabilitate;

pierderi suferite in legatura cu transferul de interese a asiguratului in legatura cu aeronava, fara existenta consimtamantul scris al asiguratorului;

pierderi provocate de razboi, piraterie aeriana, greve si alte pericole asemanatoare;

pierderi produse din cauza zgomotului, poluarii.

Asiguratul nu are raspundere civila legala daca accidentul a fost produs:

dintr-un caz de forta majora;

din culpa exclusiva a persoanei pagubite;

din culpa exclusiva a unei terte persoane.

Suma asigurata

Aeronavele se asigura la sumele declarate de asigurat si agreate de asigurator si care nu trebuie sa depaseasca valoarea de inlocuire a aeronavei la data incheierii asigurarii.

Raspunderile se asigura la sumele declarate de asigurat pentru pasageri, pentru bagaje si pentru marfuri, in limita prevazuta de legislatia din Romania, in conventiile internationale cu care tara noastra este parte sau in acordurile incheiate intre asigurat si partenerii sai externi.

Despagubiri

In caz de pierdere fizica directa sau disparitie, asiguratul este despagubit cu suma asigurata.

In caz de pierdere totala constructiva, despagubirile se acorda astfel:

n   daca aeronava poate fi reparata, despagubirea este reprezentata de costurile necesare, din care se scade valoarea reperelor care pot fi intrebuintate sau valorificate;

n   daca aeronava nu poate fi reparata sau daca reparatia nu este justificata, despagubirea este reprezentata de suma asigurata, din care se scade valoarea reperelor care se pot valorifica.Perioada asigurata

Asigurarea aeronavelor se poate incheia pentru:

o perioada determinata de timp;

pentru o calatorie determinata.

Raspunderile asiguratorului

In asigurarea pentru pierderea sau avarierea aeronavei, la asigurarea incheiata pentru o perioada de timp, raspunderea asiguratorului incepe si inceteazaa la date precise in polita de asigurare.

La asigurarile incheiate pentru o calatorie, raspunderea asiguratorului incepe in momentul inceperii reparatiilor de imbarcare a calatorilor sau de incarcare a marfurilor sau in momentul pornirii motoarelor, in cazul unei calatorii fara pasageri sau marfuri si inceteaza in momentul incheierii opertiilor de debarcare sau descarcare a marfurilor pe aeroportul de destinatie sau in momentul opririi motoarelor, in cazul calatoriilor fara pasageri sau marfuri.

Raspunderea civila a companiilor de navigatie aeriana este reglementata, pe plan international, prin:

Conventia de la Varsovia (1929), completata cu Protocolul de la Haga (1955) - aplicabila transportului de persoane, bagaje sau marfuri;

Conventia de la Tokyo (1963) - se aplica infractiunilor penale sau actelor care pot compromite securitatea aeronavelor, a persoanelor sau bunurilor aflate la aeronave;

Conventia de la Roma (1953) - aplicata in cazul daunelor provocate tertilor in afara aeronavei.ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA


Aceasta are ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unor terte persoane, in conditiile in care asiguratul este raspunzator din punct de vedere legal.

Raspunderea civila legala reprezinta temeiul in baza caruia o persoana poate actiona in instanta o alta persoana sau organizatie, care se presupune a fi vinovata de producerea unor pagube, prin nerespectarea legislatiei in vigoare.

Raspunderea civila presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

savarsirea de catre asigurat a unei fapte ilicite;

dovada existentei unui prejudiciu;

existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a asiguratului si prejudiciul adus tertei persoane si constatarea culpei asiguratului care a savarsit fapta ilicita.

Conceptul de raspundere civila legala este foarte important pentru ca societatile de asigurare, care incheie asigurari de raspundere civila, sunt obligate sa despagubeasca, in numele asiguratului, numai daca acesta este raspunzator legal sa plateasca daune unei terte persoane.

Riscurile asigurate

Prin incheierea contractului de asigurare se acopera despagubirile pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare pentru prejudiciul de care raspunde in fata legii si pentru cheltuielile de judecata la care este obligat in procesul civil.

In cazul in care prejudiciul este provocat cu intentie sau din neglijenta, societatea de asigurare nu va acorda despagubiri.

De asemenea, exista si alte riscuri, care, in principiu, nu sunt acoperite prin politele de asigurare de raspundere civila.

Suma asigurata

Aceasta se stabileste la valoarea stabilita de asigurat si agrata de societatea de asigurare, separat pentru deces, vatamari corporale sau pagube de bunuri.

In cazul persoanelor juridice, cuantumul acestei sume se determina in functie de cifra de afaceri anuala estimata la incheierea contractului.

In cazul persoanelor fizice se poate aplica una din urmatoarele metode:

metoda evaluarii averii personale prezente si viitoare,

metoda evaluarii averii personale prezente,

metoda determinarii sentintei judecatoresti maxime pentru vatamare corporala sau deces.

O caracteristica a asigurarilor de raspundere civila consta in stabilirea unei sume asigurate pe perioada si a unei sume asigurate pe eveniment.

Evenimentul desemneaza orice actiune sau fapta a asiguratului, care antreneaza raspunderea civila a acestuia si care este acoperita prin polita de asigurare.

Indiferent de valoarea prejudiciului generat de asigurat, societatea de asigurari nu va plati despagubiri mai mari decat valoarea sumei asigurate pe eveniment. De asemenea, indiferent de numarul evenimentelor produse in perioada asigurata, asiguratorul nu va acorda despagubiri mai mari decat suma asigurata pe perioada.PRODUSELE DE ASIGURARE DE RASPUNDERE CIVILA OFERITE

PE PIATA ROMANEASCA


1. Cea mai cunoscuta asigurare de raspundere civila din tara noastra si care se incadreaza in categoria asigurarilor obligatorii, o reprezinta asigurarea de raspundere civila auto.

Clauzele contractului de asigurare, inclusiv valoarea maxima a despagubirilor, precum si nivelul primelor de asigurare, pe categorii de autovehicole, sunt stabilite prin lege.

In aceasta asigurare sunt cuprinse, cu cateva exceptii, toate persoanele fizice si persoanele juridice detinatoare de autovehicule supuse inmatricularii si folosirii pe drumurile publice.

De asemenea, sunt obligate sa se asigure persoanele straine posesoare de autovehicule, pe care le folosesc pe teritoriul Romaniei, daca nu poseda documente internationale de asigurare valabile si pe teritoriul Romaniei.

In ceea ce priveste despagubirile, acestea au stabilita o limita minima si una maxima, in cazul pagubelor produse prin avarierea si distrugerea unor bunuri. Astfel:

- pentru pagubele produse la bunuri intr-un accident, se acorda despagubiri pentru daune de la 102.000 lei pana la 40.000.000 lei, inclusiv;

- in caz de vatamare corporala sau deces, despagubirea poate fi de 15.000.000 lei pentru fiecare persoana accidentata, dar nu mai mare de 40.000.000 lei, indiferent de numarul persoanelor accidentate.

Asiguratorul plateste, din Fondul instituit din primele de asigurare, realizate in contul asigurarilor de raspundere civila auto.De mentionat ca se platesc despagubiri tuturor persoanelor pagubite ca urmare a unui accident de autovehicule, iar aceastea se acorda si in cazul in care conducatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului este o alta persoana decat asiguratul.

In despagubirile pe care le plateste asiguratorul se includ si cheltuielile facute de asigurati in procesul civil.

In cazul in care se produce un accident de autovehicule de a carei producere se fac vinovate, in aceeasi masura, doua persoane cuprinse in asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, despagubirea cuvenita fiecaruia dintre cei doi, va reprezenta o jumatate din paguba inregistrata cu cu prilejul producerii accidentului respectiv.

Exista si cazuri cand nu se acorda despagubiri pentru pagubele produse unui autovehicul. De exemplu, in cazul in care accidentul a fost produs in caz de forta majora sau din culpa exclusiva a persoanei pagubite sau din culpa exclusiva a unei terte persoane.

Asigurarea de raspundere civila auto este printre putinele asigurari obligatorii din Romania. Aceasta este impusa prin lege, contractul de asigurare fiind un contract de adeziune, asiguratii acceptand conditiile stabilite de asigurator.


2. Alta forma de asigurare de raspundere civila din tara noastra este si asigurarea de raspundere civila profesionala.

Aceasta are rolul de a proteja asiguratul, persoana fizica sau persoana juridica, impotriva prejudiciilor pe care le pot provoca unor terte persoane.

In tarile dezvoltate, incheierea unei asemenea polite constituie una din conditiile principale pentru practicarea unor profesii.

In tara noastra, legislatia in domeniu se situeaza sub standardele europene. Singurele profesii pentru care se cer asigurari de raspundere civila sunt :

expertii contabili;

contabilii autorizati - evaluatori;

expertii tehnici.

Asigurarea de raspundere profesionala practicata pe piata romaneasca se adreseaza urmatoarelor categorii de profesii:

n   constructori;

n   medici;

n   contabili - evaluatori;

n   experti tehnici;

n   consultanti;

n   managerii;

n   avocati.

Prin activitatea lor, aceste categorii profesionale pot aduce prejudicii persoanelor pentru care lucreaza.

Prin asigurarea de raspundere civila se garanteaza plata acestor prejudicii, in conditiile in care prejudiciul se incadreaza in categoria riscurilor asigurate.

In general, despagubirile se acorda pentru:

daune materiale produse din culpa asiguratului, persoana fizica sau juridica, precum si din culpa altor persoane pentru care asiguratul raspunde potrivit legii;

cheltuielile de judecata, la plata carora este obligat asiguratul prin hotarare judecatoreasca;

despagubiri la care este obligat asiguratul, ca urmare a pierderii sau distrugerii unor documente, etc.

Ca in orice contract de asigurare, si in cazul acestor polite exista anumite situatii excluse, in mod expres, de la asigurare, cum ar fi:

prejudiciile cauzate de actele desfasurate de asigurat in afara unui contract cu clientul sau;

pagubele produse cu intentia de asigurare;

pretentii referitoare la raspunderea asiguratului pentru pagubele produse hartiilor de valoare, documentelor, registrelor, pietrelor scumpe, obiecte de valoare artistica, etc.

pretentii referitoare la pagubele produse de razboi, invazie, confiscare, sechestrare, etc.


Alaturi de asigurarile de raspundere profesionala, pe piata romaneasca intalnim si alte tipuri de asigurari de raspundere civila, cum ar fi:

asigurarea de raspundere a transportatorului, in calitate de caraus, pentru marfurile transportate;

asigurarea de raspundere civila a persoanelor fizice, alta decat cea profesionala;

asigurarea de raspundere civila a conducatorilor de autovehicule, cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei (Cartea verde).

Ca o caracteristica generala a acestor tipuri de asigurare in ceea ce priveste suma asigurata, este aceea ca exista doua categorii de limite:

o limita de suma pe perioada asigurata si

o limita de suma pe fiecare eveniment produs in perioada de valabilitate a contractului.

Despagubirile acordate de fiecare dosar de dauna nu vor putea depasi suma maxima asigurata pe eveniment.

Copyright © Contact | Trimite referat