Asigurari seminar 1SEMINARUL 1                                              ASIGURARI SI REASIGURARI
O societate comerciala incheie o asigurare pentru cladirea in care isi are sediul, precum si pentru mobilierul si aparatura birotica aflate in aceasta, pentru cazurile de incendiu si alte calamitati.Contractul de asigurare se incheie pe o perioada de 1 an, astfel:

n   cladirea se asigura pentru o suma de 500.000.000 lei,

n   mobilierul se asigura pentru suma de 17.550.000 lei,

n   aparatura birotica se asigura pentru suma de 217.000.000 lei.

Cotele de prima anuala practicae de societatea respectiva de asigurari sunt:

n   pentru cladiri - 0,5 %;

n   pentru mobilier - 1,3 %;

n   pentru aparatura birotica - 1,7 %.

La patru luni de la incheierea asigurarii, la sediul firmei a izbucnit un incendiu ce a avut ca rezultat avarierea cladirii. Dauna a fost evaluata pentru cladire la suma de 285.000.000 lei si distrugerea de bunuri in suma de 134.000.000 lei, din care mobilier 10.450.000 lei, iar aparatura birotica 123.555.000 lei.

In cotractul de asigurare se prevede o franchisa de 10 % deductibila pentru suma asigurata, atat pentru cladire, cat si pentru bunuri.

Sa se determine:

a) intreaga prima platita de asigurat;

b) despagubirea platita asiguratului;

c)  suma asigurata pentru care continua asigurarea (pe total si pe fiecare obiect in parte). REZOLVARE


a) Prima platita de asigurat = Suma asigurata Cota de asigurare

Ppacladire = 500.000.000 lei 0,5 % = 2.500.000 lei

Ppamobilier = 17.550.000 lei 1,3 % = 228.150 lei

Ppaaparatura birotica = 217.000.000 lei 1,7 % = 3.689.000 lei


Ppatotala = 2.500.000 + 228.150 + 3.689.000 = 6.417.150 lei


b) Despagubirea platita = Dauna - Valoarea franchisei

Valoarea franchisei = Valoarea totala asigurata Franchisa


Valoarea totala asigurata = 500.000.000 + 17.550.000 + 217.000.000

= 734.550.000 lei

Valoarea franchisei = 734.550.000 lei 10 % = 73.455.000 lei

Dauna = 285.000.000 + 134.000.000 = 419.000.000 lei

Despagubirea platita = 419.000.000 - 73.455.000 = 345.545.000 lei


c)  Suma ramasa = Suma asigurata - Despagubirea

Suma ramasa = 734.550.000 - 345.545.000 = 389.005.000 lei


Valoarea franchisei pentru:

n   cladire = 500.000.000 10 % = 50.000.000 lei;

n   mobilier = 17.550.000 10 % = 1.755.000 lei;

n   aparatura birotica = 217.000.000 10 % = 21.700.000 lei.


Despagubirea pentru:

n   cladire = 285.000.000 - 50.000.000 = 235.000.000 lei;

n   mobilier = 10.450.000 - 1.755.000 = 8.695.000 lei;

n   aparatura birotica = 123.550.000 - 21.700.000 = 101.850.000 lei.


Suma ramasa pentru:

n   cladire = 500.000.000 - 235.000.000 = 265.000.000 lei;

n   mobilier = 17.550.000 - 8.695.000 = 8.855.000 lei;

n   aparatura birotica = 217.000.000 - 101.850.000 = 115.150.000 lei.


Suma ramasa in total = 265.000.000 + 8.855.000 + 115.150.000

= 389.005.000 lei