Chetuieli si venituri - Contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor referat

Contabilitatea cheltuielilor si a veniturilor

POTRIVIT LEGII CONTABILITATII, CHELTUIELILE SE URMARESC PE FELURI DE CHELTUIELI (DUPA NATURA LOR), CARE SE GRUPEAZA IN CHELTUIELI DE EXPLOATARE, CHELTUIELI FINANCIARE, CHELTUIELI EXCEPTIONALE, CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE, CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT.

IN CADRUL CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE SE CUPRIND: CHELTUIELILE PRIVIND CONSUMURILE DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, COMBUSTIBIL, AMBALAJE, PIESE DE SCHIMB, SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT, FURAJE SI ALTE MATERIALE CONSUMABILE; UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR; COSTUL DE ACHIZITIE AL MATERIARELOR NESTOCATE, TRECUTE DIRECT ASUPRA CHELTUIELILOR; COSTUL DE ACHIZITIE ALENERGIEI SI APEI CONSUMATE; COSTUL DE ACHIZITIE AL ANIMALELORSI PASARILOR; COSTUL MARFURILOR VANDUTE; CHELTUIELILE CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (INTRTINERE SI REPARATII; CHIRII; CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE; TRNSPORTUL DE BUNURI SI PERSOANE; DEPLASARII, POSTA SI TAXE DE TELECOMUNICATII; SERVICII BANCARE SI ALTELE), CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (IMPOZITUL SUPLIMENTAR PE SALARII; IMPOZITUL PE CLADIRI; ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE ASEMENI TAXELOR PT FOLOSIREA TERENURILOR, TAXELE CU PRIVIRE LA MIJLOACELE DE TRANSPORT ETC.); CHELTUIELILE CU PERSONALUL (SALARIILE SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL, ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA, CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE SI PT SOMAJ, CHELTUILI CU PERFECTIONAREA PROFESIONALA SI ALTE CHELTUIELI CU PERSONALULSUPORTATE DE UNITATE); ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (PIERDERI DIN CREANTE SI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE).
IN CADRUL CH. FINANCIARE SE CUPRIND : PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII; PIERDERI DIN VANZAREA TITLURILOR DE PLASAMENT; DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR DIN OPERATIUNI CURENTE SI DISPONUBILITATI IN DEVIZE; DOBANZI CURENTE AFERENTE IMPRUMUTURILOR PRIMITE; SCONTURILE ACORDATE CLIENTIILOR; ALTE CH. FINANCIARE (PIERDERI DIN CREANTE DE NATURA FINANCIARA). 38741rso22ejk5c

IN CADRUL CH. EXCEPTIONALE SE CUPRIND ACELE CH. CARE NU SUNT LEGATE DE ACTUVITATEA NORMALA A UNITATII ( DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI, LIPSURI DE INVENTAR, DONATI0I SI SUBVENTII ACORDATE, PIERDERI DIN DEBITORI DIVERSI ETC. ).

CH. CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE SE INCADREAZA DUPA NATURA LOR IN GRUPELE DE CH. DE EXPLOATARE, FINANCIARE SI EXCEPTIONALE, DUPA CAZ. ELE CUPRIND: AMORTIZARILE IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI CORPORALE, PROVIZIOANELE PENTRU RISCURI SI CH.; PROVIZIOANELE PRIVIND DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR; PROVIZIOANELE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE; PROVIZIOANELE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR; PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA TITLURILOR DE PLASAMENT; AMORTIZAREA PRIMELOR DE RAMBURSARE A OBLIGATIILOR; PROVIZIOANELE REGLEMENTATE.

CH. CU IMPOZITUL PE PROFIT REPR. IMPOZITUL CALCULAT ASUPRA PROFITULUI IMPOZABIL, CONFORM LEGII.

VENITURILE SE URMARESC IN CONTABILITATE PE FELURI DE VENITURI (DUPA NATURA LOR ) sj741r8322ejjk

POTRIVIT LEGII CONTABILITATII, VENITURILE SE URMARESC PE FELURI DE VENITURI ( DUPA NATURA LOR ), GRUPANDU-SE IN VENITURI DE EXPLOATARE, VENITURI FINANCIARE, VENITURI EXCEPTIONALE, VENITURI DIN DIMINUAREA PROVIZIOANELOR.

VENITURILE DIN EXPLOATARE CUPRIND: VENITURILE DIN VANZAREA PRODUSELOR, MARFURILOR, LUCRARILOR EXECUTATE SI SERVICIILOR PRESTATE. IN CONTA. ACESTE VENITURI SE INREG. IN MOMENTUL PREDARII BUNURILOR CATRE CUMPARATOR, AL LIVRAQRII LOR PE BAZA FACTURII SAU IN ALTE CONDITII PREVAZUTE IN CONTRACT, CARE ATESTA TRANSFERUL DE PROPRIETATE A BUNURILOR RESPECTIVE ASUPRA CLIENTIILOR; VENITURILE DIN PRODUCTIA STOCATA SE INSCRIU, ALATURI DE CELELALTE VENITURI, IN CONTUL DE PROFIT SI DE PIERDERE CU SEMNUL PLUS (SOLD CREDITOR) SAU MINUS (SOLD DEBITOR); VENITURILE DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI; VENITURILE DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE; ALTE VENITURI DIN EXPLOATAREA CURENTA (VENITURI DIN CREANTE RECUPERATE SI ALTE VENITURI DE EXPLOATARE).

IN VENITURILE FINANCIARE SE CUPRIND : VENITURILE DIN PARTICIPATII; VENITURI DIN ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE; VENITURI DIN CREANTE IMOBILIZATE; VENITURI DIN TITLURI DE PLASAMENT; VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR; VENITURI DIN DOBANZI; VENITURILE DIN SCONTURILE OBTINUTE SI ALTE VENITURI FINANCIARE.

IN VENITURILE EXCEPTIONALE SE CUPRIND ACELE VENITURI CARE NU SUNT LEGATE DE ACTIVITATEA NORMALA, SI ANUME : DESPAGUBIRI SI PENALITATI INCASATE; VENITURI DIN CEDAREA ACTIVELOR; COTE-PARTI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII VIRATE LA REZULTATUL EXERCITIULUI; ALTE VENITURI EXCEPTIONALE (DONATII, SALARII NERIDICATE PRESCRISE SI ALTE VENITURI).

VENITURILE DIN PROVIZIOANE SE INREGISTREAZA LA VENITURILE DIN EXPLOATARE, FINANCIARE SAU EXCEPTIONALE, DUPA CAZ, IN SITUATIA DIMINUARII SAU ANULARII PROVIZIOANELOR IN CAZUL IN CARE NU SE MAI JUSTIFICA MENTINEREA ACESTORA.

CIFRA DE AFACERI SE CALCULEAZA PRIN INSUMAREA VENITURILOR REZULTATE DIN LIVRARI DE BUNURI, EXECUTAREA DE LUCRARI SI PRESTARILE DE SERVICII SI ALTE VENITURI DE EXPLOATARE, MAI PUTIN RABATURILE, REMIZELE SI ALTE REDUCERI ACORDATE CLIENTILOR.

POTRIVIT LEGII, IN CONTABILITATE, PROFITUL SAU PIERDEREA SE STABILESTE LUNAR. IN ACEST SENS, CONTURILE DE CH. SI CONTURILE DE VENITURI SE INCHID PRIN REZULTATUL EXERCITIULUI (CONTUL PROFIT SI PIERDERE). REZULTATUL EXERCITIULUI, RESPECTIV PROFITUL SAU PIERDEREA, SE DETERMINA CA DIFERENTA INTRE VENITURILE SI CH EXERCITIULUI, INDIFERENT DE DATA INCASARII SAU PLATII LOR.

PENTRU CALCULAREA COSTURILOR DE PRODUCTE, CH. POT FI GURUPATE IN: CH. DIRECTE (MATERII PRIME SI MATERIALE DIRECTE, REMUNERATII DIRECTE, CONTRIBUTIA PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SI PROTECTIA SOCIALA SI ALTE CH. DIRECTE); CH. INDIRECTE DE PRODUCTIE (CH. COMUNE ALE SECTIEI); CH. DE DESFACERE; CH. GENERALE DE ADMINISTRATIE.

CH. DIRECTE PLUS CH. INDIRECTE DE PRODUCTIE REPARTIZATE CORECT ASUPRA PRODUSELOR FABRICATE, LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE, FORMEAZA COSTUL DE PRODUCTIE AL ACESTORA.

CH. GENERALE DE ADMINISTRATIE SI CH. DE DESFACERE SUNT IN GENERAL EXCLUSE DIN COSTUL DE PRODUCTIE IN AFARA DE CAZUL CAND CONDITIILE SPECIFICE DE EXPLOATARE JUSTIFICA LUAREA LOR IN CONSIDERATIE. DACA LA COSTUL DE PRODUCTIE SE ADAUGA CH. GENERALE DE ADMINISTRATIE SI CH. DE DESFACERE SE OBTINE COSTUL COMPLET.CH. FINANCIARE NU SE INCLUDE IN COSTUL DE PRODUCTIE, CU EXCEPTIA DOBANZILOR AFERENTE IMPRUMUTURILOR, LA UNITATILE CU CICLU LUNG DE FABRICATIE, CARE POT FI REPARTIZATE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE ALE PRODUSELOR RESPECTIVE. IN COSTURILE DE PRODUCTIE NU SE INCLUDE CH. EXCEPTIONALE SI COSTUL SUBACTIVITATII.

IN CAZURILE IN CARE IN CONTABILITATEA DE GESTIUNE, IN COSTURILE DE PRODUCTIE, S-AU INCLUS ALTE ELEMENTE DECAT CELE PREZENTATE LA INCHIDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR, CU OCAZIA EVAALUARII STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE, ACESTEA SE VOR EXCLUDE DIN COSTUL DE PRODUCTIE, FIIND CONSIDERATE COSTURI INCORPORABILE.

CH. INDIRECTE DE PRODUCTIE SE REPARTIZEAZA ASUPRA COSTURILOR IN RAPORT DE COSTUL DE SECTIE, SALARII DIRECTE, CONSUMURILE DE MATERIALE DIRECTE, ORELE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR SAU ALTE CRITERII CARE SA ASIGURE O REPARTIZARE RATIONALA A ACESTOR CH. ASUPRA PRODUSELOR, LUCRARILOR EXECUTATE SAU SERVICIILOR PRESTATE.

CH.. DE DESFACERE SE ADAUGA LA COSTUL DE PRODUCTIE AL PRODUSELOR PENTRU CARE S-AU EFECTUAT, IAR IN CAZUL IN CARE IDENTIFICAREA LOR NU ESTE POSIBILA PE PRODUS, ACESTEA POT FI REPARTIZATE ASUPRA COSTULUI ACESTORA, PROPORTIONAL CU GREUTATEA, SAU VOLUMUL PRODUSELOR LIVRATE, SAU IN FUNCTIE DE ALTE CRITERII.

IN MASURA IN CARE CH. GENERALE DE ADMINISTRATIE SE INCLUDE IN COSTUL DE PRODUCTIE, REPARTIZAREA ASUPRA COSTURILOR PRODUSELOR SE FACE SIMILAR CH. INDIRECTE DE PRODUCTIE.

CH. POT FI GRUPATE SI IN FUNCTIE DE DEPENDENTA LOR FATA DE VOLUMUL DE PRODUCTIE IN CH. VARIABILE SI CH. FIXE (CONSTANTE). CH. VARIABILE SUNT ACELEA A CAROR MARIME EVOLUEAZA PROPORTIONAL CU PRODUCTIA LA CARE SE REFERA, FIIND RELATIV FIXE PE UNITATEA DE PRODUS, CUM SUNT MATERIILE PRIME SI MATERIALELE AUXILIARE DIRECTE, REMUNERATIILE DIRECTE, ENERGIA, COMBUSTIBILUL SI ALTE CH. DIRECTE. CH. FIXE SUNT ACELEA CARE AU NIVEL RELATIV CONSTANT, INDIFERENT DE OSCILATIILE VOLUMULUI PRODUCTIEI, CUM SUNT: CH. GENERALE ALE INTR., O PARTE DIN CH. COMUNE ALE SECTIEI ETC.

CALCULATIA COSTURILOR DE PRODUCTIE POATE FI EFECTUATA DUPA URMATOARELE METODE: METODA COSTURILOR STANDARD SAU NORMALE; METODA PE COMENZI; METODA PE FAZE; METODA GLOBALA; METODA COSTURILOR DIRECTE SAU ALTE METODE ADAPTATE LA UNITATEA PATRIMONIALA, IN FUNCTIE DE ORGANIZAREA PR. DE PRODUCTIE, SPECIFICUL ACTIVITATII SI NECESITATIILE PROPRII DE INFORMARE.

SI IN CADRUL CONTABILITATII CH,., VENITURILOR SI REZULTATELOR SE POT OFERII MULTE EXEMPLE DE INREGISTRARI. DUPA CUM STIM DUBLA INREGISTRARE PRESP. ANTRENAREA IN FORMULA CONTABILA A CEL PUTIN DOUA CONTURI. ACEASTA FIIND SI EXPLICATIA CA IN MAI MULTE CAZURI AU FOST ANTRENATE SI IN CONTURILE DE CH. SI DE VENITURI.

600 = 300

CH. CU MATERIILE PRIME MATERI PRIME

6012 3012

CH. CU COMBUSTIBILII COMBUSTIBILI

641 421

CH. CU REMUNERATIILE PERSONAL-REMUNERATII

PERSONALULUI DATORATE

% 5121

471 CONTURI LA BANCI

CH. INREG. IN AVANS

4426

T.V.A. DEDUCTIBILA

612 471

CH. CU CHIRIILE CH. INREG. IN AVANS

607 371

CH. CU MARFURILE MARFURI  

ETC…Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani