Piata Bancara referat


- VIII -

PIATA BANCARA

Reglementari legale aplicabile:

Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, modificata de
Legea nr. 156/1999;

Legea bancara nr. 58/1998, modificata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

24/1999 si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2000, aprobata prin

Legea nr. 437/2001;

Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1999 privind autorizarea bancilor,

modificate de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1999 si Normele Bancii

Nationale a Romaniei nr. 10/1999;

Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/1998 privind notificarea deschiderii in

Romania de reprezentante de catre bancile straine;

Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/1999 privind limitarea riscului de

credit al bancilor, modificate de Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr.


Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2000 privind capitalul minim al

bancilor si al sucursalelor bancilor straine;

Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de

garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobata si modificata de Legea nr.

88/1997, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/1999 aprobata de Legea

nr. 301/2001, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2000 aprobata de

Legea nr. 303/2001;

Legea nr. 83/1997 privind privatizarea societatilor comerciale bancare la care

statul este actionar, modificata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/1997

privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul

procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar,

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor

comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 84/1999 aprobata de Legea nr. 299/2001, Ordonanta de urgenta

a Guvernului nr. 212/1999 si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2000,


aprobata de Legea nr. 371/2001;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri

premergatoare privatizarii bancilor, astfel cum a fost aprobata de Legea nr.


Hotararea Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei

de Valorificare a Activelor Bancare, modificata de Hotararea Guvernului nr.


Normele legale reglementeaza:

1. Sistemul bancar roman

2. Banca Nationala a Romaniei

3. Societatile comerciale bancare

4. Privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

5. Agentia de Valorificare a Activelor Bancare

6. Fondul de garantare a depozitelor

1. Sistemul bancar roman

Dupa anul 1990 s-a revenit asupra conceptiei clasice, organizandu-se un sistem bancar

pe doua nivele: pe de o parte, Banca Nationala a Romaniei cu rol de banca centrala a

statului roman, care nu mai este investita cu atributii de banca comerciala si, pe de alta

parte, societatile comerciale bancare.

Totodata, s-a creat cadrul legislativ pentru privatizarea bancilor de stat incepand cu anul


Bancile importante la care statul este actionar pot deveni banci comerciale private atat

cu capital roman cat si cu capital strain.

2. Banca Nationala a Romaniei

Banca Nationala a Romaniei a fost infiintata in 1880 ca societate pe actiuni cu capital

public si privat. In anul 1901 s-a aprobat vanzarea cotei detinute de stat in Banca

Nationala, aceasta devenind o banca particulara cu un statut privilegiat, in care statul isi

pastra drept de control.

Anterior anului 1989, Banca Nationala a Romaniei a fost o banca de stat care a avut si

atributii comerciale.

Legea 101/1998, privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei prevede ca aceasta este


un organ al statului, cu personalitate juridica, avand posibilitatea de a infiinta sucursale,

filiale si agentii.

Banca Nationala a Romaniei se prezinta ca o institutie independenta fata de Guvern.

2.1. Atributiile Bancii Nationale a Romaniei

Conform Statutului, Banca Nationala a Romaniei are urmatoarele atributii:

- stabileste si conduce politica monetara si de credit;

- poate participa, in numele statului, la tratative si negocieri externe in probleme

financiare, monetare, valutare, de credit si de plati, precum si in domeniul

autorizarii si supravegherii bancare;

- cu imputernicirea Parlamentului, Banca Nationala a Romaniei poate sa participe la

organizatii internationale cu caracter financiar, bancar si monetar si sa devina

membru al acestora;

- poate solicita din partea institutiilor de credit si financiare informatiile care ii sunt

necesare pentru exercitarea functiilor sale;

- este unica institutie din Romania autorizata cu emisiunea monetara;

- are competenta exclusiva in stabilirea valorii nominale, dimensiunilor, greutatii,

desenului bancnotelor si monedelor;

- poate hotari anularea sau retragerea din circulatie a oricarui insemn monetar emis

si punerea in circulatie a altor insemne monetare;

- elaboreaza reglementari privind monitorizarea, controlul tranzactiilor valutare pe

teritoriul tarii si emite autorizatii pentru transferuri in strainatate, tranzactii pe

pietele valutare si pentru alte operatiuni specifice.

2.2. Operatiunile Bancii Nationale a Romaniei

a) Operatiuni cu societatile bancare si alte institutii de credit

- poate sconta si resconta efecte de comert si bonuri de casa ale institutiilor de

credit;

- poate acorda credite societatilor bancare si institutiilor financiare;

- deschideconturi curente societatilor bancare si sucursalelor bancilor, persoane

juridice straine, autorizate sa functioneze in Romania si poate efectua operatiuni

intre acestea si servicii de compensare si decontare;

- stabileste taxa oficiala a scontului si rata de refinantare;

- stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care bancile trebuie sa le

mentina in conturi deschise la BNR;


- realizeaza supravegherea bancara a societatilor bancare.

b) Operatiuni cu trezoreria statului- tine contul curent al Trezoreriei Statului;

- nu percepe comisioane pentru operatiunile efectuate cu Trezoreria;

- acorda imprumuturi administratiei centrale pentru acoperirea temporara a

decalajului intre venituri si cheltuieli.

c) Operatiuni de piata monetara

Operatiuni de piata monetara ale Bancii Nationale a Romaniei sunt operatiunile

executate la initiativa bancii centrale, ce implica una dintre urmatoarele tranzactii:

scontarea, cumpararea, luarea in gaj sau vanzarea de creante, titluri sau alte valori

asupra statului, bancilor sau altor persoane juridice si atragerea de depozite de la banci.

d) Operatiuni cu aur si valuta

- stabileste si conduce politica valutara a statului;

- incheie in numele statului acorduri de clearing sau alte contracte cu acest scop;

- supravegheaza mentinerea rezervelor internationale la un nivel adecvat;

- este autorizata sa efectueze tranzactii cu lingouri de aur si alte metale pretioase, cu

valute si bonuri de tezaur.

2.3 Regimul juridic aplicabil Bancii Nationale a Romaniei

Operatiunile Bancii Nationale a Romaniei sunt reglementate de Legea bancara nr.

58/1998 si de Legea nr. 101/1999 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei.

In principiu, operatiunile Bancii Nationale a Romaniei sunt considerate ca fiind supuse

legislatiei comerciale.

Angajatii Bancii Nationale a Romaniei sunt obligati sa pastreze secretul asupra oricarei

informatii nedestinate publicarii.

Banca Nationala a Romaniei nu poate participa cu capital la societatile comerciale si nu

poate detine alte proprietati decat cele necesare functionarii.

3. Societatile comerciale bancare

Al doilea nivel al sistemului bancar romanesc este format din societatile comerciale

bancare, avand un regim juridic distinct dupa cum sunt persoane juridice romane sau

persoane juridice straine.


3.1. Societatile bancare romane

a) Constituire

Societatile bancare se pot constitui numai in forma societatilor comerciale pe actiuni, asa

cum acestea sunt reglementate de legea romana.

Pentru constituirea unei societati bancare trebuie obtinuta aprobarea din partea Bancii

Nationale a Romaniei. Dupa inmatricularea societatii, Banca Nationala a Romaniei

acorda autorizatia definitiva de functionare. In prezent limita minima a capitalului social si

a fondurilor proprii ceruta pentru infiintarea unei banci este de 250 miliarde lei. Bancile

autorizate de Banca Nationala a Romaniei anterior intrarii in vigoare a Normelor Bancii

Nationale a Romaniei nr. 9/2000 prin care s-a stabilit noul prag trebuie sa se asigure ca,

incepand cu data de 31 mai 2002, vor dispune de un capital social si de fonduri proprii

de cel putin 250 de miliarde de lei.

Bancile, persoane juridice romane, pot deschide pe teritoriul Romaniei sucursale si alte

sedii secundare (agentii si altele asemenea) in conditiile prevazute de reglementarile

Bancii Nationale a Romaniei.

b) Operatiuni

Bancile, persoane juridice romane, si sucursalele bancilor straine pot desfasura, in limita

autorizatiei acordate, urmatoarele activitati:

- acceptarea de depozite;

- contractarea de credite, operatiunile de factoring si scontarea efectelor de comert,

inclusiv forfetare;

- emiterea si gestiunea instrumentelor de plata si de credit;

- plati si decontari;

- leasing financiar;

- transferuri de fonduri;

- emiterea de garantii si asumarea de angajamente;

- tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu:

- instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);

- valuta;

- instrumente financiare derivate;

- metale pretioase, pietre pretioase;

- valori mobiliare;

- intermedierea in plasamentul de valori mobiliare si oferirea de servicii legate de

acesta;


- administrarea de portofolii ale clientilor, in numele si pe riscul acestora;

- custodia si administrarea de valori mobiliare;

- depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori mobiliare;

- inchirierea de casete de siguranta;

- consultanta financiar-bancara;

- operatiuni de mandat.

c) Contractul de credit bancar

Conform legislatiei romane, contractul de credit bancar este un contract consensual,

incheiat in urma exprimarii acordului de vointa intre banca si client.

Contractul de credit bancar este un contract de adeziune, majoritatea clauzelor fiind

fixate anterior negocierii de catre banca. Contractul de credit bancar, precum si

garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii creditului bancar, constituie

titluri executorii.

Daca sunt intrunite anumite conditii si exista pericolul ca banca sa nu mai poata recupera

creditul acordat si dobanda, desi actuala lege bancara nu prevede expres aceasta

posibilitate, contractul poate fi denuntat unilateral de catre banca, de exemplu, in cazul in

care clientul a furnizat date nereale pe care banca le-a luat in considerare la semnarea

contractului sau in situatia in care clientul a incalcat conditiile contractului de credit ori

daca situatia economica si financiara a clientului nu mai asigura conditii de rambursare.

Desigur, este posibila stipularea in contract a unor clauze de denuntare unilaterala de

catre banca.

3.2. Societatile bancare straine

Societatile bancare, persoane juridice straine, pot infiinta in Romania filiale, sucursale si

reprezentante.

a) Filialele bancilor straine

Infiintarea, functionarea si lichidarea filialelor din Romania ale societatilor bancare,

persoane juridice straine, se efectueaza potrivit legislatiei comerciale, dupa

recunoasterea acestor societati bancare ca persoane juridice straine, potrivit legii

romane.

Filialele bancilor straine constituite in Romania sunt persoane juridice romane, supuse

regimului autorizarii din partea Bancii Nationale a Romaniei si li se aplica legislatia

comerciala si bancara din Romania.


b) Sucursalele bancilor straineSucursala, fiind o entitate fara personalitate juridica, urmeaza de regula regimul juridic

impus societatii - mama. Insa, in Romania, sucursalele bancilor straine sunt supuse, ca si

filialele, regimului autorizarii de catre Banca Nationala a Romaniei si au obligatia de a

respecta regimul juridic comercial si bancar stabilit de legile romane.

c) Reprezentantele

Notificarea deschiderii de reprezentante a unor societati bancare straine, precum si

functionarea acestora in Romania sunt reglementate de norme speciale.

Reprezentantele se constituie prin decizia societatii - mama si nu sunt supuse regimului

autorizarii de catre Banca Nationala a Romaniei.

Intr-un termen de 15 zile de la infiintare, reprezentantele trebuie sa comunice Bancii

Nationale a Romaniei o serie intreaga de informatii referitoare la indeplinirea conditiilor

legislative impuse in Romania.

3.3. Secretul profesional

Orice membru al consiliului de administratie al unei banci, precum si toate persoanele

care participa la activitatea bancii sunt obligate sa pastreze secretul profesional.

Informatii privind sumele depuse si operatiunile efectuate pe numele persoanelor fizice si

juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentantilor lor legali, iar in cauzele

penale in care s-a pus in miscare actiunea penala impotriva titularului, la cererea scrisa a

procurorului sau a instantei judecatoresti. Personalul bancii nu poate uza, in folos

personal, de informatiile bancare pe care le detine sau de care a luat cunostinta in orice

mod.

Aceste exigente se aplica si persoanelor care obtin din activitatea de control si

supraveghere sau din rapoarte ori documente ale bancii, informatii de natura celor

mentionate.

3.4. Cerinte prudentiale

Cerintele prudentiale sunt mult mai riguros stipulate de actuala reglementare, in

comparatie cu precedenta. Aceste prevederi sunt incluse in una din sectiunile capitolului

intitulat “Cerinte operationale”.

Conform legii bancare, bancile trebuie sa respecte urmatoarele cerinte prudentiale atunci

cand acestea sunt prevazute de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei

a) nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport intre nivelul fondurilor proprii si


totalul activelor si elementele in afara bilantului, ponderate in functie de gradul lor

de risc;

b) expunerea maxima fata de un singur debitor, exprimata procentual (maxim 20%),

ca raport intre valoarea totala a acesteia si nivelul fondurilor proprii ale bancii;

c) expunerea maxima agregata,exprimat procentual, ca raport intre valoarea totala a

expunerilor mari si nivelul fondurilor proprii;

d) nivelul minim de lichiditate, determinat in functie de scadentele creantelor si

angajamentelor bancii (banca trebuie sa detina in portofoliul ei un anumit procent

de active lichide sau usor realizabile);

e) clasificarea creditelor acordate si a dobanzilor neincasate aferente acestora si

constituirea provizioanelor specifice de risc;

f) pozitia valutara, exprimata procentual in functie de nivelul fondurilor proprii;

g) administrarea resurselor si plasamentelor bancii;

h) extinderea retelei de sucursale si alte sedii secundare ale bancii.

Valoarea totala a investitiilor pe termen lung ale unei banci, in valorile mobiliare emise de

o societate comerciala care nu este angajata in una sau mai multe din activitatile

financiare prevazute la pct. 3.1. b), nu poate depasi:

- 20 % din capitalul social al societatii comerciale respective; si

- 10 % din fondurile proprii ale bancii.

Valoarea totala a investitiilor pe termen lung ale bancii, in valorile mobiliare emise de

asemenea societati comerciale, nu poate depasi 50 % din fondurile proprii ale bancii.

Valoarea totala a investitiilor unei banci in valori mobiliare, efectuate in nume si cont

propriu, nu poate depasi nivelul de 10 % din fondurile sale proprii, cu exceptia unor

titluri de stat.

Imprumuturile acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca sau personalului

acesteia, inclusiv familiilor acestora, pot fi permise numai in conditiile stabilite de

reglementarile Bancii Nationale a Romaniei (nu pot depasi 20 % din capital si sunt

insotite de instituirea unor masuri suplimentare de evidenta, raportare si control).

3.5. Operatiuni bancare interzise

- angajarea in tranzactii cu bunuri mobile sau imobile, cu exceptia celor necesare

desfasurarii activitatii si pentru folosinta salariatilor precum si celor rezultate din

executarea creantelor;

- achizitionarea propriilor actiuni sau gajarea lor in contul datoriilor bancii, cu

exceptia rascumpararii actiunilor proprii in vederea reducerii capitalului social, dar

numai cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei;


- acordarea de imprumuturi sau furnizarea altor servicii clientilor, conditionate de

vanzarea sau cumpararea actiunilor bancii;

- acordarea de credite garantate cu actiunile emise de banca;

- primirea de depozite, titluri, alte valori, cand societatea bancara se afla in starea

de incetare de plati;

- angajarea in acceptarea de depozite, daca majoritatea depozitelor provin de la

angajatii bancii, cu exceptia operatiunilor fondurilor de plasament si a altor

operatiuni financiare bazate pe principiul mutualitatii.

4. Privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

4.1. Modalitati de privatizare

Privatizarea acestor societati bancare se poate realiza prin urmatoarele modalitati:

a) majorarea capitalului social prin aport de capital privat, in numerar, in baza unei

oferte publice sau a unui plasament privat;

b) vanzarea de actiuni gestionate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului, numai contra numerar, cu plata integrala catre:

- persoane fizice romane;

- persoanelor fizice straine;

- persoane juridice romane cu capital majoritar privat, inclusiv societati de

investitii financiare;

- persoane juridice straine cu capital majoritar privat.

c) combinarea primelor doua modalitati.

Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului (APAPS) este

gestionar al participatiei statului. Vanzarea de actiuni gestionate de APAPS se realizeaza

prin oricare dintre metodele prevazute de legea privatizarii societatilor comerciale, de

legea privind valorile mobiliare si bursele de valori, precum si de reglementarile emise in

aplicarea acestei legi.Pentru privatizarea fiecarei societati bancare se constituie prin hotarare a Guvernului, la

propunerea comuna a Bancii Nationale a Romaniei, Ministerului Dezvoltarii si

Prognozei, APAPS si Ministerului Finantelor Publice, o comisie de privatizare care

raspunde de realizarea obiectivelor Legii privind privatizarea societatilor bancare si de

respectarea principiilor de transparenta, rigoare si obiectivitate. Privatizarea acestor

societati se va face pe baza unor rapoarte de evaluare si a studiilor de fezabilitate,

intocmite de o firma de specialitate, in conformitate cu standardele internationale.


4.2. Limite in procesul de privatizare

Persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, care actioneaza direct sau indirect,

individual sau impreuna si in legatura cu terti, nu vor putea dobandi dreptul de

proprietate asupra unui numar de actiuni care reprezinta mai mult de 20 % din capitalul

social total al unei societati bancare care se privatizeaza, cu exceptia institutiilor

financiar-bancare internationale reputate.

Orice persoana care intentioneaza sa achizitioneze o participatie de cel putin 5 % din

capitalul social al bancii, trebuie sa obtina aprobarea prealabila a Bancii Nationale a

Romaniei, in conformitate cu reglementarile emise de aceasta.

Legea interzice, de asemenea, tranzactiile si operatiunile urmatoare:

a) contractele de vanzare-cumparare anticipata a actiunilor, precum si orice alte

intelegeri incheiate anterior momentului privatizarii;

b) bancile care isi desfasoara activitatea in Romania nu pot acorda credite in vederea

platii actiunilor dobandite de la APAPS sau pentru achitarea actiunilor subscrise in

cazul majorarii de capital social la societatile bancare care se privatizeaza;

c) persoanele care doresc sa achizitioneze actiuni ale societatilor bancare care se

privatizeaza nu pot utiliza in acest scop credite obtinute in Romania;

d) pentru achizitionarea de actiuni se pot utiliza credite obtinute in strainatate, dar

este interzisa constituirea gajului asupra actiunilor care urmeaza a fi dobandite,

pentru garantarea rambursarii acestora.

5. Organizarea si functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor

Bancare

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare

privatizarii bancilor, astfel cum a fost modificata prin legea de aprobare, Legea nr.

409/2001, stabileste cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale bancilor la care

statul este actionar majoritar, in vederea pregatirii acestora pentru inceperea

procedurilor de privatizare, in scopul cresterii gradului de solvabilitate, credibilitatii

interne si externe sau reglementarii problemelor de natura financiara ale acestora pentru

mentinerea viabilitatii sistemului bancar, precum si pentru accelerarea procedurilor de

recuperare acreantelor cesionate.

Autoritatea de Valorificare a Activelor Bancare (“AVAB”) a fost infiintata prin

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 ca institutie de specialitate a

administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si sub


coordonarea directa a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului.

Data la care activitatea AVAB urmeaza sa inceteze se va stabili prin lege.

AVAB are doua atributii principale:

- preluarea, cu plata, in scopul valorificarii, de la bancile la care statul este actionar

majoritar, a creantelor neperformante, a bunurilor mobile si imobile intrate in

patrimoniul bancilor ca urmare a procedurilor de executare silita (preluarea se

face la valoarea neta a activelor bancare respective) si a creantelor comerciale

asociate activelor bancare supuse valorificarii;

- valorificarea activelor bancare preluate la valoarea de piata a acestora, prin

initiere si/sau finalizare, dupa caz, a procedurilor de executare silita; vanzarea

creantelor prin licitatie publica; negocierea creantelor si esalonarea scadentelor;

esalonarea incasarii creantelor cu actualizarea valorii nominale initiale si, dupa caz,

a valorii garantiilor; conversia creantelor in actiuni sau in parti sociale, mecanisme

si operatiuni specifice pietei de capital sau orice alte masuri de natura sa faciliteze

valorificarea optima a creantelor.

Precizari:

Actele juridice care constituie izvorul creantelor si al accesoriilor acestora,

cesionate AVAB, sunt titluri executorii, precum si orice acte sau intelegeri

incheiate de aceasta pentru valorificarea creantelor bancare.

AVAB isi poate organiza un corp propriu de executori, cu o activitate strict

legata de punerea in executare a titlurilor executorii.

Litigiile in legatura cu creantele neperformante preluate la datoria publica

in care AVAB este parte se solutioneaza cu respectarea regulilor speciale

stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.51/1998, asa cum a

fost aprobata de Legea 409/2001, completate in mod corespunzator de

dispozitiile Codului de Procedura Civila.

6. Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar s-a constituit ca persoana juridica

de drept public, fiind organizat si functionand in baza unui statut propriu aprobat de

banca Nationala a Romaniei, la propunerea Consiliului de Administratie al Fondului.

Scopul Fondului este de a garanta rambursarea depozitelor constituite la societatile

bancare de catre deponenti persoane fizice, in anumite conditii si limite. Astfel, in cazul in

care o societate bancara nu este in masura sa isi onoreze obligatiile fata de deponentii


sai, Fondul va garanta plata catre acestia a fondurilor depozitate.

Resursele financiare de care dispune Fondul pentru garantarea depozitelor se constituie,

in principal, prin participarea obligatorie a tuturor societatilor bancare, persoane juridice

romane si sucursale ale bancilor straine, autorizate sa primeasca fonduri de la persoanele

fizice, dar si din imprumuturi, venituri din lichidarea creantelor sale, venituri din investirea

resurselor sale, alte venituri (donatii, subventii bugetare).

Plata catre deponenti se face in limita unui plafon de garantare care in prezent este de

88.505.000 lei de deponent, pentru situatia in care bancile devin indisponibile in cursul

semestrului II al anului 2001. Cuantumul acestui plafon de garantare este modificat

semestrial de catre Fond prin indexarea acestuia cu indicele preturilor de consum

comunicate de Comisia Nationala pentru Statistica.
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani