Prezentarea algoritmului de analiza a situatiei unei intreprinderi de catre banca si incadrarea creditului intr-o clasa de performanta referat

Prezentarea algoritmului de analiza a situatiei unei intreprinderi de catre banca si incadrarea creditului intr-o clasa de performanta

 

Aceasta analiza se realizeaza prin acordarea unor punctaje pe domenii, privind performantele financiare ale intreprinderii, pozitia sa pe piata, caracteristicile creditului si ale garantiilor, stabilitatea relatiei dintre banca si intreprindere, asa cum este prezentat in urmatoarea figura:
 

- lichiditate rapida

- solvabilitate patrimoniala

- rata profitului brut kd132h5522nddc

- randamentul capitalului total

- rata utilizarii activelor curente

- gradul de acoperire al dobanzii

- gradul de indatorare

 

 

 

-Evolutia performantelor financiare ale clientului

 

 

 

 

 

 

Analiza situatiei Intreprinderii de catre o Banca si incadrarea creditului intr-o clasa de performanta

- Situatia sectorului economic si pozitia pe piata a clientului

- caracteristicile sectorului

- dependenta clientului de relatia import-export

- pozitia pe piata a clientului

 

 

 

 

 

- termenul pt care se acorda creditul si modalitatea de rambursare

 

- Durata de creditare si graficul de rambursare

 

 

 

 

- valoarea si gradul de lichiditate

- Calitatea garantiilor reale

 

 

 

- Stabilitatea relatiei Banca-Intreprindere si nformatii generale asupra credibilitatii creditului

- relatia Banca-Intreprindere

- informatii generale asupra credibilitatii clientului

 

 

 

 

 

 

 

Sistemul de punctaj nu este unic. Fiecare banca isi elaboreaza proprii indicatori care ofera posibilitatea sa cunoasca situatia intreprinderii cat mai exact.

 

 

 

 

    • Evolutia performantelor financiare ale clientului

In prima regula, indicatori_de_performanta, se vor introduce de la tastatura datele de intrare (activele curente, stocurile, pasivele curente, total capital propriu, total pasive, profitul brut, cifra de afaceri, profitul net, veniturile totale, profitul operational, cheltuielile cu dobanzi, total datorii si total active), si se vor calcula, in baza formulelor de mai jos, indicatorii de performanta, utilizati pentru determinarea evolutiei performantelor financiare ale clientului. Tot in aceasta regula se mai adauga in baza de fapte si valoarea fiecarui indicator de performanta calculate.

 

Lichiditate rapida = (active curente – stocuri) / passive curente

Solvabilitate patrimoniala = total capital propriu / total pasive

Rata profitului brut = (profit brut / cifra de afaceri)*100

Randamentul capitalului total = (profit net / total capital propriu)*100

Rata utilizarii activelor curente = (venituri totale / active curente)*100

Gradul de acoperire al dobanzii = (total datorii / total active)*100

 

In a doua regula, evolutia_perf_fin_client, se va determina, conform tabelului 1, primul total partial, corespunzator evolutiei performantelor financiare ale clientului, total care va fi adaugat in baza de fapte.

 

Tabel 1 - evolutia performantelor financiare ale clientului

Indicatorii de performanta
Nivelul indicatorilor pe trepte de performanta si numarul de puncte acordate
Categ. A
Categ. B
Categ.C
Categ. D
Categ. E
Lichiditate rapida
Puncte
peste 1.5
15
1.01-1.5
13
0.76-1
11
0.51-0.75
9
min.0.25-0.5
6
Solvabilitate patrimoniala
Puncte
peste 0.5
15
0.46-0.5
13
0.36-0.45
11
0.26-0.35
9
min.0.15-0.25
6
Rata profitului brut
Puncte
peste 15%
10
12.1-15%
8
8.1-12%
6
5.1-8%
4
min.2-5%
2
Randamentul capit. total
puncte
 
peste 20%
8
15.1-20%
6
10.1-15%
4
5.1-10%
3
min.1-5%
2
Rata utilizarii activelor curente
Puncte
peste 800%
7
601-800%
5
401-600%
4
201-400%
3
min.100-200%
2
Gradul de acoperire al dobanzii
Puncte
peste 5 ori
10
4.1-5 ori
8
3.1-4 ori
6
2.6-3 ori
4
min. 1-2.5 ori
2
Gradul de indatorare
Puncte
Sub 50%
15
50-54%
13
55-64%
11
65-75%
9
75.1-85%
6

  

    • Situatia sectorului economic si pozitia pe piata a clientului

Punctajul corespunzator acestui domeniu, se calculeaza in regula situatia_sect_ec_si_poz_pe_piata_a_cli, conform tabelului 2. Valoarea determinata se va adauga in baza de fapte

 

Tabel 2 - situatia sectorului economic si pozitia pe piata a clientului

Indicatorii de performanta
Nivelul indicatorilor pe trepte de performanta si numarul de puncte acordate
Categ. A
Categ. B
Categ.C
Categ. D
Categ. E
Caracteristicile sectorului
Puncte
Perspective mari, piata in dezvoltare
4
Perspective medii, piata formata
3
Perspective si piata acceptabile
2
Perspective reduse si piata incerta
1
*
Dependenta clientului de ralatia import/export
Puncte
Furnizori interni, desfacere la export
4
Furnizori externi, desfacere la export
3
Furnizori interni, desfacere interna
2
Furnizori externi, desfacere interna
1
*
Pozitia pe piata a clientului
Puncte
Pozitie de leader
4
Pozitie medie
3
Pozitie scazuta
2
*
*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • Durata de creditare si graficul de rambursare

 

Punctajul corespunzator acestui domeniu se va determina in regula durata_de_creditare_si_graficul_de_rambursare, conform tabelului 3, iar valoarea acestui punctaj va fi adaugata in baza de fapte.

 

Tabel 3 - durata de creditare si graficul de rambursare

Indicatorii de performanta
Nivelul indicatorilor pe trepte de performanta si numarul de puncte acordate
Categ. A
Categ. B
Categ.C
Categ. D
Categ. E
Termenul pentru care se acorda creditul si modalitatea de rambursare
Puncte
Termen scurt
Rambursabil din vanzari surse secundare sigure flux de numerar solid si cu tendinta de crestere
10
Termen scurt
-rambursare unica
-flux de numerar solid si cu tendinta de crestere
Termen mediu
-rambursare in rate
-flux de numerar solid si cu tendinta de crestere
8
Termen scurt
-rambursare unica
-flux de numerar mediu dar stabil
Termen mediu
-rambursare in rate
-flux de numerar mediu dar stabil
6
Termen scurt
-rambursare unica
-flux de numerar scazut
Termen mediu
-rambursare in rate
-flux de numerar mediu dar stabil
*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • Calitatea garantiilor reale

In regula calitatea_garantiilor_reale se calculeaza, conform tabelului 4, si se adauga in baza de fapte punctajul corespunzator acestui domeniu

 

Tabel 4 - calitatea garantiilor reale

Indicatorii de performanta
Nivelul indicatorilor pe trepte de performanta si numarul de puncte acordate
Categ. A
Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu