Evolutii macroeconomice in Romania - rata cresterii Produsului Intern Brut - PRODUSUL INTERN BRUT referat

Evolutii macroeconomice in Romania

 

1.Evolutia Produsului Intern Brut in 1997-2000

a) rata cresterii Produsului Intern Brut (PIB)

Cercetarea economiei romanesti in perioada 1995-1997 arata un declin accentuat. Produsul Inern Brut marchaza o descrestere importanta, ca urmare a schimburilor produse in ansamblul si structura economiei tarii, schimbari datorate, la randul lor, politicilor economice improvizate. Schimbarile au determinat pe o parte, scaderea drastica a productiei in toate ramurile, iar pe de alta parte, un efort dramatic de adaptare a capacitatilor productive si a fortei de munca la cerintele economiei de piata. Cele doua tendinte sunt influentate de o multitudine de factori, unii foarte agresivi, intre acestia inscriindu-se: majorarea ratei de penetrare a importurilor pe piata romaneasca, in concurenta inevitabila cu produsele autohtone; agravarea continua a deficitelor bugetare; profilerarea blocajelor financiare si decapitalizarea agentilor economici; nivelul redus al calitatii produselor romanesti, care au pierdut sau pierd importante piete externe de desfacere.Produsul intern brut 1997-1998

 

 

 

Ponderea valorii adaugate brute in PIB

*) Cuprinde activitatea de comert, transporturi, posta si telecomunicatii, turism, hoteluri si restaurante, administratie publica si aparare, invatamant, sanatate si asistenta sociala si alte servicii prestate agentilor economici si populatei.
Sursa: Institutul National de Statistica

Produsul intern brut in anul 1998 - date definitive -, a fost de 371193,8 miliarde lei, cu 4,8% mai mic fata de anul 1997, consecinta a reducerii volumului de activitate si, in mod deosebit, a valorii adaugate brute in industrie (-5,3%) si constructii (-4,5%), cele doua sectoare contribuind in proportie de 32,8% la crearea acestuia. In agricultura, influentele nefavorabile generate de scaderea productiei vegetale si a celei din zootehnie au determinat o reducere a valorii adaugate brute cu 10,4%.

La formarea produsului intern brut, 62,0% a reprezentat aportul agentilor economici privati, respectiv, a societatilor comerciale cu capital privat, micilor intreprinzatori organizati in baza Decretului-Lege 54/1990, asociatiilor agricole si a gospodariilor populatiei.

Produsul intern brut pe categorii de resurse
 

 
1998
Structura - %
miliarde lei
in % 
fata de 1997
1997
1998
Industrie
103053,7
94,7
30,9
27,8
Agricultura, silvicultura, exploatare forestiera si economia vanatului
53763,8
89,6
18,0
14,5
Constructii
18731,4
95,5
5,2
5,0
Servicii*)
164579,7
99,3
38,4
44,3
Ajustare pentru productia imputata de servicii bancare
-5522,5
298,0
-0,5
-1,5
Valoarea adaugata bruta
334606,1
94,6
92,0
90,1
Impozite minus subventii pe produs
36587,7
102,0
8,0
9,9
Produsul intern brut
371193,8
95,2
100,0
100,0

*) Cuprinde activitatea de comert, transporturi, posta si telecomunicatii, turism, hoteluri si restaurante, administratie publica si aparare, invatamant, sanatate si asistenta sociala si alte servicii prestate agentilor economici si populatei.
Nota: Indicii de volum s-au calculat in preturile anului 1997. 12134iev42uvg7b

Consumul final total a crescut in anul 1998 cu 1,1% comparativ cu anul 1997. Ca urmare a cresterii usoare a puterii de cumparare a veniturilor populatei, consumul final al gospodariilor populatei s-a marit cu 0,6 procente.

Formarea bruta de capital fix a scazut cu 5,7% fata de anul precedent, rata de investire, determinata prin raportarea la valoarea adaugata bruta pe economie, fiind de numai 20,4% (fata de 23,0% in 1997).

Exportul net de bunuri si servicii, care reflecta situatia contului curent si, respectiv, necesarul de finantare externa a economiei, s-a deteriorat, scaderea fiind mai mare cu 65,3% decat in 1997.

Produsul intern brut pe elemente de cheltuieli

 
1998
Structura - %
miliarde lei
in % 
fata de 1997
1997
1998
Produsul intern brut
371193,8
95,2
100,0
100,0
Consumul final total - din care:
334672,4
101,1 
86,4 
90,2 
- al populatei 
278626,2
100,6
73,6
75,1
Formarea bruta de capital fix 
68111,6
94,3
21,2
18,3
Variatia de stoc 
-1586,4
95,7
-0,6 
-0,4
Exportul net de bunuri si servicii (exporturi - importuri)
-30003,8
165,3
-7,0
-8,1

Nota: Indicii de volum s-au calculat in preturile anului 1997. 12134iev42uvg7bProdusul intern brut pe locuitor, pentru anul 1998, a fost de 16495,4 mii lei, in scadere cu 4,6% fata de anul 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsul Intern Brut 1998-1999

Ponderea valorii adaugate in PIB

*) Cuprinde activitatea de comert, transporturi, posta si telecomunicatii, turism, hoteluri si restaurante, administratie publica si aparare, invatamant, sanatate si asistenta sociala si alte servicii prestate agentilor economici si populatei.

Produsul intern brut 1998-1999

Produsul intern brut in anul 1999 - date semidefinitive -, a fost de 539356,9 miliarde lei, cu 2,3% mai mic decat cel realizat in 1998. Scaderi semnificative a inregistrat valoarea adaugata bruta din servicii (-3,4%), constructii (-2,3%), industrie (-1,5%). Activitatea din agricultura, silvicultura, exploatare forestiera si economia vanatului a inregistrat o crestere de 3,4%.

La formarea produsului intern brut, 63,3% a reprezentat aportul agentilor economici privati, respectiv al societatilor comerciale cu capital privat, al micilor intreprinzatori organizati pe baza Decretului – Lege 54/1990, al asociatiilor agricole si al gospodariilor populatei.
 

Produsul intern brut pe categorii de resurse
 

 
1999
Structura - %
Miliarde lei
in %
fata de 1998
1998
1999
Industrie
146054,2 
98,5
27,8
27,1
Agricultura, silvicultura, exploatare forestiera si economia vanatului
72096,0 
103,4
14,5
13,4
Constructii
26260,2 
97,7
5,0
4,9
Servicii*)
243648,6 
96,6
44,3
45,1
Ajustare pentru productia imputata de servicii bancare
-7970,8 
100,5
-1,5
-1,5
Valoarea adaugata bruta
480088,2 
98,3
90,1
89,0
Impozite minus subventii pe produs
59268,7 
92,8
9,9
11,0
Produsul intern brut
539356,9 
97,7
100,0
100,0

*)Cuprinde activitatea de comert, transporturi, posta si telecomunicatii, turism, hoteluri si restaurante, administratie publica si aparare, invatamant, sanatate si asistenta sociala si alte servicii prestate agentilor economici si populatei.
Nota: Indicii de volum s-au calculat in preturile anului 1998.

Consumul final total a scazut in anul 1999 cu 4,4% fata de anul precedent. In 1999 s-a manifestat tendinta de diminuare a puterii de cumparare a veniturilor populatiei, determinand reducerea consumului final al gospodariilor populatiei cu 4,6%.

Un aspect pozitiv al evolutiei economiei romanesti in anul 1999 se refera la cresterea cu 10,8% a exporturilor de marfuri si servicii, in conditiile in care importurile de marfuri si servicii au scazut cu 1,1% fata de anul precedent.

Formarea bruta de capital fix a scazut fata de 1998 (-4,2%), ceea ce a determinat ca rata de investitie, calculata prin raportare la valoarea adaugata bruta totala, sa fie de 20,2% (20,4% in 1998).

Produsul intern brut pe elemente de cheltuieli

 

 
1999
Structura - %
Miliarde lei
in %
fata de 1998
1998
1999
Produsul intern brut
539356,9
97,7
100,0
100,0
Consumul final total - din care:
470164,0
95,6
90,2
87,1
- al populatei
388984,5
95,4
75,1