Practica la contabilitate financiara referat

Practica la contbilitatea financiara

Punctul 1. Prezentarea generala a societatiiSocietatea comerciala “X” SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 1991.

Sediul societatii este in………………..

In toate actele,facturile,anunturile emanand de la societate ,denumirea societatii va fi precedata sau urmata de initialele 'SA',sediul societatii,capitalul social si numarul de inregistrare din Registrul Comertului.

SC “X” SA este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni cu capital privat.Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile din contractul si statutul societatii.Functionarea societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului.

Scopul societatii este producerea si comercializarea de confectii textile,prestari servicii,utilizarea terenurilor si a cladirilor din patrimoniu.

SC “X” SA lucreaza in sistem lohn.

Obiectul de activitate al societatii este:

-fabricarea de articole de imbracaminte

-comert cu ridicata de textile

-comert cu amanuntul de imbracaminte

-inchirierea bunurilor imobiliare proprii

-transporturi rutiere de marfuri

-alte activitati de servicii

-fabricarea altor articole de imbracaminte

-vanzari cu amanuntul de textile

-importul de materii prime,materii auxiliare si alte accesorii destinate

producerii de confectii textile

-importul de masini,prese si alte utilaje si a pieselor de schimb aferente

specifice domeniului de activitate

-exportul de confectii

-inchirierea mijloacelor de transport terestru

-inchirirea altor masini si echipamente

-activitati de studiu al pietei (interne si externe) si de sondaj (marketing)


Obiectul de activitate al societatii va putea fi modificat prin hotararea AGA.

Capitalul social al societatii este de …………. lei si este in intregime

privat.El este format din ….. actiuni cu o valoare nominala de …..lei/act.

Capitalul este in intregime subscris si varsat.

Actiunile sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute de

lege.Actiunile au valoare egala si confera posesorilor drepturi egale.Ele nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea nominala.

Societatea tine evidenta actiunilor intr-un registru special ,numerotat ,sigilat si parafat de presedintele CA.

Fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarile generale ale societatii.

Exercitiul dreptului la vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta.

Odata cu bilantul anual se va prezenta situatia actiunilor,daca au fost integral platite si eventualele varsaminte neefectuate.

In situatia in care actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza,societatea ii someaza de doua ori in scris la interval de 15 zile.Daca nici dupa somatii actionarii nu vor efectua varsamintele datorate,consiliul de administratie PAS poate decide:

-urmarirea actionarilor in justitie

-anularea actiunilor

In locul actiunilor anulate vor fi emise noi actiuni purtand acelasi numar,

care vor fi vandute conform reglementarilor legale in vigoare la data respectiva.De vanzarea lor se va ocupa CA al PAS “X” SA Sibiu pana in momentul achitarii integrale a tuturor actiunilor.

Actiunile vor cuprinde:

a) -denumirea si durata societatii

b) -data contractului de societate

c) -numarul de inmatriculare din Registrul Comertului si numarul Monitorului

Oficial in care s-a facut publicarea

d) -capitalul social,nr.actiunilor si nr. de ordine,valoarea nominala a actiunilor

Structura organizatorica a societatii cuprinde compartimente de productie si compartimente tehnice si functionale,in care se desfasoara activitatile necesare executarii operatiilor si lucrarilor care conduc la realizarea si valorificarea productiei.

In cadrul societatii “X” activitatile ce tin de domeniile

financiar,contabilitate,salarii,preturi se desfasoara in cadrul unui singur compartiment condus de contabilul sef.

Compartimentul financiar-contabil are atributiuni multiple si relatii cu toate celelalte compartimente din cadrul societatii.Relatiile cu celelalte compartimente sunt atat de intrare cat si de iesire.Aprovizionare

desfacere

 


Personal

 


Financiar

contabilitate

 

C.T.C.

 
Productie

 Tehnic

 

Mecanic sef

 


Indicatorii economico-financiari


Cifra de afaceri ………………

Venituri din exploatare ………………

Cheltuieli din exploatare ……………

Rezultatul din exploatare ……………..

Venituri financiare ……………..

Cheltuieli financiare ……………..

Rezultate financiare ………………

Venituri exceptionale ……….

Cheltuieli exceptionale ……………

Rezultatul exceptional ………………

Venituri totale ………………

Cheltuieli totale ………………

Rezultatul brut al exercitiului …………….

Impozitul pe profit …………….

Rezultatul net al exercitiului …………….Punctul 2.           Prezentarea formei de inregistrare


Societatea SC “X” SA Sibiu foloseste ca forma de inregistrare in contabilitate forma de inregistrare pe jurnale.

Contabilitatea este organizata in compartimentul financiar-contabilitate.


Punctul 3.             Operatii de incasari in numerar


Operatiile de incasari in numerar sunt consemnate in registrul de casa.Acestea se fac pe baza dispozitiei de incasare catre casierie iar platile pe baza dispozitiei de plata catre casierie,intocmite de contabilitate.Platile si incasarile in numerar se fac in limita plafoanelor stabilite: 20.000.000 lei.

Cele mai frecvente incasari in numerar se refera la:

-ridicari de numerar din banca pe baza de CEC:


5311 'Casa in lei' = 581'Viramente interne'


-sume incasate in numerar de la clienti:


5311 'Casa in lei' = 411'Clienti'


-incasari in numerar de la debitori:


5311'Casa in lei' = 461'Debitori diversi'


-incasari in numerar reprezentand alte venituri:


5311'Casa in lei' =758'Alte venituri din exloatare'


-diferente de curs valutar favorabile aferente operatiunilor efectuate in numerar


5311'Casa in lei' = 765'Venituri din diferente de curs valutar'Punctul 4. Acordarea si justificarea avansului spre

decontare

Avansurile spre decontare se acorda pe baza referatului de avans spre

decontare.In cadrul societatii fiecare compartiment functional isi intocmeste periodic necesarul de aprovizionat.Acest necesar se inainteaza la compartimentul de aprovizionare.Cei raspunzatori de aprovizionarea cu materii prime,materiale,isi intocmesc referatele de avans.In limita plafoanelor privind platile ce se pot face in numerar se elibereaza numerar de la casierie avand la baza referatele de avans spre decontare.Fiecare referat contine scopul pentru care a fost acordat avansul

(deplasari,cumparari de marfuri,etc.)

Avansurile acordate trebuie justificate cu documente astfel:

cumpararea de marfuri se justifica cu chitanta fiscala

deplasarile se justifica cu ordin de deplasare

Avansul neutilizat este restituit la casierie.Nu se acorda un nou avans

pana nu se justifica avansul precedent.

Evidenta avansurilor se tine pe fiecare titular de avans.Justificarea avansului spre decontare se face in functie de cheltuielile care s-au efectuat astfel:

-acordare avans pe baza referatului de avans spre decontare:


542'Avansuri de trezorerie' = 5311'Casa in lei' 2.000.000


-cumparare de marfuri pe baza de chitanta fiscala:


% = 542'Avansuri de trezorie' 180.000

371'Marfuri' 140.400

4426'TVA deductibil' 39.600


-plati pentru servicii executate de terti pe baza de chitanta:


628'Alte cheltuieli cu = 542'Avansuri de trezorerie' 130.120

serviciile

executate de terti'


-restituirea avansului neutilizat:


5311'Casa in lei' = 542'Avansuri de trezorerie' 1.689.880

-acordarea avansului pe baza de ordin de deplasare:


542'Avansuri de trezorerie' = 5311'Casa in lei' 3.000.000-justificarea avansului pe baza de chitanta:


625'Cheltuieli cu deplasari, = 542'Avansuri de trezorerie' 1.700.000

detasari si transferari'


-restituirea diferentei (in acest caz trebuie restituita suma de 1.300.000 lei):


5311'Casa in lei' = 542'Avansuri de trezorerie' 1.300.000
Punctul 5.        Depuneri de numerar la banca


Depunerile de numerar la banca se efectueaza pe baza foii de varsamant de catre unitatile ce efectueaza incasari zilnice in numrar ,in vederea incadrarii in limita soldului de casa stabilit prin normele Bancii nationale.Plafonul actual este de 20.000.000 lei.Depasirea acestui plafon atrage dupa sine sanctionarea unitatii.


-conform soldului registrului de casa reprezentand 29.000.000 lei,diferenta dintre limita plafonului actual de 20.000.000 lei si soldul zilei trebuie depusa la banca.


a) 581'Viramente interne' = 5311'Casa in lei' 9.000.000

b)        5121'Cont curent la = 581'Viramente interne' 9.000.000

banca'
Punctul 6. Acordarea si rambursarea de credite


Societatile comerciale pot beneficia de credite bancare pe termen lung,mediu si scurt,atat in lei cat si in devize.Creditele bancare pe termen lung si mediu se inregistreaza in contul 1621'Credite bancare pe termen lung si mediu' iar

Creditele bancare pe termen scurt seinregistreaza separat in contul 519'Credite bancare pe termen scurt'.

Primirea creditelor bancare pe termen lung pentru plata unor datorii fata de furnizori se inregistreaza astfel:


401'Furnizori' = 1621'Credite bancare pe termen lung si mediu'


Primirea creditelor bancare sub forma de disponibilitati banesti in lei sau devize se inregistreaza in contabilitate astfel:


% = 1621'Credite bancare pe termen

5121'Conturi la banci in lei' lung si mediu'

5121'Conturi la banci in devize'

iar rambursarea creditelor la scadenta:


1621'Credite bancare pe termen = %

lung si mediu' 5121'Conturi la banci in lei'

5124'Conturi la banci in devize'


Dobanzile aferente acestor credite se inregistreaza in felul urmator:


666'Cheltuieli privind dobanzile' = 1682'Dobanzi aferente creditelor

bancare pe termen

lung si mediu'


Pentru creditele bancare pe termen scurt se fac aceleasi inregistrari cu

deosebirea ca in locul contului 1621'Credite bancare pe termen lung si mediu' va apare contul 5191'Credite bancare pe termen scurt'.

SC 'X' SA este in relatii cu Banca Romana pentru Dezvoltare,dar principalul partener este Banca Comerciala 'X'.

Spre exemplificare,intre Banca Comerciala 'Y' si SC 'X' SA se incheie contractul de credit cu nr…. pe o perioada de o luna de zile care va fi utilizat in vederea achitarii datoriei fata de un furnizor extern si in vederea achizitionarii unui autoturism.Pentru creditul acordat banca percepe un comision de 2% calculat asupra valorii integrale a creditului,care se va plati la data acordarii acestuia,iar dobanda este egala cu dobanda FIBOR la depozitele in DEM pe termen de 6 luni de 3.84% pe an ,revizuibila semestrial,plus o marja de 5% in total 8.84% pe an, revizuibila semestrial in functie de dobanda FIBOR.Cursul valutar in momentul incheierii tranzactiei este de 5200 lei/DEM iar la restituirea creditului este de 5300 lei/DEM.

In contabilitate se vor inregistra urmatoarele operatii:-primirea creditului:


5124'Conturi la banci = 5191'Credite bancare pe 442.000.000

in devize' termen scurt'-achitarea comisionului:


627'Cheltuieli cu serviciile bancare = 5124'Conturi la banci 8.840.000

si asimilate' in devize'


-achizitionare piese schimb:


% = 404'Furnizori de imobilizari' 400.000.000

3014'Piese de schimb' 312.000.000

4426'TVAdeductibil' 88.000.000


-achitarea datoriei fata de furnizorul extern:


404'Furnizori de imobilizari' = 5124'Conturi la banci 400.000.000

in devize'


-achizitionarea unui autoturism:


2125'Mijloace de transport' = 401'Furnizori' 42.000.000


-achitarea datoriei fata de furnizor:


401'Furnizori' = 5121'Conturi la banci 42.000.000

in lei'
-plata dobanzii:


666'Cheltuieli privind = 5124'Conturi la banci in 3.372460 dobanzile' devize'-rambursarea creditului la scadenta:


5191'Credite bancare pe = 5124'Conturi la banci 442.00.000

termen scurt' in devize'
-inregistrarea diferentei de curs valutar:


665'Cheltuieli din diferente = 5124'Conturi la banci 8.500.000

de curs valutar' in devize'


Operatiunile de mai sus au fost generate ca urmare a folosirii extrasului de cont.


Punctul 7. Aprovizionari de stocuri de la furnizori

si decontarea valorii acestora


Aprovizionarea cu materii prime si materiale se face de catre fiecare firma in functie de activitatea desfasurata. In cadrul SC “X” SA principalele operatiuni privind aprovizionarea se refera la piese de schimb, materiale consumabile si mai putin la materii prime. Materiile prime si auxiliare sunt aduse de clientii externi (avand in vedere sistemul de lucru - lohn).

Evidenta operativa se tine pe fiecare client in parte si pe feluri de materii prime si materiale auxiliare.

Inregistrarea in contabilitate a aprovizionarilor de materiale se face pe baza facturii fiscale emisa de furnizor. Pe baza facturii se intocmeste nota de receptie.

In evidenta operativa aprovizionarile sunt consemnate in fisele de magazie (cantitativ).In cea contabila aprovizionarile sunt inregistrate atat cantitativ cat si valoric astfel:


% = 401'Furnizori'

3014'Piese de schimb'

4426'TVA deductibil'

Achitarea facturii se face:

a)cu ordin de plata prin banca:


401'Furnizori' = 5121'Conturi la banci in lei'


b)in numerar in limita plafoanelor stabilite pentru platile in numerar:


401'Furnizori' = 5311'Casa in lei'


c)din avansuri spre decontare:


401'Furnizori' = 542'Avansuri de trezorerie'


Se face aprovizionarea cu materiale consumabile pe baza facturii nr………….. ce consta in:


Cantitate Pret unitar Valoare TVA(22%)


-greifer 2 1.506.320 3.012.640 573.777

-suveica 4 159.371 637.484 140.246

-surub 10 24.711 247.110 54.364

-placa ac 3 1.614.117 4.842.351 1.065.317

-cilindru 2 1.250.086 2.500.172 550.038

-magnet 1 1.073.323 1.073.323 236.131

Total: 12.313.080 2.619.873


Se intocmeste nota de receptie,iar apoi sunt date in consum pe baza bonului de consum.


= 401'Furnizori' 14.932.953

a)      3014'Piese de schimb 11.239.757

3018'Alte materiale 1.073.323

consumabile'

4426'TVA deductibil' 2.691.873


b)      6014'Cheltuieli privind = 3014'Piese de schimb' 11.239.757

piesele de schimb'

c) 6018'Cheltuieli cu alte = 3018'Alte materiale 1.073.323

materiale consumabile' consumabile'

Factura este achitata in numerar prin casierie:


d)       401'Furnizori' = 5311'Casa in lei' 14.932.953Punctul 8. Contabilitatea stocurilor date spre prelucrare sau aflate la terti sub diverse forme


Se tine cu ajutorul contului 351'Materii si materiale aflate la terti'.Se trimite spre prelucrare la terti captusala pentru matlasat.Materialele se elibereaza din magazie pe baza avizului de insotire a marfii ,cu mentiunea ca acesta nu se factureaza,apoi materialele se trimit spre prelucrare.Aceasta mentiune e importanta pentru ca in caz contrar trebuie intocmita factura fiscala.In situatia trimiterii materialelor spre prelucrare nu se calculeaza TVA asupra valorii materialelor.

Spre exemplificare,se trimit materiale le terti pe baza avizului de insotire a marfii,in vederea prelucrarii,in valoare de 1.000.000 lei.Costul prelucrarii este de 500.000 lei.


-inregistrarea in contabilitate a materialelor trimise spre prelucrare:


351'Materii si materiale aflate = 300'Materii prime'1.000.000

la terti'


-reantoarcerea de la terti a materialelor prelucrate:


300'Materii prime' = 351'Materii si materiale aflate 1.000.000

la terti'
-inregistrarea costului prelucrarii:


% = 401'Furnizori' 610.000

300'Materii prime' 500.000

4426'TVA deductibil' 110.000


-achitarea datoriei fata de furnizor:


401'Furnizori' = 5311'Casa in lei' 610.000Punctul 9. Eliberarea in consum de materii prime si materialeEliberarea in consum de materii prime si materiale se face pe baza bonurilor de consum.In evidenta operativa bonurile se inregistreaza in fisele de magazie la iesirea cantitatii.

In contabilitate se inregistreaza atat cantitativ cat si valoric.Repartizarea pe cheltuieli a consumurilor de materiale se face in functie de natura acestora:


-consum de materii prime:

600'Cheltuieli cu materiile prime' = 300'Materii prime'


-consum de piese de schimb:


6014'Cheltuieli privind piesele = 3018'Piese de schimb'

de schimb'

-consum de alte materiale consumabile:


6018'Cheltuieli privind alte = 3018'Alte materiale consumabile'

materiale consumabile'


Spre exemplificare se elibereaza in consum,pe baza fisei de magazie si a bonului de consum,materiale consumabile,constand in folie teflon si banda teflon,in valoare de 150.000


-inregistrarea consumului de alte materiale consumabile:


6018'Cheltuieli privind alte = 3018'Alte materiale 150.000

materiale consumabile' consumabile'Punctul 10. Achizitionarea,darea in folosinta,inregistrarea uzurii si casarea obiectelor de inventarObiectele de inventar pot intra in patrimoniul societatii prin aport in natura de la asociati,prin achizitionari de la furnizori sau obtinute din productia proprie a unitatii.

Evaluarea si inregistrarea obiectelor de inventar aflate in patrimoniu se face la costul de achizitie,pretul standard sau la pretul din factura.


321'Obiecte de inventar' = 401'Furnizori'


Evidenta obiectelor de inventar se tine pe fise de magazie pentru obiectele de inventar aflate in depozit.

Darea in folosinta a obiectelor de inventar se inregistreaza in conturile analitice:


321.02'Obiecte de inventar = 321.01'Obiecte de inventar

in folosinta' in depozit'


Uzura se inregistreaza prin includerea obiectelor de inventar pe cheltuieli:


602'Cheltuieli privind obiectele = 322'Uzura obiectelor de

de inventar' inventar'


Scoaterea din folosinta sau casarea obiectelor de inventar a caror valoare a fost recuperata:


322'Uzura obiectelor de = 321.02'Obiecte de inventar

inventar' in folosinta'


Spre exemplificare,se achizitioneaza un fier de calcat de la furnizori,pe baza de factura fiscala nr…………. in valoare de 4.200.000 lei.Acesta se da in folosinta,apoi se inregistreaza uzura lui pe baza de nota contabila,iar iesirea sau casarea se face pe baza de proces verbal de casare.In contabilitate au loc urmatoarele inregistrari:


-inregistrarea facturii primite de la furnizor:


% = 401'Furnizori' 5.124.000

321'Obiecte de inventar' 4.200.000

4426'TVA deductibil' 924.000


-achitarea datoriei fata de furnizor:


401'Furnizori' = 5121'Conturi la banci in lei' 5.124.000


-darea in folosinta a fierului de calcat:


321.02'Obiecte de inventar = 321.01'Obiecte de inventar4.200.000

in folosinta' in depozit'


-inregistrarea uzurii obiectului de inventar la darea in folosinta pe baza de nota contabila prin metoda integrala:


602'Cheltuieli privind obiectele = 322'Uzura obiectelor de 4.200.000

de inventar' inventar'


-se caseaza obiectul de inventar pe baza de proces verbal de casare:


322'Uzura obiectelor de = 321.02'Obiecte de inventar in4.200.000

inventar' folosinta'


Punctul 11. Achizitionarea si darea in consum a echipamentului de lucru


Echipamentele de lucru intra in categoria obiectelor de inventar de mica valoare sau de scurta durata.

Inregistrarea intrarii in gestiune a acestora e similara cu a obiectelor de inventar propriu-zise:


321'Obiecte de inventar' = 401'Furnizori'


Darea in consum a echipamentului de lucru are particularitatea ca valoarea acestora este suportata in proportie de 50% de catre salariati si 50% de catre unitate.Inregistrarea in contabilitate este urmatoarea:


% = 321'Obiecte de inventar'

4282'Alte creante in legatura

cu personalul'

602'Cheltuieli privind obiectele

de inventar'


Echipamentul de lucru la SC'X' SA este constituit din halate si salopete.

Se achizitioneaza pe baza de factura de la furnizori echipament de lucru in valoare de 1.000.000 lei,se intocmeste nota de receptie,iar apoi sunt date in consum pe baza bonului de consum.


-achizitionarea echipamentului de lucru de la furnizor:


% = 401'Furnizori' 1.220.000

321'Obiecte de inventar' 1.000.000

4426'TVA deductibil' 220.000


-achitarea datoriei fata de furnizor:


401'Furnizori' = 5311'Casa in lei' 1.220.000


-se intocmeste nota de receptie iar apoi sunt date in consum pe baza bonului de consum:


% = 321'Obiecte de inventar' 1.000.000

4282'Alte creante in legatura 500.000 cu personalul'

602'Cheltuieli privind obiectele 500.000

de inventar'


-inregistrarea TVA-ului aferent cotei de 1/2 din valoarea echipamentului de lucru:


4282'Alte creante in legatura = 4427'TVA colectat' 110.000

cu personalul'Punctul 12. Operatiuni de intrare si iesire a ambalajelor din gestiune


Contabilitatea ambalajelor achizitionate sau confectionate in unitate destinate ambalarii si transportului bunurilor se tine cu ajutorul contului

381'Ambalaje'.

Intrarea ambalajelor in gestiune poate avea loc prin achizitionare:

-de la furnizori cu factura

-din avansuri de trezorerie

-cumparari de ambalaje cu numerar

-de la intreprinzatorul particular

-de la asociati ca aport in natura

-de la terti in urma prelucrarii sau reconditionarii

-de la furnizori,cand circula pe principiul restituirii (pentru ambalajele ramase in

stoc nerestituite)

-prin plusuri la inventar

-prin donatii cu titlu gratuit

Iesirea ambalajelor din gestiunea unitatii poate avea loc:

-prin retragerea aportului in natura de catre intreprinzatorul individual si asociati

-prin valoarea ambalajelor vandute ca atare si trecerea lor la marfuri

-prin trecerea pe cheltuieli a ambalajelor distruse in limita normelor legale

-prin trimiterea la terti spre reconditionare

-ca urmare a unor calamitati naturale

-prin donatii

-prin imputatii

Spre exemplificare,se achizitioneaza de la furnizori ambalaje constand in saci plastic si umerase,in valoare totala de 1.000.000 lei.Au loc urmatoarele operatii contabile:


-receptia ambalajelor de la furnizori pe baza de factura fiscala:


% = 401'Furnizori' 1.220.000

381'Ambalaje' 1.000.000

4426'TVA deductibil' 220.000


-achitarea datoriei fata de furnizor:


401'Furnizori' = 5121'Conturi la banci in lei' 1.220.000


-scaderea din gestiune a ambalajelor care s-au facturat odata cu produsele finite sau marfurile vandute tertilor,se include pe cheltuieli:608'Cheltuieli privind = 381'Ambalaje' 1.000.000

ambalajele'


Mentionez ca exemplul de mai sus este ipotetic,deoarece,avand in vedere sistemul lohn,aceste operatii nu au loc in cadrul SC'X'SA.


Punctul 13. Contabilitatea intrarilor si iesirilor din imobilizari necorporaleDin aceasta categorie a imobilizarilor fac parte cheltuielile de constituire,cheltuielile de cercetare-dezvoltare ,concesiuni,brevete si alte drepturi si valori similare,fondul comercial si alte imobilizari necorporale,fiecare dintre ele inregistrandu-se intr-un cont separat.

-contul 201'Cheltuieli de constituire'

-contul 203'Cheltuieli de cercetare-dezvoltare'

-contul 205'Concesiuni,brevete si alte valori similare'

-contul 207'Fondul comercial'

-contul 208'Alte imobilizari necorporale'

Cheltuielile de constituire s-au inregistrat pe baza de chitante primite de la Camera de Comert si sunt in suma de 500.000 lei.


201'Cheltuieli de constituire' = 5311'Casa in lei' 500.000


Acestea amortizandu-se pe o perioada de 5 ani,amortizarea pe o luna se inregistreaza:


6811'Cheltuieli de exploatare privind = 2801'Amortizarea cheltuielilor 8330

amortizarea imobilizarilor' de constituire'


Cheltuielile de cercetare-dezvoltare se inregistreaza pe baza de facturi emise de un Institut de Cercetare pentru un proiect,si sunt in valoare de 300.000 lei.


% = 404'Furnizori de imobilizari'366.000

203'Cheltuieli de cercetare 300.000

dezvoltare'

4426'Tva deductibil' 66.000


404'Furnizori de = 5311'Casa in lei' 366.000

imobilizari'
De asemenea si acestea se amortizeaza pe o perioada de 5 ani , inregistrarea amortizarii cheltuielilor pe luna in curs fiind:


6811'Cheltuieli de exploatare = 2803'Amortizarea cheltuielilor 5.000

privind amortizarea imobilizarilor' de cercetare-dezvoltare'


Programele informatice achizitionate de la terti reprezentand alte imobilizari necorporale:


% = 404'Furnizori de imobilizari' 610.000

208'Alte imobilizari 500.000

necorporale'

4426'TVA deductibil' 110.000


404'Furnizori de = 5311'Casa in lei' 610.000

imobilizari'
Perioada de amortizare pentru acestea este de maxim 3 ani,amortizarea pentru luna in curs fiind:


6811'Cheltuieli de exploatare = 2808'Amortizarea altor 13.880

privind amortizarea imobilizarilor' imobilizari necorporale'


Scaderea din evidenta a cheltuielilor de aceasta natura se inregistreaza la sfarsitul perioadei,adica atunci cand aceste cheltuieli au fost amortizate complet prin contul 280'Amortizari privind imobilizarile necorporale'


Punctul 14. Operatiuni de intrare si iesire a mijloacelor fixe

in unitatile patrimoniale


Din aceasta categorie fac parte: cladirile,constructiile speciale,masini,utilaje si instalatii de lucru,aparate si instalatii de masurare,control si reglare,mijloace de transport,unelte,dispozitive si instrumente,mobilier si aparatura birotica,etc.

Operatiile privind inrarea si iesirea din patrimoniul unei unitati a mijloacelor fixe se inregistreaza cu ajutorul contului 212'Mijloace fixe'.

Se receptioneaza de la un furnizor,pe baza de factura fiscala

nr…….. din ……… mijloace fixe constand in:


Denumire U/M Cant Pret unitar Valoare Valoare TVA


-raft cu sertare buc 2 1.470.000 2.940.000 646.800

-birou directorial buc 1 1.350.000 1.350.000 297.000

-ansanblu birou buc 1 10.735.000 10.735.000 2.361.700

secretara

-birou calculator buc 1 1.439.344 1.439.344 316.656

TOTAL: 16.464.344 3.622.156


Intrarea in gestiunea unitatii a mijloacelor fixe se inregistreaza astfel:


% = 404'Furnizori de 20.086.500

imobilizari'

212'Mijloace fixe' 16.464.344 4426'TVA deductibil' 3.622.156


Achitarea datoriei fata de furnizor:


404'Furnizori de imobilizari' = 5121'Conturi la banci 20.086.500

in lei'


Iesirea din gestiune a mijloacelor fixe incomplet amortizate,cu cheltuieli si venituri din recuperari se realizeaza astfel.Amortizarea inregistrata a mijloacelor fixe presa calcat, la valoare de inventar 1.800.000 lei este de 1.600.000 iar materialele recuperate sunt in valoare de 200.000.Diferenta neta de amortizare nerecuperata se va recupera in 2 ani conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

In contabilitate se inregistreaza urmatoarele operatii:


-achizitionare presa calcat:


% = 404'Furnizori de imobilizari' 1.800.000

212'Mijloace fixe' 1.475.410

4426'TVA deductibil' 324.590


-plata prin banca:


404'Furnizori de imobilizari' = 5121'Conturi la banci 1.800.000

in lei'

-inregistrarea materialelor recuperate:


3014'Piese de schimb' = 7728'Alte venituri exceptionale 200.000

din operatii de capital'

-scoaterea din evidenta a mijloacelor fixe neamortizate inregral:


% = 212'Mijloace fixe' 1.800.000

281'Amortizari privind 1.600.000

imobilizarile corporale'

471'Cheltuieli inregistrate 200.000

in avans'-in primul an se include pe cheltuieli valoarea neamortizata (200.000:2 ani):


6871'Cheltuieli exceptionale = 471'Cheltuieli inregistrate 100.000

privind amortizarea imobilizarilor' in avans'-inregistrarea de mai sus se repeta in urmatorul an:


6871'Cheltuieli exceptionale = 471'Cheltuieli inregistrate 100.000

privind amortizarea imobilizarilor' in avans'Punctul 15. Operatiuni de intrare si iesire a imobilizarilor financiare


Imobilizarile financiare reprezinta investitii financiare sau de portofoliu,adica sume de bani investite de o intreprindere in patrimoniul altor societati.Contabilitatea lor se tine cu ajutorul conturilor din clasa 2,grupa 26,si anume:

-contul 261'Titluri de participare'

-contul 262'Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu'

-contul 263'Alte titluri imobilizate'

-contul 267'Creante imobilizate'

-contul 269'Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare'

Dintre aceste operatiuni SC “X” SA utilizeaza doar pe acelea care se inregistreaza in contul 2677'Alte creante imobilizate'.

Spre exemplificare se ia in considerare garantia depusa de SC “X” SA la furnizorii de energie,gaz si prestatii telefonice in valoare de 1.500.000 lei.

2677'Alte creante = 5121'Conturi la banci in lei' 1.500.000

imobilizate'


Restituirea garantiilor depuse la furnizori se face la expirarea contractului:


5121'Conturi la banci in lei' = 2677'Alte creante 1.500.000

imobilizate'Punctul 16. Contabilitatea cheltuielilor privind

materialele nestocabileCheltuielile privind materialele nestocabile se inregistreaza cu ajutorul conturilor din grupa 60,respectiv cu ajutorul contului 604'Cheltuieli privind marfurile nestocate'.

In debitul acestui cont se inregistreaza valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori.

Din acest punct de vedere SC “X” SA foloseste materiale nestocabile cum sunt:rechizite,consumabile pentru xerox,calculatoare si imprimante.

Plata se face in numerar pe baza de chitanta fiscala, astfel:


604'Cheltuieli privind = 5311'Casa in lei' 500.000

marfurile nestocate'Punctul 17. Contabilitatea cheltuielilor privind apa si energiaAceste cheltuieli se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul contului 605'Cheltuieli privind energia si apa'.

In debitul acestui cont se inregistreaza valoarea consumurilor de energie si apa.

Se inregistreaza pe baza de factura fiscala emisa de furnizor.La SC “X” SA energia electrica si termica e furnizata de SC “Z” SA.Plata facturilor se face in primele zile ale lunii,societatea beneficiind de o reducere de 16% a costului energiei electrice si termice.


605'Cheltuieli privind = 5121'Conturi la banci in lei' 26.000.000

energia si apa'
Punctul 18. Contabiltatea cheltuielilor privind deplasarile,detasarile si transferarileAceste cheltuieli sunt formate din diurna,cazarea si transportul persoanelor care au fost in deplasare in interesul serviciului,detasari pe perioade limitate in interes de serviciu,sumele achitate salariatilor si familiilor acestora transferati sau mutati impreuna cu unitatea in alta localitate.

Toate acestea se reflecta in debitul contului 625'Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari'.

Diurna este cea stabilita:

a) in lei: 50.000 lei/zi conform contractului colectiv de munca

b) in valuta: in functie de tara in care se deplaseaza (de exemplu,pentru Germania diurna este de 62DEM/zi)

Spre exemplificare se acorda un avans pentru o deplasare de 2 zile in Bucuresti in valoare de 1.000.000 lei.

In contabilitate se inregistreaza urmatoarele operatii:

-acordarea avansului pentru o deplasare:

a)

542'Avansuri de = 5311'Casa in lei' 1.000.000

trezorerie'


-trecerea pe cheltuieli privind deplasarile,detasarile,transferurile:


a) 625'Cheltuieli cu deplasari = 542'Avansuri de 1.000.000

detasari si transferari' trezorerie'Punctul 19. Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile


Se realizeaza cu ajutorul contului 607'Cheltuieli privind marfurile'.Evidenta marfurilor se tine la pretul de vanzare ce cuprinde pret cumparare + adaos comercial.

Adaosul comercial practicat este 0 pentru ca avand in vedere sistemul lohn,vanzarea de marfuri se inregistreaza mai rar.

Se vand in general materialele care sunt pe stoc si care au fost evidentiate in contul 371'Marfuri'.


607'Cheltuieli privind marfurile' = 371'Marfuri' 10.000.000Punctul 20. Contabilitatea cheltuielilor cu lucrari si servicii prestate de tertiCheltuielile de aceasta natura se reflecta cu ajutorul conturilor din grupa 61 astfel:

-cheltuielile de intretinere si reparatii se reflecta cu ajutorul contului 611'Cheltuieli de intretinere si reparatii'

-cheltuielile cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile se reflecta cu ajutorul contului 612'Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile'

-cheltuielile cu primele de asigurare se reflecta cu ajutorul contului613'Cheltuieli cu primele de asigurare'

-cheltuielile cu studiile si cercetarile se reflecta in debitul contului 614'Cheltuieli cu studiile si cercetarile'

Spre exemplificare se inregistreaza pe baza facturilor primite de le terti cheltuieli de intretinere si reparatii pentru calculatoare in valoare de 1.500.000 lei,iar ulterior are loc achitare datoriei fata de furnizor.


% = 401'Furnizori' 1.830.000

a) 611'Cheltuieli de intretinere 1.500.000

si reparatii'

4426'TVA deductibil' 330.000b) 401'Furnizori' = 5311'Casa in lei' 1.830.000


In ceea ce priveste cheltuielile cu chiriile,redeventele si locatiile de gestiune,avand in vedere ca societatea are incheiat un contract de liesing,ratele aferente acestui contract se inregistreaza in contul 612'Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chiriile',iar plata se face ulterior prin banca,debitand contul 401'Furnizori'.

In momentul efectuarii platii se efectueaza si TVA-ul aferent acesteia.


a) % = 401'Furnizori' 7.564.000

612'Cheltuieli cu redeventele,                                 6.200.000

locatiile de gestiune si chiriile'

4426'TVA deductibil' 1.364.000b) 401'Furnizori' = 5121'Conturi la banci in lei' 7.564.000De asemenea SC “X” SA are incheiat un contract de asigurare pentru cladiri si utilaje.Cheltuielile cu primele de asigurare se reflecta in contul 613'Cheltuieli cu primele de asigurare'.Cheltuielile cu asigurarile pentru bunurile care nu apartin societatii (sunt inchiriate) nu sunt deductibile fiscal.


613'Cheltuieli cu primele = 5121'Conturi la banci in lei' 2.300.000

de asigurare'Punctul 21. Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii

executate de terti


Aceste cheltuieli cu lucrari si servicii sunt structurate,detaliate si inregistrate in mai multe conturi din grupa 62,astfel:

-cheltuielile cu colaboratorii se contabilizeaza cu ajutorul contului 621'Cheltuieli cu colaboratorii'

-cheltuielile privind comisioanele si onorariile se inregistreaza cu ajutorul contului 622'Cheltuieli privind comisioanele si onorariile'

-cheltuielile de protocol,reclama si publicitate se inregistreaza cu ajutorul contului 623

-cheltuielile cu transportul de bunuri si personal se inregistreaza cu ajutorul contului 624

-cheltuielile cu deplasarile,detasarile si transferurile se inregistreaza cu ajutorul contului 626

-cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii se inregistreaza in contul 626

-cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate se inregistreaza cu ajutorul contului 627

-alte cheltuieli necuprinse in contul de mai sus se inregistreaza cu ajutorul contului 628

Spre exemplificare pe baza facturilor si chitantelor primite de la terti se inregistreaza cheltuieli de protocol in valoare de 3.000.000 lei,cheltuieli postale si taxe de comunicatii de 1.200.000 lei,servicii bancare si asimilate in valoare de 3.000.000 lei si alte cheltuieli constand in servicii de paza,intretinere si service calculatoare,servicii prestate de Romtrans pentru importul si exportul de marfuri in valoare totala de 2.800.000 lei.

1.a)


% = 401'Furnizori' 3.660.000

623'Cheltuieli de protocol 3.000.000

reclama si publicitate'

4426'TVA deductibil' 660.000

b)


401'Furnizori' = 5311'Casa in lei' 3.660.000


2.a)


% = 401'Furnizori' 1.464.000

626'Cheltuieli postale si 1.200.000

taxe de telecomunicatii'

4426'TVA deductibil' 264.000


b)


401'Furnizori' = 5311'Casa in lei' 1.464.000627'Cheltuieli cu serviciile = 5121'Conturi la banci 3.000.000

bancare si asimilate'                   in lei'% = 5121'Conturi la banci 3.416.000

628'Alte cheltuieli cu servicii                        in lei' 2.800.000

executate de terti

4426'TVA deductibil' 616.000


Punctul 22. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele,

taxele si varsamintele asimilate


Pentru inregistrarea cheltuielilor de aceasta natura se folosesc conturile din grupa 63,si anume:

-contul 631'Cheltuieli cu impozitele pe salarii'

-contul 635'Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate'

Societatea nu datoreaza impozit suplimentar fiind societate cu capital privat 100%.

Cheltuieli cu alte impozite si taxe:

a) -impozit pe cladiri

b) -impozit pe terenuri ocupate de cladiri

c) -taxa asupra mijloacelor de transport

d) -taxa firma


Aceste impozite si taxe se platesc trimestrial pana in data de 25 ale ultimei luni din trimestru.Ele se inregistreaza in contabilitate in felul urmator:


635'Cheltuieli cu alte impozite = 446'Alte impozite taxe si 11.391.000

taxe si varsaminte asimilate' varsaminte asimilate'Documentele pe baza carora se stabilesc aceste impozite si taxe se intocmesc de societate.Ele se numesc declaratii de impunere si se depun anual la Administratia Financiara pana la data de 30 ianuarie pentru anul in curs.

Orice modificare intervenita in situatia existenta necesita depunerea unor noi declaratii.

Comisioanele si taxele vamale pe luna curenta se ridica la suma de 3.500.000 lei si se inregistreaza in contabilitate astfel:


635'Cheltuieli cu alte impozite = 446'Alte impozite,taxe si 3.500.000

taxe si varsaminte asimilate' varsaminte asimilate'


Varsamintele efectuate se inregistreaza astfel:


446'Alte impozite,taxe si = 5121'Conturi la banci in lei14.891.000

varsaminte asimilate'


Fondul de risc calculat asupra fondului de salarii a crescut de la 1.07.1999 de la 1% la 3% si comisionul pentru carte de munca este de 1%:


635'Cheltuieli cu alte impozite = 447'Fonduri speciale-taxe 50.000.000

taxe si varsaminte asimilate' si varsaminte asimilate'


Virarea prin banca a sumei se inregistreaza:


447'Fonduri speciale-taxe = 5121'Conturi la banci 50.000.000

si varsaminte asimilate' in lei'
-inregistrarea impozitului pe salarii:


421'Personal remuneratii = 444'Impozitul pe salrii' 99.500.000

datorate'


-virarea sumei catre bugetul de stat:


444'Impozitul pe salarii' = 5121'Conturi la banci in lei' 99.500.000Punctul 23. Contabilitatea cheltuielilor cu salariile

personaluluiIn legatura cu salariile personalului,aceste cheltuieli sunt reflectate in contul 641'Cheltuieli cu remuneratiile personalului'.

In cadrul societatii exista doua forme de salarizare:

a)    acord individual pentru muncitorii direct productivi

b)    regie pentru indirect si personalul administrativ si de conducere (TESA)

Calculul salariilor pentru muncitori se face pe baza fiselor

individuale de pontaj ce cuprind modelul,operatia la care a lucrat si cantitatile lucrate.

Pentru regie,salariile se stabilesc pe baza fiselor colective de prezenta si in functie de numarul orelor lucrate.

In cheltuielile cu remuneratiile se cuprind si diverse sporuri care se acorda: -spor de vechime (pe transe)

-spor de utilizare a calculatorului (10%)

-spor de caldura (3 luni /an)


641'Cheltuieli cu remuneratiile = 421'Personal-remunerati1.500.000.000

personalului' datorate'Punctul 24. Contabilitatea cheltuielilor privind asigurarile si protectia socialaAceste cheltuieli se inregistreaza in contul 645'Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala',respectiv in subconturile sale operationale astfel:


-contributia unitatii la asigurarile sociala,calculata asupra salariilor.Tot personalul se incadreaza in grupa 3 de munca iar cota de C.A.S. este de 30%.


6451'Cheltuieli privind contributia = 4311'Contributia unitatii 450.000.000

unitatii la asigurarile sociale' la asigurarile sociale'
-virarea sumei la bugetul de stat:


4311'Contributia unitatii = 5121'Conturi la banci 450.000.000

la asigurarile sociale' in lei'-contributia unitatii la fondul de somaj (5%):


6452'Cheltuieli privind contributia = 4371'Contributia unitatii la 75.000.000

unitatii pentru ajutorul de somaj' fondul de somaj'


-virarea sumei la bugetul de stat:


4371'Contributia unitatii la = 5121'Conturi la banci 75.000.000

fondul de somaj' in lei'


-sumele cuvenite personalului pentru protectia sociala,adica ajutoare materiale suportate de unitate conform dispozitiilor legale in vigoare (Ex. ajutor de deces):


6458'Alte cheltuieli privind = 423'Personal-ajutoare 15.000.000

asigurarile si protectia sociala' materiale datorate'


-plata efectiva:


423'Personal-ajutoare = 5121'Conturi la 15.000.000

materiale datorate' banci in lei'
Punctul 25. Contabilitatea altor cheltuieli de exploatareIn aceasta categorie se includ acele cheltuieli care nu au putut fi inragistrate in conturile de cheltuieli din celelalte grupe.Se utilizeaza 2 conturi din grupa 65:

-contul 654'Pierderi din creante'

-contul 658'Alte cheltuieli din exploatare'
De exemplu,cu ocazia scaderii din evidenta a unor clienti incerti,sumele se trec pe cheltuieli:

-venituri inregistrate din exploatare:


411'Clienti' = % 2.440.000

758'Venituri din exploatare' 2.000.000

4427'TVA colectat' 440.000


-incasarea banilor:


5121'Conturi la banci in lei' = 411'Clienti' 1.440.000654'Pierderi din creante' = 416'Clienti incerti' 1.000.000


In cadrul altor cheltuieli de exploatare se poate inregistra la sfarsitul lunii valoarea unei cheltuieli anticipate:


658'Alte cheltuieli din = 471'Cheltuieli inregistrate 10.000.000

exploatare' in avans'


Punctul 26. Contabilitatea cheltuielilor financiareContabilitatea acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 66'Cheltuieli financiare',astfel:


-contul 663'Pierderi din creante legate de participatii' inregistreaza sumele care nu se mai pot recupera din imprumuturile sau ajutoarele financiare acordate de o societate altor societati in capitalul carora se detin titluri de participare.


-contul 664'Cheltuieli privind titlurile de plasament' reflecta in debit diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de plasament cedate (mai mare) si pretul lor de vanzare (mai mic)


-contul 665'Cheltuieli din diferente de curs valutar'

-contul 666'Cheltuieli privind dobanzile'

-contul 667'Cheltuieli privind sconturile acordate'

Spre exemplificare SC “X” SA vinde unui client extern,pe baza de factura,produse calitatea a 2-a,in valoare de 100.000 DM la cursul de 8300lei/DM,iar in momentul incasarii facturii cursul este de 8250lei/DM.

Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt urmatoarele:


-valoarea facturii la data emiterii:


411'Clienti' = 701'Venituri din vanzarea 830.000.000

produselor finite'


-incasarea facturii la cursul de 8250 lei/DM:


5124'Conturi la banci = 411'Clienti' 825.000.000

in devize'


-inregistrarea diferentei de curs valutar:


665'Cheltuieli din diferente = 411'Clienti' 5.000.000

de curs valutar'Punctul 27. Contabilitatea cheltuielilor exceptionaleCheltuielile exceptionale se impart in 2 grupe:unele sunt ocazionate de operatii de gestiune,iar altele sunt ocazionate de operatii de capital.

Contabilitatea acestor cheltuieli se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 67 din care fac parte 2 conturi sintetice,fiecare fiind detaliat pe mai multe subconturi operationale:


1) Contul 671'Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune',cu subconturile sale operationale:

-6711'Despagubiri,amenzi si penalitati'

-6712'Donatii si subventii acordate'

-6714'Pierderi din debitori diversi'

-6718'Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune'


2) Contul 672'Cheltuieli privind operatiile de capital' cu subconturile:

-6721'Cheltuieli privind activele cedate'

-6728'Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital'


Despagubiri,amenzi,penalitati datorate bugetului de stat pentru plata cu intarziere a impozitului pe salarii,a CAS-ului,a somajului.Pentru fiecare zi intarziere se calculeaza majorari de 0.3% pe zi.

De exemplu pentru plata cu intarziere de o luna a CAS-ului se platesc 19.800.000 lei,iar inregistrarea in contabilitate este urmatoarea:


6711'Despagubiri,amenzi si = 5121'Conturi la banci 41.850.000

penalitati' in lei'


Donatii,subventii acordate:


6712'Donatii si subventii = 5121'Conturi la banci 5.000.000

acordate' in lei'

Pierderi de bunuri materiale provocate de inundatii care au afectat magazia de materiale si hartie:


6718'Alte cheltuieli exceptionale = 300'Materii prime' 300.000

privind operatiile de gestiune'
Punctele 28. si 29. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor si provizioanelor


Se tine cu ajutorul conturilor:

-681'Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele'

-686'Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele'

-687'Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele'

Amortizarea lunara a imobilizarilor necorporale se inregistreaza:


6811'Cheltuieli de exploatare = 280'Amortizari privind

privind amortizarea imobilizarilor' imobilizarile necorporale'Amortizarea lunara a imobilizarilor corporale,determinata in corelatie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe:


6811'Cheltuieli de exploatare = 281'Amortizari privind

privind amortizarea imobilizarilor' imobilizarile corporale'

Acest gen de operatii au fost inregistrate la punctele de imobilizari necorporale,respectiv imobilizari corporale.

In cadrul cheltuielilor financiare privind amortizarile si provizioanele, SC “X” SA efectueaza doar cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare.


6862'Cheltuieli financiare privind = 1514'Provizioane pentru 3.000.000

provizioane provizioane pentru pierderi din schimb valutar'

riscuri si cheltuieli'
Punctul 30. Contabilitatea stocurilor din productia proprie


Pe langa veniturile din exploatare se considera venituri si valoarea stocurilor de produse finite fabricate (terminate) si a productiei in curs de executie.

Veniturile din productia stocata,respectiv din variatia stocurilor de produse finite se urmaresc cu ajutorul contului 711'Venituri din productia stocata'.La sfarsitul lunii, contul 711,spre deosebire de alte conturi,poate avea sold debitor sau creditor.

Obtinerea de produse finite,semifabricate in timpul lunii evaluate la pretul de inregistrare se inregistreaza:


345'Produse finite' = 711'Venituri din productia 2.500.000.000

stocata'


Diferentele de pret intre pretul de inregistrare si costul de productie de 2.200.000.000 lei,stabilite la sfarsitul lunii,aferente produselor obtinute:
  348'Diferente de pret = 711'Venituri din productia

la produse' stocata'

Produsele in curs de executie,respectiv lucrarile si serviciile neterminate,la sfarsitul perioadei,evaluate la costul efectiv:


331'Produse in curs de = 711'Venituri din productia 50.000.000

executie' stocata'
Punctul 31. Contabilitatea vanzarilor de stocuri din

productie proprieDestocarea produselor finite,semifabricate si a produselor reziduale,livrate si facturate in timpul lunii,evaluate la pretul de inregistrare:


711'Venituri din productia = 345'Produse finite' 2.500.000.000

stocata'


Diferentele de pret intre pretul de inregistrare si costul de productie stabilite la sfarsitul lunii,aferente produselor destocate se stabilesc pe baza unui coeficient:


K= (Si 348+Rd 348/Si 345+Rd 345)xRc 345=300.000.000


 


711'Venituri din productia = 348'Diferente de pret la

stocata' produse'


Reluarea in luna curenta a produselor in curs de executie,respectiv a lucrarilor si serviciilor neterminate la sfarsitul lunii precedente printr-o formula contabila in rosu:


331'Produse in curs = 711'Venituri din productia

de executie' stocata'
Vanzarea produselor la intern-cu 22% TVA:


411'Clienti' = % 1.610.000.000

701'Venituri din vanzarea 1.319.672.131

produselor finite'

4427'TVA colectat' 290.327.869


-incasare contravaloare factura:


5121'Conturi la banci = 411'Clienti' 1.610.000.000

in lei'


Punctul 32. Contabilitatea veniturilor din vanzari de marfuriVeniturile din vanzarea marfurilor sunt realizate de unitatile comerciale care desfac marfuri cu ridicata catre terti sau cu amanuntul catre populatie si au depozite de pastrare sau magazine de desfacere cu amanuntul a marfurilor.

Pentru vanzarile de marfuri cu ridicata se intocmesc facturi,pentru vanzarile catre agentii economici care se incaseaza in numerar se intocmeste chitanta fiscala,iar pentru vanzarile cu amanuntul se intocmeste un monetar.

Contabilitatea acestor venituri se realizeaza cu ajutorul contului 707'Venituri din vanzarea marfurilor':


411'Clienti' = % 610.000.000

707'Venituri din vanzarea 500.000.000

marfurilor'

4427'TVA colectat' 110.000.000


-incasare contravaloare factura:


5311'Casa in lei' = 411'Clienti' 61.000.000
Punctul 33. Contabilitatea veniturilor din executari de lucrari prestari de servicii si din alte activitatiContabilitatea veniturilor din executari de lucrari si prestari de servicii se realizeaza cu ajutorul contului 704'Venituri din lucrari executate si servicii prestate'.

In creditul acestui cont se inregistreaza:

-tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care au fost emise facturi de catre clienti

-tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care nu au fost emise de facturi

-tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate incasate in numerar

Inregistrarea veniturilor provenite din executari de broderii,calcat,termocolat:
411'Clienti' = % 15.860.000

704'Venituri din lucrari executate 13.000.000

si servicii prestate'

4427'TVA colectat' 2.860.000


-incasare contravaloare factura:


5311'Casa in lei' = 411'Clienti' 15.860.000


Contabilitatea veniturilor din alte activitati se realizeaza cu ajutorul contului 708'Venituri din activitati diverse' unde se includ:

-sumele facturate clientilor reprezentand venituri din activitati diverse

-sumele datorate de clienti pentru care nu s-au intocmit facturi

-valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,nerestituite de clienti

-sumele datorate de personal,reprezentand consumuri efectuate pentru acesta si care devin venituri ale unitatii

-sumele incasate de la terti reprezentand venituri din activitati diverse

Venituri din inchirieri de mijloace de transport:


5311'Casa in lei' = 708'Venituri din activitati 1.600.000

diverse'ECoduri.com - Coduri postale - adresa, caen, cor
Politica de confidentialitateCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani