Fisa post referatFisa postului

- contabil sef

Descrierea postului
Postul: contabil sef

- serviciu: contabilitate;

directia: economico-financiara;

1.2. Relatii ierarhice

- este subordonat asociatiilor;

- are in subordine: contabil 1, contabil 2;

1.3. Relatii functionale

interne: cu cei doi contabili;

externe: compartimentele functionale si sectiile de productie si aprovizionare desfacere;

Descrierea sarcinilor

supravegherea contabilitatii;

cooperarea cu juristul privind legislatia economica in vigoare;

analiza activitatii economico- financiare a societatii;

intocmirea bilantului la sfarsitul fiecarui an financiar;

intocmirea contului de rezultate si al balantei;

intocmirea tabloului de disponibilitati;

Responsabilitati

raspunde de eficienta activitatii economice

raspunde de respectarea dispozitiilor si a indicatiilor date de asociati in legatura cu problemele de care se ocupa in cadrul serviciilorLimite de competenta

la solicitarea conducerii (asociatilor) participa la discutarea si sustinerea activitatii proprii.

in lipsa managerului (delegatie, concediu sau boala) poate pricinui delegarea de autoritate pentru inlocuirea acesteia pe perioada respectiva;


2. Cerintele postului

2.1. Studii necesare:

pregatire de baza: studii superioare economice (finante-contabilitate)

specializare-perfectionare: curs de management

2.2. Experienta (stagii) in ani:

in domeniu (specialitate): minim 5 ani;

in functii de conducere: minim 1an;

2.3. Calitati personale (aptitudini, capacitati

onestitate si confidentialitate

posibilitate de analiza

competenta
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani