ANALIZA COMERTULUI EXTERIOR CU BUNURI AL ROMANIEI CU SLOVENIAComertul exterior

al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care se schimba intre Romania si alte tari, avand ca obiect: importul de marfuri direct pentru consum; marfurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere pentru a fi puse in consum; exportul de produse nationale, precum si exportul de marfuri importate declarate pentru consumul intern. De semenea se cuprind: importurile temporare de bunuri straine pentru prelucrare in interiorul tarii (prelucrare activa), exporturile de produse compensatoare dupa prelucrarea in tara, exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare in alte tari, (prelucrare pasiva), importurile de produse compensatoare dupa prelucrarea in afara tarii si importurile si exporturile de bunuri in leasing financiar.Marfurile care fac obiectul comertului exterior sunt clasificate potrivit Nomenclatorului Combinat (NC), care sta la baza tarifului vamal. Datele valorice se exprima in preturi externe efective FOB pentru exporturi si CIF pentru importuri. INS evalueaza importurile CIF in preturi FOB pe baza unui coeficient de transformare CIF/FOB de 1,0834, stabilit in urma unei cercetari efectuate la principalele societati comerciale de profil. Indicii valorici ai exporturilor si importurilor se determina pe baza datelor exprimate in dolari.

- Pretul FOB (engl. Free on Board - liber la bord) reprezinta pretul la frontiera tarii exportatoare, care include valoarea marfii, toate cheltuielile de transport pana la punctul de imbarcare, precum si toate taxele pe care marfa trebuie sa le suporte pentru a fi incarcata la bord.

- Pretul CIF (engl. Cost, Insurance, Freight - cost, asigurare, navlu) reprezinta pretul la frontiera tarii importatoare, care cuprinde atat elementele componente ale pretului FOB cat si costul asigurarii si transportului international.

Datele privind exporturile si importurile sectorului privat se refera la operatiunile derulate de intermediarii de comert exterior cu capital privat si producatorii privati care desfasoara in mod direct activitate de comert exterior.

Sursa datelor de comert exterior este Directia Generala a Vamilor (DGV), care realizeaza prelucrarea declaratiilor vamale de export si import, precum si a rapoartelor statistice intocmite pentru unele categorii de marfuri transportate prin cablu, conducte (energie electrica si gaze naturale). Datele lunare comunicate operativ sunt susceptibile de rectificari succesive din partea DGV, ca urmare a sosirii cu intarziere, a modificarii sau anularii unor declaratii vamale intocmite in lunile anterioare.

In exporturi si importuri nu sunt cuprinse marfurile in tranzit, marfurile temporar admise scoase, in/din tara (cu exceptia celor pentru prelucrare), marfurile achizitionate de organizatii internationale pentru utilizari proprii in Romania si marfurile pentru reparatii.

Valoarea marfurilor exportate si importate se stabileste pe baza preturilor efective FOB la export si a preturilor efective CIF la import. Transformarea importurilor CIF in importuri FOB pentru calculul soldului s-a realizat prin aplicarea coeficientului de transformare CIF-FOB (1,0834) stabilit printr-o cercetare efectuata la principalele societati comerciale de profil.

Datele cantitative sunt exprimate in general in tone, iar pentru unele marfuri in unitati de masura specifice (bucati, m.c., kWh. etc.).

Exporturile si importurile pe forme de proprietate se stabilesc in functie de forma de proprietate a agentilor economici care realizeaza activitatea de comert exterior.

Marfurile exportate si importate se inregistreaza pe baza Nomenclatorului Combinat (N.C.).

Datele statistice aferente sunt prezentate in acest buletin si in alte publicatii editate de INSTITUTUL NATIONAL de STATISTICA si pe grupele de marfuri din Clasificarea Standard de Comert International (CSCI, Rev.3) si Marile Categorii Economice (MCE), pe baza unor chei de trecere intre aceste clasificari.

Comertul exterior cu fiecare tara partenera se determina pe baza principiului 'tara de destinatie' (la export) si 'tara de origine' (la import). Se considera 'tara de destinatie' tara in care marfurile vor fi consumate, si 'tara de origine' tara in care a fost produsa marfa sau in care marfa a suferit ultima transformare.ANALIZA COMERTULUI EXTERIOR CU BUNURI AL ROMANIEI CU SLOVENIA


I.      Analiza comertului bilateral


Evolutia exportului Romaniei in Slovenia in perioada 1999-2001.


Anul

EXPORT FOB

in mil $

Cresterea/descresterea

in valori absolute

Ritmul de crestere/descrestere

(in procente)

fara anul precedent

cumulat

fara anul precedent

cumulat

1999

43

──

──

──

──

2000

55

12

12

27.91%

27.91%

2001

66

11

23

20%

7.17%

Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2002

Comentariu:

Exporturile FOB realizate in 2001 au avut o crestere spectaculoasa fata de 2000, respectiv 1999.

2. Evolutia importului Romaniei in Slovenia in perioada 1999-2001.

Anul

IMPORT CIF

in mil $

Cresterea/descresterea

in valori absolute

Ritmul de crestere/descrestere

(in procente)

fara anul precedent

cumulat

fara anul precedent

cumulat

1999

47

──

──

──

──

2000

56

9

9

19.15%

19.15%

2001

67

11

20

19.64%

8.5%

Sursa:Anuarul statistic al Romaniei 2002;

Oficiul de Statistica al Republicii Slovenia,aprilie  2000

Comentariu :

Importurile CIF realizate in cursul anului 2001 au fost de 67 mil dolari SUA, mai mari decat in anii precedenti

Importurile CIF realizate in 2001 au inregistrat o crestere fata de 2000 si o crestere si mai mare fata de anul 1999.

3.Evolutia soldului balantei comerciale si a gradului de acoperire a importului cu export in comertul exterior dintre Romania si Slovenia in perioada 1999-2001.


Anul

Export FOB

in mil $

Import

CIF

in mil $

Soldul balantei comerciale

Gradul de acoperire a importului cu export

( in procente)

1999

43

47

-4

91.49%

2000

55

56

-1

98.21%

2001

66

67

-1

98.51%

Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2002

Comentariu:

Gradul de acoperire a importului cu exportul a crescut in anul 2000 fata de anul 1999 cu 6.72%,iar in anul 2001 fata de anul 2000 cu 0.3%.
4. Analiza in structura fizica a comertului exterior dintre Romania si Slovenia a gradului de acoperire cumulate a importului cu export in perioada 1999-2001


Nr.

sectiunii

Denumirea sectiunii de bunuri

Valoarea exportului cumulat

(in mii $)

Valoarea importului cumulat

(in mii $)

Gradul de acoperire a importului cu export

( in procente)


Produse agricole
I

Animale vii si produse ale regnului animal4.85

II

Produse ale regnului vegetal

8.319

894


III

Grasimi si uleiuri vegetale de origine animala sau vegetala
IV

Produse ale industriei alimentare, bauturi, tutun

307
Produse industriale
V

Produse minerale
VI

Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe
VII

Materiale plastice si articole din material plastic, cauciuc sintetic
VIII

Piei brute, piei tabacite, blanuri si produse artificiale, et.
IX

Lemn, carbine de lemn sau alte articole, pluta, impletituri din fibre
X

Pasta de lemn sau ale materiale, hirtie, carton
XI

Materiale textile si articole
XII

Incaltaminte si alte obiecte diverse
XIII

Articole din piatra, ciment, produse ceramice si de sticla
XIV

Perle naturale, pietre pretioase, metale pretioase
XV

Metale commune si articole


9.617


XVI

Masini si aparate, echipamente electrice, aparate

2.371
XVII

Mijloace de transport si echipamente auxiliare
XVIII

Instrumente si aparate optice, fotografice, cinematografice, de masura si control, medico-chirurgicale, instrumente musicale
XIX

Arme si munitii, parti si accesorii
XX

Marfuri si produse diverse (mobilier, aparate de iluminat)
XXI

Obiecte de arta, colectie, antichitati.
Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2002

Comentariu:    

EXPORTURI: O pondere sporita o prezinta exportul de produse minerale- 102.015 mii USD fiind urmate de exportul metalelor comune si articolelor- 15.744mii USD, aceste doua ramuri acoperind mai mult de jumatate din exportul Romaniei in Slovenia - 74.02%.

IMPORTURI: produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe ocupa primul loc - 68.002 mii USD acoperind o pondere mare din valoarea totala a importului - 42.08.

5.Principalele 10 produse sau grupe de produse la exportul si importul cumulate din perioada1999-2001 in comertul exterior intre Romania si Slovenia.

Principalele                             produse exportate

Valoarea in mii $ cumulat

% din total export

Total export din care:Produse mineraleMetale comune si articoleLemn,carabine de lemn etc.Mijloace de transport si echipamente auxiliare

8.684


Produse ale regnului vegetal

8.319


Marfuri si produse diverse

6.969


Materiale textile si articole

2.945


Masini si aparate,echipamente electrice

2.371


Pasta de lemn sau alte materiale, hartie, carton

707


Materiale plastice si articole din material plastic,cauciuc sintetic

444Nr. Crt.

Principalele                                          produse importate

Valoarea in mil $ cumulat

% din total import


Total export din care:
Produse ale industriei chimice sau ale industriilor conexe
Masini si aparate,echipamente electrice
Pasta de lemn sau alte materiale, hartie, carton
Materiale plastice si articole din material plastic,cauciuc sintetic
Metale comune si articole

9.617Materiale textile si articole

9.208Animale vii si produse ale regnului animal

4.103Articole din piatra,ciment, produse ceramice si de sticla

3.702Marfuri si produse diverse

3.080Produse ale industriei alimentare,bauturi,tutun

2.254


Sursa: Anuarul statistic al Romaniei 2002

II.            Concluzii la analiza comertului exterior dintre Romania si Slovenia.

Evolutia exportului Romaniei in Slovenia

Evolutia importului Romaniei in Slovenia

Evolutia soldului balantei comerciale

Analiza structurii fizice a exportului si importului

Analiza gradului de acoperire a importului cu export

Principalele 10 produse sau grupe de produse la export si import

III.         Aprecieri generale asupra stadiului relatiilor comerciale bilaterale si propuneri pentru dezvoltarea, diversificarea si eficientizarea comertului exterior cu bunuri intre Romania si Slovenia

SLOVENIA


Prezentare generala


Denumire oficiala:

Republica Slovenia


 

Pozitia geografica:

Slovenia este situata in Europa Centrala (46 07' latitudine nordica si 14 49' longitudine estica; distanta nord-sud: 163 km; distanta est-vest: 248 km). Intr-o ora si jumatate se poate ajunge, cu autoturismul, din Ljubljana la granita cu Ungaria si Croatia si in mai putin de o ora, la granita cu Italia si Austria


 

Suprafata:

20.273 kmp


 

Resurse naturale:

Carbune brun si lignit, titei, gaze naturale, zinc, mercur, argint


 

Geografia fizica:

Tara cu relief alpin si mediteranean, panonic si dinaric (muntii alpi - 42,1%; alpii dinarici - 28,1%; campia - 21,2%; spatiul mediteranean - 8,6%. Din total suprafata, 50% paduri)


 

Clima:

Continentala in centrul tarii si in nord-vest, submediteraneana de-a lungul coastei; temperatura medie -2 grade C, in ianuarie, 21 grade C, in iulie.


 

Populatia:

a) 1.964.063 locuitori (2002)

b) densitatea: 97 locuitori/kmp

c) populatia urbana: 30%

d) natalitatea: -0,7/1000 locuitori

e) speranta de viata: 70 ani

f) minoritati: italiana (0,13%) si ungara (0,43%)


 

Limba oficiala:

Slovena


 

Moneda nationala

tolarul sloven (SIT), 1 USD = 210 SIT (media lunii aprilie 2003)

 

Principalele orase:

Capitala: Ljubljana (330.000 locuitori)

Maribor (103.000), Celje (40.000), Kranj (37.000), Velenje (27.000), Koper (27.000), Novo Mesto (25.000)


 

Ziua Nationala:

25 Iunie (proclamarea independentei republicii pe 25 iunie 1991)
Insemnele nationale:

Drapel tricolor (alb, albastru, rosu) pus pe orizontala, stema stanga sus


 

Seful statului:

Presedintele: Janez Drnovsek, ales la 1 decembrie 2002. Si-a preluat functia la 23 decembrie 2002. Fost prim ministru.


 

Seful guvernului:

Prim Ministru: Anton Rop, vicepresedintele Partidului Liberal-Democrat Sloven - LDS (cel mai mare partid din Slovenia). Numit la 11 decembrie 2002. Fost ministru de finante.


 

Seful diplomatiei:

Dimitrij Rupel, membru LDS


 

Puterea legislativa:

Exercitata de catre Adunarea Nationala a Republicii Slovenia, parlament unicameral, 90 locuri si este ales pe o perioada de 4 ani; ultimele alegeri parlamentare au avut loc la 15 octombrie 2000


 

Presedintele Parlamentului:

Borut Pahor, presedintele Listei Unite a Social-Democratilor Sloveni (ZLSD)


 

Puterea executiva:

Guvernul Republicii Slovenia


 

Puterea judiciara:

Curtea Suprema de Justitie, al carei presedinte este ales de parlament pe o perioada de 5 ani. In prezent, presedinte: Mitja Deisinger

Curtea Constitutionala, presedinte: Dragica Wedam Lukic

Ministerul Justitiei, ministru: Ivan Bizjak

Procuratura Generala, procuror general: Zdenka Cerar


 

PIB

11.026 USD/locuitor in 2002 (16.300 USD putere de cumparare)


 

Datoria externa:

8,23 miliarde USD (noiembrie 2002) (7,84 miliarde USD rezerva valutara)


 

Bugetul 2003:

Total: 12,96 miliarde euro

Venituri: 6,37 miliarde euro

Cheltuieli: 6,59 miliarde euro

Deficit: 217,5 milioane euro

 

Rata inflatiei:

7,2 % (2002) 5,1% (prognoza pentru 2003)


 

Forta de munca:

39,8% din total populatie si 88,3% din populatia activa (2001)

forta de munca angajata: 782.762 persoane, din care: 40,7% in servicii, 44,5% in industrie, 9,5% in agricultura si 5,3% in constructii


 

Export:

11 miliarde euro (2002), +5,9%;

principalii parteneri: UE (59,4%); Germania (26,2%), Italia (15,1%), Croatia (9,17%), Austria (7,5%), Franta (11,3%), Bosnia si Hertegovina (4,3%), SUA (2,6%), Federatia Rusa (3,0%), Marea Britanie (2,8%), Polonia (2,6%).


 

Import:

11,6 miliarde  euro (2002), +2%;

principalii parteneri: UE (68%); Germania (20,9%), Italia (20,0%), Croatia (4,0%), Austria (8,3%), Franta (9,3%), Ungaria (3,1%), SUA (2,9%), Federatia Rusa (2,8%), Marea Britanie (2,6%), Polonia (1,4%).


 A) Relatiile economice

1. Situatia schimburilor economice (mil. dolari):


ANUL

TOTAL

EXPORT

IMPORT

SOLD
Investitiile slovene in Romania se cifrau, la 31.12.2002, la 2 milioane dolari SUA, distribuite in 24 societati comerciale cu participare slovena la capitalul social subscris.

Conform datelor Bancii Centrale a Sloveniei, la 1 ianuarie 2002, totalul investitiilor slovene in Romania era de 12,5 milioane USD.

* Compania slovena de medicamente "LEK", a achizitionat 2 fabrici in Romania, respectiv Pharma Pharm din Cluj-Napoca si, ulterior, Farmatech din Targu-Mures, in luna decembrie 2000. De asemenea, noua investitie green field a companii LEK la Targu Mures (fabrica de antibiotice, investitie in valoare de circa 20 milioane euro) va fi finalizata pana la sfarsitul anului 2003.

* La 29 noiembrie 2001, a fost infiintata societatea mixta Iskraemeco Romania, cu sediul la Arad, si care are ca domeniu de activitate productia de contoare electrice, care a investit 500.000 USD.

* Aranjamente financiare:

Pana in prezent nu exista linii de credit sau de finantare, in exercitiu in comertul sau cooperarea dintre cele doua tari

La 6 septembrie 2001, a fost semnat, la Ljubljana, Acordul de cooperare dintre EXIMBANK Romania si Corporatia Slovena de Export (SID), prin care vor fi promovate exporturile si investitiile in cele doua tari prin finantarea sau asigurarea acestora. In baza acordului vor fi sprijinite proiectele romano-slovene pe terte piete, indiferent de initiatorul acestora. Acordul a intrat in vigoare de la data semnarii.

* Organisme de cooperare economica bilaterala:

A fost infiintata o Comisie mixta romano-slovena de cooperare economica, prima reuniune a avut loc la 7 octombrie 1996 la Bucuresti.

La Sesiunea a III-a a Comisiei mixte (Bucuresti, 9-10 octombrie 2001) a fost semnat si Acordul de cooperare dintre Centrul Roman de Comert Exterior si Oficiul pentru Promovarea Comertului si Investitiilor din Slovenia.

Sesiunea a IV-a a Comisiei mixte s-a desfasurat la Ljubljana, in perioada 1-2 octombrie 2002 si au fost infiintate grupele de lucru pentru finante publice si pentru administratie publica. A fost semnat Acordul de cooperare in domeniul standardizarii dintre Asociatia de Standardizare din Romania - ASRO si Institutul Sloven de Standardizare - SISTExportul romanesc in Slovenia

Conform statisticii romane, dupa valoarea totala a schimburilor economice, Slovenia ocupa locul 29 in comertul exterior al Romaniei.

Principalele produse exportate de Romania in Republica Slovenia, in anul 2002 au fost: produse petroliere si uleiuri industriale (67,6%), metale comune (15,0%), parti lemn, cherestea (7,5%), produse agroalimentare (2,4%), si masini, aparate, echipamente (1,8%).


3. Importurile din Slovenia
Principalele produse importate de Romania din Republica Slovenia, in anul 2002, au fost: medicamente, produse farmaceutice si chimice (41,3%), masini si aparate electrice (14,9%), lemn si impletituri (11,0%), mase plastice si cauciuc - anvelope (9,3%), metale comune si articole metalice (6,98%), textile si confectii (5,4%), piei si blanuri (3,5%).