Acreditiv documentar - Acreditivul in afacerile comerciale externe referatAcreditivul in afacerile comerciale externe


Vanzarea de marfuri si furnizarea de servicii cumparatorilor straini comporta riscuri suplimentare in raport cu comertul pe plan intern. Desi interesele partilor raman aceleasi, cumparatorul tine ca prestatiile sa fie oferite, iar vanzatorul ca plata sa fie efectuata. In tranzactiile internationale riscurile cresc. Aceste riscuri pot fi reduse prin utilizarea unor tehnici de decontare a tranzactiilor, reglementate si acceptate pe plan international.
Acreditivul documentar, este cea mai utilizata modalitate de plata in cadrul relatiilor comerciale internationale. Derularea operatiunilor cu acreditvul documentar este reglementata de catre Regulile si Uzuantele Uniforme (R.U.U.) privind creditul documentar, elaborate de Camera Internationala de Comert din Paris. Aceste reguli au fost publicate pentru prima data la Lisabona in 1951 si revizuite de mai multe ori.

Acreditivul permite punerea la dispozitie si apoi plata unei sume determinate, contra remiterii documentelor stipulate, atat timp cat sunt respectate conditiile prevazute in prealabil. Beneficiarul nu va putea incasa suma cuvenita decat contra remiterii unor documente, pe baza carora banca va decide daca plata poate fi efectuata sau poate fi acceptata o cambie. In operatiile cu acreditive, toate partile interesate trebuie sa ia in consideratie documentele si nu marfurile, serviciile si/sau alte prestatii la care se refera aceste documente. (R.U.U. art 4.) Deci se poate spune ca acreditivul documentar este o tranzactie independenta, separata de alte contracte, bazandu-se numai pe documentele si instructiunile prin care a fost initiat. Atat timp cat documentele prezentate de beneficiar sunt strict conforme conditiilor acestuia si banca insarcinata cu executarea acreditivului le-a onorat prin plata, negociere sau acceptare, banca ordonatoare este obligata sa le preia si sa ramburseze banca straina, care din ordinul ei a executat acreditivul.Partile implicate in derularea acreditivului sint urmatoarele:

Importatorul (ordonatorul), care da instructiuni bancii sale cu privire la deschiderea acreditivului, pe baza contractului de vinzare-cumparare;

Banca emitenta (ordonatoare), care deschide acreditivul;

Banca exportatorului (notificatoare), care aduce la cunostinta clientului sau deschiderea acreditivului, transmitandu-i o copie a scrisorii de deschidere a acreditivului;

Exportatorul (beneficiarul), care expediaza marfurile si apoi prezinta la banca sa documentele de expediere intocmite in stricta conformitate cu conditiile din acreditiv.


Procedura de deschidere a acreditivului documentar include doua etape principale:

  1. prezentarea cererii de deschidere a acreditivului

Cerea este intocmita de catre ordonator si include toate instructiunile referitoare la acredtiv. De regula, cererea se intocmeste intr-o limba de uz international. In cerere se mentioneaza urmatoarele date:

numele si adresa beneficiarului;

numarul si data contractului referitor la efectuarea decontarilor prin acreditiv;

suma ce trebuie platita;

descrierea marfurilor cu specificarea cantitatii, pretului;

documentele contra carora se efectueaza utilizarea acreditivului in Banca beneficiara;

conditia de livrare a marfurilor, potrivit INCOTERMS 1990;

termenul cand trebuie prezentate documentele specificate la banca pentru a incasa suma, sau pentru acceptare sau negociere;valabilitatea acreditivului (pana la 25 zile);

alte precizari: livrari partiale permise/nepermise, transbordari permise/nepermise, cine suporta comisioanele bancare, forma acreditivului (revocabil/irevocabil, confirmat/neconfirmat), modul de realizare (prin plata la vedere/ diferata/ prin acceptare/ prin negociere), transferabil/netransferabil.

  1. elaborarea propriu-zisa a acreditivului

Pe baza instructiunilor de la clientul sau banca emitenta intocmeste acreditivul documentar pe care-l transmite beneficiarului prin intermediul bancii sale. Toate instructiunile corespund celor din cererea de deschidere, fara amendamente si traduceri in alta limba. Astfel banca care deschide un acreditiv documentar poarta o raspundere a decontarii datorita angajamentului de plata asumat.Elementele acreditivului documentar

Acreditivul trebuie sa contina, inca de la deschidere, toate datele necesare derularii sale, care pot fi structurate:

(a) elemente definitorii;

(b) elemente referitoare la documente;

(c) elemente referitoare la rambursare.

(a) includ informatii privind partile implicate in derulare, data si locul emiterii, data si locul expirarii valabilitatii, tipul acreditivului, suma, valuta, specificari privind utilizarea partiala, transbordarea, detalii privind marfa, locul de incarcare si destinatia marfii, termenul de incarcare a marfii.

(b) specifica documentele obligatorii ce trebuie prezentate contra plata. Documentele prezentate la banca sa de catre exportator dupa expedierea marfii variaza in functie de natura operatiei comerciale si de prevederile contractului de vanzare-cumparare. De regula, pentru plata unui export prin intermediul acreditivului documentar se cer urmatoarele documente: documente de transport, factura, certificatul de calitate, certificatul de inspectie, certificatul de origine, certificatul fitosanitar sau cel veterinar, polita de asigurare.

R.U.U. nr 500 mentioneaza mai multe tipuri de documente de transport (conosamentul maritim, scrisoarea de transport maritim nenegociabila, documentul de transport multimodal, scrisoare de transport aerian, recipise postale, certificat de trasport rutier).

Toate aceste documente trebuie prezentate la banca pentru plata, negociere sau acceptare pana la o anumita data specificata in acreditiv. In lipsa acestei specificari, documentele trebuie prezentate timp de 21 zile de la data emiterii lor. Bancile vor accepta documentele asa cum se prezinta daca ele corespund cerintelor acreditivului, datele pe care le contin sa permita verificarea daca marfurile si serviciile la care se refera corespund celor inscrise in factura si in textul acreditivului. Se accepta documentele originale sau cele intocmite prin sisteme de producere grafica, prin sisteme automatizate sau computerizate. Indiferent de tip, documentul de transport se accepta daca :

a fost emis de catre un transportator direct sau prin agentul sau;

indica preluarea spre incarcare, incarcarea la bord sau expedierea marfurilor;

consta dintr-un set complet de originale, destinate expeditorului, iar documentul de transport trebuie sa fie “curat”, adica sa nu contina clauze sau adnotari care sa constate starea defectuoasa a marfii si/sau a ambalajului.

Bancile sunt obligate sa respecte durata examinarii documentelor (7 zile), ele nefiind, insa, obligate sa examineze documentele prezentate de exportator, dar nespecificate de acreditiv. Daca banca respinge documentele, ea este obligata sa informeze neintarziat exportatorul si sa specifice cauza refuzului de a plati.

(c) contine instructiuni de rambursare pentru banca notificatoare legate de modalitatea efectiva de rambursare, atat a contravalorii marfurilor cat si a cheltuielilor bancare ocazionate de derularea acreditivului.

Acoperirea acreditivului se realizeaza, fie pe seama disponibilitatilor proprii ale importatorului, fie dintr-un credit acordat cumparatorului de catre banca lui. Acreditivele pot fi acoperite in doua moduri:

anticipat, adica prin virarea sumei reprezentand contravaloarea acreditivului in contul bancii platitoare chiar in momentul deschiderii acestuia, prin creditarea ferma a contului acestei banci si debitarea concomitenta a contului bancii ordonatoare;pe masura utilizarii acreditivului,In practica, se deosebesc urmatoarele tipuri de acreditive documentare:


Acreditivul revocabil poate fi modificat sau anulat in orice moment, indiferent de termenul de valabilitate al acestuia, dar pana la prezentarea documentelor de export la banca desemnata ca executor al acreditivului.


Acreditivul irevocabil prin angajamentul pe care-l contine si prin baza sa juridica constituie o garantie ca plata se va efectua contra documente intocmite in stricta concordanta cu clauzele si conditiile prevazute in textul acreditivului. R.U.U. prevad: “Acreditivul irevocabil constituie pentru banca emitenta un angajament ferm” (art.9). Relatia de obligativitate se stabileste numai intre beneficiar si banca emitenta. Acreditivul irevocabil nu poate fi modificat sau anulat in timpul valabilitatii lui, decat cu acordul partilor contractante.

In orice acreditiv trebuie sa se specifice natura lui, in caz contrar el se considera irevocabil R.U.U. art. 6 (c).


Acreditivul confirmat stipuleaza blocarea resurselor financiare nu numai in relatia dintre banca emitenta si importator, ci si intre banca confirmatoare si banca externa prin care se efectueaza plata.

La acest tip de acreditiv se apeleaza atunci cand exportatorul are o incredere insuficienta in banca emitenta a acreditivului. In acest caz, exportatorul cere confirmarea acreditivului de catre o banca de prim rang.


Acreditiv domiciliat in tara cumparatorului prevede conditia ca vanzatorul poate incasa contravaloarea marfii expediate numai atunci cand documentele numite in acreditiv vor fi depuse la banca emitenta, vor fi controlate de aceasta, efectuand plata in cazul cand le gaseste in deplina concordanta cu conditiile acreditivului. Acest tip de acreditiv prezinta dezavantajul pentru vanzator implicand o perioada mai indelungata de la expedierea marfii pana la primirea contravalorii acestea.


Acreditivul domiciliat in tara vanzatorului prezinta un avantaj pentru acesta, pentru ca permite sa incaseze contravaloarea marfii expediate imediat dupa depunerea documentelor la banca sa. Astfel momentul expedierii este aproape de cel al platii. Acest tip de acreditive se practica pe pietele unde exista puternice centre financiare.

Locul platii este foarte important si implica urmatoarele momente:

apropierea exportatorului de locul platii;

reglementarea oricaror litigii privind neexecutarea obligatiilor din derularea acreditivului se face potrivit legislatiei din tara unde a domiciliat acreditivul;

avantajul evitarii riscului pierderii documentelor pe parcurs postal;

sursa de venit valutar, pentru ca potrivit Publicatiei 500 comisioanele si spezele bancare sunt suportate de catre ordonator, daca in contract nu s-a specificat altfel.

Prin domiciliere se intelege stabilirea tarii, orasului si a bancii unde urmeaza sa fie depuse documentele si sa aiba loc plata contravalorii marfurilor.


Acreditivul cu plata la vedere presupune plata contavalorii marfii expediate dupa ce documentele au fost prezentate la banca si verificate de aceasta. Plata la vedere se face la 4-5 zile din momentul prezentarii documentelor (aceasta perioada este necesara bancii pentru a verifica daca documentele corespund prevederilor acreditivului si pentru a dispune transferul valutei respective).

Acreditiv cu plata diferata prevede ca plata se poate face la o anumita perioada de la vedere, specificata in acreditiv. Astfel banca platitoare este angajata sa efectueze plata la scadenta. Acest document nu poate fi scontat.


Acreditivul prin acceptare prevede ca beneficiarul primeste la prezentarea documentelor la banca o cambie acceptata de banca platitoare, trasa asupra bancii emitente, asupra ordonatorului sau asupra unui tert agreat de beneficiar.


Acreditivul prin negociere deasemenea prevede efectuarea platii in conditii de credit, cu deosebire ca beneficiarul doreste sa primeasca banii imediat. In acest caz accepta negocirea cambiei trase asupra bancii emitente sau a ordonatorului.Acreditivul trebuie sa indice clar daca este realizabil prin plata la vedere, prin plata diferata, prin acceptare sau prin negociere R.U.U. art. 10(a).


Acreditivul transferabil este un acreditiv in virtutea caruia beneficiarul are dreptul sa ceara bancii insarcinate cu efectuarea platii sau cu acceptarea acreditivului, sau oricarei banci autorizate sa efectueze negocierea, sa permita utilizarea acreditivului, in totalitate sau in parte, de catre unul sau mai multi terti (beneficiari secunzi). R.U.U. art. 48(a). Acesta forma de acreditiv se foloseste atunci cand primul beneficiar este un comisionar si doreste sa tranfere o parte sau totalitatea drepturilor si obligatiilor ce decurg din acreditiv furnizorului.

Pentru transferarea acreditivului trebuie respectate un numar de reguli:

acreditivul trebuie definit ca”transferabil” de catre banca emitenta;

acreditivul poate fi tranferat doar o singura data;

plata poate fi executata pe baza documentelor prezentate de catre cel de-al doilea beneficiar ;

acreditivul nu poate fi transferat decit in conditiile specificate in acreditivul original cu unele exceptii (suma, data de expirare a valabilitatii, data de incarcare, numele beneficiarului.)

Acest tip de credit este intotdeauna irevocabil. Facturile si tratele, in caz ca exista, primului beneficiar se substituie cu cele ale beneficiarului secund pentru sume ce nu pot depasi valoarea acreditivului intial. Atunci cand primul beneficiar omite sa prezinte pentru schimb propriile sale facturi si trate, banca platitoare va trimite bancii emitente facturile si tratele beneficiarului secund fara nici o responsabilitate fata de primul beneficiar.


Acreditivul revolving prevede o reintregire automata a sumei, dupa fiecare plata, fara o modificare speciala a acreditivului. Se foloseste unui contract de vanzare-cumparare pe o perioada de timp mai indelungata si livrari partiale admise. Acreditivul revolving nu poate fi utilizat in cazul in care cantitati date de marfa trebuie expediate in perioade determinate de timp. Art.41 al R.U.U. exclude posibilitatea de a continua utilizarea acreditivului daca o expeditie partiala nu a avut loc.


Acreditivul red-clause prevede o clauza speciala (inscrisa initial cu cerneala rosie) care permite bancii avizatoare sa acorde avansuri beneficiarului inainte de prezentarea documentelor prevazute de acreditiv. Astfel, banca avizatoare acorda un imprumut beneficiarului si isi va recupera creditul, plus dobanzile, atunci cand exportatorul va depune documentele la banca sa. Importatorul, in acest caz, isi asuma un risc si, deci, poate cere de la exportator o garantie pana la livrarea marfurilor si prezentarea documentelor respective. De regula, acest tip de acreditiv se practica in relatia dintre un importator si un exportator de materii prime, care are nevoie de un avans.


Acreditivul reciproc se foloseste in tranzactii de compensatie, eliminand dublul transfer de valuta. In acest caz partenerii deschid reciproc acreditive de aceiasi valabilitate si la aceiasi suma. Deci, are loc un schimb de documente intre banci, acreditivele realizindu-se prin compensatie pe calea schimbului de documente. Acest acreditiv este intotdeauna irevocabil.


Acreditivul subsidiar este deschis pe baza unui acreditiv extern, primit de catre exportator, in favoarea producatorului intern de marfuri. Este utilizat atunci cand exportatorul nu este producatorul marfurilor ce urmeaza a fi expediate.


Acreditivul back-to-back reprezinta un caz particular al acreditivului transferabil, atunci cind beneficiarul trebuie sa cumpere o marfa de la un furnizor, iar acreditivul deschis in favoarea sa nu poarta mentiunea de “transferabil”. Astfel, intermediarul cere bancii care a notificat si confirmat acreditivul original sa deschida un acreditiv back-to-back in favoarea furnizorului. Acreditivul original si cel back-to-back sunt independente unul de celalalt si nu sunt legate juridic, chiar daca constituie una si aceeasi operatiune comerciala.

De regula, bancile nu agreeaza folosirea acestui tip de acreditiv datorita riscului pe care-l comporta prin necorespunderea obligatiilor de livrare de catre partile contractante.


Cesiune de acreditiv - in caz ca un intermediar nu poate asigura furnizorului sau securitate documentara prin transfer acreditiv back-to-back, el are posibilitatea sa cedeze total/partial dreptul de creanta dobindit in virtutea acreditivului deschis in favoarea sa. Diferenta dintre acreditivul transferabil si cesiune consta in faptul ca cesionarul (beneficiarul cesiunii) nu poate utiliza acreditivul el insusi. Daca beneficiarul acreditivului nu utilizeaza acreditivul cu documentele prevazute, cesionarul nu va putea beneficia de suma ce ii revine.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani