Proiect - Eficienta economica referat
Planul:

1. EFICIENTA ECONOMICA - ELEMENT HOTARATOR IN DECIZIA DE INVESTITII 4.1. Conceptul de eficienta economica a investitiei      4

1.2. Posibilitati de cuantificare a eficientei economice  6

1.3. Necesitatea calcularii eficientei economice a investitiilor                         7

1.4. Corelatia economica intre optim si eficient            9

2. INDICATORI DE EVALUARE SI ANALIZA A EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR         

2.1. Particularitatile indicatorilor de evaluare si eficienta economica a investitiilor                                 11

2.2. Clasificarea indicatorilor de eficienta economica a investitiilor                13

2.3. Determinarea indicatorilor de baza ai evaluarii si analizei eficientei economice a investitiilor in economia de piata             15

2.3.1. Indicatori cu caracter general                             15

2.3.2. Indicatori de baza            17

2.3.3. Indicatori suplimentari     22

Concluzie 23

Bibliografie 24

1. EFICIENTA ECONOMICA - ELEMENT HOTARATOR IN DECIZIA DE INVESTITII

.1. Conceptul de eficienta economica a investitiei

Pentru realizarea unui obiectiv de investitii, in practica exista mai multe posibilitati concretizate in diferite variante, fiecare avand avantajele si dezavantajele sale. De aceea este necesar ca alegerea variantei dupa care se va executa investitia sa fie facuta pe baza unor criterii si calcule riguros stiintifice. Aceste calcule trebuie sa indice alegerea acelei variante care prezinta cele mai mari avantaje, altfel realizarea investitiei se va dovedi neinspirata. In aceasta idee, realizarea unor obiective de investitii cu efort economic (de munca vie si munca trecuta - materiale) mai mic decat cel propus, reprezinta concretizarea unei activitati desfasurata in mod eficient.

In esenta, prin eficienta economica a investitiilor trebuie sa se inteleaga faptul ca prin consumarea unor fonduri de investitii se impune obtinerea de rezultate maxime.

O expresie la modul general a eficientei economice este data de relatia dintre efectele utile obtinute dintr-o anumita activitate economica si cheltuielile, adica eforturile, realizate in activitatea respectiva. In expresie matematica, eficienta economica se exprima sub forma:

Ee = Ef / Er  maxim, adica maximizarea efectelor,

sau

Ee = Er  / Ef minim, adica minimizarea eforturilor, Ef

unde:

Ef- efectul economic;

Er - efortul economic

Asadar, eficienta economica inseamna obtinerea unor efecte economice utile, in conditiile cheltuirii intr-un mod rational si economicos a unor resurse materiale, umane, financiare, folosindu-se pentru aceasta metode stiintifice de organizare a activitatii.

Nivelul eficientei este cu atat mai ridicat cu cat este mai mare efectul util pe unitate de efort cheltuit sau cu cat este mai mic efortul consumat raportat la o unitate de efect util.

Facand o analiza a notiunii de eficienta economica a investitiilor se constata ca aceasta este o suma de factori calitativi, fapt ce ii confera acesteia un caracter complex, vizand perfectionarea activitatii in domeniul in care are loc punerea in functiune a investitiei respective, care poate fi de modernizare, retehnologizare, reconstructie sau dezvoltare. Studiul eficientei economice a investitiilor presupune in fond o analiza cauzala a factorilor care determina decizia in mediul de risc aferent.

De fapt analiza eficientei economice a investitiilor raspunde la intrebarile:

■ cum se folosesc?

■ cat se consuma din resurse?

urmarindu-se atat gradul de valorificare cat si economisirea lor. in acest context este necesar ca resursele sa fie cat mai riguros structurate dupa criterii care sa corespunda cerintelor analizei economice.

In practica curenta de realizare a investitiilor se face adesea greseala cand se considera ca notiunea de eficienta economica a investitiilor este una si aceeasi cu rezultatele utile ale acestora. Spre exemplu: vanzarea unor produse de un nivel calitativ superior se apreciaza ca fiind intotdeauna o activitate eficienta. in realitate, obtinerea unei calitati superioare poate fi rezultatul unui consum de munca exagerat care face ca activitatea sa se desfasoare in mod ineficient. Realizarea unor produse de o calitate superioara constituie o conditie de baza a unei activitati eficiente, dar realizarea acesteia cu costuri foarte mari este de neadmis.

Asa dupa cum a fost prezentat, in urma efortului de investitii se obtin diverse efecte economice reflectate de fapt si pe plan financiar. Nivelul acestor efecte, in raport cu efortul investitional da masura eficientei investitiei.

De regula, efectele economice obtinute, in functie si de caracterul investitiei pot fi:

■=> de reducere a costurilor de functionare a utilajelor, ce se realizeaza pe seama investitiilor de inlocuire a masinilor, utilajelor si instalatiilor;

=> de diminuare a cheltuielilor cu munca prezenta (forta de munca), ca urmare a promovarii noilor tehnologii prin lucrari de retehnologizare, reutilare sau modernizare;

■=> de sporire a rentabilitatii agentului economic care de fapt este scopul tuturor lucrarilor de investitie pentru dezvoltare, modernizare, retehnologizare;

■=> de obtinere a unor efecte pe perioade indepartate, de natura investitiilor strategice sau cele de interes general, cum ar fi spre exemplu cheltuieli facute pentru imbunatatirea microclimatului intr-o sectie de productie. Este cunoscut faptul ca prin realizarea unui obiectiv de investitii se urmareste obtinerea unui efect sau altul, dar efectele au un caracter complementar, influentandu-se unele pe altele, iar determinarea eficientei se face prin cumularea tuturor efectelor.

O eficienta economica ridicata se obtine in conditiile aplicarii in procesul de productie a unor tehnologii moderne si care valorifica la cote superioare materiile prime si energia, asigurand produse de calitate superioara la un cost redus. Marimea eficientei economice influenteaza in primul rand agentul economic unde ea se inregistreaza, dar ea are importanta si pentru economia nationala in ansamblul ei, caci prin cresterea productiei reducerea costurilor de fabricatie, sporirea rentabilitatii, etc. se obtine un spor al venitului national.

De fapt, in ansamblu, corelatia dintre eforturi si efecte din punct de vedere : cantitativ se exprima prin indicatori de eficienta care de regula imbraca forma unui raport matematic. Dat fiind caracterul sau complex, eficienta economica a investitiilor nu poate fi exprimat printr-un singur indicator. Este necesar sa se foloseasca un sistem de indicatori de eficienta pentru a evidentia toate corelatiile posibile. Calculat pe baza uneia sau a doua caracteristici ale mijlocului fix care realizeaza eficienta economica, un anumit indicator va reflecta doar o parte a eficientei economice a investitiei. Oricat ar fi de explicit si de condensat, un indicator nu poate cuprinde sau reflecta intreaga eficienta economica a inves­titiilor, aceasta datorita caracterului complex al eficientei. Desigur, calcularea tuturor rezultatelor unei investitii si compararea lor cu eforturile necesare pentru realizarea sa este greoaie si foarte dificila, iar cei cativa indicatori pe baza carora se face analiza trebuie de asa maniera alesi incat sa reflecte aspectele cele mai semnificative ale fenomenului economic supus analizei.

Practic, pentru caracterizarea eficientei economice a investitiilor se cal­culeaza cativa indicatori si nu este exclusa posibilitatea ca pentru o varianta, unii dintre ei sa fie favorabili, iar altii sa fie nefavorabili. in astfel de situatii se recurge la marirea numarului de indicatori de asa maniera incat elementele dominante care determina in final optiunea, sa fie scoase la iveala si sa fie reprezentative.

Asadar, eficienta economica a investitiilor reiese din raportarea efectelor obtinute in urma punerii in functiune a unui obiectiv la eforturile necesare pentru realizarea acestuia. Eficienta economica a investitiilor reprezinta de fapt core­larea rezultatelor obtinute pe multiple planuri ca urmare a efectuarii unei investitii prin stabilirea unei conexiuni intre cauza si efect.


1.2. Posibilitati de cuantificare a eficientei economice

Adoptarea unei decizii de investitii presupune in primul rand o analiza multifactoriala din care nu trebuie sa lipseasca gradul de solicitare al pietei, disponibilul financiar, necesarul si nivelul de pregatire a fortei de munca, baza de materii prime si materiale, amplasarea in zona si nu in ultimul rand conditiile economico-sociale si politice concrete cu care se confrunta tara.

Desigur, o importata de necontestat in luarea unei decizii privind actul investitional il are cuantificarea fenomenului economic, aceasta intrucat sta­bilirea eficientei economice in domeniul investitiilor ridica probleme greu de rezolvat, care de fapt decurg din insasi caracterul complex al investitiilor. Bunaoara, exista situatii cand rezultatele economice ale unei investitii nu pot fi cuantificate sau nu se pot determina cu precizie, cum sunt spre exemplu obiectivele cu caracter social sau cultural pentru care de fapt nu se dispune de instrumente de masurare precisa a rezultatelor.

O alta categorie de lucrari de investitii pentru care cuantificarea eficientei economice este greoaie, daca nu imposibila, sunt cele care urmaresc doar imbunatatirea calitatii produsului finit. Este cunoscut faptul ca o calitate supe­rioara a produsului implica costuri suplimentare, fapt ce se rasfrange asupra pretului, dar nu de putine ori imbunatatirile succesive ce se aduc produselor au ca scop mentinerea competitivitatii acestora pe piata, ele urmand a fi vandute la acelasi pret chiar si dupa imbunatatirile aduse.

Alte investitii se fac cu scopul maririi sigurantei in exploatare sau im­bunatatirii microclimatului de productie, ori a echipamentului de protectie, ceea ce de asemenea nu ofera posibilitatile practice de masurare a efectelor.

In procesul investitional sunt frecvente cazurile cand deciziile se refera la posibilitatea de a dezvolta un agent economic existent sau de a realiza un obiectiv nou.

Oricare ar fi caracterul unei investitii, dezvoltare sau obiectiv nou, in analiza eficientei economice este necesar a se compara caracteristicile, costurile, pre­cum si nivelul performantelor aferente capacitatilor care urmeaza a fi construite si puse in functiune, cu aceleasi date ce privesc capacitatile existente, cu scopul de a scoate in evidenta eventualele costuri suplii ientare.

O problema majora pentru decidentul investitional este atunci cand trebuie sa aleaga fie varianta care prevede mari economii cu munca vie fie pe aceea in care economia de munca trecuta (materiale) este mai mare. Desigur, sunt preferate variantele care realizeaza cresterea productivitatii muncii, adica economii cu munca vie, dar tot cu efecte economice favorabile sunt si variantele care au ca obiectiv reducerea consumului de materiale si materii prime, adica economii de munca trecuta, mai ales cand acestea sunt din import. Dar decizia cea mai dificila este pentru alegerea din numarul total de variante existente pe aceea care incor­poreaza cele mai mici valori de investitie in favoarea acelei variante care prevede cheltuielile cele mai reduse de exploatare a obiectivului pus in functiune.

Intr-o astfel de situatie calculele de eficienta economica a investitiilor constituie un bun instrument pentru alegerea acelor solutii sau variante pentru :are, cu eforturile minime sa se obtina efecte maxime. De precizat faptul ca nu intotdeauna varianta care prevede cele mai mici eforturi reprezinta si solutia cea mai buna, dupa cum nu intotdeauna variantei care realizeaza performanta cea aiai inalta ii corespunde si eficienta maxima.

De fapt, calculele de eficienta economica a investitiilor constituie un instru­ment matematic, care folosit la momentul de decizie, determina luarea unei hotariri judicioase in ce priveste actul investitional.

In cuantificarea eficientei economice a investitiilor un mare neajuns il constituie faptul ca nu intotdeauna se poate face o confruntare elocventa i calitatilor si a defectelor variantelor supuse compararii, aceasta ca urmare a caracterului de unicat al multor obiective de investitie, conferit de insasi: parametrii obiectivului in sine.

De fapt, in limbaj investitional, fiecare varianta presupune existenta unui proiect independent a carui elaborare necesita timp si efort financiar, iar dintr-un numar de variante posibile si elaborate una va avea indicatorii economici cei mai buni, va fi cea mai eficienta, deci va fi varianta aleasa.


1.3. Necesitatea calcularii eficientei economice a investitiilor

Este bine cunoscut faptul ca in activitatea de investitii, chiar mai sever decat in ori care alta activitate economica: cercetare, proiectare, productie, servicii etc, cheltuielile se evidentiaza cu o maxima rigurozitate, aceasta, pe de o parte se datoreaza faptului ca in marea majoritate capitalul investit este imprumutat, pentru care se plateste o dobanda, iar pe de alta parte faptului ca odata proiectul de investitii materializat in constructii, utilaje, etc. devine ireversibil in conditii avantajoase. De regula, erorile savarsite in proiectarea sau edificarea lucrarilor de investitii sunt deosebit de paguboase, generand uneori mari cheltuieli suplimentare pentru corectare.

Stabilirea cheltuielilor de investitii precum si a efectelor acestora, rezultate ca urmare a materializarii unui proiect, exprima de fapt calculul de eficienta economica al proiectului de investitii analizat.

Intr-o economie concurentionala, in care cererea si oferta pietei este elementul hotarator in buna desfasurare a activitatii economice, compararea rezultatelor, a efectelor economice cu eforturile depuse, adica cu costurile aferente este o necesitate a unui management eficient, rational. Practica economica a demonstrat faptul ca o evaluare a eficientei economice a unei investitii se poate realizeze numai prin analiza, si compararea in comun a eforturilor si a efectelor acesteia.

De fapt, efectele economice ale unui proiect care urmeaza a fi pus in opera pot fi calculate doar pe baza rezultatelor obtinute de la obiective similare realizate in tara sau strainatate, la care se au in vedere posibilitatile de perfectio­nare aplicabile proiectului, eventualele devalorizari posibile si nu in ultimul rand conditiile socio-politice ale perioadei si perspectivei, luate in calcul pe un orizont de timp suficient de mare, astfel incat sa acopere cel putin previzional, durata normata de viata a obiectivului.

Deci, in activitatea de investitii se opereaza cu informatii avand un avansat grad de certitudine in ceea ce privesc eforturile, costurile investitionale, si cu niveluri, valori, marimi, intensitati, de regula previzionate in ce priveste efectul.

Dat fiind specificul activitatii de investitii si ca urmare a documentatiilor si a proiectelor tehnice elaborate, putem cunoaste cu o anumita anticipatie si cu suficient de mare exactitate marimea eforturilor economice, adica costurile de realizare a obiectivului, in schimb marimea efectelor scontate ca urmare a realizarii investitiei, a rentabilitatii acesteia si in general a eficientei lor este rezervat doar viitorului si prezinta un anumit nivel de incertitudine si risc.

Datorita viitorului incert, dupa cum am aratat, al rezultatelor obiectivului de investitii, sunt necesare investigatii asupra viitorului, ca astfel sa se poata determina nivelul de risc al investitiei. in acest sens se vor face aprecieri in legatura cu posibilele schimbari ce pot surveni in legatura cu cererea pietei, cu pretul acceptat de ea, cu nivelul de calitate solicitat, cu productivitatea ce se cere - deci implicit cu imbunatatirile tehnologice ce se impun, etc, functie de care se incearca o estimare a nivelului rentabilitatii ce se poate obtine. in consecinta, pentru ca o investitie ce se realizeaza pe baza unor calcule de profit si a unei rate a rentabilitatii sa aiba sorti de izbanda este necesar ca acesti indicatori sa fie ajustati cu indicatorii de risc posibil. Numai asa investitorul poate fundamenta deciziile cele mai realiste, evitand surprizele neplacute.

In schimb, in vederea prevenirii sau evitarii unor consecinte nedorite in ce priveste decizia de investire, un manager profesionist va elabora o serie de calcule probabilistice sau simulari de stari si situatii care sa-i permita o estimare cu un grad mare de exactitate a unor modificari de cereri ale pietei cu privire la cantitate, pret, calitate, etc.

In aceasta conjunctura, ce precede luarea unei decizii de investire, in care elementul dominant si hotarator este realizarea unui castig, a unei profitabilitati cat mai mari, este evidenta necesitatea evaluarii oricarui proiect din punct de vedere al eficientei economice.

De fapt, evaluarea oricarui proiect de investitii urmareste in primul rand costurile si incasarile realizate de agentul economic, iar apoi implicatiile acestora in ansamblul economiei nationale. intrucat pentru orice investitie viitorul este mai mult sau mai putin incert, calculele de eficienta trebuie sa cuprinda si evaluarea riscului pe care il implica investitia, risc ce urmeaza a fi asumat atat de agentul economic cat si de banca finantatoare, de furnizorul de utilaje, intr-un cuvant de toti coparticipantii la realizarea obiectivului.


1.4. Corelatia economica intre optim si eficient

In principiu, notiunea de optim este legata de o perfectiune care trebuie sa

caracterizeze o activitate ce este coordonata si realizata fara cusur, ireprosabil.

In acest caz vorbim de un optim absolut, intrucat pe masura ce activitatea

practica se imbunatateste, se ivesc noi posibilitati de perfectionare a acestora,dar care intotdeauna are rezerve de mai bine.

Din punct de vedere investitional, cand numarul de variante de proiect este limitat, exista intotdeauna o varinata care va avea indicatorii economici cei mai buni, deci va fi o varianta optima, cea mai eficienta. In acest caz este vorba de un optim relativ.

In procesul de optimizare, eficienta economica apare ca un scop determinat fie de maximizarea rezultatelor, fie de minimizarea eforturilor si a consumurilor de materiale, de munca si bani.

Despre o activitate se spune ca este eficienta, doar atunci cand aceasta a depasit nivelul care inregistreza pierderi si se termina cu o activitate optima.

Notiunea de optim si cea de eficient sunt folosite in teoria si practica economica in mod corelat si aceasta intrucat intre ele exista o legatura necesara, de interdependenta in ultima instanta, ele neputandu-se confunda, dar nici nu pot fi luate in considerare separat una de alta.

Confundarea celor doua notiuni intre ele este exclusa prin insasi faptul ca optimul reflecta starea de echilibru ce se afla in economie, intre laturile interde­pendente ale productiei sociale, care rezulta de fapt dintr-un anumit mod de repartizare a resurselor economice utile, in conditiile economisirii muncii sociale.

Deci, intre cele doua notiuni, de optim si de eficienta, exista o dependenta indisolubila, adica eficienta economica dobandeste un caracter real, concret si aceasta doar atunci cand este legata de o anumita structura a resurselor, de posibilitatile optime de utilizare a acestora, in concordanta cu marimea nevoilor, iar optimul economic trebuie sa se supuna unui scop anume, concretizandu-se intr-un criteriu de eficienta economica.

Desfasurarea unei activitati optime apare ca o consecinta de stricta necesi­tate pentru fiecare agent economic in parte, aceasta cu scopul asigurarii unei eficiente economice cat mai ridicate.

In fapt, procesul de optimizare asigura echilibrul cel mai avansat intre factorii de productie, intrucat se realizeaza in raport cu anumite restrictii existente si in numele unui scop bine stabilit. in acest timp, optimizarea activitatii economice de productie permite o fundamentare a nivelului real, concret al eficientei economice, cautandu-se posibilitatea de atingere a marimii sale externe, fie prin maximizarea efectelor cu mijloacele existente, fie prin minimizarea cheltuielilor totale ce privesc realizarea obiectivului propus.

La nivelul macroeconomic, procesul de optimizare se exprima prin echili­brul ce se statorniceste intre resursele materiale si de munca existente intr-o anumita perioada data si structura productiei, corespunzatoare cerintelor so­cietatii si se fundamenteaza pe caracteristicile ramurilor si a produselor precum si pe rolul functional al acestora.

in ce priveste optimul structurii economiei nationale, acesta se asigura atat prin respectarea criteriilor obiective ale diviziunii sociale, cat si prin aplicarea principiilor eficientei productiei sociale.
2. INDICATORI DE EVALUARE SI ANALIZA A EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR


2.1. Particularitatile indicatorilor de evaluare si eficienta economica a investitiilor

In analiza eficientei economice a investitiilor un instrument important de investigare il constituie indicatorii economici. Rolul lor este acela de a exprima continutul real al diferitelor caracteristici ale fenomenului economic, din activi­tatea investitionala, supus analizei, cum ar fi bunaoara: raportul dintre marimile acestor caracteristici, corelatiile dintre ele, evolutia lor in timp, etc.

Acesti indicatori fac parte din instrumentul de baza folosit pentru masurarea si analiza eficientei economice in cadrul evaluarii proiectelor de investitii, reprezentand caracteristici cantitative, marimi si valori, cu ajutorul carora se exprima nivelul eficientei economice.

In esenta, indicatorii economici au menirea de a atentiona decidentul asupra conditiilor concrete in care functioneaza sistemul economic in perioada anali­zata, iar neluarea lor in seama sau ignorarea informatiilor furnizate de ei pot conduce la o functionare ineficienta a sistemului sau chiar blocarea acestuia.

Indicatorii de eficienta economica se obtin prin calcule si prin prelucrarea informatiilor initiale, existente in documentatia de proiectare. Fiecare indicator economic, prin exprimarea pe care o are, face referire la una sau mai multe caracteristici, ceea ce denota ca un fenomen economic poate fi caracterizat printr-un numar mai mic sau mai mare de indicatori, potrivit complexitatii acestuia, scopului urmarit si nu in ultimul rand a insusirilor sale.

O analiza pertinenta a unui fenomen economic din activitatea de investitii, si nu numai, depinde de gradul de cunoastere a trasaturilor fundamentale ale fenomenului studiat, precum si de fidelitatea cu care indicatorii construiti reflecta continutul real al acestor trasaturi. Ori, tocmai aceasta ultima conditie ridica cele mai mari dificultati in activitatea practica si aceasta din mai multe considerente.

in primul rand datorita faptului ca in majoritatea cazurilor fenomenele economice au si caracteristici atributive care nu se preteaza la cuantificare. in alta ordine de idei, din interactiunea mai multor caracteristici rezulta altele noi care nu sunt constituite doar dintr-o simpla suma a celor primare, ci pe baza unor reguli mult mai complexe, iar nu in ultimul rand trebuie avut in vedere faptul ca o caracteristica se poate exprima nu numai printr-o valoare ci si printr-un sistem de valori, fapt ce complica analiza economica facuta activitatii de investitii.

In acest context, indicatorii economici au menirea de a ajuta la fundamen­tarea adoptarii deciziilor de asa maniera incat resursele financiare disponibile sa fie consumate in valorile cele mai mici posibile, dar cu realizarea de efecte economice dintre cele mai mari.

Indiferent sub ce forma se va materializa activitatea de investire (obiective noi, modernizari, retehnologizari, dezvoltari, plasamente de capital, etc.) a agentului economic, un aspect al problemei ramane sigur si anume acela al obtinerii de profit maxim.

Desigur, in activitatea practica, pentru realizarea unui obiectiv de investitii exista mai multe posibilitati concrete, iar pentru fiecare dintre acestea, mij­loacele de realizare difera atat ca structura cat si ca volum, evident cu rezultate diferite.

Asadar, problematica investitionala este complexa si arareori identica sau cel putin asemanatoare, de fapt, fiecare obiectiv de investitii avand particulari­tatea sa, fapt pentru care analiza eficientei economice a acestora trebuie sa se faca pe baza unui sistem larg de indicatori.

In practica investitionala niciodata nu se recurge la realizarea unui obiectiv dintr-o singura varianta, fara sa se fi analizat de fapt doua, trei sau chiar mai multe variante, desigur fiecare cu avantajele si dezavantajele sale, pentru care doar analiza indicatorilor de eficienta economica a investitiilor va recomanda in final varianta cu eforturile cele mai mici si efectele cele mai mari.

Tinand seama de cele prezentate, acum vom putea aprofunda si mai mult notiunea de indicator al eficientei economice a investitiilor, considerand ca fiind acea marime care exprima o anumita caracteristica a procesului investitional, precum si pe cea de recuperare a fondurilor consumate, cu mentiunea de a servi la scoaterea in evidenta a rezultatelor, comparativ cu resursele consumate.

La conceperea si formularea indicatorilor de eficienta economica a inves­titiilor este necesar sa se aiba in vedere o serie de prioritati si exigente meto­dologice si practice de utilizare.

Pentru inceput, sa subliniem faptul ca orice indicator de eficienta economica a investitiilor va trebui sa aiba continut si semnificatie clara din punct de vedere economic, sa poata fi usor calculat si evaluat, iar interpretarea care i se da sa fie plina de semnificatie si sa raspunda cerintelor decidentului/investitorului sau a creditorului care finanteaza proiectul.

Deasemeni, orice indicator al eficientei economice trebuie sa fie in concor­danta cu scopul urmarit prin materializarea proiectului si sa poata reliefa pe variante de proiect avantajele si dezavantajele fiecaruia, sa reflecte si sa ras­punda trasaturilor psihologice ale investitorului, modului sau de comportare in diferite conditii de incertitudine si risc.

In fapt, indicatorii de eficienta economica a investitiilor reprezinta o infor­matie calitativ noua, cu alt continut economic si cu alte semnificatii in raport cu datele initiale ale proiectului referitoare la eforturi si efecte. Tocmai aceste noi informatii dau factorilor de decizie in domeniu posibilitatea cunoasterii gradului de utilizare rationala a investitiilor intr-o varianta sau alta de proiect, care este rentabilitatea financiara a investitiilor, la cat se ridica marimea capitalului angajat, dupa cat timp se recupereaza capitalul investit pe seama veniturilor, care este profitul pe care il va aduce proiectul de investitii.

Intrucat scopul nemijlocit al fiecarui investitor este castigul, profitul, se impune utilizarea in calculele de eficienta economica, indicatori de tipul dife­rentei dintre veniturile integrale si costurile totale, ceea ce se explica prin faptul ca acesti indicatori sunt mai aproape de notiunea de castig, de profit.

In cazul in care rezultatele economice sunt egale pe variantele de proiect, in conditii identice de productie si protectie a mediului inconjurator, se vor evalua pentru inceput costurile totale de investitie si apoi cele de exploatare.

De fapt, orice indicator de eficienta economica are o anumita capacitate de exprimare, de informare, caracterizand un anumit aspect al eficientei investiti­ilor si aceasta in functie de categoria de eforturi si efecte ce se compara.


2.2. Clasificarea indicatorilor de eficienta economica a

investitiilor

Deoarece rezultatele obtinute prin edificarea unui obiectiv de investitii se pot rasfrange pe mai multe planuri, la fel ca si resursele consumate pentru punerea in functiune a investitiilor, care la randu-i afecteaza diverse domenii, in cadrul analizei economice sau financiare pot interveni o diversitate de indicatori, mai mult sau mai putin incadrati in astfel de analize, motiv pentru care in literatura de specialitate sunt prezentate diferite modele sau clasificari ale acestor indicatori si anume:

I. O prima clasificare a indicatorilor de eficienta economica a investiti­ilor, exprimata sub forma unor modele este:

a) modelul raportului matematic de forma:

efecte economice la eforturile corespunzatoare

eforturi economice la efecte economice

iar la calculul acestor indicatori se pot lua in considerare efectele anuale dar mai ales efectele economice integrale, costurile de investitii dar si costurile totale de investitii si de exploatare.

Acest gen de indicatori se exprima sub forma:

eforturi (costuri) specifice pentru obtinerea unor unitati de efecte economice

efecte (rezultate) ce sunt specifice pe unitatea de masura a costurilor necesare, antrenate de realizarea proiectului in varianta data:

. rate de rentabilitate si inversul acestora

coeficienti

b) modelul diferentei intre veniturile (incasarile) totale si costurile (cheltuielile) totale, considerate pe un orizont de timp egal cu durata de realizare a investitiilor, la care se adauga durata de functionare eficienta a capacitatilor ce se pun in functiune

Indicatorii obtinuti pe baza acestui model sunt de tipul castigului sau a profitului net obtinut pe seama realizarii unui anumit proiect.

c) modelul costurilor totale de investitii si de exploatare, corespunzatoare necesitatilor de construire si functionare a capacitatilor de productie sau servicii.

Cu astfel de indicatori se evalueaza angajamentul de capital, format din costurile initiale de investitii si costurile totale de exploatare.

d) modelul indicilor de structura, atat pentru costuri cat si pentru unele efecte economice.

Acest gen de indicatori se exprima sub forma de cota-parte, greutate specifica sau in procente.

II. Din punct de vedere al capacitatii de informare, de cunoastere, indicatorii de evaluare a eficientei economice a investitiilor se pot clasifica in:

a) indicatori analitici, care se determina si se analizeaza la nivelul detaliilor de proiect, pe costuri si pe diferite categorii de resurse

b) indicatori sintetici, ce se calculeaza pe subsisteme

c) indicatori complecsi, a caror determinare se face pe ansamblul proiec­tului de investitie, privit ca un tot unitar (sistem)

III. Dupa modul cum reflecta sau nu impactul factorului timp in economie, indicatorii de eficienta economica a investitiilor se clasifica in:

a) indicatori statici

b) indicatori dinamici, care sunt predominant folositi in analizele eco­nomice si financiare, cu luare in considerare a actiunii factorului timp

IV. Dupa modul de fundamentare a deciziei in domeniul investitiilor, indicatorii se mai pot clasifica in:

a) indicatori naturali

b) indicatori valorici

a) Indicatorii naturali caracterizeaza valoarea de intrebuintare a investitiilor sau a rezultatelor acestora si exprima aspectele cantitative si calitative, proprii diferitelor elemente ale obiectivului de investitii.

Acesti indicatori pot fi grupati dupa trei caracteristici de baza si anume:

Continutul economic si material, care cuprinde:

indicatorii mijloacelor de munca

indicatorii obiectelor muncii

indicatorii fortei de munca

Sfera de productie, care include:

indicatori cu caracter general

indicatori specifici

Fazele principale pe care le parcurge obiectivul de investitii pana la scoaterea lui din functiune, care grupeaza:

indicatorii constructiei

indicatorii exploatarii

indicatorii productivitatii muncii

indicatorii calitatii

indicatorii de amplasare (ex: amplasamentul, suprafata terenului, su­prafata construita, gradul de ocupare a terenului, etc.)

indicatorii de valorificare: a materiilor prime si a materialelor, a normelor si normativelor de consum, a stocurilor de materii prime si semifabricate, etc.

Data fiind sfera lor de cuprindere, care este destul de limitata, indicatorii naturali in cadrul analizei de eficienta economica sunt mai putin relevanti, comparativ cu indicatorii valorici.

b) Indicatorii valorici caracterizeaza cel mai bine investitia, motiv pentru care ei sunt folositi in calculul de eficienta economica, in vederea luarii deciziei finale si exprima:

valoarea investitiei

costul de productie

profitul

investitia specifica

productia obtinuta la 1000 lei capital fix

durata de recuperare a investitiilorcoeficientul de eficienta economica a investitiilor

cheltuieli la 1000 lei productie marfa

gradul de utilizare a capacitatilor de productie

profitul la 1000 lei capital fix

cifra de afaceri la 1000 lei capital fix

normative de calitate si de innoire a productiei

Exista situatii in care acelasi indicator exprima pentru o varianta de proiect o situatie favorabila, iar pentru alta varianta a aceluiasi proiect o situatie defavorabila, motiv pentru care se impune cresterea numarului de indicatori ce trebuie determinati in vederea realizarii unei analize economice adecvate. Ori tocmai indicatorii celor patru grupe raspund unei astfel de analize de eficienta economica, completandu-se reciproc in calcule, redand in final o imagine suficient de cuprinzatoare asupra fenomenului economic in general si in special asupra eficientei economice a proiectului de investitii.

2.3. Determinarea indicatorilor de baza ai evaluarii si analizei eficientei economice a investitiilor in economia de piata


2.3.1. Indicatori cu caracter general

Dupa insasi denumirea grupei, acesti indicatori exprima si in acelasi timp contureaza expresii cu caracter general privind conditiile concrete de eficienta economica in care se va materializa proiectul de investitii.

in cadrul acestei grupe se cuprind urmatorii indicatori:

a) Capacitatea de productie (Q)

Acest indicator reprezinta principala modalitate de masurare a rezultatelor utile obtinute intr-o unitate de timp, in conditii normale de functionare a obiectivului si a elementelor adiacente ale acestuia (forta de munca, resursele financiare si materiale, organizarea judicioasa a procesului de productie, etc). Capacitatea de productie se determina la nivel de documentatie, luandu-se ca baza de calcul utilajul conducator al procesului de productie si se exprima in general in unitati fizice de productie, respectiv: tone, bucati, m2, m3, etc, dar si in unitati valorice, in activitatea neproductiva se poate exprima in: numar de locuri de paturi - in spitale, in m2 suprafata comerciala, in numar de locuri - in sali de spectacole, etc.

Daca fondurile de investitii sunt aceleasi la mai multe variante de investitii, atunci varianta de investitii ce prevede o capacitate de productie mai mare este cea mai eficienta.

In cadrul acestui indicator o implicatie deosebita o are:

a) atingerea parametrilor proiectati, pentru care durata de timp trebuie sa fie cat mai scurta, iar varianta de proiect care satisface aceasta cerinta este prioritara, fiind cea mai eficienta.

b) numarul schimburilor de lucru, care determina in fond capacitatea de productie efectiva, iar varianta de proiect care asigura o productie efectiva mai mare, este varianta cea mai eficienta.

Capacitatea de productie este un indicator de volum, care concretizeaza, in fapt, un prim efect al efortului investitional facut, prezentand o imagine de ansamblu a dimensiunii obiectivului de investitie.

b) Profitul (P)

Acest indicator trebuie inteles ca fiind esenta, scopul investitiei, el determinandu-se ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate. El este in fapt o concretizare a eforturilor de investitie, are un efect economic pozitiv, pe baza caruia se creaza premizele cresterii de capital.

Relatiile de calcul pentru profitul brut, profitul impozabil si cel net sunt:

PB=V - C

P,=PB + Csrf

Pn=P, + IP

in care:

Pb - profitul brut

V - veniturile obtinute

C - cheltuielile efective

P, - profitul impozabil

Csrf - cheltuieli suportate direct din rezultate financiare

P" - profitul net

Ip - impozit pe profit

Nivelul acestui indicator constituie un element de baza si de greutate in balanta deciziei de investitie privind realizarea unui obiectiv.

Pe baza acestui indicator, agentii economici determina rata profitului sau rentabilitatea investitiei, care exprima in fond capacitatea de a produce profit.

c) Rentabilitatea (r)

Indicatorul se mai numeste rata profitabilitatii sau rata rentabilitatii si este in economia de piata cel mai important indicator de eficienta economica. El se determina ca raport intre marimea profitului si costurile aferente, cifra de afaceri sau capitalul folosit (cheltuielile de productie).

De inteles ca in analiza economica se va opta pentru varianta care are rentabilitatea cea mai mare.

d) Costul de productie (C)

Este un indicator ce exprima o mare putere de sinteza, reprezentand costurile necesare pentru crearea unei unitati de produs.

Nivelul costurilor de productie trebuie sa prezinte o tendinta de scadere ca urmare a promovarii progresului tehnic, a reducerii consumurilor specifice, a unei organizari mai judiciase, etc.

In analiza eficientei economice a investitiilor este necesara existenta mai multor variante de proiect, fiind considerata ca cea mai eficienta, varianta cu costurile cele mai mici.

Costurile de productie reprezinta un instrument principal in conducerea proceselor economice.

O apreciere a eficientei economice se realizeaza:

fie prin calculul cheltuielilor de productie ce revin la 1000 lei productie

fie luand in considerare cheltuielile materiale ce vor fi apreciate ca o pondere in volumul total al cheltuielilor de productie

e) Numarul de salariati (Ns)

Acesta se stabileste functie de productia necesara, productivitatea muncii, numarul de schimburi, dotarea tehnica, etc. Indicatorul trebuie cunoscut in structura, pe categorii de specialisti, etc. si anume:

nr. salariati direct productivi

nr. salariati indirect productivi

sau

nr. salariati muncitori nr. salariati TESA

nr. salariati barbati nr. salariati femei

nr. salariati navetisti nr. salariati localnici

f) Productivitatea muncii (W)

Orice calcul de eficienta economica considera acest indicator ca fiind un dement de baza in decizia de investitie, intrucat ca raport intre valoarea

productiei si numarul de salariati, reprezinta in fond o comparatie directa intre efortul util (productie) si efortul realizat (consumul de resurse - numar de salariati.

in practica investitionala este de neconceput ca o varianta de investitie sa poata fi luata in discutie in cazul in care nu prevede un nivel inalt al produc­tivitatii muncii, in comparatie cu realizarile inregistrate la obiective similare, puse in functiune anterior.

Acest indicator raspunde criteriilor eficientei economice a investitiilor si exprima de fapt eficienta muncii sociale, determinand optiunile fundamentale generatoare de progres al intregii societati.

Cresterea productivitatii muncii se materializeaza prin obtinerea de venituri suplimentare si ar duce la cresterea capitalului fix.

2.3.2. Indicatori de baza

Indicatorii acestei grupe sunt proprii analizei eficientei economice a inves­titiilor, fiind considerati cei mai importanti in adoptarea unei decizii judicioase de a investi.

a) Valoarea investitiei (I)

Marimea fondurilor necesare pentru realizarea unui obiectiv de investitii constituie unul dintre cei mai importanti indicatori ce se au in vedere la luarea deciziei de investitii si principalul indicator care caracterizeaza eforturile nece­sare. El este si o marime de calcul pentru stabilirea unor indicatori de eficienta derivati.

Pentru ca valoarea investitiei sa reflecte cu fidelitate cheltuielile ocazionate de materializare a obiectivului, aceasta trebuie sa includa urmatoarele marimi:

1) pentru obiectivele de investitii noi:

I=Id+Icol+Icon+Ei+Ac+Pt-Epjf

2) pentru investitiile de modernizare, dezvoltare sau reutilare:

I=Id+Icol+Icon+Ei+Pt+Pv,,±Ac+(VC.F.-Sv)

in care:

Id - investitia directa (cladiri, utilaje, terenuri, proiectare)

ICol - investitia colaterala (de infrastructura) Icon - investitia conexa

Ei - efectul economic al imobilizarilor fondurilor de investitii pe durata de executie a unui obiectiv de investitii

deaiciAc - necesarul de active circulante, reprezentand prima dotare Pt - pierderile din ocuparea terenului

Epif - efectul punerii in functiune mai devreme a unor module (capacitati de productie partiale)

Pvn. - pierderile de venit ca urmare a intreruperii productiei in sectiile in care urmeaza a se efectua lucrarile de investitii

Vc.f. - valoarea neamortizata a capitalului fix casat inainte de amor­tizarea integrala

Sv - sumele obtinute din casare in urma valorificarii acestora in metodologia actuala, pierderile din ocuparea terenurilor cuprind:

cheltuieli pentru exproprieri

cheltuieli pentru eliberarea amplasamentului (demolari, defrisari, regularizari cursuri de ape, etc.)

cheltuieli pentru amenajarea terenului in vederea folosirii lui ca amplasament pentru investitii

cheltuieli cu stramutarea unor obiective, in cazul in care eliberarea amplasamentului o impune

alte cheltuieli

Determinarea indicatorului 'valoarea investitiei' odata facuta, acesta se -scrie in tabelul indicatorilor din care se separa:

. lucrarile de constructii-montaj propriu-zise, din care:

lucrarile de constructii

lucrari de montaj

lucrarile de instalatii

valoarea utilajelor, din care:

utilaje cu montaj: din tara si din import

utilaje fara montaj (independente) din tara si din import

lucrarile geologice diverse

alte cheltuieli (de natura licentelor, documentatiei tehnico-economice, asistenta tehnica, etc.)

din import in totalul utilajelor:

b) Termenul de realizare a investitiei (T)

Termenul de realizare a investitiei sau durata edificarii obiectivului de investitii se caracterizeaza prin aceea ca in aceasta perioada surse financiare si materiale importante sunt retrase din circuitul economic rara a produce nimic pana la punerea in functiune a obiectivului. Aceasta este de fapt si motivatia pentru care atat constructorul cat si beneficiarul de investitii trebuie sa concure la reducerea duratei de executie a obiectivului.

O importanta deosebita in acest context trebuie acordata modului de esalon­are a cheltuielilor de capital pe ani, in cadrul perioadei de edificare, urmarindu-se ca valorile cele mai mari ale fondurilor sa fie alocate catre sfarsitul duratei de executie.

Orice punere in functiune mai devreme decat este planificat sau realizarea unor puneri in functiune a unor capacitati de productie partiale, este un element favorabil proiectului de investitie.

Din cele prezentate mai sus, rezulta faptul ca potrivit acestui indicator, proiectul de investitie care are termenul de realizare a obiectivului cel mai mic, sau realizari de puneri in functiune partiale, este considerat ca fiind cel mai eficient.

Desigur, prelungirea termenului de realizare a unui obiectiv poate conduce la o serie de aspecte negative, cum ar fi:

cresterea valorii investitiei

cresterea perioadei de imobilizare sl surselor financiare

scaderea cererii de pe piata pentru produsul respectiv

solicitarea altor parametri tehnico-economici si calitativi pentru produsul in cauza.

O buna organizare a santierului de constructii, cu o buna aprovozionare cu materiale si utilaje cu montaj, va conduce cu siguranta larespectarea termenului de edificare a obiectivului de investitii.

c) Durata de functionare a obiectivului (D)

Durata de functionare a unui obiectiv de investitii incepe din momentul punerii in functiune a obiectivului si se incheie odata cu scoaterea din functiune a acestuia (casarea).In analiza eficientei economice, durata de functionare a unui obiectiv nou construit este un indicator de o importanta deosebita.

Se considera ca, cu cat un obiectiv de investitii are o durata de functionare mai mare, cu atat efectele obtinute sunt mai mari.

Pe axa timpului de functionare a unui obiectiv de investitii se pot delimita patru durate esentiale in procesul cresterii economice, care intr-o reprezentare grafica ar corespunde cu fig.6.1., si anume:

a) durata de atingere a parametrilor proiecta^i, segmentul 'b'

b) durata de recuperare a fondurilor de investitii, segmentul 'c'

c) durata normata de functionare cu profit de dupa recuperarea fondurilor mvestite, segmentul 'd'

d) durata de declin, cand volumul productiei exprimat in pret de productie este mai mic decat eel exprimat in cost de productie, segmentul 'e

Durata de functionare a obiectivului, este un indicator inca mult mediatizat, atat de proiectant, dar mai ales de beneficiar, care il doreste a fi cat mai mare cu putinta, intrucat si efectele nete de profit vor fi mri mari, iar sansele unei dezvoltari ulterioare cresc.

In acest sens, se impune luarea unor masuri ferme pe linia asigurarii functionarii in bune conditii a utilajelor, efectuarea la timp a reviziilor si a reparatiilor curente, de asa maniera incat toate acestea sa concure la prelungirea duratei de functionare normale a capitalului fix.

d) Termenul de recuperare c investitiei (T)

Acesta este un indicator sintetic de eficienta economica a investitiei care reprezinta termenul (perioada) in care fondurile de investitii consumate au fost recuperate din profitul rezultat al productiei marfa vanduta si exprima corelatia dintre efortul I de capital investit, reprezentat grafic prin suprafata Si (fig.6.1.) si efectul obtinut sub forma profitului P asimilat suprafetei S2 din aceeasi figura, suprafete care de fapt sunt egale. in fapt, egalitatea dintre cele doua suprafete se produce la un moment T de pe scara timpului, care nu este altul decat termenul de recuperare a capitalului investit.

Este considerata investitie optima acea documentatie care are termenul de recuperare cel mai mic.

Consideram necesara precizarea si anume, daca pentru calculul termenului de recuperare a investitiei, in cazul unor obiective noi, indicatorul exprima in cati ani se va recupera investitia din profitul anual obtinut, in cazul modern­izarilor, dezvoltarilor, retehnologizarilor, termenul de recuperare al investitiei reflecta in cati ani se va recupera investitia din sporul de profit anual obtinut ca urmare a investitiei respective.

Cand se determina termenul de recuperare a investitiei pentru modernizari, dezvoltari sau retehnologizari de capacitati de productie, se impune a se lua in considerare pierderile de profit datorate intreruperii fluxului de productie pe durata lucrarilor de investitie, apoi trebuie tinut seama de valoarea neamortizata a capitalului fix ce urmeaza a fi dezafectat, precum si de sumele ce se obtin din valorificarea mijloacelor fixe casate.

e) Investitia specifica (s)

Acest indicator se calculeaza ca raport intre efortul investitional I si efectul obtinut sub forma capacitatii de productie, adica, in cazul investitiilor noi:


in care:

- volumul investitiei

q - capacitatea de productie exprimata in unitati fizice (m2, tone, buc. etc.)

Investitia specifica exprima in fond volumul de investitii necesar pentru realizarea unei unitati de capacitate, unitati monetare (lei) investite pe unitate de produs (lei/buc; lei/m2; le/t; etc).

Calculul acestui indicator se face usor si are avantajul ca exprimarea valorii prin preturi nu se face decat pentru volumul investitiilor, motiv pentru care este mult utilizat. Ca un neajuns al acestui indicator este faptul ca el coreleaza efortul total investit cu efectul de capacitate obtinut numai la nivelul unui an, fapt pentru care indicatorul trebuie completat cu alti indicatori cu exprimari si mai reale.

Indicatorul exprima eficienta economica cea mai buna pentru acea varianta de proiect care are valoarea cea mai mica.

In aceasta forma de calcul indicatorul reflecta cate unitati monetare (lei) -efort de capital investit revin pe unitatea fizica - spor de capacitate rezultata in urma modernizarii, dezvoltarii, retehnologizarii.

f) Coeficientul de eficienta economica a investitiei (e)

Acest indicator de eficienta economica reprezinta inversul termenului de recuperare a investitiilor, adica raportul dintre profitul anual obtinut in urma realizarii investitiei si efortul de capital investit.

Coeficientul de eficienta economica reflecta cati lei profit anual se vor obtine la un leu capital investit si se calculeaza atat in forma absoluta cat si in forma relativa, si anume:

De mentionat faptul ca acest coeficient al eficientei economice (e) se calculeaza si la nivelul ramurilor sau pe ansamblul economiei nationale.

g) Cheltuieli recalculate (echivalente) (K)

In practica investitionala pot aparea urmatoarele variante de proiect:

varianta de proiect cu un volum de investitii mai mare, comparativ cu alte variante, dar dupa punerea in functiune a obiectivului, costurile de productie sunt mai scazute, adica Ii=max.; Ci=min.

varianta de proiect ce prevede un volum mic de investitii, dar la costuri sporite in exploatare, adica I2=min.; C2=max.

Desigur, apare necesitatea fireasca de a lua o decizie cu caracter eficient. Ori, tocmai aceasta decizie se va putea lua prin calcularea indicatorului de cheltuieli recalculate (echivalente), care cuantifica efortul total, atat cel de investitii cat si de exploatare, utilizand relatia:

K. =Ii+C-DsauK1 =I;+CT

unde:

i - varianta de proiect

Ii - investitia totala in varianta i

Cj - costurile anuale de functionare a obiectivului

D - durata eficienta de functionare a obiectivului

Tj - timpul de recuperare a investitiei in varianta i

Acest indicator este un indicator de efort economic si reflecta efortul total (investitii si costuri de productie) necesare pentru realizarea si functionarea viitorului obiectiv si asigura comparabilitatea datelor numai in situatia in care toate variantele au capacitati de productie egale.

Randamentul economic al investitiei (R)

In cadrul analizei eficientei economice a investitiilor, este important ca fondurile de investitii consumate I sa se compare nu numai cu profitul (benefi­ciul, acumularile) anual, ci si cu intregul profit rezultat pe toata durata de functionare eficienta a proiectului de investitii (capitalului fix).

Deci, un indicator de substanta sau mai sincer, in a determina si exprima eficienta economica a investitiilor trebuie sa se realizeze o comparatie a rezultatelor (profitu­lui, beneficiului, acumularilor) finale, nete cu resursele consumate (fondurile de investitii). Acest indicator este numit impropriu randamentul economic al investitiei.

Cu alte cuvinte, randamentul economic al investitiei se defineste ca fiind raportul dintre profitul net (Pn) si efortul necesar (I) pentru investire (capitalul investit)

In literatura de specialitate se mai numeste profitul final si reprezinta profitul rezultat dupa recuperarea investitiei din profitul total al obiectivului.


Pentru o intelegere mai usoara a acestui indicator sa revenim la fig.6.1., in care:

Pt=S2+S3, pe scara timpului Pt=(b+c+d)

Pri=S2, pe scara timpului Prj=(b+c)

Pn-S3, pe scara timpului Pn=b

Pt - profitul (beneficiul, acumulari) totale

Pri - profitul (beneficiul, acumulari) de recuperare a investitiei

Semnificatia economica al indicatorului randamentul economic al investitiei consta in aceea ca arata cate unitati monetare (lei) de profit net (final) se obtin la o unitate monetara (leu) investita.

Indicatorul arata o situatie cu atat mai convenabila cu cat nivelul sau va fi mai scazut.

Intrucat acest indicator are o semnificatie mare pentru investitor, este necesar a se cunoaste si caile de imbunatatire ale acestuia, astfel ca eficienta economica a investitiei sa fie maxima prin aplicarea lor, si anume prin:

reducerea timpului de recuperare a investitiei

- puneri in functiune inainte de termen, eventual puneri in functiune partiale

(module de capacitati)

- reducerea cheltuielilor de productie

- cresterea productivitatii muncii si imbunatatirea calitatii produselor


2.3.3. Indicatori suplimentari

In paralel cu indicatorii generali si de baza, in analiza eficientei economice a investitiilor se folosesc si o serie de indicatori suplimentari care caracterizeaza diferite aspecte si particularitati ale procesului de productie, motiv pentru care ei sunt apanajul managementului de ramura, subramura sau a sectorului productiv.

in cadrul indicatorilor suplimentari mentionam urmatoarele'plaje' mari de indicatori specifici:

-grupa consumurilor specifice

grupa gradului de mecanizare

grupa gradului de automatizare

grupa pretul de cost la lOOOlei (unitati monetare) productie marfa

grupa gradului de prelucrare a materiilor prime

Acesti indicatori specifici, a caror insiruire poate continua, nu ridica de fapt probleme deosebite in determinarea lor.Concluzie


Dupa cum bine se stie, activitatea economica a unei tari se desfasoara pe ramuri, subramuri si sectoare de productie, fiecare cu specificul si conditiile concrete de munca, care, desigur, isi pun amprenta asupra modului de organizare a procesului de productie.

Corespunzator particularitatilor procesului de productie, se impune o meto­dologie adecvata de evaluare a eficientei economice a investitiilor, cu specifi­catia ca se mentin principiile generale de calcul al indicatorilor de eficienta economica, iar indicatorii specifici vin doar sa completeze tabloul indicatorilor cu caracter general, de baza si suplimentari deja calculati, cu scopul de a oferi indicii suplimentare, specifice ramurii, subramurii sau sectorului de activitate.


Bibliografie:


1. Simionescu D. - Evaluarea rentabilitatii microeconomice.


2. Androniv V - Eficienta si rentabilitatea in contextul economiei de piata.


3. Antoniu N. - Finantele intreprinderii


4. Biber G. Emil- Procesul investitional in economia de piata.


Alte surse:

www.kmarket.ro

www.finit.ase.roCopyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani