Societatile bancare - LINIE DE CREDIT ACORDATA DE CATRE BANCA AGRICOLA SA SUCURSALA LIPSCANI BUCURESTI referat

LINIE DE CREDIT ACORDATA DE CATRE BANCA AGRICOLA S.A. – SUCURSALA LIPSCANI BUCURESTI

 

54264oyg33zje2j

 

54264oyg33zje2j

 

Documente necesare intocmirii dosarului de linie de credit

 1. Adresa inaintare documentatie;

 1. Cerere de credit plus anexa 1 plus contracte; yj264o4533zjje 1. Aprobarea Adunarii perevde a actionarilor prin care se imputerniceste conducerea societatii sa contracteze credite si sa gajeze cu activele societatii;

 1. Documentatie infiintare firma (statut, cod fiscal etc.);

 1. Declaratie – anexa 9;

 1. Situatia imprumuturilor si disponibilitatilor banesti la alte banci;

 1. Plan de afaceri 1999;

 1. B.V.C. 1999;

 1. Situatia creditelor si dobanzilor telex 478 / 31.08.1995;

 1. Bilant 31.XII.1997, balanta, ridicatori baritate;

 1. Balanta 31.XII.1998, ridicatori baritate, situatia verificata garantarii creditului;

 1. Evaluarea creditelor 1999;

 1. Evaluarea cheltuielilor;

 1. Program de furajare;

 1. Situatia previzibila a realizarii productiei marfa in anul 1999;

 1. Situatia consumurilor de furaje;

 1. Program de livrari 1999;

 1. Nivele de productie 1999;

 1. Flux de incasari si plati 1999;

 1. Grafic de acordare si rambursare 1999;

 

 1. Contract ipoteca plus asigurare;

 1. Bilet la ordin;

 1. Fisa de date;

 1. Situatia garantiilor prezentate;

 1. Testul R;

 1. Scoring de risc managerial;

 1. Comision analiza documentatie credit 200.000 lei;

 1. Referat analiza;

 1. Fisa dosarului de credit;

 1. Referat prezentare Comitet de credit;

 1. Contract credit.

 

SOCIETATILE BANCARE

 

O banca este o institutie careia i se acorda permisiunea d a efectua tranzactii cu bani. O companie este banca, daca este recunoscuta oficial, ca banca.

Potrivit reglementarilor care guverneaza activitatea bancara din tara noastra “Societatile bancare sunt persoane juridice al caror obiect principal de activitae il constituie atragerea de fonduri de la persoane juridice si fizice, sub forma de depozite sau instrumente negociabile, platibile la vedere sau la termen, precum si acordarea de credite.” (Legea nr. 33 / 1991).

 

54264oyg33zje2j

 

54264oyg33zje2j

 

PRINCIPALELE FUNCTII ALE UNEI BANCI

54264oyg33zje2j

 

54264oyg33zje2j

 

 1. Sa atraga depozitele banesti ale clientilor, persoane fizice si juridice; 2. Sa permita clientilor sa-si retraga banii sau sa-i transfere in alte conturi;

 3. Sa acorde imprumuturi clientilor care solicita credite, folosind depozitele atras (plasarea de fonduri).

In practica bancara moderna, acordarea de credite este o functie foarte importanta. O banca este o companie care este autorizata de banca centrala sa desfasoare cele trei functii mentionate mai sus.

Realizarea acestor functii se va face mult mai usor daca banca indeplineste urmatoarele conditii referitoare la activitatea sa :

 1. mentine increderea clientilor;

 2. inregistreaza toate tranzactiile;

 3. asigura confidentialitatea bancara, dovedind discretie fata de afacerilor clientilor.

 

54264oyg33zje2j

 

STANDARDE BANCARE INTERNATIONALE

Bancile din Romania sunt preocupate de atingerea standardelor bancare internationale in scopul recunoasterii lor de catre comunitatea bancara internationala si de catre clienti, ca banci cu un bun renume.

Exista doua documente deosebit de importante in care sunt precizate standarde privind desfasurarea activitatilor bancare. Primul document este Conventia de la Basel, care abordeaza problema capitalului bancilor, iar al doilea este intitulat A Doua Directiva de Coordonare Bancara a Uniunii Europene si se refera la acordarea de licente bancilor. Aceste standarde internationale vor fi discutate in cadrul unei alte sesiuni, moment in care se vor analiza si responsabilitatile de supraveghere care revin bancii centrale.

Activitatea bancilor romanesti este reglementata de legislatia specificadomeniului, respectiv Legea privind activitatea societatilor comerciale, nr. 31 / 1990 si Legea privind activitatea bancara, nr. 33 / 1991. In acelasi timp, activitatea bancilor comerciale este sub autorizarea si supravegherea bancii centrale.

 

STRUCTURA SOCIETATILOR BANCARE

 

Fiecare banca este persoana juridica, fiind organizata ca societate bancara pe actiuni.

Structura retelei de unitati a acelor banci care si-au organizat activitatea in teritoriu, urman impartirea administrativ – teritoriala a tarii, consta in :

 • centrala bancii;

 • sucursalele judetene si sucursala municipiului Bucuresti;

 • filiale (subordonate organizatoric si functional sucursalelor) in unele orase ale tarii si, in unele cazuri, la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti;

 • agentii, ubordonate filialelor sau, in unele cazuri, chiar sucursalelor.

Sucursalele, filialele si agentiile sunt unitati cu sarcini operative, ele neavand personalitate juridica. In calitatea lor de unitati operative, sucursalele, filialele si agentiile bancilor executa operatiuni bancare specifice societatilo bancare, reglementate prin lege, in limita competentelor stabilite de centrala bancii si functioneaza pe baza aprobarii Consiliului de Administratie al bancii respective.

Sucursalele, filialele si agentiile au relatii directe cu clientii din raza lor de activitate (atat persoane fizice cat si juridice).

 

DATE GENERALE PRIVIND ISTORIA BANCII AGRICOLE S.A.

54264oyg33zje2j

 

54264oyg33zje2j

 

A luat fiinta la 1.12.1990 prin preluarea activelor si pasivelor fostei Banci pentru Agricultura si Industrie Alimentara, fiind continuarea traditiei de peste 100 de ani a creditului agricol in Romania, reprezentat de Creditul Funciar Rural si Banca Agricola – Societate anonima.

Necesitatea unor reglementari privind activitatea de ansamblu a bancii a fost impusa si de schimbarile structurale produse in modul de organizare si functionare a titularilor de cont al bancii si a cadrului de relatii in care sunt chemati sa actioneze ca urmare a consolidarii trptae a elementelor economice de piata.

Politica generala de creditare a Bancii Agricole S.A.

Obiective strategice :

 • perfectionarea cadrului de relatii cu clientii prin diversificarea si cresterea calitatii serviciilo oferite; • executarea tuturor operatiilor bancare intr-o severa disciplina;

 • ridicarea gradului de perfectionar al personalului.

Prin politica de creditare adoptata, banca urmareste consolidarea increderii clientilor in disponibilitatea bancii de a-i servi cu proptitudine si in conditii corespunzatoare precum si a bancii in posibilitatile clientilor de a-si indeplini obligatiile fata de banca.

Criterii pentru selectarea imprumutatilor :

Banca Agricola S.A. poate acorda imprumuturi pe termen scurt, mediu si lung, persoanelor juridice si fizice ce trebuie sa indeplineasca criteriile :

 • agentii economici – persoane juridice sa fie constituti si sa desfasoare activitatea potrivit legii, iar creditele cerute sa fie destinate realizarii de activitati si actiuni legate de obiectul de activitate al acestora;

 • sa prezinte bancii garantiile asiguratorii solicitate;

 • sa prezinte bancii documentele prevazute la Sectiunea VII si orice date si/sau informatii cerute de aceasta;

 • solicitantul de credite, in relatiile anterioare cu banca, sa-si fi respectat toate angajamentele asumate fata de acesta;

 • sa aiba contul de baza deschis la Banca Agricola S.A.

Restrictii in creditare :

 

 • solicitantilor care au datorii fata de banca provenite din credite acordate anterior si/sau dobanzi neachitate la scadentele stabilite prin contract, iardin analiza efectuata rezulta ca in perioada urmatoare nu au posibilitati pentru achitarea lor;

 • solicitantilor care au incheiat contracte sau intelegeri de imprumut cu alti creditori, care contin prevederi ce ot leze interesele bancii;

 • pentru activitati interzise de lege;

 • solicitantilor care nu au emis in mod intentionat documente fara acoperire;

 • solicitantii care au deschis conturi la alte banci fara acordul scris al unitatii Bancii Agricole S.A.

Categorii de credite :

 

 • credite pe termen scurt a caror rambursare nu poate depasi 12 luni;

 • credite pe termen mediu a caror rambursare este de 1an – 5ani;

 • credite pe termen lung cu rambursare peste 5ani.

 

Categoria creditelor pe termen scurt :

 

 • efectuarea aprovizionarilor necesare realizaii productiei destinate a fi livrate la intern sau export;

 • reintregirea fondurilor incorporate in produse livrate, lucrari executate si servicii prestate aflate in curs de incasare;

 • efectuarea celorlalte cheltuieli de productie si intretinere;

 • cheltuieli pentru productia anului viitor;

 • animale si pasari, tinere si adulte;

 • efectuare de cheltuieli pentru prestare de servicii pentru terti;

 • activitati de comercializarea, aprovizionarea cantinelor, turism si alte activitati rentabile.

Creditele pe termen mediu pentru activitatile de pproductie agricola vegetala si zootehnica, precum si pentru anumite activitati in viticultura.

Creditele pe termen mediu si lung :

 

 • realizarea de noi capacitati si tehnologii de productie agricola, industrie, comert, prestari servicii;

 • modernizarea capacitatilor de productie;

 • cumpararea sau construirea de locuinte si anexe gospodaresti.

 

 

Copyright © Contact | Trimite referat