STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI SOCIETATIUniversitatea 'Dunarea de Jos' din Galati

Facultatea de Nave si Inginerie Electrica

Sectia Inginerie Economica
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU

DEZVOLTAREA

SOCIETATII NAVARO S.R.LIndrumator, Student,

Conf. univ. dr. GHEORGHE NEGOESCU              DOBRIN GABRIEL

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU DEZVOLTAREA

SOCIETATII NAVARO S.R.L.


Nota de prezentare


1. Rezumat si concluzii

1.1. Introducere

1.2. Descrierea pe scurt a proiectului

1.3. Cost final

1.4. Sursele de finantare

1.5. Rambursarea creditului

2. Societatea NAVARO S.R.L.

2.1. Identificare

2.2. Structura capitalului

2.3. Obiectul de activitate

2.4. Cifra de afaceri

2.5. Rata profitabilitatii

3. Indicatori economici

3.1. Venituri - cheltuieli

3.2. Creante - datorii

3.3. Indicatori de referinta

3.4. Indicatori de lichiditate

3.5. Indicatori de echilibru financiar

3.6. Indicatori de gestiune

3.7. Indicatori de rentabilitate

4. Proiect

4.1. Prezentare generala

4.2. Costuri

4.3. Conditii pentru acordarea creditului

4.4. Garantii

4.5. Rambursarea creditului

4.6. Prognoza veniturilor si cheltuielilor

4.7. Fluxul de numerar (CASH - FLOW - ul)

4.8. Rata interna de rentabilitate

4.9. Indicatori financiari

5. Concluzii1. REZUMAT SI CONCLUZII


1.1.Introducere


Societatea Comerciala Navaro SRL din municipiul Braila isi propune sa-si dezvolte semnificativ activitatea in anul 1999 prin achizitionarea unei masini tip tir de mare capacitate, productie Germania.

Societatea are sediul in municipiul Braila, strada Plantelor bl AB5, ap. 23. Este inmatriculata la Registrul Comertului ca societate cu raspundere limitata cu un capital de 48.120.000 lei cu numarul de inmatriculare J 17/1334/96, are administrator unic in persoana domnului Mocanu Andrei.


1.2. Descrierea pe scurt a proiectului

Investitia consta in achizitionarea unui mijloc de transport auto ce va fi utilizat pentru transportul de bunuri in interesul firmei S.C. Eurotruks SRL Braila.

Deasemeni firma are incheiat un contract de transport cu S.C Firomex S.A. Galati.


1.3. Cost final

Investitia totala, evaluata la preturile lunii ianuarie 1999 este de 280.000.000 lei ceea ce inseamna la cursul de 8000 lei/DM, 35.000 DM si la cursul de 12000 lei/$, 23.333 /$.


1.4. Sursele de finantare

Proiectul urmeaza sa fie realizat pe baza unui credit solicitat de la Banca Agricola S.A. Braila, in suma de 200.000.000 lei si din sursa proprie 80.000.000 lei. In consecinta, finantarea este in proportie de 71,42 % pe baza unui credit de investitii si 28,58 % din surse proprii (amortisment si parti din profit pe anii 1999 - 2002).


1.5. Rambursarea creditului

Rambursarea creditului se va asigura pe baza activitatii de transport (amortisment si parti din profit) in timp de trei ani astfel:

anul 1 - 50.000.000 lei

anul 2 - 75.000.000 lei

anul 3 - 75.000.000 lei


2. SOCIETATEA NAVARO S.R.L.


2.1. Introducere

Societatea comerciala Navaro S.R.L. este cu raspundere limitata, infiintata in anul 1996 cu sediul in Braila, str. Plantelor bl. AB5, ap. 23.

Este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inmatriculare J 17/1334/96, are cont deschis la Banca Agricola S.A., numarul de cont 80.738.03000.


2.2. Structura capitalului

Capitalul societatii NAVARO S.R.L este in prezent de 48.120.000 lei.

Societatea are administrator unic in persoana domnului Mocanu Andrei.

Capitalul social a fost marit in 1996 prin trecerea in patrimoniul firmei a unui mijloc de transport (autotractor cu sa) evaluat in urma unui raport de expertiza la 40.000.000 lei.

2.3. Obiect de activitate

Societatea NAVARO S.R.L. are ca obiect de activitate diverse activitati dintre care cele mai importante sunt conform articolului 5 urmatoarele:

- Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun precum si alte marfuri generale, nealimentare, magazin mixt, magazin marfuri generale si agroalimentare;

- Alte tipuri de comert cu amanuntul in magazine, consignatii;

-Comertul cu amanuntul cu bunuri de ocazie vandute prin magazine;

- Alte tipuri de comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, vanzarea marfurilor prin automate;

- Alte transporturi terestre de calatori pe baza de grafic, inclusiv transportul international;

- Transporturi cu taxiuri;

- Transporturi terestre de calatori, ocazionale, inclusiv transport international;

- Transporturi rutiere de marfuri de orice fel inclusiv transporturi internationale.


2.4. Cifra de afaceri. Profit.

Tabelul 1

Anul

Profit net

Profit brut

Impozit


2.375.116

3.830.831

1.455.715


244.951

395.082

150.131


2.736.868
Profit net Profit brut

Rata profit = ----- ----- --------- x 100 = ----- ----- ------- x 100

C.A C.A


Tabelul 2.

C.A

8.897.040


42.355.836


2.5. Rata profitabilitatii


Tabelul 3.

Anul

Profit brut

C.A

Rata

profitabilitatii


395.082

3. INDICATORI ECONOMICI


Din analiza datelor de bilant in anii 1996, 1997, 1998, rezulta ca indicatorii economici de baza au avut urmatoarea tendinta reprezentata in tabelul urmator.


3.1. Venituri - Cheltuieli

Situatia veniturilor si cheltuielilor inregistrate de S.C. NAVARO S.R.L se prezinta in tabelul urmator:
Venituri - cheltuieli - profit

Tabelul 4.

Nr. crt.

Indicatorul

Venituri

* exploatare

* financiare


19.465


371.809


499.283


Cheltuieli

* exploatare

* financiare
Rezultat brut


244.953* exploatare

* financiare


19.465

- 126.236

371.809

2.237.585

499.283


Rezultatul brut = Venituri - Cheltuieli

Din datele prezentate in tabelul 3.1. rezulta o evolutie descendenta intre 1996 - 1997 cu 100 - 10,31 % = 89,69 iar intre 1997 - 1998 avem o evolutie pozitiva cu 115,2 %

Evolutia ratei profitului

Tabelul 5.

Anul

CA

CS

la costuri


Tabelul 6.

Anul

la C.A

la CS

la costuri


Formule:

Profit brut

* Rata profit la C.A = ----- ----- ----- x 100

CS


Profit brut

* Rata profit la CS = ----- ----- ----- x 100

CS


Profit brut

* Rata profit la costuri = ----- ----- ----- x 100

Costuri

C.A = cifra de afaceri

CS = capital social


3.2. Creante - datorii

Tabelul 7.

Indicatori
Creante

Datorii

Sold


16.932


372.000


Datorii Tabelul 8.

Nr.

crt.

Denumirea

Asociati conturi curente

Situatia obligatiunilor fata de bugetul statului,

bugetul asigurarilor sociale

Tabelul 9.

Nr.

crt.

Denumirea


Impozit profit

Impozit pe dividende
38.358
3.3 Indicatori de referinta


Tabelul 10

Nr.

crt.

Indicator

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profit brut


395.082

4.414.421


Profit net


244.951

2.736.868


Dividende


214.680

2.516.152


Capital social

Nr. angajati

Active totale

Datorii

1.337.843

253.039

372.000


Creante


269.970

1.809.176


Litigii

Activ curent

Datorii curente

737.843

38.358Stocuri

Capital permanent

4.699.625

2.144.294

5.255.764


Fond rulment

Active imobilizate

Cifra afaceri

Capital propriu

Cheltuieli variabile

Cheltuieli fixe


2.893.147Marja cheltuieli variabile


3.4. Indicatori de lichiditate


Tabelul 11

Nr.

crt.

Denumire indicator

Algoritm de

calcul

Rata solvabilitatii

generale

Active totale

Rb = ----- ----- ---------

Datorii curente

3.5. Indicatori de echilibru financiar


Tabelul 12

Nr

cr

Denumire indicator

Algoritm de calcul


Rata autonomiei

financiare (Rd)

Capital propriu

Rd = ----- ----- -------------

Capital permanent

Rata capitalului

propriu fata de activele

imobilizate (Rg)

Capital propriu

Rg = ----- ----- -------------

Active imobilizate


Rata datoriilor (Rj)

Datorii totale

Rj = ----- ----- ----- ----- ----

Active totale

Rata de rotatie a

obligatiilor (Rk)

Cifra de afaceri

Rd = ----- ----- -------------

Media dat. totale

3.6. Indicatori de gestiune


Tabelul 14

Nr

cr

Denumire indicator

Algoritm de calcul


Rotatia activelor

circulante (Ro)

Cifra de afaceri

Ro = ----- ----- -------------

Active circulante

Rotatia activelui

total (Rp)

Cifra de afaceri

Rp = ----- ----- -------------

Active totale

3.7. Indicatori de rentabilitate


Tabelul 15

Nr

cr

Denumire indicator

Algoritm de calcul


Rata rentabilitatii

economice (Rr)

Profit brut

Rr = ----- ----- -------------

Capital permanent

Rata rentabilitatii

financiare (Rs)

Profit net

Rs = ----- ----- -------------

Capital propriu

Rata criteriului

rentabilitatii  (Rv)

Cheltuieli fixe totale

Rv = ----- ----- ----- ----- ----

Marja chelt. variab.


4. PROIECT


4.1 Prezentare generala


Societatea comerciala NAVARO S.R.L a decis sa dezvolte activitatea societatii, astfel incat in urmatorii trei ani societatea sa creasca cifra de afaceri anuala cel putin de 10 ori fata de anul 1998, in preturi valabile in ianuarie 1999.

In acest scop a decis achizitionarea unei masini tip tir de mare capacitate.


Structura investitiei

Tabelul 16

Nr

crt

Denumire furnizor


Nr. factura tip

de act

Valoare

lei $


S.C. Eurotruks SRL23.333


TVA

Conform

legislatiei 22 %

61.600.000

5.133


TOTAL

x


28.466


4.2. Costuri

Din datele prezentate in capitolul anterior rezulta ca investitia se va ridica la valoarea de 280.000.000 lei din care 200.000.000 lei reprezinta un credit solicitat la Banca Agricola iar 80.000.000 lei reprezinta surse proprii.


4.3. Conditii pentru acordarea imprumutului


Creditul in valoare de 200.000.000 lei s-a solicitat la Banca Agricola, sucursala Galati, asigura 28,58 din efortul de finalizare a investitiei din etapa I si se solicita in urmatoarele conditii:

- Perioada de rambursare - 3 ani

- Perioada de gratie - 6 luni

- Dobanda - 60 % pe an

- Rate scadente - trimestrial

- Data acordarii - februarie 1999


4.4. Garantii


Pentru creditul de 200.000.000 lei, sunt asigurati in suma de 205 milioane lei dupa cum urmeaza:

- Apartament str. Plantelor bl. AB5, ap. 23 - 100 mil. lei

- Autotractor cu sa - 80 mil. lei

- Autoturism Dacia 1310                                  - 25 mil. lei

TOTAL               205 mil. lei


4.5. Rambursarea Creditului


In cazul acordarii creditului la data de 15 februarie 1999 in conditiile prezentate la punctul 4.3. va trebui rambursata suma de 388 milioane lei reprezentand creditul acordat, iar 188 milioane lei reprezentand dobanda.

Din tabelul 17 se deduce ca defalcat pe an trebuie platit pe an la banca urmatoarele sume:

an I - 136 milioane

an II - 149 milioane

an III - 103 miloane

Rambursarea creditului si dobanzilor aferente

Tabelul 17 mil. lei

Anul

Ziua/luna

Sold credit

Rata

Dobanda 60%

Rata + Dobanda


15 februarie


15 mai


15 august


15 noiembrie


15 februarie


15 mai


15 august


15 noiembrie


15 februarie


15 mai


15 august


15 noiembrie

TOTAL

x
4.6. Prognozele Veniturilor si Cheltuielilor


Veniturile si cheltuielile in urmatorii 3 ani de activitate aferente proiectului si pe total activitati, se prezinta in tabelele urmatoare. La determinarea veniturilor aferente proiectului s-au avut in vedere 3 transporturi in medie pe luna in Germania, la o chirie de transport de 1000 $ / transport.


Situatia veniturilor si cheltuielilor aferente proiectului


Tabelul 18 mil. lei

Nr. crt.

Explicatii / perioada

an 1

an 2

an 3


Venituri totale

Cheltuieli totale de

EXPLOATARE din care:

60

58

61


Cheltuieli directe din care:

42

36

38


- cheltuieli materiale

42

36

38


- cheltuieli indirecte

18

22

23


-amortizare

8

8

8


- cheltuieli intretinere

6

10

11


- asigurare

4

4

4


T.V.A.

42

40

42


Total (2+3)

102

98

103


Profit brut

136

152

158


Impozit pe profit

52

58

60


Profit net

84

94

98Situatia veniturilor si cheltuielilor pe total activitate


Tabelul 19 mil. lei

Nr. crt.

Explicatii - perioada

an 1

an 2

an 3


Venituri totale

Venituri aferente proiectului

Venituri din alte activitati

Cheltuieli totale din care:


105

105


Aferente proiect

78

58

61


Amortizare

8

8

8


Cheltuieli aferente celorlalte activitati, din care:

30

34

31


Amortizare

5

5

5


T.V.A.

58

61

62


Profit impozabil

312

341

354


Impozit pe profit

118

130

134


Profit net din care:

194

211

220


Repartizare pentru:

- dobanzi aferente proiectului

86

74

28


- rambursare credite TM

50

75

75


- alte destinatii

58

624.7. Fluxul de numerar (CASH - FLOW-ul)

Fluxul de numerar estimat in perioda 1999 - 2001 la societatea comerciala NAVARO S.R.L se prezinta in tabelul 20. Din datele prezentate in tabel rezulta ca se justifica credite in valoare totala in urmatorii trei ani, de 200 mil. lei din care: 50 mil. lei - 1999; 75 mil. lei -2000; 75 mil. lei - 2001.

La estimarea incasarilor din efectuarea de transporturi s-au avut in vedere urmatoarele rate de inflatie: 1999 - 30 %; 2000 - 20 %; 2001 - 10 %.


Tabelul 20

Nr

crt

Indicator

UM


Incasari din vanzari

Prestari servicii

mil. lei

mil. lei

mil. lei

mil. lei

11

7

4


mil. lei

8

8

11

 

A


FLUX DE NUMERAR NET DE TREZORERIE

REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA

mil. lei

mil. lei

mil. lei

60

90

90

 

B


FLUX  NET DE TREZORERIE REZULTAT DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII

mil. lei

mil. lei

mil. lei

mil. lei

mil. lei

6

5

5

 

C


FLUX  NET DE TREZORERIE REZULTAT DIN ACTIVITATEA DE FINANTE

mil. lei

-6

-5

-5


mil. lei

-51

-73

-81

 


4.8. Rata interna de rentabilitate


Rata interna de rentabilitate (RIR), reprezinta acea rata a dobanzii compuse care atunci cand se foloseste ca rata de actualizare (a) pentru calculul valorii actuale a fluxurilor de cash - flow si de investitii ale proiectelor, face ca suma valorii actuale a costurilor de investitii si in consecinta, valoarea neta actuala totala sa fie nula:

R/R = a , pentru care Vnta(a) = 0

Formula de calcul pentru determinarea RIR are la baza relatia de calcul a venitului net actualizat (Vnta) si ratele de actualizare pentru care se obtine un venit net actualizat pozitiv (amin) si un venit actualizat negativ (amax).

In cazul proiectului analizat in acest studiu de fezabilitate in calculul ratei interne de rentabilitate (RIR) s-au avut in vedere urmatoarele considerente:

d - durata de punere in functiune este 0 deoarece momentul cumpararii autotractorului cu sa coincide cu momentul obtinerii de venituri;

D - durata de exploatare - 3 ani

amin = amax = + 0,1


Evaluarea cheltuielilor si veniturilor

Tabelul 21


Anul


Transe anuale

de investitii


Venituri

anuale

Costuri anuale exclusiv

amortisment


Amortisment


Profit


85


86Total


x

x


x


Calculul Vnta(a) (amin = 15 %)

Tabelul 22

Anul

CFn

In

Ina

CFnaTotal

x

x

x
Ina = CFna =


Rezulta din Tabelul 22 (amin = 15 %) ca venitul net actualizat este de 472,25 mil. lei dupa 3 ani de activitate, fapt ce asigura atat rambursarea creditelor de 200 mil. lei cat si a dobanzilor aferente in valoare de 188 mil. lei.


Calculul VNta(a) (amax = 25 %)

Tabelul 23

Anul

CFn

In

Ina

CFnaTotal

x

x

x
Vnta(a) = CFna - Ina

Din Tabelul 23 cu (amax = 25 %) rezulta un venit net actualizat VNA = 472,25 mil. lei dupa 3 ani de activitate, fapt ce asigura atat rambursarea creditelor de 200 mil. lei cat si a dobanzilor aferente in valoare de 188 mil. lei.


4.9. Indicatori financiari

Se constata din Tabelul 25 ca indicatorii de lichiditate au o evolutie descrescatoare fapt ce poate duce la blocaj financiar, drept pentru care societatea trebuie sa desfasoare o activitate mai ampla pe plan extern.


Indicatori de referinta

Tabelul 24

Nr. crt.

Indicator

UM

Active circulante

mil. lei

Stocuri

mil. lei

Datorii curente

mil. lei

Active totale

mil. lei

Profit brut

mil. lei

Profit net

mil. lei

Capital propriu

mil. lei

Capital permanent

mil. lei

Indicatori de bonitate

Tabelul 25

Nr

crt

Denumire indicator

Algoritm de calcul


Lichiditate

generala

(Ra)

Active circulante

Ra = ----- ----- ----- ----- -----

Datorii curente

Lichiditate

imediata

(Rb)

Active circulante - stocuri

Rb = ----- ----- ----- ----- -----

Datorii curente

Rata solvabilitatii

generale

(Rc)

Active totale

Rc = ----- ----- ----- ----- -----

Datorii curente

Rata rentabilitatii

economice

(Rr)

Profit brut

Rr = ----- ----- ----- ----- -----

Capital permanent

Rata rentabilitatii

financiare

(Rs)

Profit net

Rs = ----- ----- ----- ----- -----

Capital propriu

Rata autonomiei

financiare

(Rd)

Capital propriu

Rd = ----- ----- ----- ----- -----

Capital permanent

Tehnici contabile de consulting, Doinita Ariton, Gheorghe Negoescu, Editura 'Algorithm +', Galati, 19985. CONCLUZII


1. Societatea NAVARO S.R.L indeplineste conditiile de bonitate in parte pentru acordarea unui credit in suma de 200 mil. lei, pe o perioada de 3 ani, cu o garantie de 6 luni.

2. Nu sunt riscuri majore pentru rambursarea ratelor si dobanzilor aferente.

3. Garantiile prezentate de societate in vederea creditului sunt garantii reale.

4. Furnizorul autocamionului sunt furnizori din strainatate respectiv Germania, cu care s-a purtat corespondenta si s-a incheiat precontractul.

5. Costul final al investitiei este de 388 mil. lei.

6. Sursele de finantare pentru investitor sunt: 200 mil. lei credit si 80 mil. lei, surse proprii.

7. Executantii studiului de fezabilitate aprecieaza ca societatea NAVARO S.R.L. are capacitatea de a finaliza in bune conditii si va rambursa la termenele stabilite creditul si dobanda aferenta creditului.

8. Precizez ca un aport important la asigurarea desfasurarii proiectului il va aduce autotractorul cu sa din patrimoniul societatii care va efectua transporturi in Germania si in tara aducand venituri nete in valoare de 70 - 82 mil. lei.