Societati comerciale - Tipuri de societati comerciale care functioneaza in Romania
Tipuri de societati comerciale care functioneaza in Romania

Persoanele juridice isi pot desfasura afacerile intr-o varietate de forme, conform Legii nr. 31/1990  (publicata in monitorul Oficial nr.126 - 127 din 17 noiembrie 1990 ). Legea defineste diferitele tipuri de societati comerciale ce pot fi constituite.Societati comerciale se vor constitui in una din urmatoarele forme:

a.    - Societati in nume colectiv;

b.    - Societati in comandita simpla;

c.     - Societati in comandita pe actiuni;

d.    - Societati pe actiuni;

e.     - S.R.L. ( societate cu raspundere limitata).

Fiecare dintre acestea trebuie sa fie constituita conform legii si este, deci, important sa intelegem si sa recunoastem cerintele legale, pentru fiecare categorie de societate in parte.

a. Societati in nume colectiv

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.

Trasaturile acestui tip de societate sunt:

numarul minim de membri asociati este 2 - pentru a se putea incheia contractul de societate;

capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si /sau natura ), fiind divizat in parti sociale care, in principiu, nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care, prin contractul de asociere, s-a convenit ca pot fi cesionate);

raspunderea asociatilor, pentru obligatiile sociale, este solidara si nelimitata;

toti asociatii au calitate de comercianti, se considera, in practica, ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru celalalt, societatea;

fiecare din asociati  poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati;

asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv.

Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S.N.C., contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont.

b. Societati in comandita simpla

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata ti solidara a asociatiilor comanditati; comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor.

La constituirea acestui tip de societate primeaza increderea reciproca dintre asociati. Principala particularitate a acestui tip de societate este ca reuseste doua categorii de asociati: comanditati si comanditari.

Comanditatii

au dreptul exclusiv de a participa la conducerea firmei;

raspund nelimitat si solidar pentru obligatiilefirmei;

numele lor este inclus in denumirea societatii comerciale;

reprezinta elementul activ al societatii;

au calitatea de comercianti.

Comanditarii

contribuie cu aport de capital, raspunderea lor limitandu-se la nivelul acestuia;

nu au calitatea de comerciant, deci nu pot interveni in relatiile comerciale ale societatii cu terti si cu bancile;

nu au dreptul sa participe la conducerea societatii decat in cazuri speciale, prin procura, in acest caz raspunzand, solitar si nelimitat, cu averea, asemanator comanditatilor;

numele lor nu poate fi inclus in denumirea firmei;

au dreptul de a exercita acte de supraveghere, de a cunoaste bilantul, contul de profit si pierderi, registrele comerciale etc..

Nu este necesar ca toate numele partenerilor sa fie prezente in contul bacar si in cecurile emise de o societate.

Obligatiile asociatilor:

obligatiile sunt garantate cu patrimoniul social;

comanditatii raspund, nelimitat si solidar, pentru datoriile societatii, cu averea lor prezenta si vitoare;

comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor de capital.

Astfel, creditorii pot sa isi recupereze datoriile nu numai din activele (proprietatile) companiei, daca raman neplatiti dupa ce toate proprietatile au fost epuizate; ei ar putea, in termeni legali, sa ia in posesie proprietatea personala apartinand unuia dintre comanditati.

c. Societati in comandita pe actiuni

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati, comanditarii fiind obligati numai la plata actiunilor.

Nu orcine incepe o afacere doreste sa aiba raspundere nelimitata pentru datoririle facute. Astfel de persoane vor fi atrase sa formeze o societate in comandita pe actiuni. Elementul determinant al unei astfel de societati este capitalul, nu persoana asociatilor. Capitalul social este impartit in actiuni de valori egale. Aceasta forma de societate are trasaturi comune cu societatea in comandita simpla cat si cu cele pe actiuni.

Asociatii sunt comanditati si comanditari,cu precizarea ca in acest caz, comanditarii raspund fata de datoriile si obligatiile societatii numai in limita capitalului subscris sub forma de actiuni.

Capitalul social este reprezentat prin actiuni. Aportul asociatilor poate fi in bani si/sau natura, dar este evaluat si materializat in actiuni.

Obligatiile, datoriile societatii in comandita pe actiuni sunt garantate cu:

patrimoniul societatii;

raspunderea nelimitata si solidara a comanditatilor;

comanditarii sunt obligati numai in limita capitalului subscris sub forma de actiuni.

d. Societatea pe actiuni

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor.

Aceste societati sunt societati comerciale al caror capital social este divizat in actiuni de valori egale si negociabile (inclusiv la bursele de valori). Aceasta forma de societate reprezinta forma tipica a societatii comerciale, ea permitand acumularea de capitaluri pentru realizarea de societati mari­ - industriale, comerciale, bancare. Aportul de capital al functionarilor poate fi in bani sau natura, fiind insa evaluat si materializat in actiuni.

Cerintele de formare a societatilor pe actiuni sunt mult mai stricte decat cele de formare a altor tipuri de societati, prin lege fiind stabilite o serie de cerinte, privind modul de constituire si functionare a acestora.

Conducerea societatilor pe actiuni este realizata de Consiliul de Administratie si de Adunarea Generala a Actionarilor.e. Societate cu raspundere limitata - S.R.L.

Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la platapartilor sociale.

In acest caz, capitalul societatii este divizat in parti sociale care, potrivit contractului de societae si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale, precum si de patrimoniul societatii.