CONVERTOARE DE SEMNAL UNIFICAT referat

CONVERTOARE DE SEMNAL UNIFICAT


Scopul lucrarii:

Studiul unor convertoare tensiune-curent, curent-tensiune, ridicarea caracteristicilor de transfer, determinarea erorilor de conversie, studiul influentei modificarii rezistentei de sarcina.
Desfasurarea lucrarii:


Pe macheta de laborator sunt realizate toate cele trei tipuri de convertoare. Pentru realizarea masuratorilor, pe convertorul U/I se realizeaza montajul urmator:

R reostat 200W; Rs cutie de rezistente in decade.

Se fixeaza rezistenta de sarcina la valoarea Rs=500W. Se regleaza tensiunea de intrare intre 0-1V in trepte de DVi=0,1V citindu-se pentru fiecare valoare curentul de iesire Io, pe miliampermetrul comutat pe domeniul 10mA.

Datele obtinute se trec in tabel si se traseaza caracteristica.

Se vor repeta masuratorile pentru Rs=250W si Rs=750W, analizand influenta rezistentei de sarcina asupra curentului debitat.

Rs W

Vi[V]
W

Io[mA]
W

I'o[mA]
W

I''o[mA]
[mA]
[%]
Se calculeaza curentul de iesire ideal cu factorul de scara Cs=1/100 linia 5.


2.2. Pentru realizarea masuratorilor asupra convertorului U/I bidirectional se realizeaza urmatorul montaj:

Se fixeaza rezistenta sarcina la valoarea Rs=200W. Prima data se ridica caracteristica pentru valorile pozitive ale tensiunii de intrare, modificand intre 0-5V in trepte de DVi=0,5V, citind de fiecare data curentul de iesire Io.

Se repeta masuratorile in acelasi mod pentru tensiuni de intrare negative, modificand tensiunea intre 0-(-5)V cu aceleasi trepte.

Datele  se trec in urmatorul tabel si se traseaza caracteristica Io=f(Vi).

Semnal de intrare pozitiv

Vi[V]
Io[mA]
Semnal de intrare negativ

Vi[V]
Io[mA]
La convertorul U/I bidirectional se determina dependenta curentului de iesire de rezistenta de sarcina, care se va varia in trepte de 50(se foloseste ca rezistenta de sarcina cutia de rezistente in decade) in domeniul Rs I W. Precizia este garantata pana la Rs=300W. Pe durata masuratorilor se mentine valoarea constanta Vi=2,5V. apoi se repeta masuratorile pentru Vi=5V.


Datele se trec in urmatorul tabel:

Rs W
Vi=2.5V

Io[mA]
e
Vi=5V

Io[mA]
e
Eroarea e[%] a curentului de iesire produsa de variatia rezistentei de sarcina se calculeaza cu: , unde Imed este valoarea medie a curentului de iesire pentru domeniul 0-300W a rezistentei de sarcina.
Masuratorile pentru convertorul I/U se fac conform figurii. La intrare se leaga un miliampermetru mA si o sursa de tensiune constanta variabila intre 0-10V. reyistenta de intrarea Ri se modifica pentru obtinerea curentului maxim de intrare Iimax, dat in tabel.


Ri

Iimax


W

5mA


W

10mA


W

20mA

Rezistentele Ri, R1, R2 vor fi cutii de rezistente in decade. La iesire se leaga un voltmetru, comutat pe domeniul 10V. Se fac mai multe masuratori pentru diferite valori ale Iimax si tensiunii de iesire Vomax.


Ri W

Iimax[mA]

R1[W

R2[W

Vomax[V]

Obs.

a)    


Se modifica curentul de la intrare in trepte de la 0-5mA, trepte de 1mA, citind tensiunea la iesire.

b)    


Curentul de la intrare se modifica in trepte de 1mA.

c)


Se modifica curentul de la intrare in trepte de 1mA, citind tensiunea de la iesire Vo, apoi se modifica R2 in asa fel incat tensiunea de iesire Vo sa fie egala cu cea de la b), consemnand de fiecare data valoarea rezistentei R2.

d)    


Se modifica curentul de la intrare de la 0-10mA, in trepte de 1mA.

e)


Curentul de intrare variaza de la 0-20mA, in trepte de 2mA. Pentru fiecare valoare se noteaza tensiunea de iesire.

Rezultatele masuratorilor se trec in urmatoarele tabele:


a)

Ri W

Ii[mA]R1[W

Vo[V]R2[W


b)

Ri W

Ii[mA]R1[W

Vo[V]R2[W


c)

Ri W

Ii[mA]R1[W

Vo[V]R2[W

Vo[V]
d)

Ri W

Ii[mA]
R1[W

Vo[V]
R2[W


e)

Ri W

Ii[mA]
R1[W

Vo[V]
R2[W

Pe baza masuratorilor se deseneaza caracteristica de transfer a convertorului I/U si se determina zona liniara a caracteristicilor, respectiv care caracteristica este cea mai adecvata pentru utilizare.Copyright © Contact | Trimite referat