DIODE SEMICONDUCTOARE - Caracteristica statica, Polarizare directa, Polarizare inversa, Polarizarea diodei Zener (stabilizatoare) referat

DIODE SEMICONDUCTOARE

Caracteristica statica:

Polarizare directa:

Dioda 13937dju24ilh4l

Tabelul 1
UD[V]
0,25
0,28
0,33
0,35
0,37
0,38
0,40
0,43
ID[V]
24/1000
0,052
0,18
0,27
0,50
0,67
0,9
1,89

Dioda 13937dju24ilh4l

Tabelul 2
UD[V]
0,15
0,16
0,18
0,20
0,22
0,25
 
 
ID[V]
7
8
12
21
29,1
0,057
 
 


Polarizare inversa:

Dioda 13937dju24ilh4l

Tabelul 3
UD[V]
7
12
16
 
 
 
 
 
ID[V]
1/1000
2/1000
4/1000
 
 
 
 
 

  jl937d3124illh

Polarizarea diodei Zener (stabilizatoare):

Dioda 13937dju24ilh4l

Tabelul 4
UZ[V]
9,86
10
10,26
10,35
10,50
10,65
 
 
IZ[V]
0,003
0,012
0,035
0,050
0,077
0,111
 
 Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani