Determinarea profilului simplificat pentru sectia de remorcare data, Determinarea tonajului remorcat, Determinarea lungimii di componentei trenului, Verificarea tonajului trenului remorcat 1. Determinarea profilului simplificat pentru sectia de remorcare data

Pentru simplificarea profilului in lung al liniei se aleg elemente de profil de acelasi tip ( panta sau rampa ) la care se pot alipi elemente de aliniament si palier .

Pentru acest grup de elemente se calculeaza o declivitate echivalenta :

 

= (1) ,

in care :reprezinta declivitatea elementului ,

- lungimea elementului .

Dupa determinarea i trebuie ca lungimea fiecarui element sa respecte relatia:

 

(2) ,

 

Daca exista vreun element de profil a carui lungime nu verifica conditia de mai sus , acel element trebuie scos din simplificarea respectiva .

Elementele de acelasi tip trebuie sa aiba declivitati cat mai apropiate .

Pe schita de remorcare exista 2 elemente de profil caracteristice : o rampa si respectiv o panta ale caror valori sunt cele mai mari in raport cu celelalte elemente de acelasi tip .

Circulatia se va face intre cele 2 statii cap de sectie fara a avea statii intermediare in care sa efectuam opriri sau restrictionari de viteza determinate de circulatia in statie .

Pentru calculele temei se va folosi = 5 , in care n reprezinta numarul de ordine din subgrupa .

De asemenea se mai da prin tema = 12 , care reprezinta numarul studentilor din subgrupa .

Simplificarea profilului pentru sectia de remorcare data se gaseste in figura 1 , iar calculele in tabelul nr.1 .

La calculul tabelului nr.1 s-au folosit formulele pentru :

 • Declivitatea echivalenta : relatia (1) ;

 • Rezistenta specifica la circulatia in curbe :

(3) ,

 • Lungimea curbei (este data in figura 1) ;

 • Rezistenta specifica echivalenta a curbelor de pe un element de profil simplificat :

(4) ,

in care : - - rezistenta specifica a curbei ,

- lungimea curbei ,

- lungimea elementului de profil simplificat .

 • Declivitatea echivalenta rezultanta : 36371oez74icz2z

(5) ,

in care termenii au semnificatiile de mai sus , cu specificatia ca se ia semnul “+” pentru rampe , respectiv “-“ pentru pante

 

 

 

 

 

 1. Determinarea tonajului remorcat

 

 

Pentru remorcarea trenului se va folosi o locomotiva electrica 060 EA cu o viteza maxima de 120 km/h .

Regimul pentru care se va realiza determinarea tonajului remorcat este regimul uniorar al locomotivei , utilizandu-se caracteristica de tractiune a locomotivei , prezentata in figura 2 .

 1. Determinarea tonajului remorcat in functie de viteza M(v) la

 

Variatia tonajului in functie de viteza la =ct. este prezentata in figura 3 pe baza tabelului nr. 2 .

La calculul tabelului nr. 2 s-a folosit formula tonajul remorcat :

[t] , (6) ,

in care :

- forta de tractiune la obada ( se ia de pe caracteristica de tractiune a locomotivei fig.2 ) [kN] ;

- forta rezistenta a locomotivei [N] data de relatia :

[N] , (7) ,

- viteza [km/h] ,

- masa locomotivei , 120 [t] ,

- acceleratia gravitationala , 10 [] ,

- declivitatea echivalenta rezultanta pe rampa caracteristica , ‰ ,

 

- rezistenta echivalenta totala a vagoanelor [N/kN] data de relatia :

, (8) ,

- procentul de vagoane incarcate dat de relatia :

[%] , (9) ,

- procentul de vagoane goale dat de relatia :

[%] , (10) ,

- rezistenta specifica a vagoanelor incarcate in compunere amestecata pe 2 si 4 osii data de relatia :

[N/kN] , (11) ,

- rezistenta specifica a vagoanelor goale in compunere amestecata pe 2 si 4 osii data de relatia :

[N/kN] , (12) .

 1. Determinarea tonajului remorcat in functie de declivitate M() la =ct.

Variatia tonajului in functie de declivitate la =ct. este prezentata in figura 4 pe baza tabelului nr. 3 .

La calculul tabelului nr. 3 s-au folosit formulele (6) – (12) , semnificatiile marimilor fiind aceleasi ca la punctul 1) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Determinarea lungimii si componentei trenului

 

Plecand de la tonajul determinat de rampa caracteristica si anume :

[t]

se determina masa vagoanelor incarcate respectiv masa vagoanelor goale cu formulele urmatoare : ec371o6374iccz

[t]

[t] .

Se determina apoi numarul osiilor incarcate respectiv goale cunoscand tara pe osie a vagoanelor incarcate [t/osie] respectiv tara pe osie a vagoanelor goale [t/osie] :

osii incarcate ,

osii goale .

Numarul de osii astfel obtinute se repartizeaza in proportie de 30% la vagoane pe 2 osii respectiv 70% la vagoane pe 4 osii . Rezulta urmatoarea repartitie :

 • Osii “incarcate” : ,

 • Osii “goale” : .

Tonajul determinat de componenta trenului este :

[t] ,

stiind ca :

 • masa vagonului pe 2 osii este : ,

 • masa vagonului pe 4 osii este : .

 

Lungimea trenului se calculeaza cu formula :

[m] ,

in care :

- lungimea vagonului pe 4 osii , 16 m ;

- lungimea vagonului pe 2 osii , 10 m .

Se obtine astfel :

[m] .

Lungimea statiei va fi : [m] .

 

 

 

 1. Verificarea tonajului trenului remorcat pe sectia data

 

 

Tonajul remorcat este : , unde :

 • este tonajul determinat pe rampa caracteristica , ;

 • este tonajul admis la demarare dat de relatia :

[t] ,

in care :

- - forta de tractiune a locomotivei in momentul demararii trenului , =375 kN la 5 km/h ;

- – rezistenta specifica totala a locomotivei [N/kN] ;

- - rezistenta suplimentara la demarare ( [N/kN] ) ;

- - rezistenta echivalenta a statiei [‰] ;

- [N/kN] rezistenta specifica totala a vagoanelor , in care :

[N/kN] ;

[N/kN] .

Se obtine astfel :

[t] .

 • este tonajul determinat de lungimea utila a statiilor .

Lungimea trenului trebuie sa verifice relatia :

.

,

unde :

- este masa medie pe metru liniar [t/m] a convoiului de vagoane si se calculeaza cu relatia :

in care :

 • este lungimea tuturor vagoanelor goale pe 2 , respectiv 4 osii ;

 • este lungimea tuturor vagoanelor incarcate pe 2 , respectiv 4 osii ;

 • este lungimea tuturor vagon pe 2 , respectiv 4 osii ;

 • este masa tuturor vagoanelor goale pe 2 , respectiv 4 osii ;

 • este masa tuturor vagoanelor incarcate pe 2 , respectiv 4 osii ;

 • este lungimea trenului .

- este lungimea utila a statiilor , 1100 [m] ;

- este lungimea locomotivei , 20 [m] .

 

 

Se obtine astfel :

[t] .

 

 • este tonajul limitat de felul trenului , felul franei si panta caracteristica :

[t]

iar , unde :

sunt determinate din IRF iar reprezinta sarcina medie pe osie de tren [t/osie] si se determina cu relatia :

.

[t]

Se obtine :

[t] .

 • este tonajul determinat de rezistenta aparatului de tractiune :

[t]

unde = 300 kN reprezinta forta de rezistenta a aparatelor de tractiune tipul intarit .

[t] .

Rezulta deci :

[t] .

 

Intrucat se recalculeaza componenta , lungimea trenului si de asemenea lungimea statiei . In calculele urmatoare se ia [t] rezultand :

 • [t]

 • [t]

 • osii

 • osii

 • Osii “incarcate” : ,

 • Osii “goale” : .

 • Tonajul determinat de componenta trenului este :

[t] .

 • Lungimea trenului va fi : [m] .

 • Lungimea statiei va fi : [m] .

 • Tonajul determinat de lungimea utila a statiilor este :

[t] , stiind ca :

 • Tonajul limitat de felul trenului , felul franei si panta caracteristica este :

[t] , stiind ca :