CAMPUL MAGNETIC - ENERGIAENERGIA CAMPULUI MAGNETIC


S-a aratat ca, dupa deconectarea sursei de tensiune, prin circuitul bobinei curentul continua sa circule pentru scurt timp, datorita tensiunii electromotoare autoinduse. Intensitatea curentului scade in acest timp de la I la 0, deci campul magnetic al curentului scade. Cum lucrul mecanic efectuat pentru deplasarea sarcinii electrice prin circuit dupa deconectarea sursei nu poate fi efectuat pe seama energiei furnizate de sursa, putem considera ca el este efectuat pe seama energiei campului magnetic, care in acest timp scade la zero.Energia campului magnetic poate fi gasita calculand energia electrica W, transferata circuitului dupa deconectarea sursei, cand, datorita tensiunii electromotoare autoinduse e, prin circuit este deplasata sarcina electrica q :

W=e q


Tensiunea electromotoare autoindusa e poate fi exprimata, in functie de variatia intensitatii curentului in circuit dupa deconectarea sursei :


e=-L


Sarcina electrica q transferata prin sectiunea transferabila a circuitului in timpul  in care curentul scade de la I la 0, poate fi exprimata cu ajutorul valorii medii I= a intensitatii :
q=It=t

Tinand seama de e si q rezulta pentru energia electrica W expresia :


W=

Asadar, energia campului magnetic poate fi scrisa :


W=