Miscarea oscilatorie - perioada miscarii oscilatorie armonica referatMiscarea oscilatorie armonicaCaracteristica miscarii

Este un caz ideal.Nu exista mediu disipativ, iar energia se conserva.Amplitudinea A= ct
Def : Miscarea oscilatorie armonica este miscarea oscilatorie cu amplitudine liniara si constanta in care acceleratia este proportionala cu elongatia si de semn contrar ei.


Ecuatiile miscarii oscilatorie armonice

Consideram ca punctul material porneste din A.

­­­­­


w = Δα / Δt          => Δα = wΔt

wt

R = A

sin α = y / A => y = A sin wt

Conditia de maxim :

y ymax = A

sin (wt + φ0) = +-1    wt +φ0 = π/2    => wt = π/2 - φ0

t = (π/2 - φ0) / w

Generalizare :      t = [(2k+1)π/2 - φ­­ w

 
Ecuatia vitezei


v = ve cos α

Masa circulara

w = Δα / Δt (relatie de definitie) w = v / R    (modul) => v = wR    

R = A         v = wA cos (wt + φ0)

Conditia de maxim

v --> vmax =wt       pt.cos (wt + φ0) = 1 wt+φ0 = 2kπ    => t = (2kπ - φ0)w
Ecuatia acceleratiei


acp = w R sau acp = w A => a = - w A sin (wt + φ0)

Conditia maxima :

a amax = - w A

pentru      sin(wt + φ) = 1

Asin (wt + φ0) = y

a = - w y
Perioada miscarii
oscilatorii armonice
Def : Miscarea oscilatorie armonica este o miscare periodica care se repeta identic la intervale egale de timp.Ea este reprezentata printr-o functie periodica.

T = 2π / w

In continuare vom studia :Fe = - Ky    ; - Ky = ma ;

Ky = - m w A sin w t

K A sin wt = - m w A sin w t

K = w m

w = √ K / m ; 2π / t = √ K / m

w = 2π / T ;

T = 2π . √ m/K
 

Perioada pentru resort elastic


Legi : . perioada depinde direct proportional de √ m

. perioada depinde invers proportional de √ K

Observatie : . perioada resortului nu depinde de marimi variabile si nu poate fi influentata.


Grupari resorturi :

a) Serie

y = y1 + y2 ;

Constanta echivalenta :


1/Ks = 1/K1 + 1/K2


Ks =K1K2 / (K1 + K2)


Ts = 2π √ m/Ks

 b) Paralel

Unghiul care corespunde elongatiei :

α = elongatie unghiulara                 α y

α0 = amplitudine unghiulara            α0 A

Gn = G cos α ; Gt = G sin α

Gn - la pozitia de extrem este anulata de tensiunea in fir.

Gt = mg sin α ; ma=mg . y / l

mw y = - mg . y /l

w = g /l   ; w = √g / l ; T = 2π √ l / g

 
Perioada pentru pendul matematic
Energia in miscarea oscilatorie armonica


Et = Ec + Ep

Obs In miscarea oscilatorie armonica energia se conserva.

Et = Epmax ( V = 0 )

Et = Ecmax ( y = 0 )

Scop Et = ?

Et = ½ mV2 + ½ Ky2 ; y = A sin wt ; v = wA cos wt

Et = ½ mw A sin2 wt + ½ KA2 sin2 wt ;

Et = ½ KA2 (sin2 wt + cos2wt)

=> Et = ½ KA2


Energia in miscarea oscilatorie armonica pentru resort elastic

Ec = ½ mv2 ; Ep = Ky2 ; Et = ½ KA2

Obs. Daca nu se cunoaste viteza si se da in ipoteza valoarea lui A respectiv y se aplica conservarea energiei.

Ec = Et - Ep ; Ec = ½ KA2 - ½ Ky2 ;

Ec = ½ K (A2 - y2)

Energia in miscarea oscilatorie armonica pentru pendul matematic

Ec =1/2 mv2    ; H = l . l cos α ; H = l (1- cos α) ; Ep = mgh ;

Ep = mgl (1- cos α)Ultimele referate adaugate
Adrian Suciu
   - Primara
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Opere romantice - autori si opere reprezentative Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescianScriitori romani