teste entru bacalaureat - Masurari electice si electroniceMasurari electice si electronice - BACALAUREAT


7.1 TESTUL Nr. 1- pregatire bacalaureat
 • Toate subiectele sunt obligatorii
 • Se acorda 10 puncte din oficiu
 • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL Nr.1 - 10 puncte

 • Selectati raspunsul corect si scrieti litera acestuia

Eroarea absoluta : a) este eroarea fata de care se defineste clasa de precizie a aparatului ;b)este experimentata in procente ;c)reprezinta raportul intre valoarea

masurata si valoarea de referinta ;d)poate fi pozitiva sau negativa. 2p

  1. Aparatele magnetoelectrice se folosesc in circuite de a)curent continuu si curent alternativ ;b)curent alternativ de joasa si inalta frecventa ;c)curent alternativ de inalta frecventa; d)curent continuu.               2p
  2. Wattmetrul electrodinamic are scara gradata : a)neuniforma ;b)foarte neuniforma ;c)uniforma ;d)uniforma cu exceptia primei parti.                                           2p
  3. Electrodul de comanda are un potential electric fata de catod :a)pozitiv ;b)pozitiv reglabil ;c)negativ ;d)negativ reglabil.                                                                                  2p
  4. Numarul(101110)din binar reprezinta in zecimal :a)50 ;b)52 ;c)54 ;d)56. 2p

SUBIECTUL Nr.2 - 28puncte

 • Scrieti afirmatiile de adevar corespunzatoare spatiilor libere :
  1. Functionarea aparatelor electrice,analogice cu ac indicator se bazeaza pe...a..unei parti din energia..b..sau..c..a marimii de masurat in energie..d..capabila sa produca deplasarea..e..in fata scarii gradate. 10p=5x2p
 • in coloana A sunt enumerate marimi electrice,iar in coloana B unitati de masura. Scrieti asocierea dintre aceste doua coloane:

A. marimi electrice

B. unitati de masura

 1. tensiune electrica
 2. impedanta
 3. capacitate electrica
 4. putere aparenta
 5. putere activa

a)     volt-amper

b)     volt

c)     watt

d)     farad

e)     ohm

f)      tesla
Pentu enunturile de mai jos notati cu litera A, enuntul considerat adevarat si cu F enuntul fals :

Acul indicator al aparatelor analogice se construieste si din sticla              2p

Amplificatoarele osciloscopului sunt amplasate in fata atenuatoarelor                               2p

Puntea Sauty se foloseste pentru masurarea condensatoarelor de buna calitate,

cu pierderi mici 2p

Factorul de putere este cosφ= 2p

Masurari electice si electronice - BACALAUREATSUBIECTUL Nr.3 - 27puncte

Pentru ohmetrul din figura se cere :


Denumirea elementelor notate

cu :E ;Rh ;Rx ;mA ;K              5p=5x1p

Tipul ohmetrului  ?                                                2p

Cum este scara gradata a ohmetrului ?                  2p

Ce rezistenta se masoara cu acest ohmetru ?         2p

Verificarile si reglarile ohmetrului.                     10pSa se faca transformarile :

20 hm=.a.km=.b.nm=.c.cm 6p=3x2p


SUBIECTUL Nr.4 - 25puncte

Se considera un circuit de current continu format dintr-o sursa de tensiune electromotoare e=48V ce debiteaza current pe un resistor de sarcina cu R=800Ώ. Pentru a masura curentul din circuit se monteaza ampermetrul cu =160 Ώ

a)     reprezentati schema electrica inainte si dupa conectarea ampermetrului                5p

b)     calculati intensitatea curentului inainte si dupa legarea ampermetrului 6p=3p+3p

c)     calculati eroarea absoluta data de ampermetru 4p

d)     calculate eroarea relative valoric si procentuala data de ampermetru. 10p=5p+5p
Masurari electice si electronice - BACALAUREAT


7.1 TESTUL Nr. 2- pregatire bacalaureat

 • Toate subiectele sunt obligatorii
 • Se acorda 10 puncte din oficiu
 • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL Nr.1 - 10 puncte

 • Selectati raspunsul corect si scrieti litera acestuia :

Erorile subiective sunt datorate : a)operatorului(neatentiei,neindemanarii,etc) ;b)influientei factorilor externi de mediu; c)imperfectiunii aparatului ; d)pozitiei de functionare necorespunzatoare 2p

Celula elementara de numarare in sistemul binar este : a)un sistem de numeratie binar ; b)un convertor analog digital ;c) un decodor ;d) un circuit basculant bistabil 2p

Placile de deflexie din intervalul tubului catodic al unui osciloscop au rolul de a ;a)de a emite

fascicolul de electroni ;b)focalizeaza fascicolul de electroni ;c)accelera deplasarea electronilor ;d)devia fascicolul de electroni   2p

Formula de calcul a rezistentei aditionale este :a);b) c);d) , unde - rezistenta aparatului de masura 2p

Factorul de calitate al unei bobine este dat de relatia ; a) ; b)

c) ;d) 2p

SUBIECTUL Nr.2 - 26 puncte

Scrieti afirmatiile de adevar, corespunzatoare spatiilor libere :

Suntul este un rezistor de rezistenta.a.,care se monteaza in.b. cu ampermetrul si prin care.c.,de masurat. Pentru a extinde de 'n' ori domeniul ampermetrului trebuie sa aiba o rezistenta.d.und 'n' se reprezinta.e. 10p=5x2p

In coloana A sunt enumerate tipuri de aparate electrice,analogice,iar in coloana B caracteristici statice de functionare. Scrieti corespondenta dintre acestea


A. Aparate de masura analogice

B. Caracteristici statice

aparat magnetoelectric

aparat feromagnetic

aparat feromagnetic in c.c

aparat electrodinamic in c.a


a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT


Pentru enuntul de mai jos notati cu A enuntul considerat adevarat si cu F enuntul fals

Ohmetrul  serie are scara gradata direct si puternic neuniformizata 2p

Masurarea capacitatilor cu puntea Sauty este o metoda de citire directa        2p

Deplasarea electronilor la iesirea dintre placile de deflexie se face dupa o parabola 2p

Circuitul basculant bistabil este o celula elementara de numarare                 2p


SUBIECTUL Nr.3 - 26 puncte

Pentru schema din figura se cere :

Puterea 'P' masurata de wattmetru este

puterea impedantei Z sau Z ? 4p

In ce tip de montaj este conectat wattmetrul? 4p

Pentru  ce fel de puteri se foloseste montajul ? 4p

Cum se determina constanta wattmetrului.

Sa se explice ce reprezinta termenii ce intervin ?     4p

Sa se spuna ce fel de aparat (dupa principiul

de functionare) este voltmetrul ? 4p

Ce rol are wattmetrul si ampermetru ? 3p

Ce reprezinta bornele marcate cu * ? 3pSUBIECTUL Nr.34 - 28 puncte

Pentru schema urmatoare se cere :         


Stiind ca parametrii circuitului sunt 660V si 210A,

ce valoare indica ampermetrul si voltmetru daca

transformatorul de curent are Kir=550/5, iar cel de

tensiune Kun =1/0,1                           10p

Daca in secundarul transformatorului de curent,

ampermetrul are scara gradata cu 10 diviziuni si

In =5A, cat este curentul masurat daca acul indicator

al ampermetrului s-a oprit in dreptul

diviziunii 4,2.   10p

Daca ampermetrul indica 210A in loc de 200A, cat este eroarea absoluta si eroarea relativa in procente ? 8p
Masurari electice si electronice - BACALAUREAT


7.1 TESTUL Nr. 3- pregatire bacalaureat

 • Toate subiectele sunt obligatorii
 • Se acorda 10 puncte din oficiu
 • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL Nr.1 - 10 puncte

 • Selectati raspunsul corect si scrieti litera acestuia :

Care unitate de masura nu este unitate fundamentala a S.I : a)mol; b)secunda; c)voltul ; d)candela                                                            2p

In masurile de mare precizie a tensiunii se folosesc metode de :a)citire directe;b)compensatie; c)indirecte ;d)substitutie 2p

Masurarea rezistentelor prin metoda ampermetrului si voltmetrului este o metoda :a)cu precizie mare de masurat;b)directa ;c)indirecta ;d)de comparatie 2p

Daca in doua brate alaturate ale unor punti de c.a sunt rezistente in celelalte doua brate sunt : a)pe un brat impedanta inductiva iar pe celalalt impedanta capacitiva ;b)pe ambele brate impedante cu acelasi caracter ;c) pe un brat impedanta cu elementele conectate in serie si pe celalalt impedanta cu elementele conectate in paralel ; d) pe ambele brate elemente conectate in paralel 2p

Care element nu apartine tunului electronic : a)catod ;b)cilindru Wehnelt ;c)anodul de accelerare ;d)sistemul de deflexie 2p


SUBIECTUL Nr.2 - 26 puncte

Scrieti afirmatia de adevar, corespunzatoare spatiilor libere :

Rezistenta aditionala este o rezistenta de valoare.a.,care se monteaza in.b.cu voltmetru si pe care.c.de masurat.Pentru a extinde de 'n' ori domeniul de masura trebuie sa aiba o valoare data de relatia.d.,unde 'n' poarta numele de.e..               10p=5x2p

In coloana A sunt enumerate tipuri de aparate dupa principiul de functionare, in coloana B tipuri de aparate folosite in practica. Scrieti corespondenta dintre acestea :         8p=4x2p


A. Aparate de masura

B. Utilizari

magnetoelectrice

feromagnetice

electrodinamice

de inductie

a)     la constructia ampermetrelor si voltmetrelor industriale de c.a

b)     la constructia wattmetrelor

c)     la constructia contoarelor de c.a

d)     la constructia ohmmetrelorPentru enunturile de mai jos notati cu A enuntul considerat adevarat si cu F enuntul fals

Ohmmetru derivatie are scara gradata direct si puternic dezechilibrata 2p

masurarea rezistentelor cu puntea Wheatston este o metoda indirecta 2p

In intervalul tubului catodic se afla gaz inert                            2p

Frecventmetrul numeric este un numarator universal de impulsuri                                        2p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT


SUBIECTUL Nr.3 - 27 puncte

Pentru ohmmetrul din figura se cere :

Denumirea elementelor notate cu :E;Rh,

Rx;mA;A sau B                                  5p=5x1p

Tipul ohmetrului ? 2p

Tipul aparatului de masura ? 2p

Cum este scara gradata a ohmmetrului ?            2p

Ce rezistente se masoara cu acest

ohmetru ?          2p

Verificarile si reglarile ohmetrului 10p

Sa se faca transformarile :

200k =.a.M =.b.m .c 6p=3x2p


SUBIECTUL Nr.4- 25 puncte

Figura de mai jos reprezinta scara gradate a unui voltmetru cu domeniul de 24V si rezistenta interna 1200Ω .


Cat este rezistenta in Ω/V a voltmetrului ? 5p

Cat este tensiunea masurata daca indicatorul este pe pozitia 'a' ?                  5p

Ce rezistenta aditionala trebuie montata pentru a extinde domeniul la 72V ? 5p

Cat este valoarea masurata cu rezistenta aditionala cand indicatorul este pe pozitia 'b' 5p

Cat este eroarea instrumentala maxima pentru domeniul de 72V daca clasa de precizie a       aparatului este 1  5p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT


7.1 TESTUL Nr. 4- pregatire bacalaureat

 • Toate subiectele sunt obligatorii
 • Se acorda 10 puncte din oficiu
 • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL Nr.1 - 10 puncte

 • Selectati raspunsul corect si scrieti litera acestuia :

Un voltmetru feromagnetic masoara in c.a : a)valoarea instantanee a tensiunii ;b)valoarea medie a tensiunii ;c)valoarea efectiva a tensiunii ;d)valoarea maxima a tensiunii 2p

Wattmetrul este un dispozitiv: a)magnetoelectric;b)ferromagnetic;c)electrodinamic;d)de inductie 2p

Cilindrul Wehnelt este: a)tubul de sticla;b)catodul;c)electrodul de comanda;d)anodul de focalizare 2p

Regimul de avarie la transformatoarele de curent apare daca :a)secundarul ramane in gol ;b)secundarul este scurtcircuitat ;c0primarul ramane in gol ;d)primarul este scurtcircuitat      2p

Codul NBCD se mai numeste si codul :a)1248 ;b)1428 ;c)8421 ;d)8241 2p


SUBIECTUL Nr.2 - 26 puncte

In coloana A sunt enumerate tipuri de aparate electrice, analogice iar in coloana B semne conventionale ale acestor aparate. Scrieti corelarea dintre acestea 8p=4x2p


A. Aparate analogice

B. Simboluri

electrodinamice

electrostatice

cu lamella vibratoare

de inductie
 • Scrieti afirmatia de adevar, corespunzatoare spatiilor libere :

Masurarea rezistentelor cu puntile de c.c este o metoda.a.si prezinta avantajele: .b. ;.c.; .d. ; .e. 10p=5x2p

 • Pentru enunturile de mai jos notati cu A enuntul considerat adevarat si cu F enuntul fals :

Sistemul international de unitati are 6 unitati fundamentale si 2 unitati complementare       2p

Puntea Maxwell este o punte de c.c 2p

Eroarea de unghi la transformatorul de tensiune este egala cu unghiul de defazaj dintre tensiunea din primar si din secundar 2p

Aparatele digitale elimina erorile de calibrare 2p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

SUBIECTUL Nr.3 - 27 puncte

 • Pentru tubul catodic din figura de mai sus se cere :

denumirea partilor componente numerotate de la 1 la 8                                  8p=8x1p

descrieti elementul enumerat cu 1                                  6p

enumerati proprietatile osciloscopului                           10p=5x2p


SUBIECTUL Nr.4- 30 puncte

Scara gadata a unui voltmetru cu rezistenta interna Rv=5000Ω are 100diviziuni. Constanta aparatului este K=0,1V/div

Calculati valoarea maxima a tensiunii ce poate fi masurata 4p

Cat este curentul nominal al voltmetrului ?                      4p

Cat este rezistenta in Ω/V a voltmetrului ?      4p

Calculati valoarea maxima a tensiunii si constanta aparatului dupa extinderea domeniului de masura cu un rezistor de rezistenta aditionala de 10KΩ      8p=5p+3p

Calculati consumul propriu de putere al voltmetrului inainte si dupa extinderea domeniului de masura      10p=5p+5pMasurari electice si electronice - BACALAUREAT


7.1 TESTUL Nr. 5- pregatire bacalaureat

 • Toate subiectele sunt obligatorii
 • Se acorda 10 puncte din oficiu
 • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL Nr.1 - 10 puncte

 • Selectati raspunsul corect si scrieti litera acestuia :

Clasa de precizie al unui aparat de masura electric este un numar egal cu: a)eroarea absoluta ;b)eroarea relativa ;c)eroarea relativa exprimata in procente ;d)eroarea raportata tolerata exprimata in procente                             2p

Raportul dintre rezistenta suntului care mareste domeniul de masura de 5ori si rezistenta interna a ampermetrului este :a)0,2 ;b)0,25 ;c)0,4 ;d)0,5 2p

Wattmetrele electrodinamice au scara gradata :a)uniforma ;b)uniforma cu exceptia primei parti ;c)neuniforma ;d)puternic neuniforma                2p

Tensiunea de aprindere la tuburile NIXIE este de circa :a)6V ;b)12V ;c)48V ;d)170V 2p

la anodul de focalizare al tubului catodic se aplica o tensiune :a)negativa ;b)negativa reglabila ;c)pozitiva ;d)pozitiva reglabila 2p


SUBIECTUL Nr.2 - 26 puncte

Scrieti afirmatiile de adevar corespunzatoare spatiilor libere :

Se foloseste la masurarea rezistentelor.a.,si foarte.b. .Se foloseste la masurarea rezistentelor.c.,iar verificarea pozitiei Rx=0 se face cu bornele

aparatului.d.de la.c.          10p=5x2p

In coloanele A sunt enumerate cateva dispozitive de masura, iar in coloana B anumite proprietati. Scrie-ti corespondenta dintre ele 8p=4x2p


A.

B.

magnetoelectric

ferromagnetic

electromagnetic

de inductie


a)     functioneaza numai in c.a

b)       functioneaza numai in c.c

c)       inductile in c.a sunt mai mici cu 1-2% decat in c.c

d)       au consum propriu de putere foarte marePentru enunturile de mai jos notati cu A enuntul considerat adevarat si cu F enuntul fals.

Inductia este proprietatea elementelor de circuit de a se opune variatiei de tensiune       2p

Eroarea de unghi la transformatorul de curent este egala cu unghiul de defazaj dintre curentul din primar si curentul din secundar 2p

Pe partea tronconica a tubului catodic este depus un strat bun conducator de electricitate cu rol de ecranare si de colectare a electronilor, dupa ce acestia au lovit ecranul 2p

Tuburile NIXIE se mai numesc si digitroane 2p


Masurari electice si electronice - BACALAUREAT


SUBIECTUL Nr.3 - 27 puncte

Pentru schema bloc a aparatelor digitale se cere :Ux
Definirea aparatelor digitale                                           2p

Definirea blocurilor numerotate cu 1 si 2 5p=2x2,5p

rolul functional al blocurilor 1 si 2 10p=2x5p

Enumerati 5 utilizari ale aparatelor digitale 5=5x1p

Ce erori de masura elimina aparatele digitale ? 2p


SUBIECTUL Nr.4 - 27 puncte

Pentru puntea din figura se cere :


denumirea puntii        2p

utilizarea puntii 2p

ce reprezinta Rx si ce valoare are 4p

ce este aparatul de masura     2p

determinarea lui Rx si Cx prin

demonstrare 10p=2x5p

determinarea factorului de calitate

al condensatorului Cx (Qcx) 5p

ce este factorul de multiplicare

al puntii ? 2p