Verbe iregulate referat

VERBES IRREGULIERS


Subjonctif présent

Passé simpleACQUËRIR

que j acquière

j acquis

ALLER

que j aille

j allai

assaillir

que j assaille

j assaillis

asseoir

que j asseye

j assis

battre

que je batte

je battis

boire

que je boive

je bus

bouillir

que je bouille

je bouillis

conclure

que je conclue

je conclus

conduire

que je conduise

je conduisis

connaitre

que je connaisse

je connus

coudre

que je couse

je cousis

courir

que je coure

je courus

craindre

que je craignis

je craignis

croire

que je croire

je crus

croitre

que je croisse

je crûs

cueillir

que je cueille

je cueillis

dËCHOIR

que je déchoie

je déchus

devoir

que je doive

je dus

dire

que je dise

je dis

dormir

que je dorme

je dormis

ËCRIRE

que j écrive

j écrivis

envoyer

que j envoie

j envoyai

Faillirfaire

que je fasse

je fis

falloir

qu il faille

il fallut

fuir

que je fuie

je fuis

lire

que je lise

je lusluire

que je luise

je luisis

maudire

que je maudisse

je maudis

mentir

que je mente

je mentis

mettre

que je mette

je mi

moudre

que je moule

je mus

mourir

que je meure

je mourus

mouvoir

que je meuve

je mus

naitre

que je naisse

je nasquis

ouvrir

que j ouvre

j ouvris

partir

que je parte

je partis

plaire

que je plaise

je plus

pleuvoir

qu il pleuve

il plut

pourvoir

pourvoyant

je pourvus

prendre

que je prenne

je pris

recevoir

que je reçoive

je reçus

résoudre

que je résolve

je réslus

rire

que je rie

je ris

rompre

que je rompe

je rompis

savoire

que je sache

je sus

servir

que je serve

je servis

suivre

que je suive

je suivis

suffire

que je suffise

je suffis

taire

que je taise

je tus

tendre

que je tendre

je tendis

tenir

que je tienne

je tins

traire

que je traie


vaincre

que je vainque

je vainquis

valoir

que je vaille

je valus

venir

que je vienne

je vins

vêtir

que je vête

je vêtis

voir

que je voie

je vis

vivre

que je vive

je vécus

vouloir

que je veuille

je voulus
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani