Relieful Romaniei caractere generale referat

Relieful Romaniei

~ caractere generale~Elementele cadrului natural ( relieful, clima, hidrografia, flora, fauna, solurile) constituie obiectul de studiu al geografiei fizice

Populatia, asezarile, resursele si dezvoltarea economica constuie obiectul de studiu al geografiei economice.RELIEFUL reprezinta totalitatea neregularitatilor scoartei terestre sub forma de ridicaturi sau adancituri.

Unitatea de relief este o forma de relief care se deosebeste de cele din jur prin trasaturi caracteristice : asezare geografica, altitudine, alcatuire petrografica.

Treapta de relief este asezarea reliefului dupa altitudine de la nivelul marii - 0m

Tarmul, delta, luncile, campiile, dealurile, podisurile si muntii.

TIPURI DE RELIEF

Relief CLIMATIC :

GLACIAR: circuri si vai glaciare

DESERTIC: dune, erguri si hamade

Relief FLUVIAL

vai

defilee

cascade

Relief VULCANIC

conuri si cratere

Relief LITORAL

plaja

delta

Relief CARSTIC

se formeaza in roci calcaroase sub actiunea apei meteorice incarcate cu CO2

pesteri si doline

Relief STRUCTURAL in conglomerate:

Babele, Sfinxul, Adam si Eva, Pietrele Doamnei

Relief ANTROPIC:

asezarile, sosele, cai ferate, poduri, tunele, viaducte
CARACTERISTICILE RELIEFULUI ROMANIEI

VARIAT:

toate tipurile de relief impuse de alc. petrografica

toate formele majore de relief

toate treptele de relief

SIMETRIC:

Axe de simetrie : - paralela de 46˚ lat. N

meridianul de 25˚ long E

PROPORTIONAL:

fiecare forma majora de relief ocupa aprox. 1/3 din suprafata tarii

CONCENTRIC SI IN TREPTE

POTRIVIT DE INALT:

campiile nu depasesc 250m

dealurile si podisurile nu depasesc 1000m

muntii nu depasesc 2544m


Podisul CASIMCEI

cel mai vechi relief;

format in orogeneza caledoniana

alcatuit din sisturi verzi ( se gasesc la zi)

Muntii MACINULUI

format in orogeneza hercinica

Restul reliefului este de origine carpaticaCopyright © Contact | Trimite referat