fInterfata seriala a unui calculator compatibil IBM PC-AT referat
Interfata seriala a unui calculator compatibil IBM PC-AT referat


Interfata seriala a unui calculator compatibil IBM PC-AT

In mod uzual, pentru implementarea unei interfete seriale se foloseste un circuit (controlor) specializat care indeplineste functiile de baza ale interfetei : serializarea datelor de iesire, generarea informatiilor de control ( biti de start, stop, paritate la transmisia pe caracter sau cimuri de control la transmisia pe cadre), deserializarea datelor receptionate, generarea semnalelor de control conform standardului utilizat, pastrarea temporara a datelor receptionate si acelor ce urmeaza a fi transmise, si altele. Procesorul are acces la canalul serial de comunicatie prin intermediul registrelor de date, control si stare ale controlorului. In tabelul de mai jos se prezinta registrele interfetei seriale a unui calculator compatibil IBM PC-AT.


Tabelul 2

Adresa

Tip registru

Tip operatie

Descriere registru

XF8

Registru de date

citire

contine data receptionata (registru de receptie)

scriere

contine data ce trebuie transmisa (registru de transmisie)

daca XFB.bit7=1 atunci contine partea mai putin semnificativa a divizorului de frecventa

XF9

Registru de validare intrerupere

scriere

D3=1- validare intrerupere generata de modificarea starii modemului (CTS, DSR, RI)

D2=1 – validare intrerupere generata la modificarea starii liniei (eroare sau break)

D1=1 – validare intrerupere generata la golirea  registrului de transmisie

D0=0 – validare intrerupere generata la receptia unui caracter

daca XFB.bit7=1 atunci contine partea mai semnificativa a divizorului de frecventa

XFA

Registru de identificare a intreruperii

citire

D2,1=00- modificare stare linie (eroare sau break)

=01- caracter receptionat

=10- registru de transmisie gol

=11- modificare stare modem

D0=0 – lipsa intrerupere

=1 – prezenta intrerupere

XFB

Registru de control linie

citire/ scriere

D7- determina modul de utilizare a registrelor XF8 si XF9 (D7=0 registru de date ; D7=1 registre pt. divizarea frecventei de transmisie)

D6- generare semnal de break (se genereaza zero in mod continuu)

D4,3 – paritate (x0- fara paritate, 10-para, 11-inpara)

D2- biti de stop (0-un bit, 1- doi biti)

D1,0 – lungime caracter (00-5biti, 01-6 biti, 10-7 biti, 11-8 biti)

XFC

Registru de control modem

scriere

D4 – activare bucla inversa pentru testare

D3- activare OUT2

D2 – activare OUT1

D1- activare RTS

D0 – activare DTR

XFD

Registru de stare linie

citire

D6- registru de serializare gol (transmisie)

D5- registru de transmisie gol

D4- indicator break

D3- eroare de cadrare

D2- eroare de paritate

D1- eroare de supraincarcare

D0- registru de receptie plin

XFE

Registru de stare modem

citire

D7- detectie purtatoare

D6- indicator sonerie

D5- DSR

D4- CTS

Obs : X poate lua valoarea 2 sau 3.

In mod uzual un calculator compatibil IBM PC contine doua canale seriale plasate incepind de la adresele 2F8 si 3F8. In faza de initializare a sistemului se testeaza prezenta interfetelor seriale, si in caz afirmativ adresele canalelor detectate se inscriu in memoria RAM, incepind de la adresa 40:00. Sistemul de operare va asigna nume logice COM1 si COM2 adreselor de canale seriale in ordinea in care ele sunt prezente la adresa 40:00.

Un transfer serial se poate realiza prin controlul direct al programului sau prin intreruperi. In continuare sunt descrise in pseudocod algoritmii de transmisie si respectiv de receptie seriala pentru primul mod de transfer (transfer prin program).


Proc Transmisie-seriala(Buf, Nr_car)


if(contor>=val_max)


else

Scriere_reg_transmisie(Buf[i]) ;

}

}


Proc Receptie_seriala(Buf, Nr_oct)


if(contor>=val_max)


else

Buf[i]= Citire_reg_date() ;

}

}

In algoritmii prezentati s-au folosit urmatoarele apeluri de rutine :

Initializare_canal() – efecueaza programarea controlorului serial la parametri ceruti de transmisie ; se programeaza : frecventa de transmisie, numar de biti de date pe un caracter, numarul de biti de stop (1 sau 2), tip paritate (fara paritate, paritate indiferenta, paritate para sau inpara),etc.

Citire_reg_stare() – realizeaza citirea registrului de stare linie si stare modem si pozitioneaza corespunzator variabilele de stare ( stare_reg_receptie, stare_reg_transmisie, stare_linie)

Citire_reg_date() – citeste registrul de receptie al controlorului

Scriere_reg_date() – scrie caracter nou in registrul de transmisie

- eroare() – semnalizarea unei erori de transfer

Variabila contor se utilizeaza cu scopul de a limita timpul de asteptare la transmisia sau receptia unui caracter, datorita neindepliniri conditiilor de transmisie.

Algoritmii prezentati nu contin o schema de control al fluxului de date. Se presupune ca unitatea receptoare poate sa prelucreze datele receptionate in ritmul in care ele sunt receptionate pe canalul serial (timpul necesar pentru transmiterea seriala a urmatorului caracter este suficienta pentru prelucrarea celui precedent).loading...
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu Rebreanu


loading...Scriitori romani