Programe nationale de cercetare-dezvoltare si inovare in sprijinul dezvoltarii societatii informatice referat

Programe nationale de cercetare-dezvoltare si inovare in sprijinul dezvoltarii societatii informatice.

Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pana in 2005, coordonat de Ministerul Educatiei si Cercetarii si aprobat de Guvern, cuprinde 14 programe. Dintre acestea, 3 programe au obiective specifice direct legate de dezvoltarea Societatii Informatice si a noii economii bazate pe cunoastere:

1. Societatea Informatica care sustine activitatile de cercetare dezvoltare si inovare in sprijinul realizarii infrastructurilor, sistemelor si serviciilor necesare dezvoltarii societatii informatice, in corelare cu orientarile strategice din domeniu si cu prevederile recentelor documente ale UE privind "e-Europe";

2. Materiale noi, micro si nanotehnologii care sprijina cercetarea fundamentala si aplicativa pentru materiale noi, micro si nano-structuri, microsisteme integrate, aparatura, dispozitive si instrumente miniaturizate, de inalta precizie;

3. Tehnologii in domeniul aeronautic si spatial care promoveaza cercetarea si dezvoltarea tehnologica in domeniile respective, inclusiv in directii legate de integrarea sistemelor digitale de pozitionare globala si de navigatie cu cele de transmisii de date si comunicatii. 55888uir68hef3k

La nivelul anului 2003, sumele alocate pentru realizarea celor trei programe au reprezentat cca. 12% din totalul fondurilor bugetare alocate Planului National.

In perioada 2001 - 2003, pentru cercetarea in domeniul tehnologiilor informatiei, comunicatiilor si microtehnologiilor s-au alocat cca. 5,2% din fondurile bugetare de cercetare, orientate cu prioritate pentru dezvoltarea de produse software si sisteme informatice.Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani