ARHITECTURA SI FUNCTIONAREA SGBD referat

ARHITECTURA SI FUNCsIONAREA SGBD


A. Programul- apeleaza SGBD, indicand numele din program al tipului datei sI valoarea cheii inregistrarii cerute.


B. SGBD - obtine subschema folosita de programul extern sI examineaza descrierea datei;
- obtine schema sI determina tipul logic al datelor necesare;

- examineaza descrierea fizica a bazei de date sI determina inregistrarea fizica necesara;

- trimite o comanda catre sistemul de operare (SO), cerand citirea inregistrarii fizice.


C. SO- interactioneaza cu dispozitivele de stocare a datelor;

- transfera datele cerute de la dispozitiv la zonele tampon ale SO.


D. SGBD - deduce prin subschema  inregistrarea logica necesara sI eventual, transforma datele;

- transfera datele din zonele tampon in zona de lucru a programului;

- furnizeaza programului informatia de stocare asupra operarii (eventual indica eroarea).


E. Programul- opereaza asupra datelor, in zona sa de lucru.


Modelul entitate-relatie - 1976, modalitatea grafica de reprezentare a datelor sI relatiilor dintre acestea, prin entitati, relatii sI atribuite, descrise detaliat.

Pasi de realizare

identificare entitati;

2 identificare relatii;

3 identificare atribute;

4 stabilire chei

Fisier plar - format din inregistrari ce asociaza unui identificator de entitate capuri cu valorile atribuitelor relevante, intr-o ordine fixata.

Baze de date

- ierarhice (relatii arborescente, inregistrari cu grupuri de date);

- reticulate (relatii de tip retea);

- rationale (relatii de tip retea).


Modelul rationalMR- modelul teoretic al dezvoltarii datelor, dezvoltat de Edgar F;

SQL- limbajul standard pt SGBDR (independent sau incastrat in alte limbaje LG3/LG4)

Partile MR(SQL)

-structurala (componentele constructive ale BD: domenii, atribute, relatii, chei);

- manipulativa (operatii cu componentele BD);

- de integritate (reguli de validitate sI completitudine a BD)


Partea structurala a modelului rational

Domeniu - multime de valori, definita printr-o proprietate sau printr-o enumerare

Valoare a mill -valoare cunoscuta sau neaplicabila a unui atribut.

Perspectiva (View) - subtabel a unui tabel ca datele necesare unei aplicatii;

Cheile de identificare unica - chei candidate (cheia primara)

Index primar - totalitatea valorilor cheilor primare

Index secundar - totalitatea perechilor formate din valorile cheie secundare sI ale cheilor primare.

Cheie secundara - identificator corespunzator (lista de campuri) pt un grup de linii cu o anumita proprietate.

Forme normale - tipuri de restrictii (peste 20) asupra proiectului BDR, care excul redundantele necesare.

Normalitatea MR - proces de descompunere minimala a relatiilor din forma nenomalizata (FMM) prin reducerea redundantelor, in conditii de conservare a datelor sI ale dependentelor lor.

Prima forma normala - (1FM) - tipurile din BD contin doar valori atomice ale atributelor, iar fiecare atribut este dependent de cheia primara

A doua forma normala (2FM) - fiecare atribut este determinat de intrega cheie primara.

A treia forma normala (3FM) - fiecare atribut este determinat numai de cheia primara.


Partea de integritate a MR

Integritatea entitatii - valorile atributelor ce apartin cheii primare trebuie sa fie diferite de null. Integritatea referentiala (a relatiei) - o cheie externa are valoarea null sau o valoare ce apartin in alta parte a BD ca o valoare a cheii primare corespunzatoare.

Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani