Afisarea textelorAfisarea textelor


Biblioteca unit-ului Graph pune la dispozitia utilizatorului un numar insemnat de subprograme orientate spre editari de texte pe ecran. Aceste subprograme permit utilizarea mai multor tipuri de caractere, dimensionarea si alinierea caracterelor, precum si directia textului putand fi selectionate.
Procedura SetTextStyle defineste forma caracterelor textului ce se vor utiliza la scrierea textelor, directia de scriere, precum si dimensiunea caracterelor.


Sintaxa: Procedure SetTextStyle(Stil_caracter, Directie, Dimensiune : Word);


Stil_caracter - variabila care defineste numarul setului de caractere

DefaultFont = 0;

TriplexFont = 1;

SmallFont = 2;

SansSerifFont = 3;

GothicFont = 4;

ScriptFont = 5;

SimplexFont = 6;

TriplexScript = 7;

ComplexFont = 8;

EuropeanFont = 9;

BoldFont = 10;

Directie - stabileste directia de scriere

HorizDir = 0 - stabileste scrierea de la stanga la dreapta;

VertDir = 1 - stabileste scrierea de jos in sus;

Dimensiune - dimensiunea caracterelor;


Procedura SetColor stabileste culoarea de afisare.


Sintaxa: Procedure SetColor(Culoare : Word);


Culoare - Valori intre 0 si 15 sau constantele folosite si cu TextColor (White,

Red, Black etc.) sau constantele definite in unit-ul Util (Alb, Rosu, Negru etc.);


Procedura SetTextJustify fixeaza valorile de aliniere ale textului. Aceste

Valori sunt utilizate de procedurile de editare propriu zise.


Sintaxa: Procedure SetTextJustify(Oriz,Vert : Word);


Oriz - Stabileste alinierea orizontala;

LeftText = 0 - stanga;

CenterText = 1 - centru;

RightText = 2 - dreapta;

Vert - Stabileste alinierea verticala;

BottomText = 0 - jos;

CenterText = 1 - centru;

TopText = 2 - sus;


Procedura OutText trimite un sir de caractere la dispozitivul standard de iesire, coordonatele punctului de inceput al textului fiind determinate de pozitia pointerului actual ( MoveTo(x,y); ). Textul scris va apare conform informatiilor stabilite de procedurile SetTextStyle si SetTextJustify.


Sintaxa: Procedure OutText(St : String);


St - textul care se va scrie;


Procedura OutTextXY functioneaza similar procedurii OutText, cu deosebirea ca inceputul textului este definit de coordonatele x si y ale ecranului (si nu de pointerul actual).


Sintaxa: Procedure OutTextXY(x,y : Integer; St : String);

X - coordonata orizontala a ecranului;

Y - coordonata verticala a ecranului;

St - textul care se va scrie;