BAZE DE DATE RELATIONALE MODELAREA STRUCTURII SI INTEGRITATII referat

BAZE DE DATE RELAsIONALE

MODELAREA STRUCTURII SI INTEGRITAsII


1. Notiuni generale
Terminologia CODASYL 1971


Data elementara - cea mai mica unitate de data identificata prin nume.

Tipul campului - ansamblul format din identificator, mentinerea valorilor sI formatul de memorare.

Grup de date (data agregata) - ansambluri de campuri, identificat prin nume.

Tipul (structura) grupului- ansamblul identificatorilor sI descrierilor grupurilor sI a campurilor componente.

¥nregistrare (logica) - colectie de date elementare si/sau grupuri de date, identificata prin nume.

Tipul inregistrarii - ansamblul tipurilor campurilor sI grupurilor impreuna cu ordinea sI nr. De aparitii.

Cheie simpla /compusa - 1-n campuri, ale caror valori identifica in mod unic fiecare inregistrare

Set de date - multime de inregistrari

Fisier - ansamblul tuturor aparitiilor fizice ale unui tip de inregistrari logoce

Index - totalitatea valorilor cheilor sI a adreselor de memorare a inregistrarilor respective.

Zona - portiune a memoriei externe in care se pot memora inregistrari, identificata prin nume.

Baza de date (BD) - totalitatea exemplarelor inregistrarilor, seturilor de inregistrari sI zonelor, organizate printr-o anumita schema.

Schema (model logic) - descrierea organizarii logice a inregistrarii BD.

Subschema (model extern) - substructura (perspectiva, view) a scemei BD, relevanta pt o aplicatie.

BD fizica (model fizic) - ansamblul datelor din DB, sub forma memorarii (fisiere, indexuri)

Dictionarul datelor - multimea descrierilor obiectelor bazei de date (structurata sI administrata ca BD)

Administratorul DB - persoana sau grup de persoane responsabile cu analiza, proiectarea, implementarea sI gestionarea BD.

Abordari ale prelucrarii datelor

-orientate spre fisiere de date (OFD- fisiere de date- proiectate sa furnizeze programelor datelor necesare; intr-o forma convenabila lor);

- orientate spre BD (OBD - programele sunt orientate sa functioneze in jurul BD, iar BD -reprezentare naturala a datelor sI relatiilor, folosita de catre orice aplicatie, inclusiv de cele viitoare)Sistem OFD pentru comenzi

- sistem de preograme pt prelucrare;

- fisiere (de comenzi, cu detalii pt clienti, cu detalii pt produse, cu stoc)

Dezavantaje OFD

- programele trebuie sa cunoasca semnificatia, organizarea sI manevrarea datelor;

- fisierele contin date duplicate sI trebuie reorganizate in functie de noile programe.

Sisteme de OBD pt comenzi

- date (cu comenzi, clienti sI produse) sI relatiile lor, descrise in dictionar;

- diverse programe de prelucrare cu acces la dictionar.Avantaje OBD

- datele sunt independente de programe sI se pot reorganiza dupa nevoile interne;

- redundanta datelor este minimizata, iar securitatea sI controlul sunt maximizate;

- programele isi impart datele;

- programele se creaza mai usor (uneori se genereaza automat) sI se schimba mai rar.

Independenta in SGBD

- logica (extinderea componentelor sI structuri, fara modificarea programelor);

- fizica ( definirea datelor sI structurilor, indiferent de forma de memorare)

Limbajele SGBD

- pentru definirea datelor (LDD);

- pentru manevrarea (manipularea) datelor (LMD);

- pt controlul integritatii datelor.

Interfata utilizator- SGBD

- prin apelarea subprogramelor functiilor din SGBD ( SGBD cu limbaj gazda);

- prin comenzi independente, dar interpretabile de interfata (SGBD autonom)
Copyright © Contact | Trimite referat


Ultimele referate adaugate
Mihai Beniuc
   - Mihai beniuc - „poezii"
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioriţa)
Vasile Alecsandri Vasile Alecsandri
   - Chirita in provintie de Vasile Alecsandri -expunerea subiectului
Emil Girlenu Emil Girlenu
   - Dragoste de viata de Jack London
Ion Luca Caragiale Ion Luca Caragiale
   - Triumful talentului… (reproducere) de Ion Luca Caragiale
Mircea Eliade Mircea Eliade
   - Fantasticul in proza lui Mircea Eliade - La tiganci
Mihai Eminescu Mihai Eminescu
   - „Personalitate creatoare” si „figura a spiritului creator” eminescian
George Calinescu George Calinescu
   - Enigma Otiliei de George Calinescu - geneza, subiectul si tema romanului
Liviu Rebreanu Liviu Rebreanu
   - Arta literara in romanul Ion, - Liviu RebreanuScriitori romani