Concatenarea sirurilor si compararea sirurilorConcatenarea sirurilorPentru a concatena 2 siruri de caractere se foloseste operatorul '+' .Operatorul '+' este binar si poate actiona asupra datelor de tip string.Ce inteleg prin concatenare ?

Concatenarea este operatia prin care din 2 siruri de caractere se obtine un al treilea format astfel:primul sir(cel aflat in stanga operatorului) urmat de al doilea sir (cel din dreapta).
Program st6;

Var t,z:string;

Begin

t:='acest';

z:='exemplu';

t:=t+z;

writeln(t);

end.


In programul st6 se concateneaza doua siruri de caractere (t:=t+z);III Compararea sirurilor


Sirurile de caractere pot fi comparate.Notind 2 siruri cu a si b avem:a=b(sint egale);a>b sau a<b.

Compararea sirurilor de caractere este extrem de utila in sortarea alfabetica a cuvintelor(ca in dictionar).

In programul urmator se sorteaza alfabetic mai multe siruri de caractere.Pentru aceasta ,se declara un vector in care fiecare componenta este de tip string.


Program alfabetic;

Type cuvinte =array[1..10] of string;

Var v:cuvinte;

Man:string;

n,i:byte;

inv:boolean;

begin

write('n=');readln(n);

for i:=1 to n do readln(v[i]);

repeat

inv:=false;

for i:=1 to n-1 do

if v[i]>v[i+1] then

begin

man:=v[i];v[i]:=v[i+1]; v[i+1]:=man;

inv:=true;

end

until not inv;

for i:=1 to n do writeln(v[i]);

end.


IV.Lungimea sirurilor de caractere


Prin lungimea unui sir de caractere intelegem numarul de caractere pe care acesta le contine

Pentru aflarea lungimii unui sir avem doua posibilitati.


1.Prin utilizarea functiei length . Aceasta are formula generala:


function'length(s:string):integer;


EXEMPLE:


a). var a:string; c:integer;

. ..... .....

a:='un test';

c:=length(a);


In urma atribuirii, variabila c retine 7.


2).In programul urmator se afiseaza lungimea unui sir citit.


Program t;

Var a:string;

Begin

Write('a=');readln(a);

Writeln('lungimea sirului a este',length(a));

Writeln('lungimea sirului a este',ord(a[0]));

End.


Mai exista si sirul vid,adica fara caractere.Exemplu: a:='  '.